Søg
Auning Radio & TV

mmmmm 

Velkommen til Auning Bymuseum

- et digitalt bymuseum, der holder åbent 24 timer i døgnet, året rundt! 

Gå på opdagelse i bymuseets "udstillinger":

  Gamle bykort      Jernbanehistorier       Om besættelsen      Byens huse 

  Den gamle telefonliste      Personligheder fra byen 

  Porsbakkerne      Byens gamle virksomheder      Auning Kirke 

  Oversigt over alle bymuseets "udstillinger" 

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Byhuse med navne

I dag er det ikke så almindeligt at navngive husene. Tidligere var det mere almindeligt. Dengang husene ikke havde numre, eller vejene ikke navne, var det praktisk med navn på huset. 

Mange husnavne står som en smukt og unik detalje - en fryd for øjet, hvis man får øje på denne detalje. Prøv at se disse huse:

Villaen Gjesingvej 8 bar tidligere navnet RO. I villaen har ægteparet Dusine og savskærer Marius Petersen Bak fra 1920'erne til engang i 1970'erne.
Pilely. Navnet står på gavlen. Holmbergsvej 1. Opført 1924. Henning Kusk skriver på Facebook om Pilely: Huset i en lang årrække beboet af Oscar Andersen og hustruen Laura, samt børnene Jens Peter Andersen (senere Auning VVS), Inge Marie og Lars Ole. Oscar Andersen var i en periode kasserer i den lokale afdeling af DASF, Dansk Arbejdsmands og Specialarbejderforbund (senere SiD og 3F)
Skolely. Gjesingvej 4. Opført i 1931.
Freden. Tårupvej 10. Opført 1975
Lykkebo, Porsvej 3. Opført 1955 i følge BBR
Porsvang, Kirkegade 34 opført i 1940. Kaj Andersens (Auning Blikkenslagerforretning) bedsteforældre boede i dette hus.
Inger Dyreborg Stampesøe oplyser om Bette Bo på Facebook:
Det var et dødsbo da vi købte det, jeg ved hun hed Rigmor til fornavn, men husker ikke efternavnet, hun havde boet i huset hele sit voksenliv, og jeg mener hun var omkring de 80 år da hun døde

Henning Millard: Skoleinspektør Arendt Nielsen nævner i lokalhistorisk årsskrift fra 1979, at enken hed Dora Nielsen. Hvordan lyder det i dine øre?

Inger Dyreborg Stampesøe: Tror det er rigtigt, jeg er kommet til at tænke på at det var datteren der hed Rigmor.

Ole Bering har i september 2014 bekræftet at: "Kvinden på billedet er min kones mormor og hed ganske rigtigt Dora Nielsen. Hun boede i huset frem til sin død i 1980".
Bette Boe. Opført 1742 som byens første skole lige over for Auning Kirke. Blev i 1863 flyttet ca. 200 meter til den vej der nu hedder Juelsgaardsvej. Huset var i et par år højskole under ledelse af lærer P. M. Juhl.
I forgrunden den gamle Juhlsgaard, som lå der hvor husene på Juelsgårdsvej ligger (stavemåden af Juel på vejskilte og kort, er forkert. Juelsgade og Juelsgårdsvej er opkaldt efter lærer Juhl, som var lære på Auning Skole 1863 til 1873)
Kirkely, Kirkevej 3. Opført 1919 i følge BBR
Vangen. Gerstrømsvej 5. Opført 1900 i følge BBR. Ligger på hjørnet af Ndr. Fælledvej og Gerstrømsvej. Navnet er (igen?) kommet på huset i 2013. Mariann Juhl Henningsen skriver på Facebook: Også kaldet cement-villaen, fordi cement støberiet lå der overfor.
Solvang, Ndr. Fælledvej 1. Opført 1915.
Ole Bering fortæller: Huset ejedes fra 1915 til 1995 af min farfar Tømrermester Poul Jepsen Nielsen. I den tilhørende værkstedsbygning drev min far Jens Arne Jepsen Nielsen frem til 1984 Auning Møbelsnedkeri.
Lindehuset, Nørregade 22. Opført i 1909. Guldbrudeparret på det håndholdte foto er Lærer Busks forældre. Billedet af guldbrudeparret er taget i 1915.
Aros. Nørregade 6. Opført 1922. Huset bliver omtalt som villa "Aros" i 1953. (Står ikke på huset).
Aros er et gammelt navn for Aarhus. Fra 1922 til ihvertfald 1953 boede her møller Marius Sørensen og Dorthea Sørensen.
Birkely, Nørregade 7 Opført i 1925. Om- og tilbygget i 1977. I 1950'erne boede her postbud og musiker P. Ancher Poulsen og hustru Helene Poulsen. I 1956 blev Helene Poulsen omtalt i Randers Dagblad pga. sin 70 års fødselsdag. Her stod bl.a.: ...kendt som en gæstfri og venlig dame, beskeden og nobel i sin færd, agtet og afholdt.
Fotograf Chr. Dørge kaldte Vestergade 5 for "Solhjem" da han boede i huset 1905-08.
Villa Vesterled, Vestergade 12. Står ikke på huset. Huset har tidligere været byens telefoncentral.
Fredebo. Vestergade 13. Opført 1905. Personer på billedet fra 1959 er urgager Svend Christensen og Henning Pedersen, Kirkegade 11B.
Fagerhjem, Vestergade 20 er opført 1910. Husets bære præg af jugendstilen som var en kunstnerisk stilperiode i Danmark fra 1900 til 1915. I august 2012 blev huset malet gråt.
Vestervang, Vestergade 44. Her lå tidligere en gård ved navnet "Vestervang". Ud for de nuværende bygninger på Klibovej står en sten, hvor navnet "Vestervang" har været påmalet. Tidens tand har spist malingen, men stenen står der endnu.
Vesta, Vestergade 50. Opført 1926. Vesta er navnet på en romersk gudinde for hjemmet og arnen. Gudindens tempel kan stadig ses i Rom. Vesta er i øvrigt også navnet på en større asteroide - og et dansk vindmøllefirma.
Solhøj. Vestergade 54. Opført i 1925. Om- og tilbygget i 1994. Oda og Hans Birk har boet her. I dag har huset en lysere farve.
Solhøj, Vestergade 54 som det så ud i 2009.
Pomona, Vestergade 58. (Står ikke på huset). Pomona er en romerske gudinde som beskytter frugttræer og pleje frugtplantager. Hendes navn stammer fra det latinske ord pomum, som betyder frugthaves frugt. "Pomme" er det franske ord for "æble". Gudinden Pomona våger over mennesker, steder eller hjem. Pomona Sprout kender man måske også fra Herry Potter bøgerne.
Finola, Lindealle 8. Opført 1955 i følge BBR. Finola er dannet af navne på de drenge, der boede her - Finn og Ole Bering.
Vitre, (Vi-tre) Lindealle 7. Opført i 1953 i følge BBR
Anna. Møllevænget 10. Opført 1964. Dorte Bach Jensen skriver om huset på Facebook: Huset første ejer var Anna og Niels Hansen, min farmor, hun boede der til sin død i 1989
Annalyst, Torvegade 10 (nedrevet). Her etablerede Ejnar Thuesen Johansen i 1946 byens første bogtrykkeri i baghuset. Huset blev i 1993 revet ned for at gøre plads til vejen Mølletorvet.
Mariann Juhl Henningsen oplyser på Facebook: Her boede salig Hünkemeier, som var ansat i Djurslands Bank i en menneskealder. En mand som de fleste gamle Auning borgere kan huske. I huset ved siden af var "fedevarerne" - en af byens to slagterbutikker. Niels Andersen og frue Stinne.
Virkelyst, Torvegade 5 ligger som det sidste hus på Torvegade langs banestien. Opført 1960.
På grunden lå et af Jydsk Genkuls produktionsanlæg fra 1940 til 1945.
Enebo, Torvegade 7. Enebo, er den lille hvide ejendom der ligger overfor varmeværket på Energivej. Grunden har tidligere tilhørte Auning Savværk.
Hækkely, Århusvej 1. Opført 1912. Her startede Flensborglageret.
Skovsbo, Århusvej 20 - nu Industrivej 6A+6B. En del af grundene på Industrivej og Energivej har Knud Søgård Poulsen udstykket fra Skovsbos marker.
Århusvej 28 - en lille hilsen til Gl. Estrups
Scheelsminde, opført 1900 på Århusvej 28, Auning Mark, lige over for Systemvej
Borgen, Østergade 24. Opført 1920. Hvem kan huske hvorfor dette hus i en længere periode gik under navnet "Borgen"?
Sognerådsformand (1925-1936) Niels Rafn og hans kone Marie Rafn har boet her. De blev gift i 1914 og fik 7 børn. Marie Rafn var født på Løvenhom Gods, hvor hendes far var snedker.
Marie Rafn drev et mindre brødudsalg og slikbutik fra adressen. Denne blev senere overtaget af Gerda Reimers.
Dahls Varehus, Østergade 55A. Navnet fik huset, da der en overgang boede en mand ved navn Dahl.
Blik, Østergade 30B. Huset Blik er godt gemt bag høje træer og navnet kan kun ses fra vejen efter løvfald. Huset oprindelige ejer var blikkenslager og havde værksted i kælderen. Så navnet er velvalgt :O)
Hjemly. Østergade 55. Opført i 1935. Alma og Jens Kjær Kvist boede her indtil 1969.
Vito. Stadion Allé 9. Opført 1954. Ombynigningsår: 1973. Fotografiet er fra 1959.

Bundgaards gamle forretning har ikke et navn, men istedet har der stået opførelsesåret, der hvor der normal ville stå husets navn.

Det sjove er her, at årstallet 1904 har været skrevet på 2 forskellige måder. Den øverste: MCMIV, er den ældste og nok den mest korrekte. MCMIV bliver ændret til MDCCCCIV, formodenlig i forbindelse med at huset bliver renoveret og malet gult. 

I dag er feltet bare malet sort. Det ville ellers være flot med de smukke gamle romertal MCMIV sat ind igen.

Ejendomme i nærmeste omegn af Auning

Skovvang er det første hus på højre hånd, når man har passeret Porsbakkerne mod Gjesing. Adressen er Gjesingvej 12. De ældste bygninger er fra 1910 og 1939. Navneskiltet er væk og gården malet.
Sofiesminde. Lyngroden 4. Opført 1850.
Gården Bakkehøj, Dyrbyvej 10
Gården blev nedrevet i 2012 og et nyt hus er opført på grunden.
Bakkehøj, Dyrbyvej 10. Efter den gamle gård blev nedrevet i 2012 blev denne nye ejendom opført på grunden.
Berthasminde. Dyrbyvej 13. Opført 1900.
Mikkeldalshuset – eller Skovarbejderhuset
Er ejet af Løvenholmfonden. Huset er stillet vedlagsfrit til rådighed for Herregårdsmuseet, som en del af Løvenholm Fondens uddelinger. Adressen er Randersvej 13.
Huset anvendes til en udstilling om, hvordan skovarbejderne levede og boede i 1930'erne, hvor huset er bygget. Huset er restaureret i 2014 og bragt så tæt som muligt til huset, som det var, da det blev bygget og brugt til skovarbejderbolig.
Lundehus. Randersvej 11. Ligger ca. 100 meter op af markvejen lige over for tæt den gamle smedie på Gl. Estrup. Er ejet af Løvenholmfonden og udlejet som jagthytte. Lundehus er opført i 1929 af Valdemar Uttental, som dengang var ejer af Løvenholm Gods og Gl. Estrup Herregård. Huset har ikke nødvendige installationer og kan ikke anvendes til helårsbeboelse.
Lundehuset er bygget identiske med Mikkeldalshuset (Skovarbejderhuset). Oprindeligt var der 3 identiske huse i området, men det 3. hus er nedrevet.
Åhuset, Randersvej 9. Åhuset som tidligere har fungeret som kro ved den gamle træbro over Alling Å. Broen bliver genopført i anledning af vejens 150 års jubilæum. (nedtaget umiddelbart efter).
Svingelhuset lå på Liltvedvejen (dengang Randers-Grenåvej) i det skarpe sving der hvor alléen ind til Gl. Estrup begynder. Det siges, at man kunne købe forfriskninger her.
Der stod et skilt i svinget under træet i mange år, men ingen ved, hvad der står skrevet på skiltet. Den gamle bevoksningen på grunden er nu fjernet. På de seneste matriklkort kan man se matriklen afmærket, men den har ikke længere eget matrikelnummer.
"Svingel" er navnet på en græsart. Fra 1882 boede Jens og Ane Pedersen Thomsen i Svingelhuset. Der har været en bom ved huset, som ægteparret passede. Man skulle passere bommen for at komme op til Gl. Estrup. Her var Jens også vægter.
Vejlhuset med Gl. Ringvej mod Auning til venstre for huset. Gl. Ringvejen slutter i dag inde i Auning by og går ikke længere ud til Vejlhuset. Adressen er i dag Allingkærvej 19. Huset er også blevet kaldt ”grevindens toilet”, fordi grevinden tit måtte inden om, for at træde af på naturens vegne på sin vej sydover.
Østergård, Pindstrupvej 9
Kærvang, Pindstrupvej 14
Kærstrup, Pindstrupvej 16
Teglværkshus. Pindstrupvej 11. Huset er ejet af Løvenholmfonden.
Teglværkshuset er beliggende i den sydvestlige del af skoven tæt på Auning by. Huset er udlejet.
Teglværkshuset. Her boede skovfoged Ras Peter Rasmussen Bach.
Han kom fra Gl. Estrup Mark og blev skovfoged i Auning skov, under Gl. Estrup, omkring 1902-1905. Han og Maren Oline fik 8 børn, den ældste f. i Virring sogn de 6 født i Fausing sogn i årene 1890-1902 og den yngste, Ole, født i Auning sogn. De to ældste konfirmeret i Fausing 1901 og 1904
Det nye stuehus blev bygget til familien omkr. 1910. Indtil da boede de i det gamle bindingsværkshus, hvor nogle af børnene er født.
Teglværkshuset
Maleriet af Teglværkshuset er dateret 1920.
Dyrlægegården, Sdr. Fælledvej 18. Opført 1910
Kærgaarden, Auningkærvej 2. Opført 1914
Kudskebolig. Grenåvej 270. Huset er ejet af Løvenholmfonden. Huset er velkendt af dem, der færdes i denne del af skoven.
Kudskebolig er beliggende 2 km fra Auning mod Grenå.
Lykkegården. Århusvej 23, Auning Mark. De ældste bygninger er fra 1870. Tidligere hed gården Christensminde. Gården har været ejet af La Cour familien.
For 100 år side gik Århusvejen øst om Lykkegården. I en længere årrække lå her gartneriet Lykkegården, som producerede salat. Gartneriet lukkede januar 2013.
Christines Køkken holder idag til på Lykkegården. Her kan du bestille mad til alle lejligheder, Bryllup, konfirmation, fødselsdag, sommerfest, reception, julefrokost osv.
To ejendomme som har spillet en stor rolle for mange folk i Auning.
Gården ligger på Gjesingvej 20 og stammer fra ca. 1890, så Mørkholm er 125 år her i 2015
Mørkholm på luftfotografi fra 1954. Porsbakkerne ses i toppen af billedet
Mørkholm på luftfotografi fra 1977
Mørkholm på luftfotografi fra 2005
Tværsigehuset. Her boede Den Kloge mand i Auning. Læs mere om ham ved at klikke på billedet.
Tværsigehuset ligger på vejen Tværsige nr. 2. Huset er opført 1900. Foto fra 2011
Hjørnegaarden på hjørnet af Grenåvej og Pindstrupvej. Der hvor Datagrafs bygning ligger. Der hvor Auning Cafeteria ligger i dag, lå tidligere også en gård med navnet "Hjørnegaarden".
Thranegaard ligger på Pindstrupvej 5.
Klik for en læsbar version

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:23. december 2019

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen