Søg

Borgerservice på Kulturperronen

Borgerservice i Auning
Kulturperronen
Torvegade 1 A
Telefon 89 59 43 11


Åbningstider: 
Onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-17.00 

Åbningstider for
Borgerservice i Ørsted:
Mandag og tirsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00 

Her kan du se, hvilke opgaver 
Borgerservice kan hjælpe dig med:


Batterier til høreapparater: 
Vi udleverer batterier til høreapparater.

Blanketter: Vi udleverer og modtager næsten alle typer af blanketter, men hovedparten findes i forvejen på kommunens hjemmeside eller på borger.dk

Folkeregister: Melde flytning. Udlevere forskellige attester

Sygesikring: 
Nyt sundhedskort (sygesikringsbevis)
Nyt EU-sygesikringsbevis (det blå bevis)
Skifte læge
Søge om begravelseshjælp
Befordring til speciallæger

Kørekort:
Udstede kørekort til bil
Forny kørekort på grund af alder
Ombytte udenlandsk kørekort

Pas:
Ansøge om nyt pas
Forny pas
Forlænge passets gyldighedsperiode

Vielse:
Udstede prøvelsesattest
Udstede ægteskabsattest
Bestille borgerlig vielse

Pension:
Varme- og helbredstillæg
Udvidet helbredstillæg til briller og fodbehandling
Nedsat medielicens (TV-licens)

Skatteservice (kun ved personlig henvendelse):
Ændre skattekort
Udskrive årsopgørelse
Udlevering af brochuremateriale
Indleveringssted for post til SKAT
Ring direkte til SKAT på tlf. 72 22 18 18

Andet:
Brevstemmer ved offentlige valg
Feriekortpåtegning (studerende, selvstændige og pensionister)
Legitimationskort til 16-årige
Behandle ansøgninger om optagelse i hjemmeserviceordningen
Efterlevelseshjælp
Udlevering/fremlæggelse af diverse materialer (f.eks. lokalplaner)

Ud over de beskrevne funktioner varetages telefonomstillingen, poståbningen og indscanning af dokumenter også af Borgerservice.

Siden er sidst opdateret:12. december 2017

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen