Søg

Kirkestien til Gl. Estrup via Åhuset

Der har været to kirkestier mellem Auning Kirke og Gl. Estrup. Her skal det mest handle om den sydgående sti, som udgik fra Åhuset til Auning Kirke. Måske har det ikke været alle beskåret at anvende den fine bro over Alling Å tæt på selve slottet?

Vi kender ikke den præcise vej den norlige sti over Klibo har taget. Derfor er den stiblet en delt af vejen.
Pilen viser hvor den sydlige kirkesti gik over banen. På stedet står endnu et skilt og en "karussel". Skiltet er en formaning om ikke at passere sporet, hvis man kunne se eller hører toget. Det lille foto til højre viser resterne af "karussellen", der sikrede at kun een fodgænger kunne passere ad gangen.
Stien i forgrunden er kirkestien der første ned til Åhuset. Dette maleri hænger på Sønderhald Egnsarkiv. Det er malet af 2. lærer Peder Christensen omkring 1900. Det er Auning gl. Skole med de 3 skorstene. Peder Christensen har malet sig selv stående i døråbningen. I venstre side ses Gjesingvejen gennem Porsbakkerne.
Lige efter Gl. Estrup Møllegård lå tidligere Gl. Estrup Kro og købmandshandel eller høkerforretning. Kroen her blev også kaldt "Åhuset" og fungerede som posthus hvor folk kunne hente post. Korrespondancen har nok været minimal. Den gamle landevej og kirkestien gik over træbroen som ses i højre side.
Nederst i billedet ses det hvor kirkestien har krydser hovedlandevejen.
Her ses kirkestien nederst til højre i billedet. Den løb lige bag den nuværende stankanlæg F24.
Siden er sidst opdateret:23. december 2019

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen