Søg

Velkommen til Auning Borgerforening!

Auning Borgerforening  er tæt på en spændende løsning, som kan erstatte Tørvekonen og skabe nyt liv i vandstenen.

Her Steen Djervads første skitse med en række referencer til Auning og egnens historie. Arbejdet udføres af Steen Djervad, Eigil Madsen og andre fra Granitklubben.

 På denne video fortæller Bent Juhl Jensen og Niels Bundgaard 
om hvordan vandstenen kom til at stå på F. C. Gerstrøms Plads.


Anja Dam Hedegaard er ny formand

På Borgerforeningen generalforsamling den 17. november blev Anja Dam Hedegaard enstemmig valg til foreningens ny formand efter at Palle Mortensen valgte at træde tilbage. Palle forsætter dog som menig medlem af Borgerforeningen bestyrelse. 

Vi har bedt Anja fortæller om sig selv: Jeg er 43 år, gift på 6 år og er mor til 2 børn og 2 bonusbørn i alder fra 13 til 19 år. I 2010 flyttede jeg til Auning fra Tranbjerg ved Århus, hvor jeg er opvokset. Jeg er rigtig glad for at være flyttet til Auning. En by hvor der er rigtig mange muligheder. Jeg er Social- og sundhedsassistent og arbejder på Træningscenter Vest i Auning på døgnafdelingen.

Jeg kom ind i Borgerforeningen ved forrige generalforsamling, da jeg synes at arbejdet lød spændende, hvilket det også har vist sig at være. Jeg glæder mig til min nye funktion som formand for Borgerforeningen og håber jeg kan være med til at skabe fremgang for foreningen. 

Umiddelbart efter at generalforsamlingen trådte bestyrelsen sammen for at fordele de øvrige poster. Frank Bjerregaard blev udpeget som næstformand. Margit Møller og Henning Millard fortsatte på deres poster som henholdsvis kasserer og sekretær. Samt Palle Mortensen, som blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.  

Skovene ligger frodigt omkring Auning, slottet Gl. Estrup troner i udkanten og midt inde i byen trives en livligt forretningsliv. Vi har det hele i Auning, men vidste du at vi også har en Borgerforening? At DU har en borgerforening?

Den pompøse flagallé, der forskønner hovedgaden i byen ved særlige lejligheder, drives af Borgerforeningen og vi står også bag en række skulpturer i bymidten, som vi passer og vedligeholder.

Borgerforeningen drives af frivillige, der har lyst til at blive ved med at udvikle Auning. Som by. Som et sted, hvor det er godt at være. Godt at vokse op i. Godt at blive gammel i. Og alt det midt imellem.

Derfor er vi også en aktiv del af debatterne omkring byfornyelse og vi står heller ikke tilbage for at kommenterer på vejanlæg, udstykninger og andre tiltag, der kan forandre livet i Auning. Borgerforeningen er DIT talerør og helt uafhængig af politik, økonomi og religion.

 

Her er Borgerforeningens nye folder fra marts 2016,
der skal bruges til at skaffe flere medlemmer i Borgerforeningen.

(Klik for en læsbar version af folderen!)

Nyt Infobrev fra Norddjurs Kommune juni 2017

Auning Borgerforeningen har bedt Nordjurs Kommunen informere om aktiviteter i Auning, som kommunen er involveret i lige nu. Udviklingsforvaltningen i Norddjurs Kommune har på baggrund af Borgerforeningens henvendelse sendt endnu et InfoBrev, som kan læses herunder.


Informationsbrevet omhandler denne gang om:

- Grunde til salg i Auning
- Nyt boligområde øst for Porsbakkerne
- Ændret lokalplan for Bakkesvinget
- Lokalplan for Porsbakkevej er vedtaget
- Rekreativt område Sdr. Fælledvej 12
- Svinget på Juelsgade
- Trafiksikkerhed omkring skolen
- Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
- Områdefornyelse og trafikknudepunkt
- Industrivej og Energivej som omfartsvej
- Skybrudssikring om idrætscenteret
- Delvis flytning af Hundeskoven


Indmeldelse/kontingent:
Brug formularen nederst på denne side eller kontakt bestyrelsen
Medlemskontingent udgør pr. år 100 kr. for enlige og 200 kr. for ægtepar/samboende.

Gældende vedtægter og referater: HER

Bestyrelsen for Auning Borgerforening:

Anja Dam Hedegaard, formand. Moselunden 26, Auning
Mobil: 2071 7613. Mail: anjadh73@remove-this.gmail.com

Frank Bjerregaardnæstformand, Skovdalsvej 22, Auning

Margit Møllerkasserer. Østervangs Alle 27, Auning
Mobil: 61303510. Mail: margit@remove-this.primanet.dk

Henning Millard, sekretær
Mobil: 41944081. Mail: henningmillard@remove-this.gmail.com
Mobil: 2012 3771. Mail: fbj@remove-this.dlg.dk

Palle Mortensen, bestyrelsesmedlem. Kirkevej 14, 8963 Auning
Mobil: 2710 9006. Mail: palle@2-of-us.dk. Bestyrelsen for Auning Borgerforening har besluttet
en markant udvidelse af den eksisterende flagallé


Målet er at flagalléen udvides til 

- Begge sider af Torvegade og Århusvej ud til rundkørslen med 40 flagstænger

- Begge sider af Nørregade og Kirkegade ud til Tårupvej/Gjesingvej med 40 stænger

- Begge af Vestergade fra Auning Blik/F24 til Nørgaardsvej med 20 flagstænger

I alt 100 stænger og flag. En investering på 120.000 kr. som borgerforeningen vil søge ved bl.a. ELRO-fonden og La Cour Fonden. Forventningen er at udvidelse vil være gennemført inden udgangen af 2017.

Da der bliver en øget driftsomkostning til opsætning og nedtagning af de mange nye flagstænger. Bliver det nødvendig med en bred opbakning fra byens borgere og erhvervsliv. 

Derfor vil bestyrelsen forsøge at få endnu flere medlemmer, som gennem deres medlemskontingent også støtter opsætning og vedligeholdelse af flagalleen.  

Og borgerforeningen vil forsøge at få endnu flere erhvervsdrivende med til at støtte opsætning og vedligeholdelse af flagalleen. 

Bliv medlem af Auning Borgerforening 
og støt udvidelsen af flagalléen! 

Se her hvordan du bliver medlem

Vi støtter opsætning og vedligeholdelse af Flagalléen!

Som medlem af Auning Borgerforening
støtter man bl.a. Byens flotte flagallé.

Følgende 49 erhvervsdrivende støtter
også flagalléens opsætning og vedligeholdelse.

Ved et klik på logoerne,
kommer man frem til deres hjemmesider! 

Klik til Malous hjemmeside
Klik til Auning Taxi´s hjemmeside

Udvidelse af flagalléen har sin egen Facebook-side:

Der flages følgende dage i 2018:

01.04.2018: Påskedag
16.04.2018: Dronningens fødselsdag
15.04.2018: Konfirmation
22.04.2018: Konfirmation
05.05.2018: Danmarks befrielse / Konfirmation
10.05.2018: Kr. Himmelfartsdag
27.05.2018: Gl. Estrup Landbrugsmesse
28.05.2018: Gl. Estrup Landbrugsmesse
20.05.2018: Pinsedag
05.06.2018: Grundlovsdag
15.06.2018: Valdemarsdag
05.09.2018: Danske udsendte soldaters dag
17.11.2018: BrixMiniCup
18.11.2018: BrixMiniCup


2-3 gange årligt tages flagalleen ikke ned for natten
Det kan godt virke forkert, når flagalleen 3-4 gange årligt ikke tages ned for natten, men Auning Borgerforening betragter flagalleen som udsmykning af bybilledet og følger derfor ikke de almindelige flagregler. Det store "rigtige" flag på pladsen foran Djurslands Bank tages derimod ned for natten.

Repræsentation af fanen ved begravelser/bisættelser i Auning Kirke
Hvis afdøde var medlem af Auning Borgerforening og de pårørende ønsker repræsentation af foreningens fane, kan det ske ved henvendelse til fanebærer Per Carlo Jensen tlf. 86483568/51239974.

Auning Borgerforenings fane hentes kun frem ved særlige lejligheder. Senest var den med i kirken ved tidl. murermester Knud Søgaard Poulsen bisættelse.
Hovedvejen med flagallé
Ved særlige kirkelige lejligheder kommer der også flag op på Kirkevej
Flagalleen kan også udvides til Nørregade
Ved de 4 indfaldsveje til byen, kan der også pyntes op med flag
På en lille del af Klibovænget har de deres egen flagallé. Her flages på alle almindelige flagdage samt ved fødselsdage og andre festlige lejligheder ved vejens beboere
Borgerforeningens nye flagtrailer som er taget i brug marts 2016. Her ligger flagalleen, når den ikke er på arbejde.
I forbindelse med at Folkefesten 2015 blev afhold på den tidligere STARK-grund, var der under byfesten etableret flagallé mellem butikscenteret og Klibovej. Ideen var, at binde Folkefesten og butikscenteret sammen.

Visioner og mål for Auning Borgerforening (AB)

Konkrete opgaver for Borgerforeningen:
AB driver Auning bys flagalle og sikrer, at flagalleen videreføres i pæn og præsentabel stand.
AB driver vandstenen ved Gerstrøms Plads og sikrer, at der er rindende vand på stenen og at der er en rimelig vedligeholdelsesstandard. 
AB skal udpege en erstatning for tørvekonen. 

Borgerforeningens øvrige indsatsområder: 
Visioner og mål i henhold til vedtægterne:
AB skal medvirke for trivsel og udvikling i Auning by og omegn.
AB skal medvirke som bindeled mellem offentlige myndigheder og områdets beboere, foreninger og erhvervsliv.
AB medvirker efter bestyrelsens skøn til løsning af væsentlige opgaver, der har betydning for området som sådan eller for større grupper af foreningens medlemmer.
AB skal medvirke til gavn for Auning-området som et godt bosætnings- og erhvervsområde med gode rekreative og kulturelle muligheder.
AB kan efter bestyrelsens bestemmelse tage initiativ til eller være del af arrangementer og initiativer, der fremmer foreningens formål.  

Borgerforeningen vil leve op til disse visioner og mål ved at
understøtte og arbejde med følgende indsatsområder:
- At være med til at udvikle Auning by til en levende, spændende og aktiv sammenhængende by med handel, kultur, byliv og turisme, der er interessant og med kant.
- At være med til at sikre, at borgerne og besøgende oplever Auning som en attraktiv, unik og overraskende handelsby.
- At være med til at sikre, at bymidten bruges aktivt - både i og udenfor butikkernes åbningstid.
- At være med til at øge attraktionsværdien af Auning for både erhverv, kultur og turisme – alt sammen med borgerne i centrum.
- At være med til at gøre Auning til fremtidens attraktive bosætningsområde.
- At medvirke i planlægningen for at få udviklet en plan for Auning by. 
- At være med til at fastholde og gerne forny Auning-ånden ved at skabe værdi gennem attraktiv og levende kultur, handel, fritidsfaciliteter m.v.
- At arbejde med øget medborgeransvar og borgerinvolvering.
- At være med til at få sat aktiviteter i gang, der giver borgerne gode oplevelser.
- At medvirke til at der tages godt imod nye tilflyttere.
- At understøtte det konstruktive og gode samarbejde mellem borgerne, andre foreninger, de handlende, virksomhederne og kommunen.

Godkendt på Auning Borgerforenings generalforsamlingen den 26.11.14

Borgmester Kirsten Wyrtz afslører Tørvekonen Kr.Himmelfartsdag 1998
Tørvekonen er udført af Knud Nordstrøm, Helgenæs
Tørvekonen køres væk i november 2013 efter 15 år på pladsen

Du kan melde dig ind i Auning Borgerforening ved at udfylde denne formular OG indbetale dit medlemskontingent i Djurslands Bank reg.nr. 7260 konto 000 1 254 617

Husstand: 200 kr. pr. år
Enlige: 100 kr. pr. år


Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Borgerforening

Kontakt Auning Borgerforening

Ja tak, jeg ønsker at blive medlemn af Auning Borgerforening
captcha
Siden er sidst opdateret:29. januar 2018

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen