Søg

Rådhuset i Middelgade

I 1940 købte Fausing-Auning Sognekommune Kirkegade 8 og indrettede det til mødelokale for sognerådet og kontor for Søren Marius Nielsen, der var kommunens første kæmner.

Desuden blev der plads til en bolig for kæmnerfamilien. De boede de første 4 år i en lejlighed på kroen. Meget plads har der nok ikke været med 5 børn på 18, 15, 13, 11  og 7 år, men det blev der mere af da de flyttede ind i Kirkegade 8, som sognerådet købte i 1940. Når der var sognerådsmøder, var det Bodil opgave at servere boller, kringle, lagkage - og tit også de fineste medaljer - det hele fremstillet i køkkenet.

Huset i Kirkegade 8 forblev en del af rådhuset lige til det blev nedlagt ved kommunesammenlægningen i 2007. 

Sønderhald Kommune, som eksisterede fra 1970 til 2007, havde sit rådhus/kommunekontor placeret i Middelgade/Kirkegade. Hovedindgangen var fra Middelgade. Senere blev der lavet en større parkeringsplads bag rådhuset. Man kunne køre ind fra Nørregade og Kirkegade til denne parkeringsplads.

Før 1970 hed kommunen Gl. Estrup Kommune og efter den store kommunesammen- lægning i 2007 kom kommunen til at hedde Norddjurs Kommune og rådhuset/kommunekontoret blev flyttet til Grenå og Allingåbro. Herefter blev bygningerne solgt og lavet om til boliger. Flere bygninger ud mod Kirkegade blev revet ned og nye boliger opført.

Hjørnet af Kirkegade og Middelgade som sognerådet købte i 1940.
Fløjen af Kirkevej 8, som lå i Middelgade.
Samme fløj som ovenover, bar nogle år før.
I 1971 blev der etableret en større parkeringsplads bag rådhuset. Her blev også plads til en pavillon til flere kontorpladser.
Administrationsbygninger udvides i 1986-87. Tekst på skilt ved byggeri: Sønderhald kommune - udvidelse af administrationsbygning i Auning.
Navne på skilt:
Murer: Hans Ulrik Jensen, Auning
Tømrer: Assentoft Villabyg
VVS: Auning Smede og Maskinforretning
Tagdækning: Villadsen
Ventillation: Svend Erik Laursen
EL: Ole Birk Nielsen, Vivild
Maler: Preben Rasmussen, Randers
Gulv: Fr. Eriksen, Randers
Solafskærmning: Chr. Faber, Ryslinge
Alu og glas: A/S Glasalu Facader
Arkitekt: Jan Smærup, Assentoft
Ingeniør: Germann og Westphal, Randers
EL-ingeniør, Fredberg og Thomsen, Randers.
Solur fra Smedelauget til det nye rådhus i 1987. Fhv. borgmester G. Kirk Thøgersen, medlem af smedelauget, der har skænket soluret til det nye rådhus, og den daværende borgmester, Evald Nielsen, med det smukke solur. Ved nedlæggelse af Sønderhald Kommune i 2007, blev soluret givet til Sønderhald Egnsarkiv i Øster Alling, hvor det er placeret foran arkivets bygning.
Konstituerende møde i byrådssalen den 10. december 1985. Fra venstre Vilhelm Jensen - Jørgen Lindhardt - Bent Borring - Aage Mathiesen - Nikolaj Brøsted - Søren Laursen - Hugo Hansen - Svend Aage Simonsen - Henning Villadsen - Arne Kromand Hansen - Minna Christensen - Jørgen Sjøberg - Orla Lund - Anette Storgaard - Mogens Erichsen - Evald Nielsen.
De 2 ombyggede ejendomme, der vender ud mod Nørregade.
Et kig ned af Middelgade.
Denne annonce er fra Folkebladet 1993
Siden er sidst opdateret:28. januar 2018

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen