Søg

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Fra håndkøbsudsalg til apotek

                
 
1914
Købmand Richard Foerson, Kirkegade 2, får Justitsministeriet tilladelse til at åbne et håndkøbsudsalg med medicin fra Nimtofte Apotek


Annoncer fra Rougsø-Sønderhald Herreds Folkeblad 1914Foersom forhandler bl.a. Sybilles eleksiren "Livsvækkeren"

I starten af 1950'erne etablerede Nimtofte Apotek et håndkøbsudsalg ved Kirsten og Elmar Christiansens tobaks- og slikbutik i huset Østergade 6. 

1956  Håndkøbsudsalget og tobaks- og slikbutik blev overtaget af Marie og Herman Nielsen.

                              

1967  Bent Juhl Jensens flytter sit vaskeri til Nyvangsvej 2 og Marie og Herman Nielsen flyttet håndkøbsudsalget ned i det tidligere vaskeri i sidebygningen til Østergade 6. 

1970’erne  Håndkøbsudsalget fra Nimtofte Apotek flyttes til Bak-Sko, Århusvej 1. Bak-Sko drives af Else og Verner Bak. 

         

1982
Håndkøbsudsalget fra Nimtofte Apotek blev overdraget til Karen og Knud Rasmussen, Auning Blomsterforretning, Vestergade 4. 

1985
Håndkøbsapoteket overtages af Ørsted Apotek ved apoteker Ebbe Dahl. Dahl ønskede at gøre noget mere for borgerne i Auning ved at etablere et egentligt apoteksudsalg, hvilket betød at der skulle være uddannet personale i butikken. Apotekerudsalget kom derfor til at ligge Vestergade 15, hvor Wallin Feder havde et butikslokal ledigt. 


                                
                                                Vestergade 15

            

            
                       Aase Aggergaard, Rita Ditlevsen og Ebbe Dahl.

2008 Apoteker Ebbe Dahl stopper som apoteker og driften af både Ørsted Apotek og Nimtofte Apotek overtages af Lægemiddelstyrelsen den 1. juni 2008, da ingen apoteker var interesseret i at overtage bevillingen til at drive apotek i Ørsted og Nimtofte.

2009 På anbefaling fra Lægemiddelstyrelsen beslutter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse en større omlægning af apotekerne på hele Djursland. Bl.a. bliver Ørsted Apotek og Nimtofte Apotek nedlagt og i stedet oprettes et håndkøbsudsalg i disse byer. Apotekerudsalget i Auning bliver også nedlagt ved samme lejlighed. Hele denne omlægning gør det muligt for Hornslet Apotek at oprette et apotek i Auning.

           

2010
Hornslet Apotek åbner Auning Apotek på Centervej 4 i februar 2010.

 

Auning-lægernes historie

1901  I den ældste telefonbog er fra 1901, med kun 9 abonnenter, fremgår det at læge Lichtenberg har nr. 5.


1924 
 Har læge Peter Mussmann praksis i ejendommen Østergade 8. 

             
               Læge Peter Mussmann             Læge F. Mehlsen 
                       1869-1938                  Foto fra omkring 1939


1938  Læge Frimoth Mehlsen overtager Mussmann's praksis i ejendommen Østergade 8.         

                
1978  Lægerne Svend Erling Mehlsen og Nina Michaelsen etablere lægehus på Centervej 14, der hvor Wagner har butik i dag. 

               

1988  Læge Nina Michaelsen flytter sin lægepraksis til Centervej 13. Ser man godt efter, står der LÆGE Nina Michaelsen på skiltet i venstre side af billedet herover.

              

2006  Lægerne etablerer sig i Sundhedshuset, Centervej 4A. 

Auning Sygekasses historie

1899  Auning Sygekasse bliver stiftet 22. januar 1899.

1960  Auning Sygekasse og Fausing Sygekasse sammenlægges til Fausing-Auning Sygekasse.

1966  Fausing-Auning Sygekasse og sygekasserne i Vester Alling og Øster Alling  sammenlægges til G. Estrup Sygekasse i forbindelse med dannelsen af den nye storkommune Gl. Estrup Kommune i 1966. 

1968  På Gl. Estrup Sygekasse generalforsamling blev det oplyst at sygekassen nu har 2273 medlemmer. Sygekassen har købt hus i Middelgade 1 for 45.000,- og istandsat for 25.000,-. Foreningen overskud er på 45.000,- i 1968.

1970-73  Sønderhald Sygekasse lå i Middelgade og havde filialkontor i Assentoft. Leder i Auning: Forretningsfører Arne Olesen. 

1973 blev sygekassen lukket og erstattet med den offentlige sygesikring, der senere blev til Sygeforsikringen Danmark.

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:14. juli 2017

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen

Auning Handelsudvalg

"Kop&Kande"?
"Auning Kart Park"?