Søg

Auning Vandværk

Vandværksbygningen, Nygade 5 var godt skærmet af, da skorstenen til det gamle fjenvarmeværk blev væltet i 1983. Dette foto, er vist det eneste der findes af vandværket i Nygade. Bygningen er siden blevet fjernet.


Auning Vandværk
blev etableret i 1935.

Tidligere sognepræst Egon Lindberg har fortalt, at Auning Plejehjem, Østergade 3, fra 1935 droppede vandpumpen i kælderen for at få vand fra det nye kommunale vandværk i Nygade.

Tidligere bogtrykker Ejnar Thuesen Johansen skriver i sin bog "Ohning gu' bejr'et" fra 1992 meget om fjernevarmeværket, men kun meget lidt om vandværket. Han nævner dog, at Auning Vandværk har 3 boringer, som levere vand til hele byen.


Auning Vandværk har følgende stående på deres hjemmeside i december 2017:
Auning Vandværk blev etableret i 1935, og har igennem årene gennemgået en stor udvikling så vi i dag forsyner ca. 1400 forbrugere med vand af god kvalitet. 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne forbrugere inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål.

Auning Vandværk er ansvarlig for oppumpning og distribution af vandet igennem egne ledningsnet. Drift og vedligeholdelse af anlæg og ledningsnet er i dag styret af et It-baseret ledelses- og kvalitetsstyringssystem og et effektivt samarbejde med vandværkets samarbejdspartnere.

Auning Vandværks har sin egen hjemmeside. Klik her!

I 1934 forsøger et firma fra Odder at få folk i Auning til at interessere sig for at få etableret et fælles vandværk. Det gik lidt trægt med tilslutningen i begyndelsen.
I 1935 havde det nødvendige antal valgt at tilslutte sig et fælles vandværk. Murer Ingemar Knudsen fik opgaven med at bygge byens første fælles vandværk på hjørnet af Middelgade og Nygade. Dette vandværk er senere blevet erstattet af vandværket for enden af Skovdalsvej.
Fra starten (i 1935) fremstod vandværksbygningen stilfulgt med haveanlæg, springvand og vandingshane. Det lille vejstykke mellem Nygade og Nørregade blev udvidet og benævnes i artiklen som Vandværksvej. I dag hedder dette stykke også Middelgade – som vejen mellem Nørregade og Kirkegade.
I 1959 drøftede man et samarbejde med Kartoffelmelsfabrikken om at få vand i sommertiden fra en af Kartoffelmelsfabrikkens boringer. Af regnskabet fremgik det at havevandingsafgiften havde givet 1340 kr.
Auning Vandværk har haft flere boringer rundt i byen. I referatet fra generalforsamlingen i 1963 nævnes en boring ved Nordre Skole (Lærkelunden).
I referatet fra generalforsamlingen i 1967 nævnes en boring ved Hjørnegaarden, som skulle forsyne byudviklingen i vest, syd for hovedvejen. Hjørnegaarden lå der hvor cafeteriaet ligger i dag.
I 1970 er der igen behov for at udvide kapaciteten. I artiklen nævnes Joolsgaarden, det må være Juelsgaarden, som lå der hvor Juelsgårdsvejs-kvarteret ligger i dag.
I 1981 udvides med en ekstra boring ved vandværket i enden af Skovdalsvej.
I anledning af 50 års jubilæet havde formanden Jens-Peter Andersen været nede i de gamle protokoller.
I 2001 nedlægges boringerne på Nygade og Pilevej. Matriklen i Nygade bliver solgt til private og matriklen på Pilevej købes af kommunen.
Auning Vandværk er gået sammen med en række andre vandværker i den vestlige ende af kommunen. Beregninger har vist, at etableringen af et nyt fælles vandværk er den bedste løsning mod de stigende krav for sikring af rent drikkevand.
Det nye vandværk nord for Porsbakkerne forventes klar til drift i begyndelsen af 2018.
De 4 nye vandboringer vil kunne levere den bedste vandkvalitet til hele den vestlige del af Norddjurs Kommune.
Vandboringen er igang ved den store parkeringsplads i Løvenholmskoven 2016.
I alt 45 km vandledninger skal i jorden mellem de 4 vandboringer og selve vandværket.
Nogle af de næsten 50 km nye vandrør klar til nedgravning - her i Byparken.
De 2 gamle boringer i Porsbakkerne og ved vandværket i Byparken, nedlægges da de er for bynære.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:14. januar 2018

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen