Søg

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

Oversigt over alle bymuseets "udstillinger":


Bymuseets arkiv
-  Dronningen på besøg
-  Dronningens gave
-  Det nostalgiske hjørne
-  Fastelavnssoldater
-  Idrætsforeningens historie
-  Mandskabsvogn på afveje
-  Velkomstbog 1975
-  Luftfotografier
-  Landsgarderstævnerne i Auning
-  Milepæle for Auning

Byvandring
-  Huse på Centervej
-  Huse i Kirkegade
-  Huse i Nørregade
-  Huse i Torvegade
-  Huse i Vestergade
-  Huse i Østergade
-  Huse på Århusvej
-  Huse på Energivej
-  Huse på Industrivej
-  Hvem var disse mænd?
-  Byhuse med navne
-  Byparken i Auning
-  Pølsevognskrigen
-  Hovedlandevejen i 500 år
-  Lokalhistorisk travetur

Gamle bykort
-  Historiske kort
-  Middelaldervej i mose
-  Fra Ohning til Auning
-  Vejnavne i Auning

Byens gl. virksomheder
-  Fra håndkøbsudsalg til apotek
-  Auning-lægernes historie
-  Auning Sygekasses historie
-  Auning Brugsforening
-  Auningbrødet
-  Auning Kro
-  Auning Møbelfabrik
-  Auning Mølle - Gl. Ringvej 21
-  Auning Savværk
-  Auning Slipsrenseri
-  Auning Smede&Maskinfor.
-  Auning Bio
-  Blomsterdalen
-  Byggemarked i Auning
-  Datagrafs 25 års jubilæum
-  Den grafiske industri i Auning
-  Fjernvarmeværket 50 år
-  Jydsk Genkul i Auning
-  Kartoffelmelsfabrikken
-  Nyere ophørte butikker 
-  Nørgaard Ost
-  LYPI
-  Træindustrien i Auning

Personligheder fra byen
-  Anders Andersen, træner
-  Auning-kvinden
-  Bogtrykker Thuesen
-  Borgmestre
-  Historisk valgannonce
-  Byens rejsebude
-  Byens første kæmner
-  Chr. Stampe
-  Den Kloge Mand i Auning
-  Fotograf Chr. Dørge
-  Gerstrøm, købmand
-  Knud Poulsen fortæller
-  Lærer J. K. Rasmussen
-  Fabrikant Erik Nørgaard
-  2. lærer Peder Christensen
-  Svend Christiansen fortæller
-  Tørvekonen
-  Landbetjente og sognefogeder

Jernebanehistorie
-  Auning som stationsby
-  Togulykken i 1959

Besættelsen 1940-45
-
 Besættelsen 1940-45
-  Sabotage i 1943
-  Video om sabotagen

Den gamle telefonliste
-  Telefoncentral i Auning
-  De første 100 telefoner

Auning Kirke
-  Om Auning Kirke
-  Auning sognekort
-  Byens ældste hus
-  Det gamle Hospital
-  Konfirmationsbilleder

Porsbakkerne
-  Om Porsbakkernes historie

Benzintanke i Auning
-  
Benzintanke i Auning
-  Bilnummerplader
-  Ældre biler fra Auning

Auning Skoles historie
-  Auning Skoles historie
-  Klassebilleder
-  Noter om skolen
-  Fodboldpigerne 1992

Du er velkommen til at bidrage med indhold, rettelser mm. her:

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha

Byens historie - Om det gamle Auning

.
Folk og byens huse

fortælle gode historie


        Historierne er primært hentet fra bøgerne

        - Jyske byer og deres mænd af J. K. Rasmussen, 1918

        - Ohning gu' bejr'et skrevet af Ejnar Thuesen og udgivet i 1972.

        - Auning fra tid til anden af Jens K. Therkildsen, Djurs Tryk, 1979

        - Ældre udgaver af Folkebladet for Djursland

        Samt stor hjælp fra Sønderhald Egnsarkiv

 

Klik på billerne for at komme frem til historierne:

<b>Kartoffelmelsfabrikken</b> har sat sit præg på Auning by gennem mere end 80 år. Fabrikken har givet masser af arbejdspladser helt frem til 1999, hvor fabrikken blev lukkede. Men hvorfor lukkede den?

<b>Knud Søgaard Poulsen</b> har gen- nem tiderne stået for opførelsen af næste 100 ejendomme, erhvervslokaler, skoler og flere udvidelser på Auning Skole og det meste af idrætscenteret og svømmehallen i Auning. Se flere videoer hvor Knud fortæller om sit virke i Auning.
<b>Pølsevognskrigen</b> rasede i sommeren og efteråret 1992. I 17 år havde der stået en populær pølsevogn lige ved siden af bageren, der hvor det lille torv med springvand ligger. Det optog virkelig folk i Auning i den periode. Få hele historien her!
<b>Bogtrykker Thuesen</b> satte i en menneskealder sit præg på Auning. Thuesen er bl.a. kendt som en særdeles dygtig fodboldspiller. Og var den første som etablerede trykkeri i byen (1946) og udgiver af Folkebladet Djursland frem til 1973.
<b>Gerstrøm</b> er byens bedste bud på en Mads Skjern type. Han drev købmandsgård, cementfabrik, savværk og kartoffelmelsfabrik. Det hele startede i 1905 og sluttede 20 år efter, da Gerstrøm dør i 1925.

Vi har rekonstrueret en telefon- liste over <b>de første 100</b> som havde telefon i Auning. Den første, som ejede en telefon, var en dame!
Den 22. juni 1988 omkring kl. 8 om morgenen var Margrethe Legarth heldigvis ikke i dagligstuen, da <b>Prinsens Livregiment</b> drønede gennem muren.

24. august 1876 kørte det første togind på Auning Station og persontransporten ophørte den 22. maj 1971. Altså kun 5 år før man kunne holde 100 års jubilæum!
I 1940 blev <b>Auning Genkul</b> stiftet. Firmaet kunne udvinde over 20 forskellige produkter af trækul.

<b>Auning Varmeværk</b> gennem 50 år: Den 14. januar 1962 klokken 8 om morgenen blev det varme vand for første gang ført fra varmeværket ud til forbrugernes radiatorer.
Historien om Erik Friis-Andersens <b>Blomsterdal</b> og Frisa Planter fra start til nedbrydning.

<b>Den kloge Mand i Auning:</b> Video med Wallin Feder og Laust Nielsen i dialog om de gamle fotos.
Danmarks allerførste rigtige servicestation med overdækket benzinstandere, vaskehal og serviceværksted blev anlagt i Auning

Billedserie i anledning af Datagrafs 25 års jubilæum i 2011
I 1909 blev der opført en teatersal med plads til 4-500 mennesker på <b>Auning Kro.</b>

<b>Sabotage</b> mod Auning største virksomhed i 1943
Hvem var disse mænd, der lagde navn til nogle af byens veje? Få svaret her.

Først har hun ligget et par tusinde år i en mose ved Auning. Dernæst godt 100 år på museum.
Virksomheden Auning Slipserenseri holdt til på 1. sal på Vestergade 3

Hvad var der på STARK-grunden før i tiden? Få historien her
Hvor lå den tidligere telefoncentral på hovedgaden i Auning.

<b>Auning Biograf</b> blev genindviet med maner i 1952. Læs uddrag af Folkebladets omtale
Kom på opdagelse i gravkapellet. Præsten Ulla Pedersen fortæller levende om kirkens historie

Da banen kom til byen, blev der anlagt en ny vej parallel med Torvegade og plantet lindetræer imellem de 2 veje
Hvordan så Auning ud i 1975? det får man et lille indblik i at se hvordan der blev annonceret i Velkomstpjece fra 1975.

Google var ikke først med ideen om at fotografere verden fra luften. Det er gjort flere gange tidligere.

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

Siden er sidst opdateret:17. juli 2016

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen

Auning Handelsudvalg

"Kop&Kande"?
"Auning Kart Park"?