Søg
Auning Radio & TV

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

Luftfotografier fra Auning by

Her en samling af luftfotografier, som er taget af byen gennem mere end 60 år. En stor del er fra 1950'erne hvor der i flere omgange blev taget de såkaldte skråfotos fra lavtgående fly.

De gamle luftfotografier er en vigtig kilde til at vise, at en by ikke står stille men udvikler sig hele tiden. Så den by vi kender i dag, vil være meget forandret om få årtier. 

Har du billeder liggende, som du mener mangler i samlingen, er du velkommen til at kontakte Auning Bymuseum.

Klik på symbolet med de 4 pile i den sorte bjælke
for at se billederne i fuld skærm.
(Dog ikke på mobile enheder)

Klik ESC på dit tastatur for at komme tilbage til normal visning.


- Eller se et udvalg af luftfotografierne her:

Tårupvej 5 - Birkmann's ejendom - 1970
Tårupvej 46 - Gregersen's ejendom - 1970
Klik for et større foto
Dette foto og det næste i rækken passer næsten sammen, hvis de lægge ved siden af hinanden. Porsbakkerne ses øverst i billedet.
Reimersvej 7i forgrunden og DUI-huset i højre side.
Klik for et større foto
Porsbakkerne med den store grusgrav er blottet ses øverst i billedet. I forgrunden den gamle Juulsgaard. Bag træerne kan man lige ane den gamle skolebygning, som tidligere lå overfor kirken.
Da Juelsgaard blev revet ned blev der plads til et helt kvarter på den nyanlagte Juelsgårdsvej.
Wallin Feder fortæller om Ndr.Fælledvej 15: Gartner Rasmussen, far til Knud Rasmussen, kom fra Pindstrup hvor han bestyrede et gartneri for la Cour. Til venstre for gården blev der i årenes løb opført 4-5 drivhuse. Varerne solgte de i de første år fra en lejet butik i Østergade 4. (der hvor Friis Andersen stammede fra). Senere flyttede de udsalget ned i et af drivhusene inden de til sidst, da Knud og Karen kom med i forretningen, købte Vestergade 4, det nuværende Auning Blomsterforretning.
Jens Erik Mehlsen fortæller om billedet: Carl Rasmussen var handelsgartner i Auning og virkede først fra Østergade 4, hvor AuningBy.dk også nævner ham. Dette hus, altså Østergade 4, havde en have, som Carl R. naturligvis dyrkede, men det forslog ikke, hvis en levevej skulle etableres som gartner. Carl og hustru købte så i 1953 ejendommen på fotoet, hvortil der var langt mere jord. Ejendommen var vistnok – lang tid tilbage - en udstykning som husmandsbrug fra landbrugsejendommen Dyrby, men det er altså kun et gæt. Ejendommen har i dag adressen Ndr. Fælledvej 15. Jeg var i barndommen kammerat med Carl’s yngste søn, Jørgen (naturligvis kaldet Jørgen Gartner), og husker meget fra den tid. Stalden er i dag nedrevet, men gik dengang op i nuværende stuehus, således at stuehuset dengang først startede t.h. for hoveddøren. Carl R byggede om, så denne del af stalden, altså t.v. for hoveddøren, blev en del af stuehuset, - han havde heller ikke behov for megen stald, da han kun havde et dyr, nemlig hesten Musse, en Islænder, som klarede alt det trælse i marken, for traktor osv. var der ingen af. Carls næstældste søn, Knud, overtog senere gartneriet, men da var udstykningen vist allerede i gang. Jorden mod øst var mark, og jeg har minsandten sammen med Musse harvet jorden lige over for ejendommen og ned til den senere spejderhytte. Spejderhytten blev bygget på jord foræret af Carl til de grønne KFUM og - K spejdere engang i 1950’erne, Adressen for spejderhytten er i dag Ndr. Fælledvej 20. Der gik dengang en lille markvej derud, som fortsatte videre ud til Dyrbys ejendom. Man aner lige markvejens start ud for Carls ejendom.
Kirken og nr. 2 B,C,D samt Kirkevej 4 samlet i et foto.
Kirkevej 4 som netop de seneste par år er blevet markant renoveret med nye længer, men stadig med en flot port ind til gårdspladsen.
Kirkevej 4 fra før 1979 med Lynge Pedersen som ejer.
Kirkevej 4 i 1979 da Henning og Inger Millard overtog ejendommen.
Kirkevej 14. Skråfoto fra 1950’erne. I venstre side af hovedhuset var der hestestal og i højre side kostald. I midten beboelse. Laden til venstre fungerede som maskinhus, lo og lade.
Hovedhuset så sådan ud da Idskov boede her og da Bakke Hansen brændte det ned til grunden. Erik Nygaard var karl på gården i 1952. Han passede dyr og stod for malkning.
Disse oplysninger er nedskrevet af Poul Hansen, der med sin familie har haft ejendommen. I dag er den ejet af Hanne Byriel og Palle Mortensen.
Det gamle hus er revet ned og et ny opført i 1967. Inden længe bliver dette hus også fjerne, da det ny kvarter ”Skovlunden” er udstykke på ejendommen.
Klik for et større foto
Dette billed er ikke taget fra et fly, men fra malerens lift, som gav fotografen en tur op over kirken, da kirken i 2012 blev kalket.
Klik for et større foto
Auning Campingplads fra omkring 1985. I højre side ses en del af Reimersvej. Øverst til højre ses en del af Østervangs Allé.
Klik for et større foto
Auning Campingplads 2008 (?)
Klik for et større foto
Fotoet er formodenlig fra 1953. Til venstre ses Kirkegade 17, som blev nedrevet sidst i 1960'erne for at gøre oversigtsforholdende bedre.
Klik for et større foto
Kirkegade 20, formodenlig fra 1953 som de øvrige luftfotografier fra Kirkegade. Det næste billedet er dog taget ved en anden lejlighed. Motiverne er næsten ens, men det er to forskellige tidpunkter på året.
Klik for et større foto
Klik for et større foto
Kirkegade 5, formodenlig i 1953, hvor der blev fotograferet flere andre huse i byen. Cykelhandler L. D. Steffensen havde her forretning og beboelse. Steffensen var en driftig mand som også havde Kosangas-depot, Thor-depot og udlejning af 2 biler.
Klik for et større foto
Kirkegade og Middelgade i 1953
Jernbanegade (Torvegade), Vestergade og jernbanen i 1950'erne.
Et udsnit af Vestergade med bageren og sadelmagerforretningen i 1950'erne.
Bagerforretningen og sadelmager C. J. Andersens forretning i 1950'erne.
Vestergade 8 i 1950'erne. Ejendommen revet ned for at gøre plads til Bytorvet.
Klik for et større foto
Anne-Marie Solberg (tidl. Simonsen) har sendt dette luftfoto fra Vestergade/Kirkegade. På det ene hjørne ligger Eva og Tages Simonsens brødudsalg og på modsatte hjørne Tatol. Ved side af brødudsalget i Kirkegade ligger Svend Jensens møbelpolsterforretning. Ved siden af Svend Jensen forretning ligger frisør Ole Kristoffer Ibsen. I samme bygning som frisøren var ser et pensionat. Den høje skorsten var bygget 1900 af bagermester Oskar Axel Janus Nielsen.
Vestergade 12 husede i sin tid en telefoncentral der gik inder navnet "Villa Vesterled" ligger stadig Vestergade 12. Øverst lidt til venstre ses "Auning Frysehus" der lå i Brugsens baggård.
Til venstre for "Samtalecentralen" lå Brugsen. Til højre anes Vestergade 10, hvor der var bageri og forretning.
Klik for et større foto
Et udsnit af Vestergade med Brugsen i nederste højre hjørne. Billedet er formodenlig også fra 1953.
Fredebo. Vestergade 13. Opført 1905 da urmageren flyttede fra Torvegade (Jernbanegade) til Vestergade. Personer på billedet fra 1959 er urmager Svend Christensen og Henning Pedersen, Kirkegade 11B.
Klik for et større foto
Vestergade 25 og 27 med Møllevænget i venstre side af billedet.
Svend Christiansen fortæller: På luftfotoet af mine forældres hus, Vestergade 25, kan man samtidig kan se det gamle tankanlæg, som var på Vestergade 36, der tilhørte mekaniker Bjerregård, og som senere blev overtaget af vognmand Peder Pedersen, og senere sønnen Svend Pedersen. Man kan se vognmandens lastbil på billedet. Anlægget blev fjernet da Svend Pedersen byggede nyt hus på stedet og havde så en enkelt benzinstander ved siden af huset senere. De brugte så det gamle mekanikerværksted, som var en stor træbygning inde bagved, som lastbilgarage. Bjerregård og senere Peder Pedersen boede i huset overfor nummer 27.
Det gamle tankanlæg Vestergade 36, tilhørte mekaniker Bjerregård, og som senere blev overtaget af vognmand Peder Pedersen, og senere sønnen Svend Pedersen. Anlægget blev fjernet da Svend Pedersen byggede nyt hus på stedet og havde så en enkelt benzinstander ved siden af huset senere. De brugte så det gamle mekanikerværksted, som var en stor træbygning inde bagved, som lastbilgarage. Bjerregård og senere Peder Pedersen boede i huset på den anden side af vejen - Vestergade 27.
Vestergade 36. Det "nye" hus ved siden af biografen er bygget i 1955.
Vestergade 42 og 42A med servicestation og værksted. Senere bliver overdækningen pillet ned.
Her er der påført talkoder til brug for farvelægningen på et stort fotografi i ramme.
Klik for et større foto
Vestervang ligger Vestergade 44. Her holder John's Auto til.
Billedet er fra 1988.
Klik for et større foto
Vestergade 44, 42A og 42 fra 2010.
Adressen Vestergade 41 findes ikke mere. Ejendommen er nedrevet. Formodenlig opkøbt af Sønderhald Kommune da man havde planer om at lave en ny vej parallelt med hovedvejen.

Vi ved ikke hvornår ejendommen er opført, hvornår den er nedrevet eller hvem der har ejet den. Brune Jensen har boet der sammen med sin bedstemor Ragnhild Jensen.

I dag er der et grønt område mellem cafeteriet og F24. Plænen blev anvendt som festplads i forbindelse med afvikling af landevejens 150 års jubilæum i 2014.
Niels Terndrup Pedersens BP-tanken med værksted i 1950'erne. I dag hedder den F24.
BP-tanken med værksted i 1950'erne. Finerfabrikken ses øverst i billedet. De 2 ejendomme på begge sider af BP-tanken er fjerne for at give plads til en ny vej langs Vestergade. Denne vej blev aldrig til noget.
Resterne af den gamle møbelfabrik. Kun direktørboligen og bygningen midt på grunden ligger der stadig.
Et håndkoloreret "skråfoto" af ejendommen Vestergade 45 købt af Poul Hansen i 1961. I baghuset opdrættere Poul Hansen kaniner til slagtning i Randers.
Klik for et større foto
Men i januar 1963 skriver Folkebladet om Nørgaard Ost: ”Millionvirksomhed opføres i Auning i sommeren 1963. Det handler om ostepakkeri, lagerkapacitet og privatbolig. En årlig omsætning på 4 millioner og 25 ansatte i Auning. Adressen er Vestergade 62.”
Nørgaards ejendom i 1960'erne.
Klik for et større foto
Erik Bach Nørgaard startede i 1980 Nørgaard Teknik A/S og udviklingen af den rustfri cykel Nørgaard 18/8 og senere udviklingen af en selvkørende vander til erhvervsgartnere. Bemærk cyklen på den hvide gavl i venstre side af billedet.
Nørgaards ejendom i midten af 1990'erne. Bemærk at dele af taget i midten er hævet for at få plads til Datagraf nye trykmaskiner.
Klik for et større foto
Bilforhandleren Houlberg & Wittrup. Foto fra før 1998 da den tomme grund på Mortensensvej 43 før bliver bebygget i 1998.
Dette luftfoto af det private plejehjem hænger i stuen hos tidligere sognepræst Egon Lindberg. Plejehjemmet er Egon Lindbergs barndomhjem idet hans forældre var ejere af plejehjemmet. Billedet er noget ældre end billedet herunder hvor der er kommet fjernsynsantenne på taget.
Klik for et større foto
Auning Plejehjem
Klik for et større foto
Auning Boligmontering
Østergade 24. Her drev sognerådsformand Niels Rafn "Østergades Kød- og Pålægsforretning". Marie Rafn stod i butikken, hvor der også blev solgt brød, is og mælk. Senere blev butikken overtaget af Gerda Reimers, som drev et brødudsalg og slikbutik.
Østergade 32. Her drev Alfred Nielsen, Auning Autoværksted. Værkstedet blev bygget i 1943.
Dette Esso-depot, Østervangs Alle 3, var ejet af Hans M. Frank frem til omkring 1970 hvor ejendommen bliver solgt til Almind Sørensen, som drev vognmandsforretning og øl- og sodavandsdepot på Holmbergsvej. Almin Sørensen var også i en lang årrække byens skraldemand.
Hans M. Frank flyttede sin forretning til Vestergade 50. Ejendommen blev senere overtaget af Anni Frank, datter af Hans M. Frank. I dag bor Anni Franks datter og svigersøn i huset.
Klik for et større foto
Østergade 30 - billedet er formodenlig fra 1953. Stuehuset Østergade 30 er opført 1933 af murermester Jørgen Poulsen (Knud Søgaard Poulsens far).
Agnes og Jørgen Poulsen boede i huset frem til 1959, hvor de udstykkede grunden i flere parceller og byggede nyt hus på det der kom til at hedde Østergade 30A og flyttede derover.
I en periode herefter har huset tjent som inspektørbolig for skoleinspektøren. I dag er det blomsterforretningen Min Butik som holder til her.
Wallin Feder fortæller om Østergade 36: På billedet kan det ikke ses, men begge huse var træhuse, nu skalmurede. Oprindelig lå der en lille ejendom på stedet som ejede alt jorden ind til skolen og ned til hallen og ud til Møllersmindevej. Anton Pedersen, kaldet Store Anton kom fra Nørager og byggede husene. Det lille hus var oprindelig hønsehus.

Under krigen arbejdede min far på møbelfabrikken, men vi boede i Trustrup, så han lejede et værelse hos Anton og Anna. Min far ville jo gerne have familien til Auning. Det klarer vi nemt sagde Anton, vi bygger bare hønsehuset om til en lejlighed. Det gjorde de, og der boede vi et par år. Senere kom Mekanikeren Niels Terndrup til at bo der til lejligheden ved værkstedet i Vestergade var færdig.

Det er Anton som har udstykket alle grundene derude og da Gl. Estrup lavede den sidste udstykning i Lundby købte han en stor parcel på ca. 75 tdr. land. Deroppe byggede han og Anna et halmhus med bliktag, så de kunne komme i tørvejr og få deres kaffe. Han solgte jorden ret hurtigt igen uden bygninger på.
Stadionallé 5 opført 1952.
Vito. Stadion Alle 9. Opført 1954. Fotografiet er fra 1959.
Møllersminde, der har lagt navn til Møllersmindevej. Ejendommen blev senere kendt som Farmerhous.
Gården Møllersminde - eller Farmer House i forgrunden. Øverst ses Stadion Allé. Vito. Stadion Alle 9 er netop ved at blive opført 1954.
På hjørne af Grenåvej og Pindstrupvej lå Hjørnegaarden. Kommunen købte ejendommen og rev den ned. Grunden plus den øvrige jord ind mod byen, blev henlagt til eventuelt byudvidelse. I 1997 flyttede Datagraf sit domicil fra Nørgaardsvej til denne hjørnegrund.
Datagraf kort efter indvielsen i 1997.
Klik for et større foto
Datagraf med den senest udvidelse i 2011. Udvidelsen rummede mødelokaler, kantine og nyt køkken.
Klik for et større foto
Gerstrøms købmandsgård i Torvegade - tidligere Jernbanegade. Bemærk den lille hvide pølsevogn mellem lindetræerne. Et af de sidste billeder taget fra lav højde. En ny lov forbød flyene at gå så langt ned.
Isenkræmmer Niels Bundgaards forretning i Torvegade 1950'erne.
Klik for et større foto
Torvegade med stationen og kroen samt Århusvej - tidligere Søndergade - med Hækkely i venstreside. Foto fra 1980
Klik for et større foto
På dette luftfoto - og det næste i rækken er fra 2002. Her er kroen renoveret og udbygget i flere omgange. Billedet er egentlig købt til en brochure, men blev aldrig anvendt. Klik på billedet for en større version.
Klik for et større foto
Torvegade 14 fra omkring 1955.
Torvegade 16. Her har Arne og Ketty Kofoed boet. De drev taxakørsel og lejede bl.a. tårnværelset ud.
Torvegade 18. Luftfoto fra omkring 1955
Fotograferet af firmaet SYLVEST JENSEN, Hillerød. Datoen vides ikke præcist, men efter 1954, da den nye kontorbyning er med på billedet. Og før 1975 hvor firmaet SYLVEST JENSEN ophører.
Auning Savværk 1977
Udsnit af forrige foto fra 1977
Klik for et større foto
Under besættelsen var det forbudt for private at fly, så fra 1940-45 blev der ikke taget luftfotografier. Besættelsesmagten havde dog fotokort taget fra stor højde.
Klik for et større foto
Auning set fra sydøst i 1953.
Klik for et større foto
En stikvej til Industrivej med Århusvej i forgrunden.
Klik for et større foto
det centrale i dette foto er savværket. Desuden ses stationen og jernbanen i højre siden. I øverste højre hjørne ses de 12 lindetræer, som sid i midten af Jernbanegade.
Klik for et større foto
Omkring 1960. Det nye kapel blev bygget i 1963 og da beplantningen ikke er ret gammel, må det være mellem 1960-62. I venstre side ses Cementstøberiet for enden af Gerstrømsvej.
LYPI i 1950'erne.
Klik for et større foto
1975
Klik for et større foto
1975-76. Lysreguleringen kom i 1979. Pakhuset ved stationen er fjernet på dette foto.
Klik for et større foto
Klik for et større foto
Klik for et større foto
AUNING SKOLE SET FRA OVEN, CA. 1980. BILLEDET ER LAVET SOM FORSIDE TIL ET TELEGRAM, SOM SKOLEN SENDTE TIL SINE KONFIRMANDER. GIVET TIL EGNSARKIVET, SOM DENGANG BEFANDT SIG I DEN TIDLIGERE INSPEKTØRBOLIG, BYGNINGEN MED DET GRÅ TAG NÆRMEST VEJEN.
Klik for et større foto
Klik for et større foto
2013
Klik for et større foto
Det kommunale plejehjem Møllehjemmet er opført 1966.
Klik for et større foto
Møllehjemmet i 1987 kort efter at udvidelsen med beskyttede boliger stod færdig. Bemærk at sidenfløjen er bygget hen over en tidligere del af Elmeallé.
Mørkholm på luftfotografi fra 1954. Porsbakkerne ses i toppen af billedet. Gården ligger på Gjesingvej 20 og stammer fra ca. 1890, så Mørkholm er 125 år her i 2015
Mørkholm på luftfotografi fra 1977
Mørkholm på luftfotografi fra 2005
Jens Erik Mehlsen fortæller om dette foto: Jeg boede jo Østergade 8 hvor grunden gik pænt langt ned, - også lidt længere ned end der i dag er telefonhus. Før dette telefonhus og tæt/lav beboelsen i øvrigt, var der blot en stor have og nederst mod syd en ganske lille skov med bålplads og gangstier, - rigtig hyggeligt. Naboen her – altså havenaboen – var Nikolaj Bjerrum og hans hustru Gudrun og de ejede huset, som de købte engang i 1950’erne, formodentlig af den på fotoet anførte ejer Marentius Sørensen. Nikolai og Gudrun kom fra Øster Alling, hvor de havde et landbrug og Nikolai var tillige mælkemand. Adressen i dag er Lunavej 32. Man kunne dengang køre – også i bil – gennem ejendommen, således at man fra Lunavej kørte ud på Søndermarksvej, - i dag den lille sti bag ejendommen – langs jernbanen, der udmunder ved Salon Malou.

Per Visbech Misser fortæller om gården på Facebook: Oprindelig Lunavej 4, men så byggede Per Erboe en masse rækkehuse på den side af Lunavej med lige numre. Så nu er det Lunavej 32. Billedet er fra lidt før mælkekusken Nicolai Bjerrum Nielsen overtog den i ca. 1956.
Der er sket mange forandringer, og dog ikke.
Taget er fornyet, igen med tegl, og med bevarelse af den smukke hvælvede halvvalm. Nicolai satte helruder i vinduerne. Vi har skiftet tilbage til småsprossede vinduer, som på billedet.
Men i det store og hele genkendes ejendommen med mange af de karakteristiske træk, som da den blev bygget i 1926.
Wallin Feder fortæller om dette foto: Lyngroden 1. Tidligere beboet af Allermann. Nu beboet af Søren Birkmand og G. Allermand.
Jens Erik Mehlsen fortæller om Lyngroden 3: Nuværende ejer er fhv. gartner og graver ved Auning Kirke Eigil Madsen.
Gl. Estrup Møllegård
Pindstrupvej 8
Kærgården, Auning Kærvej 2
Her ses den østlige del af Auning. Billedet er fra før 1970
Her ses bl.a. savværket og kartoffelmelsfabrikken. Billedet er fra før 1970
Søndergaards Savværk, Sdr. Fælledvej 23

Klik på et vejnavn får at komme frem til billederne:

                  Centervej                 Lyngroden                Vestergade

                  Gl. Estrup                 Reimersvej               Østergade

                  Juelsgade                 Skolerne                   Øvrige adresser

                  Kirkegade                 Sandvej                    Århusvej

                  Kirkevej                    Stadion Allé              Fabrikkerne

                  Landejendomme      Torvegade                 Detaljerne


Luftfotos fra Centervej

Dengang Centervej blot var en markvej mellem Kirkegade 5 og 7.
Centervej omkring 1980. Den lyse ring på planen viser, at der netop har været cirkus i byen.
Centervej omkring 1980.
Centervej i 1994 - lige før SuperBrugsens udvidelse. Bemærk det store hus nederst i venstre hjørne. Det er denne ejendom, der går under navnet "Sagførergrunden" efter sagfører A. A. Olsen. Da den senest var ejet af reviser Jørgen Rasmussen, er den også blevet kaldt "Revisorgrunden".
Centervej omkring 1995 da udvidelsen af SuperBrugsen stod færdig.
Centervej omkring 2007.
Oversigtbilled fra omkring 2007.

Luftfotos af Gl. Estrup

Gl. Estrup. Ukendt årstal, men nok et af de ældste luftfotografier af godset.
Gl. Estrup fra før 2001
Gl. Estrup fra før 2001

Luftfotos fra Juelsgade og Juelsgårdsvej

Porsbakkerne med den store grusgrav er blottet ses øverst i billedet. I forgrunden den gamle Juulsgaard. Bag træerne kan man lige ane den gamle skolebygning, som tidligere lå overfor kirken.
Da Juelsgaard blev revet ned blev der plads til et helt kvarter på den nyanlagte Juelsgårdsvej.
Aunings 1. skole også kaldet Bette Bo ligger i dag på Juelsgårdsvej 14
Juelsgade 19
Juelsgade 5, 7 og 11
Juelsgade 19 og 21

En by i udvikling ...

Sådan har Auning i grove træk udviklet sig fra et lille landsbysamfund til et større bysamfund med mange butikker, boligkvarterer og industriområder.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:23. december 2019

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen