Søg

Auning Handel og Erhverv 1960

Omkring 1960 kom Sylvest Jensen Luftfoto flere gange forbi Auning og tog en række flotte luftfotos af byens huse. I dag er disse fotos en helt enestående kilde for lokalhistoriske interesseret. Billederne er inden for de sidste par år blevet tilgængelige på Det Kongelige Bibliotek. Fra dette arkiv stammer nedenstående fotos af Aunings butikker og virksomheder i 1960.

Nørgaard Ost i 1956. Hele dette erhvervseventyr er beskrevet her: http://auningby.dk/auning-bymuseum/byens-gamle-virksomheder/noergaard-ost/#c5640
Fra 1932 til 1943 lå her en af Aunings største og måske mest kendte virksomheder Auning Møbel- & Madratsfabrik. Virksomheden fik en brat ende, de den blev saboteret og næsten jævnet med jorden i 1943.

Fra 1943 blev blev Auning Finérfabrik bygget på ruinerne af den store møbelfabrik.
Auning Finérfabrik var ihvertfald aktiv frem til 1972.

Siden etablerede Auning Savværk et byggemarked på stedet. Dette blev senere solgt og senest blev det drevet som byggemarked af STAR-kæden. STARK lukkede byggemarkedet 1. januar 2012.

I dag ligger Rema 1000 på det meste af grunden.
Her et foto mere af Caltex Service, Vestergade 42A, med nogle fine gamle biler og en mekaniker som har spottet fotografen
Vestergade 42A er ifølge BBR-oplysninger opført 1937.

Formodenlig opført af Marius C. Mortensen som her etablerede landets allerførste rigtige servicestation med overdækket tag til standerne og tilsluttet serviceværksted og vaskehal.

Marius C. Mortensen kom til Auning i 1934, da han overtog vognmand R. P. Rasmussens forretning. Men inden han slog sig ned i Auning, havde han været vidt omkring. Et stykke tid sejlede han, og derefter arbejdede han i en række år i Amerika som mekaniker. Han vendte tilbage til Danmark i 1930. Byudviklingen i Auning har alle dage betydet meget for Marius Mortensen. Han gjorde en stor indsat for at få det nye kvarter Møllevænget udbygget. Han var med til at få jorden udstykket og gjort byggemodent. I dag bære en af kvarterets veje hans navn, Mortensensvej.
(Randers Dagblad, 1965 i anledning af Marius Mortensens 75 års dag)
Wallin Feder fortæller om Petrea Rasmussens butik: Petreas butik lå her i Vestergade 42. Man kan endnu se hvor butiksvinduet og døren til forretningen var i den østlige gavl af huset. Her handlede Petrea med tobaksvarer og sæbeartikler. Petrea var gift med vognmand R. P. Rasmussen. Han dør i 1934, samme år som huset bliver bygget. Så Petreas butik er først åbnet efter hans død. I 1934 ankommer M. C. Mortensen til Auning. Han køber ejendomme Vestergade 42 og anlægger Danmarks første egentlige servicestation på nabogrunden i 1937. Petrea bliver boende i huset, men om hun levede sammes med den jævnaldrende Mortensen vides ikke. Petrea var født i 1892 og døde på Møllehjemmet i 1982.
I 1950'erne drev G. K. Christensen et autoværksted her på Vestergade 33.

Sidst i 60'erne købte Jens Skotte Møller den daværende Esso-tank på adressen.

Huset udbrændte i 2011 ved en påsat brand, som skulle skjule et mord. Det blev nedrives i 2012 for at gøre plads til nybyggeri.
F24 version 1959. - Vestergade 43 er ifølge BBR-oplysninger opført 1947.

I 1946 hed firmaet Brdr. Pedersens Autoværksted
I 1957 var BP-tanken ejet af Niels Terndrup Pedersen
I 1977-79 var BP-tanken ejet af Storm Kristensen
I 1982 blev BP-tanken overtaget Susanne og Svend Lønstrup
I 1989 blev BP-tanken ændret til en Q8 service station.
I 2012 overtog Q8 tanken og ændrede den til F24. Susanne og Svend Lønstrup fortsætter med kiosken på tanken nogle måneder.
Vestergade 36. Her var der Shell tank ved vognmand Svend Pedersen. Nedlagt sidst i 60`erne, derefter kun brugt til vognmandens egne biler.
Fagerhjem, Vestergade 20 er opført 1910. Her har der været skrædderi og renseri. Vi kender desværre ikke navnet på indehaveren.
Husets bære præg af jugendstilen som var en kunstnerisk stilperiode i Danmark fra 1900 til 1915. Det har været gult med hvide karme. Siden august 2012 har huset været malet gråt.
Vestergade 15 er ifølge BBR-oplysninger opført 1908.

Her i Vestergade 15 havde Elna og Tage Brøgger indrettet Auning Cafe & Conditoricafe.

Senere blev det dog ændret til en oste- og delikatessseforretning: Auning Ostelager. Og i 1972 hedder stedet Ostehuset.

I 1946 er Tage Brøgger opført som husejer i telefonbogen.
I 1975 var der en sportsforretning på adressen.
I 1985 overtages håndkøbsapoteket ved Auning Blomsterforretning af Ørsted Apotek ved apoteker Ebbe Dahl. Dahl ønskede at gøre noget mere for borgerne i Auning ved at etablere et egentligt apotekerudsalg, hvilket betød at der skulle være uddannet personale i butikken. Apotekerudsalget kom derfor til at ligge her i Vestergade 15, hvor Wallin Feder havde et butikslokal ledigt.
På skiltet over vinduet Vestergade 17 står der: ”Peter Nielsen – Snedkerforretning”.
I 1968 var forretningen overtaget af Frederik Espesen under navnet "Auning Snedker- og Tømrerforretning".

Vestergade 17 er ifølge BBR-oplysninger opført i år 1900.
Urmager Chr. Christensen startede forretningen i Torvegade 18, men flyttede senere til Vestergade 13, hvor hans søn, Svend senere overtog forretningen og efter ham barnebarnet Arne Kruse Christensen.
I 2009 lukkede Arne Kruse Christensen sin og hustruens butik ned efter næsten 40 år bag butiksskranken.
I 2010 åbnede Gitte H. Madsen sin forretning, under navnet Auning Guld- Sølv og Ure på adressen. Forretningen ophørte 1. juli 2013.
Her i Vestergade 18 var der i 1960 skotøjsbutik i den ene ende og tandlæge i den anden ende af huset.
Tandlæge Eeg Treue fra Allingåbro åbnede denne filial i 1946.
I starten af 1950'erne flyttede Inge og Knud Møller til Auning og etablerede Auning Skotøjs Magasin, som Inge Møller drev i en årrække.
Cykelhandler Frederik Hansen startede sin cykelforretning og værksted i 1915 ved Hjørnegården (formodenlig den ved Pindstrup- vejen og ikke den ved Gl. Ringvej). I 1921 blev forretningen og privaten flyttet til Vestergade 11.

I 1955 markerede Frederik Hansen sit 40 års forretningsjubilæum. Jubilæet blev omtalt i Randers Dagblad. Her bliver nævnt, at Frederik Hansens søn, Niels Hansen er trådt ind i virksomheden.

Frederik Hansen havde den første benzinstander i Auning opstillet ved forretningen.

Sønnen Niels Hansen overtog forretningen i 1956 og drev den frem til 1986. I 1962 byggede Niels Hansen og Anna-Lise Hansen, om og udvidede forretningen. I 1965 markerede Niels Hansen forretningens 50 års jubilæum ved at udlodde en rejse til Mallorca. (Den blev vundet af W. Pedersen, Kirkegade. Oplyser Randers Dagblad i 1965). I 1986 overdrager Annalise og Svend Hansen deres tobaks- og vinhandel, samt tipsforhandling til Brix Petersen, da han åbnede sin kiosk i nabohuset Vestergade 9.
I 1910 etablerede P. A. Pedersen sig som bog-, papir- og galanterihandler.

Denne blev senere overtaget af søstrene Wolder under navnet Auning Boghandel.

Herefter kom Ruth og Marius Mogensen til. Da Ruth døde blev Auning Bog- og Papirhandel solgt til tidligere halinspektør Brix Pedersen og forretningen hed nu Brixs Kiosk.

I starten af 1990'erne blev Brixs Kiosk overtaget af Birte Adamsen.

I de seneste år har der været flere forskellige forretninger på adressen.
Bl.a. har Bolig Ringen for nylig haft til huse her.

Med indgang i gavlen, har der i en årrække været et Consol Solcenter.
M. Busk's Cykel og Radioforretning i en sidebygning til Vestergade 7. Begge bygninger blev revet ned i starten af 1990'erne.
Brugsen i Vestergade 14 var en succes og havde derfor store plads- problemer. Derfor byggede man en ny forretning bagved den eksisterende Brugs, som efterfølgende blev revet ned. Der nye Brugs var på 200 kvm butiksareal. Den 27. april 1967 indviedes den nye Brugs.
I mellem Brugsen (Vestergade 14) og den tidligere telefoncentral (Vestergade 12) lå Auning Frysehus, hvor omkring 50 familie på andelsbasis havde hver sin box i frysehuset. Blev nedlagt da køleskabet og fryser efterhånden blev hver mands eje. Nedrevet omkring 1971.
Frem til 1. januar 1966 lå Jydsk Telefon-Aktieselskabs Samtalestation her i dette hus, Vestergade 12.

I 1966 blev telefoncentralen flyttet over i Vestergade 5. Flytningen sker i forbindelse med at Grete Sørensen overtager stillingen som centralbestyreinde efter sin mor 1. januar 1966. Centralen kommer kun til at fungere i 2 år, da den blev automatiseret 12. december 1967.

Huset er revet ned for at gøre plads til den nye busterminal.
Vestergade 5 med Lis Werners damefrisørsalon til venstre. I kælderen har sognefogeden Ejner Rikard Andersens haft et Thor-depot. Skiltet ses i højre side.
I henved 100 år har der været bagerforretninger i dette hus, Vestergade 6.

1924: Bagermester Andersen & Brynning
1925: Bager N. Mørk
1927: Frisør O. K. Ibsen overtager en eksisterende salon i huset
1939: Bagermester A. Brandt Sørensen - ophavsmanden til det berømte "Auning-rugbrød". Brandt solgte til sin mangeårige medarbejder, Harry Iversen, som dog af sygdomsmæssige årsager måtte afhænde forretningen til Steen Bjerre.

Steen Bjerre flyttede senere over i Gerstrøms gamle bygning og slog sig sammen med Connie Petersen, som drev Døgnbutikken på Torvegade 6.

I 2009 var der børntøjsforretningen "De Smarte Unger" på adressen

Senest har Auning PC Service haft forretning her, inden Steen flyttede forretningen over på den anden side til Vestergade 3.

I juni 2012 startede tatovørforretningen Mary Rose TATTOO på adressen.
I august 2014 flyttede forretningen til Østergade 17.
C. J. Andersen var sadelmager og drev Auning Sadelmager- og Møbelforretning i en længere årrække. Hans bedstefar og far var også sadelmagere og drev sadelmagerforretning i Vivild.

Om sadelmager C. J. Andersen ved vi:

1925: Var han udlært som sadelmager

1929: Etablerede han sig som sadelmagermester i Banegaardsgade

19??: Bygger han nyt hus i Søndergade (nuværende Århusvej)

1935: Bygger han huset i Vestergade 4

1946: Auning Sadelmager- og Møbelforretning registreret med tlf. 48

1954: C. J. Andersens fejre 25 års forretningsjubilæum

1954: Forretningen omtales som Auning Møbelforretning

19??: Forhandler af Alfa Laval malkemaskiner. Udstilling i butikken

1968: Knud Rasmussen køber ejendommen
I dag holder Genbrugsbutikken til i de butikslokaler som Ejvind Prebensen havde sin manufakturforretning i fra 1932 til 1974.
Ejvind Prebensen var udlært i Silkeborg og kom til manufakturhandler Chr. Stampe, Torvegade 6 som kommis omkring 1928. I 1932, da Ejvind Prebensen skulle giftes, gik Ejvind Prebensen til Chr. Stampe og bad om lønforhøjelse. Dette blev afslået og Ejvind Prebensen meddelte herefter, at han ville starte for sig selv. Ejvind Prebensen gik til Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder for at bede om et opstartslån. Dette blev afslået (Chr. Stampe sad i bankens bestyrelse).
Ejvind Prebensen lånte i stedet 500 kr. af sine brødre og startede forretning i 1932 i lejede lokaler i Kirkegade 3. Ejvind Prebensen skabte sig en kundekreds bl.a. ved at køre ud til gårdene med sine varer, medens hans kone Signe passede forretningen, ofte indgik de to et væddemål om hvem der havde haft størst omsætning på dagen.
Før det blev til Djurslands Bank hed den Folkebanken. Når man gik ind i bygningen, kunne man gå til venstre og komme ind i Folkebanken. Gik man til højre kom man ind til advokaterne Søren G. Nielsen og C. A. Meilvang.
Karla Mogensen's Tatol-forretning og brødudsalget på hjørnet af Vestergade og Kirkegade.

Eva og Tage Simonsen boede på loftet hos Lykke Mellergård, Østergade 67, men i 1948-49 flyttede de ind i Vestergade 10, som stadig ejedes af bagermester Brandt. Her drev Eva Simonsen et brødudsalg, selvfølgelig med brød fra Brandt. Så var der jo 2 ”bagerjomfruer” at vælge mellem.

Da Eva og Tage Simonsen stoppede først i 1970'erne, valgte bagermester Brand Sørensen at etablere møntvaskeriet.
Omkring 1930 etablerede Hallberg Christensen sig som købmand i Kirkegade 2. Ejendommen var ejet af hestehandler J. C. Jensen, der havde købt ejendommen af købmand Richard Foersom.
Her ses Svend Jensens møbel- og polsterforretning i Kirkegade.
Kirkegade 5 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1885. I forbindelse med etablering af Centervej, er der taget nogle meter af huset nord gavl for at få plads til vejen.

I 1947 havde Eigil Neergaard, Auning Radio-Service adresse her. Eigil Neergaard havde tidligere forretning Nørregade 12.

Cykelhandler L.D.Steffensen har haft forretning og beboelse her. Steffensen havde også Kosangas-depot og Thor-depot på adressen.

I 1990'erne boede Johnny Sømand Gregersen her.
Auning Bymuseum
· 29. december 2019 · Redigeret ·

Handelsgartner Svend Madsens blomsterforretning i Kirkegade 6.
Her i Kirkegade 15 havde Slik-Olga et mindre brødudsalg og handlede desuden med is med en helt fantastisk guf til de hjemmelavede isvafler.
Over garagen står der Carl Sørensen. Carl Sørensen var malermester og havde sin værksted i denne sidebygning til Juelsgade 11. Malermester Carl Sørensen er opført i "Skattebog og Vejviser 1940-41" på denne adressen.
Dette hus i Østergade 6 er et af de sidste synlige rester af et stort erhvervseventyr i Auning. Huset er opført af snedkermester Niels Chr. Jensen. I et værksted i baggården opbyggede han en virksomhed, der skulle udvikle sig til Auning Møbel- & Madratsfabrik.

Men hvad er det for en forretning som ses her på dette foto fra 1960?
Huset har i mere end 70 år været købmandsforretning:

- Købmand R. Højholt etableret i 1906 forretning her.
- Solgte i 1919 til Købmand S. Juhl Poulsen.

- I 1924 er det købmand Rasmus Juul som driver købmandsforretning her. Rasmus Juul startede sin forretning med at leje sig ind Østergade 5 ved frk. Koch. Køber senere til Østergade 9. Rasmus Juul køber senere også forsamlingshuset bl.a. for at få bedre tilkørselsforhold til gården bag butikken.

Læs mere om de øvrige købmænd her:
http://auningby.dk/auning-bymuseum/historisk-byvandring-med-kamera/huse-i-ostergade-auning/#c2123
Her etablerede W. Rabe sig i 1946 som byens første elektriker. Forretningen blev senere overtaget af E. Vinther Andersen. Forretningen blev nedlagt da Vinter Andersen lukkede butikken.

I de senere år har Expres Pizza Steakhouse, med skiftende ejere holdt til i butikslokalet. Lukkede i 2019.
I 1955 overtog Gerda Reimers denne forretning efter Marie Rafn. Her kunne man købe bagværk, smør, mælk, fløde samt is, bolcher, chokolade, øl og sodavand.

Marie Rafn var født på Løvenhom Gods, hvor hendes far var snedker. Hun var gift med sognerådsformand og handelsmand Niels Rafn. De blev gift i 1914 og fik 7 børn.
Skomager Pilgaard, Østergade 14. Huset er nedrevet
Sigurd Pilgaard Jørgensen kom til Auning i 1939 for at nedsætte sig som selvstændig skomager. I Randers Dagblad fra 1956 er der en fin artikkel om Pilgaard. Den kan læses her:
http://auningby.dk/auning-bymuseum/historisk-byvandring-med-kamera/huse-i-ostergade-auning/#c2365.
I 1917 startede et eventyr, som stadig kan spores i gadebilledet. Mest markant i form af Mazda-forhandleren på hjørnet af Vestergade og Industrivej.
I 1917 startede smedemester Niels Kristensen Auning Smede- og Maskinværksted i dette lokale på Østergade 17.

Familien Houlberg Kristensen boede i huset til højre frem til 1980'erne.
Det gamle smedeværksted blev lejet ud til en række forskellige formål. I 2014 flyttede Mary Rose Tattoo ind i lokalet.
Østergade 51 med træskohandler Christian Andresens lille hvide træbutik. Han solgte også øl og vand. I huset boede Elvine og Christian Andreasen i den venstre halvdel af huset og i højre halvdel boede en datter og svigersøn.
Vestergade 42A er ifølge BBR-oplysninger opført 1937.

Formodenlig opført af Marius C. Mortensen som her etablerede landets allerførste rigtige servicestation med overdækket tag til standerne og tilsluttet serviceværksted og vaskehal.

Marius C. Mortensen kom til Auning i 1934, da han overtog vognmand R. P. Rasmussens forretning. Men inden han slog sig ned i Auning, havde han været vidt omkring. Et stykke tid sejlede han, og derefter arbejdede han i en række år i Amerika som mekaniker. Han vendte tilbage til Danmark i 1930. Byudviklingen i Auning har alle dage betydet meget for Marius Mortensen. Han gjorde en stor indsat for at få det nye kvarter Møllevænget udbygget. Han var med til at få jorden udstykket og gjort byggemodent. I dag bære en af kvarterets veje hans navn, Mortensensvej.
(Randers Dagblad, 1965 i anledning af Marius Mortensens 75 års dag)
Alfred Nielsen, Auning Autoværksted, byggede dette værksted i 1943.

Udstillingsbygningen, til højre for værkstedet, blev bygget omkring 1962-1963. Alfred Nielsen var på det tidspunkt blevet forhandler af Morris biler og var blevet Gulf forhandler.
Østergade 43. Her lå i 1946 Else og Marius Holms Brødudsalg. De drev desuden en pølsevogn i Banegårdsgade nogle måneder hvert år.
Huset er et af de 4 dobbelthuse, hvor Østergade 43 ligger i det sidste ud af byen. De er alle bygget af købmand Richard Foersom. Dobbelthusene er opført fra 1916-1920.
Her er vi ved Østergade 44 hvor der kan købes is mm.
Købmand Gerstrøm i 1959. Bemærk pølsevognen mellem Lindetræerne!
Kender I forresten historien om Pølsevognskrigen i Auning?
Urmager og blikkenslager J. F. Rasmussen fik bygget denne ejendom i 1904 og startede en isenkramforretning. Forretning blev videreført af sønnen "Rasurmager"

De næste ejere af isenkræmmer- forretningerne var O. Ambrosius, Niels Bundgaard og Lone Pedersen.

Senere har der været flere forskellige forretninger her.
Bl.a. en boghandel, Sigmar Farvehandel og side 2017 har der været hundesalon.
Ejendommen er bygget i 1877 af byens musiker, Palle Andersen, som også har bygget kroen.

Ejendommen blev solgt til kommis Jens Hansen, der etablerede sig som manufakturhandler. I 1903 blev manufakturforretningen overtaget af J. Chr. Stampe, senere kom sønnen Ejvind Stampe til.

Sidst i 1960'erne overtog Svend Aage Nielsen forretningen og ændrede navnet til Textilhuset.

I 1980'erne havde Peter Andersen og frue en boghandel, som hed Bogladen i lokalerne. Peter Andersen var også lastvognschauffør og blev mellem venner kald Peter Overlæs.

Siden kom Døgnbutikken til (1999). Denne blev senere lagt sammen med Guldbagere, Torvegade 2. I dag er ejendomme en skygge af sig selv og der handles med lidt af hvert.
Denne slagter lå Torvegade 8, hvor der siden 1955 har været slagterbutik i denne ejendom og slagteri i baghuset.
Det var i disse lokaler Birthe Knuth etablerede Auning Minimuseum. Siden kom der Drop In Sol. I dag står butikslokalet tomt.
Indkørsel til savværket. Viedo og billeder fra savværket her: http://auningby.dk/auning-bymuseum/byens-gamle-virksomheder/auning-savveark/#c3099
Kartoffelmelsfabrikken inden den eksploderede i 1976. En spændende historie: http://auningby.dk/auning-bymuseum/byens-gamle-virksomheder/kartoffelmelsfabrikken-i-auning/#c2568

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:01. januar 2020

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen