Søg

Ophørte foreninger

I Auning har der altid været tradition for et rigt foreningsliv. Hver tid sine foreninger. Folkedanserforeningen og flere andre findes ikke mere. Men så er der kommet nye til, f.eks. Auning Borgerportal.

Her nogle af de foreninger og lignende, som ikke er aktive mere. Der finde givet flere. Hjælp erne med at supplere listen. Brug eventuelt skemaet nederst på siden.

Auning Afholdsforening

Auning Aktørforening

Aldersrenteforeningen, Auning

Auning Brevdueforening

Auning Datastue

Auning Folkedanserforening

Auning Foredragsforening

Auning Grundejer- og Beboerforening

Auning Havekreds

Auning Hobbyklub

Auning Koret

Auning Løbeklub
                     Auning og Omegns Fagforening

Auning Skytteforening

Auning Ungdomsforening

Bordtennisklubben Fritiden

D. N. S. A. P. Auning afdeling

DUI

Indre Mission

Landsgarderstævnet i Auning

Team Jumbo

Træindustriarbejderforbundet, Auning Afdeling

Tænketanken 'Tænk Højt'

 

DUI - LEG og VIRKE i Auning

DUI i Auning er nedlagt i 2015 og klubhuset på Reimersvej 9 er solgt til Auning Jagtforening.


Den sidste formand: Bettina Grau Arino
mail: btg@remove-this.danlind.dk, tlf. 6016 2404

Den sidste kasserer: Helle Ardal Andersen 
mail: ardal@remove-this.vestdjursnet.dk, tlf. 4018 6230

Den ældste del af DUIs hus på Reimersvej 9 er fra 1949.
Annonce i Folkebladet Djursland februar 1952

Auning Afholdsforening

Auning Afholdsforening blev stiftet i 1883. Den første formand var gårdejer og senere sognerådsformand N. A Busk. Foreningen havde i nogle år mødelokale hos skomager S. M. Pedersen, Vestergade 8 (nedrevet og grunden indrettet som bytorv).

Fra 1907 har der været afholdshjem ved bager N. Sams

Vi ved at 1. lærer J. K. Rasmussen var formand i 1918 og at der dengang var op imod 200 medlemmer.

På Sønderhalds Egnsarkiv ligger denne sang fra Auning Afholdsforenings 50 års jubilæum i 1933.

A2186

Auning og Omegns Fagforening

Fagforeningen havde dette opslag med i Rougsø-Sønderhald Herreders Folkeblad i 1936. Ud over annoncens oplysninger ved vi ikke meget om dette forening.

Træindustriarbejderforbundet, Auning Afdeling

Afdelingen af Træindustriarbejderforbundet i Auning havde sin egen fane. Den ligger i dag på Sønderhald Egnsarkiv.

Ingen tvivl om at træindustrien har været en betydelig industri med mange medarbejdere. Klik for et større foto!
Annonce i Folkebladet Djursland februar 1952

Auning Datastue

Auning Datastue har afslutte sine aktiviteter og har ikke planer om at fortsætte med flere kurser.

Inge Grundvad, Inger Millard og Henning Millard siger tak til alle de omkring 100 deltagere, som i 2012-2014 har deltaget i Auning Datastue.

Er man kørt fast eller har brug for hjælp, er der flere muligheder:
1. Brug kommunernes hotline til hjælp og vejledning: Ring 7020 0000
2. Få hjælp på Auning Bibliotek hver tirsdag kl. 13-15 eller ring: 8959 4300
3. Brug en PC-hjælper fra ÆldreSagen. 
    Kontakt Leif Jensen, mail: stopbold@gmail.com

Auning Gadebelysning

Rougsø-Sønderhald Herreders Folkeblad i 1938.

AUNING KORET

Auning Koret er desværre ophørt.

Koret havde Gitte Sloth som korleder og mødtes i en årrække på Auning Skole og var 3-4 gange årligt ude at optræde i forskellige sammenhæng med især rytmisk musik.


Auning Løbeklub

Auning Løbeklub blev oprettet af Niels Astrup Millard og Henning Millard i 2008.
Løbeklubben startede med at lave løbeskoler i Auning. På det første hold i 2008 mødte der 70 interesserede op.  

I 2010 indgik Auning Løbeklub og Team Jumboen i den nyoprettede Auning Motions Klub med løb og spinning.

Auning Aktørforening

Auning Aktørforening blev stiftet i 1979 med Tom Bytoft som formand.

Tom Bytoft fortæller, om dengang Auning Aktørforening forsøgte at drive biograf i Auning.
Optaget 28.02.14 på Kulturperronen af Henning Millard.

Auning Havekreds

Auning Havekreds blev stiftet i 1946. Et festskrift udgivet i anledning af Auning Havekreds 50 års jubilæum i 1996 ligger på Sønderhalds Egnsarkiv.
I 2007 blev Auning Havekreds opløset. Flere medlemmerne indgik i Norddjurs Havekreds

Landsgarderstævnerne i Auning


Den selvejende institution Landsgarderstævnet i Auning blev stiftet den 21. februar 1975, efter at Finn Hjortshøj fra Auning Handelsudvalg, havde taget initiativ til afvikling af det første landsgarderstævne i 1974.

Formålet var at arrangere landsgarderstævner hvert andet år i Auning for alle Danmarks uniformerede drenge- og pigegarder.

Målet var desuden at udbrede kendskabet til de forskellige musikalske stilarter som garderne beherskede.

Handelsudvalget tog initiativet, men Auning Håndværker- og Borgerforening, Auning Idrætsforening og repræsentanter for Sønderhald Kommune bidrog i planlægningen og gennemførelsen af disse i alt syv meget store arrangementer i Auning.

Det sidste stævne i Auning blev afviklet i 1988. Der blev senere afholdt landsgarder- stævner i andre byer.

Læs mere om Landsgarderstævnerne her

Team Jumbo

Team Jumbo var en uorganiseret gruppe løbere, primært mænd, der løb fra idrætscenteret hver søndag kl. 10 året rund. Man løb af sted uden opvarmning og uden aftale om hvor langt man ville løbe. Det tog man lidt hen af vejen. Når man kom op i skoven, talte man lidt om, hvor man skulle løbe hen. Mellem 10 og 20 km var ikke usædvanligt.

I 2010 indgik Team Jumbo reelt i den nyoprettede Auning Motions Klub med løb og spinning.

Flere af de gamle Team Jumbo løbere mødes en gang årligt til en julefrokost. De første år startede man med en løbetur. Så blev det til en gåtur, men de sidste på år er man gået mere direkte til bords :)

Team Jumbo bestod bl.a. af Bjarne Møller Nielsen, Erik Pedersen, Frank Bjerregaard, Henning Millard, Holger Laugesen, Ivan Ditlevsen, Kaj Skamriis, Kent Brandt Hansen, Lars Møller, Mette Hjorth, Mogens Sørensen, Pia Pedersen, Poul Engholm, Tommy Hjorth og Trine Bach Vinter plus en hel række, der var med i kortere periodder

Tænketanken Tænk Højt

Tænketanken Tænk Højt blev etableret i 2009. 'Tænk Højt' tog initiativet til at at Auning fik sin egen portal, nemlig AuningBy.dk.

Tænk Højt var med på Auning Messen 2009 med en stand i 2 etager.

Auning Hobbyklub

I 1968 omtales læge Frimoth Mehlsen som en drivende kræft i denne forening. Foreningen brugte i periode Det gamle Hospital som foreningslokale.

Auning Brevdueforening DAN 208

Medlemmer af Auning Brevdueforening 'DAN 208' fotograferet foran klubhuset på Industrivej 51 i 1989. Ved hjælp af Facebook blev personerne identificeret:
1 Leif Kempel, 2 Charlotte Kempel, 3 Carl Lassen, 4 Carl Andersen, Allingåbro, 5 Leif Sørensen, 6 Mogens Nielsen, Allingåbro, 7 Egon Lassen, Allingåbro, 8 Søren Munk, 9 Gunnar Myggen Lauersen, Allingåbro, 10 Christian Wittrup, 11 Tage Pedersen , 12 Ejvind Vitting Andersen, 13 Jesper Pedersen, 14 Jørgen Boesen, 15 Lars Boesen


Mange husker stadig foreningen og dens medlemmer. Det ses tydeligt af en lang række kommenterer som dette foto gav, da AuningBymuseum.dk satte det på sin Facebook-side.

Opslaget nåde ud til over 4260 personer. Blev delt 14 gange og rigtig mange kommentarer.

Auning Folkedanserforening

I Auning har der altid været tradition for et rigt foreningsliv. Hver tid sine foreninger. Folkedanserforeningen og flere andre findes ikke mere. Men så er der kommet nye til, f.eks. Auning Borgerportal.

Auning Folkedanserforening. Bagerst fra venstre: Esther, Oskar, Marie Just, Adolf Reimers, Mary Bering, Vagn Pedersen, Dagmar (Aksels Reimers søster) og Karl Andersen. Midt i: Bjørn, Jens Duval, Aksel Reimers, Harald (Aksels Reimers bror) og Karl Andersen. Nederst: Karen Pedersen, Lilly, Olga, Anna og Erna Rafn.

Bordtennisklubben Fritiden startede i vaskeriet

Randers Dagblad 1955
Randers Dagblad 1955

I januar 1955 blev bordtennis- klubben Fritiden stiftet. Klubben startede med at spille i Vestergade 10. Fritiden startede med 30 medlemmer og fik hurtigt 30 medlemmer mere. På grund af denne succes flyttede klubben over i forsamlingshuset i Østergade 7.

På en generalforsamling i 1961 beslutter Auning Idrætsforening at etablere en bordtennisafdeling. 

Om de 2 foreninger har kørt sideløbende vides pt. ikke. Kontakt Auning Bymuseum, hvis du kender noget til bordtennisklubben Fritiden.

   

Aldersrenteforeningen, Auning

På Sønderhald Egnsarkiv ligger der et sæt sanghæfter med stemplet "Aldersrenteforeningen Auning"

Aldersrente var et begreb brugt i Danmark om en statslig overførselsindkomst indført i 1922, der skulle støtte borgere i deres alderdom. 

Aldersrenten var en lovfastsat ydelse til borgere over 65 år under en vis indtægt. Aldersrenten var dermed en forløber for folkepensionen, der blev indført i 1956.

Fausing/Auning Pensionistforening er stiftet den 17. april 1946 under navnet Fausing Auning Aldersrente og Invalideforening.

Om Aldersrenteforeningen ligger forud for Fausing Auning Aldersrente og Invalideforening eller om det bare er en forkortelse vides pt. ikke.

Auning Grundejer- og Beboerforening

I 1983 fik Auning Grundejerforening nyt navn: Auning Grundejer- og Beboerforening. Foreningen eksistere ikke mere.
Der blev uddelt en folder til alle postkasser i Auning for at få folk i tale.
På forsiden af folderen fra 1983 forsøgte man sig med at forudsige hvordan Auning kunne tage sig ud i 2010, hvis ikke man foretog sig noget.

Auning Foredragsforening

I begyndelsen af 1890’erne blev Auning Foredragsforening genoplivet af 2. lærer Peder Christensen, der de første år var foreningens formand. Da Christensen på grund af sygdom i 1902 ikke formåede at lede foreningen, blev købmand Richard Foersom formand for Foredragsforeningen. I 1903 blev hvervet overtaget af 1. lærer J. K. Rasmussen.

I Peder Christensens bog "13 år i Auning Skole" beskriver han hvordan nogle diskussionsmøder endte med at der blev oprettet en foredragsforening:

I nogle Vintre holdt vi i min Skole nogle Møder, som vi kaldte Diskussionsmøder. Det gik sådan til, at de fleste af Deltagerne skiftedes til at indlede en Forhandling om et eller andet Emne. Og derefter diskuterede vi Spørgsmålet, så godt vi kunne. Det gik helt livligt, og mange var meget interesserede deri. Jeg tror, vi alle havde både Nytte og Fornøjelse deraf.

Vi drøftede Spørgsmålet om en Foredragsforening, og fik derefter en sådan oprettet. Også den blev jeg Formand for. Og det var en Sag, jeg forstod mig på og virkede for med stor Interesse i flere År. Det gik kun småt med den i Begyndelsen, men dog stadig fremad. Og nu er vi dog nået så vidt, at vi har de fleste af sognets Folk med. Jeg har ikke været Formand hele Tiden. Grundet på nogen Uoverensstemmelse i Bestyrelsen trådte jeg frivillig tilbage. Men jeg er senere blevet valgt igen.

Jeg antager, at Tanken om at bygge et Forsamlingshus også fik et godt Skub fremad ved Diskussionsmøderne. Det er således, at det ikke var helt ørkesløs Snak, vi førte, men at der også kom Frugter deraf. Det er vidst ikke for meget sagt, at en Del åndeligt Liv blev sat i Bevægelse ved disse Møder. Jeg glæder mig derfor også ved at have været med og ydet mit ringe Bidrag dertil.

2. lærer ved Auning Skole fra fra 1889 til 1904 dannede byens første foredragsforening og var denne første formand. Det fremgår af bogen "13 år i Auning Skole".
2 annoncer der bekræfter, at foredragsforeningen formodentlig er den ældste kendt forening i Auning. Traditionen videreføres i dag af AAA - Aktuelle Aftener i Auning.

Auning Skytteforening

I 1967 kunne Auning Skytteforening holde 100 års jubilæum, men der var vist ikke kræfter til at gøre ret meget ud af den anledning. Hvornår den stoppe helt vides ikke.

D. N. S. A. P. Auning afdeling

Flere mindre byer, herunder også Auning, havde i 1930'erne afdelinger af Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti, som var et dansk nazistpartiet.

DNSAP blev oprettet i 1930 og nedlagt den 8. maj 1945. DNSAP's partiavis hed Fædrelandet. DNSAP deltog i folketingsvalgene fra 1935.

I 1991 genopstod partiet under navnet Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse.

Annonce i Rougsø-Sønderhald Herreds Folkeblad 1937

Ophørte foreninger

I Auning har der altid været tradition for et rigt foreningsliv. Hver tid sine foreninger. Folkedanserforeningen og flere andre findes ikke mere. Men så er der kommet nye til, f.eks. Auning Borgerportal.

Her nogle af de foreninger og lignende, som ikke er aktive mere. Der finde givet flere. Hjælp erne med at supplere listen. Brug eventuelt skemaet nederst på siden.

Auning Afholdsforening

Auning Aktørforening

Aldersrenteforeningen, Auning

Auning Brevdueforening

Auning Datastue

Auning Folkedanserforening

Auning Foredragsforening

Auning Grundejer- og Beboerforening

Auning Havekreds

Auning Hobbyklub

Auning Koret

Auning Løbeklub
                     Auning og Omegns Fagforening

Auning Skytteforening

Auning Ungdomsforening

Bordtennisklubben Fritiden

D. N. S. A. P. Auning afdeling

DUI

Indre Mission

Landsgarderstævnet i Auning

Team Jumbo

Træindustriarbejderforbundet, Auning Afdeling

Tænketanken 'Tænk Højt'

 

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:01. oktober 2017

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen

Auning Handelsudvalg

"Kop&Kande"?
"Auning Kart Park"?