Søg
Auning Radio & TV

Husene i Vestergade


Genvej til de enkelte huse i Vestergade:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

17 - 18 - 19 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43

44 - 4546 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 6062

 


I 1864 åbnede den nye snorlige landevej, som vi kender i dag. 12 år efter kom jernbanen og krydsede landevejen. I 2014 har landevejen altså 150 års jubilæum!

I Auning by kom landevejen til at hedde Østergade øst for jernebaneoverskæringen og Vestergade vest for samme. 

Før 1. verdens krig (1914-1918) stod der en allé af popeltræer gennem byen. De fleste af træerne blev dengang fældet. Måske for at dække et brændselsbehov.

Vestergade med banken (bygget i 1906) i højreside af billedet.
Klik for et større foto!
Torvegades udmunding i Vestergade ses på dette luftfoto fra midt i 1950'erne.
Omkring 1930 bliver hovedvejen udvidet og vejen belægges med brosten der afgrænset af et grusbelagt fortov i begge vejsider.
Klik for et større foto!
Jernbaneoverskæringen fotograferet i 1966 af Randers Dagblad.
Gadebillede fra 1961 med Vestergade 17 i højre side. Bemærk at vejbanen endnu ikke er tæppebelagt. Billedet er fra Randers Dagblad.
En del af det grønne område som lå ud til Vestergade, Østergade og Torvegade. Se flere fotos af denne lille park i centrum under "Torvegade".

Først i 1966 bliver de grusbelagte fortove i Vestergade og Østergade filsebelagt. Gadebelysningen blev formodenlig samtidig fornyet. De blev senere udskiftet med de nuværende stålmaster. Klippet er fra Randers Dagblad 1965.

Vestergade 1

Opført 1906 ifølge BBR-oplysninger. (Bygnings- og Boligregistret). det er også dette årstal som er sat på bygningen øverst midtfor.

Folkebanken for Rougsø og Sønderhald herreder. Bank til højre og sagfører til venstre.  

Folkebanken blev en del af Djurslands Bank i 1965. Læs mere om Folkebanken her!

Rougsø-Sønderhald Herreders Folkeblad i 1936.
I bogen "Djursland og Mols gennem tiderne" fra 1945, er der bl.a. en omtale af Folkebanken. Klik på artiklen for en større version.

Sagfører A. A. Olsen

Rougsø-Sønderhald Herreders Folkeblad i 1936.


Sagfører A. A. Olsen, født i Tølløse 1881. Efter eksamens afslutning 1903 ansat som fuldmægtig hos overretssagfører Mikkelsen, Thisted.

I 1907 blev Olsen optaget som F. C. Boldsen's kompagnon. Olsen overtager forretningen og blev Folkebankens juridiske konsulent da Boldsen i 1917 flyttede til København.

Sagførerkontoret havde kontor i den venstre side af Folkebankens bygning. I telefonbogen fra 1924 fremgår det, at sagfører Olsen, Vestergade 1 havde nummer 28.

Sagfører A. A. Olsen var med til at få Kartoffelmelsfabrikken etableret i 1916. Han blev valgt som formand for aktieselskabet og købmand C. F. Gerstrøm blev valgt som aktieselskabets direktør.

Sagfører A. A. Olsens private bolig lå Vestergade 28. Det har været en større grund, hvor en af Aunings største villaer har ligget med en parklignende have til.

I 1951 afstod Olsen virksomheden til sagførerne Søren G. Nielsen og C. A. Meilvang. Fra 1984-2016 var 2. generation Meilvang – Lars – indehaver af virksomheden. Efter Lars Meilvangs død i marts 2016 overtog advokat Søren Vasegaard Andreasen virksomheden.

Sagfører A. A. Olsen dør 91 år gammel den 31. august 1972. Hans gravsten kan stadig ses på Auning Kirkegård.

Vestergade 2

Ledvogterhuset ses til venstre

Vestergade 2 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1876 og dermed et af de ældste huse i Auning.

Huset er bygget som ledvogterhus nr. 14. Her boede på et tidspunkt en ledvogter familie med mand, kone og 6 børn.

Ledvogteren passede bommen over hovedvej og desuden også bommen over Kirkegade.

I bogen "På sporet af Djurslands jernbaner" er der en længere skildring af livet i dette ledvogterhus.

Læs om jernbanens betydning for Auning 

Ledvogterhus nr. 14, Vestergade 2 ses på dette luftfoto fra midt i 1950'erne.

Vestergade 3

I februar 2014 flyttede Genbrugsen fra Østergade 17 til Vestergade 3.

Vestergade 3 er ifølge BBR-oplysninger opført 1921.

Her har der bl.a. har været møbeludsalg, manufaktur- og trikotage- forretning, bank, gavebutik, frisør, ejendomsmægler, jagtbutik og fra maj 2012-13
Auning PC Service. I dag er der genbrugsbutik. 

På 1. sal lå Saltofte Shipping ApS fra 2004 til 2018.
 Firmaet er etableret i 1980 af skibsmægler Mogens Saltofte Larsen. I december 2018 flyttede Mogens Saltofte Larsen firmaet hjem på privat adressen i Auning.

Om Signe og Ejvind Prebensens forretning 1932-1974

Ejvind Prebensen var udlært i Silkeborg og kom til manufakturhandler Chr. Stampe, Torvegade 6 som kommis omkring 1928. I 1932, da Signe - datter af Postbud og Skomager Jens Mikkelsen, Auning - og Ejvind Prebensen ville giftes, gik Ejvind Prebensen til Chr. Stampe og bad om lønforhøjelse. Dette blev afslået og Ejvind Prebensen meddelte herefter, at han ville starte for sig selv. Ejvind Prebensen gik til Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder for at bede om et opstartslån. Dette blev afslået (Chr. Stampe sad i bankens bestyrelse). 

Ejvind Prebensen lånte i stedet 500 kr. af sine brødre og startede forretning i 1932 i lejede lokaler i Kirkegade 3. Ejvind Prebensen skabte sig en kundekreds bl.a. ved at køre ud til gårdene med sine varer, medens Signe passede forretningen, ofte indgik de to et væddemål om hvem der havde haft størst omsætning på dagen.


                            Annonce fra byfestprogram 1946

Parret havde forretningssans, og i 1935 flyttede forretningen til bedre lokaler hos sadelmager Andersen i Vestergade 4. I 1940 købte Ejvind Prebensen Vestergade 3 af møbelfabrikant Robert Jensen. Købet var betinget af, at Robert Jensens mor kunne bo til sin død i den ene af lejlighederne på 1. sal. Det var på denne adresse, at Ejvind Prebensen blev en virkelig konkurrent til  Chr. Stampe og hans efterfølger, sønnen Ejvind Stampe. I 1952/53 blev forretningen bygget radikalt om, og familien Prebensen flyttede ind i en nyindrettet lejlighed i den vestlige del af bygningen.

Ejvind Prebensen havde fra 1950’erne kunder over et større geografisk område og valgte derfor at annoncere i Rougsø-Sønderhald Herreders Folkeblad. Dette var ikke velset af bogtrykker Ejnar Thuesen Johansen, som drev Folkeblad For Djursland. Thuesens avis udkom dengang i et mindre geografisk område end Rougsø-Sønderhald Herreders Folkeblad. Denne lille tvist bevirkede øjensynligt, at Ejnar Thuesen Johansen valgte ikke at nævne Ejvind Prebensen i sin bog ” Ohning gu’ bejr’et” da den udkom i 1992.

I 1974 solgte Ejvind Prebensen ejendommen Vestergade 3 til Handelsbanken, som på dette tidspunk ønskede at etablere sig i Auning. Handelsbanken betalte kontant og Signe og Ejvind Prebensen købte hus på Lærkelunden 4. Her boede de til deres død. Ejvind Prebensen døde 88 år gammel i 1992. Signe Prebensen blev 93 år og døde i 2000. Signe og Ejvind Prebensen fik 3 børn: Bodil, Knud og Kirsten.

 

Knud Prebensen fortæller: Mine forældre Signe og Ejvind Prebensen drev den førende manufaktur- og trikotageforretning i Auning igennem en menneskealder fra Vestergade 3.

Ovenover mine forældres privatbolig i Vestergade 3, boede H.C. Jensen med frue. Han blev også kaldt "HC Formbrændsel Jensen", idet HC med sin hestevogn betjente kunder med briketter og formbrændsel. HC med frue drev tidligere en købmandsforretning i Lystrup, men måtte opgive denne.

Fru HC var iøvrigt søster til Ejvind Stampe, der drev byens anden manufakturforretning, Torvegade 6. Smalhals gjorde at fru HC startede et etmands - rettere etkvindes slipserenseri i sit køkken, Vestergade 3.

H. C. Jensen havde iøvrigt en overgang knallertudlejning fra boligen. Han var i besiddelse af 1 stk dansk produceret Wooler knallert.  

H. C. Jensen havde iøvrigt en overgang knallertudlejning fra boligen. Han var i besiddelse af 1 stk. dansk produceret Wooler knallert.
HCs kone drev Auning Slipserenseri
fra sit køkken, Vestergade 3
"HC Formbrændsel Jensen"
med sin hestevogn
Annonce fra Folkebladet 1956
Der har været en hel del pensionater i byen. Her et foto fra Katrines Pensionat, Vestergade 3, engang i 1940’erne. Når virksomhederne og butikkerne holdt middagspause, valfartede mange unge mænd, som ikke havde familie i byen, til pensionaterne for at få middagsmad. Flere pensionater kunne også give logi til de unge mænd, der kom til byen for at arbejde. Klik for et større foto.
Folkebladet skrev i 1975 om åbningen af Handelsebanken i Prebensens tidligere forretningslokaler.
Klik for større billeder
Huset har også været en del af
den store møbelfabrik i byen.
Annoncen for Handelsbanken 1975.
Her det det JE Ejendomscenter, som holder til i butikslokalet. Men hvornår?
I 2009 var det Den Grønne Frisør som anvendte lokalerne.
Før det nuværende hus fra 1921, lå dette dette hus på adressen, Vestergade 3. Bygget i 1876 af O. A. J. Nielsen. Da huset senere nedbrændte, byggede O.A.J.N. et nyt bageri i 1900 på den anden side af gade, Vestergade 10, det nuværende møntvaskeri.

Før O. A. J. Nielsen byggede sit bageri lå gården "Skovsbo" på Vestergade 3-5. Gården er indtegnet på dette kort fra 1842. Gården nedbrændte omkring 1875, hvorefter den blev genopført på Århusvej 20.

Vestergade 4

Svend Nielsen var i 1979 en tur rundt i Auning på cykel. Han havde sit kamera med og tog bl.a. dette billed.
Sadelmager C. J. Andersens forretning i 1950'erne.

Før 1968 har der været en sadelmagerforretning på adressen.


I 1968 købte Knud Rasmussen ejendommen Vestergade 4 og åbnede Auning Blomsterforretning.

I 1974 startede Knud Rasmussen også som bedemand med Auning Begravelsesforretning også fra Vestergade 4.

Knud Rasmussen afhænder Auning Blomsterforretning i 1999.

I 2004 blev begravelsesforretningen solgt til Orla Pedersen.


Vestergade 4 er ifølge BBR-oplysninger opført 1936. Byggestilen er typisk for perioden 1930-40 og kaldes en bungalow. Denne hustype er karakteriseret ved en kvadratisk grundplan, lille taghældning og tegltag. 

Annonce fra byfestprogram 1946
Kjeld Holm har haft butik i venstre
del af bygningen inden han
etablerede sig på Kirkegade 6.
Billedet af Kjeld Holms butik
stammer fra en annonce fra 1986.
Bak-Sko, Vestergade 11 har overdraget håndkøbsudsalget til Auning Blomsterforretning.
Vestergade 5 i 1987. Klik for et større foto!

Butikken ved Knud Rasmussens 25 års jubilæum i 1993

 

Vestergade 4 er bygget af C. J. Andersen  

C. J. Andersen var sadelmager og drev sadelmager- og møbelforretning i en længere årrække her i byen. Hans bedstefar og far var også sadelmagere og drev sadelmagerforretning i Vivild.

Om sadelmager C. J. Andersen ved vi:

1925: Var han udlært som sadelmager 

1929: Etablerede han sig som sadelmagermester i Banegaardsgade

19??: Bygger han nyt hus i Søndergade (nuværende Århusvej) 

1935: Bygger han huset i Vestergade 4

1946: Auning Sadelmager- og Møbelforretning registreret med tlf. 48 

1954: C. J. Andersens fejre 25 års forretningsjubilæum

1954: Forretningen omtales som Auning Møbelforretning

19??: Forhandler af Alfa Laval malkemaskiner. Udstilling i butikken

1968: Knud Rasmussen køber ejendommen

De to avisudklip med omtalen af
forretnings jubilæet er fra Randers
Dagblad 1954. Desværre er billedet
klippet ud i det klip som ligger på
Sønderhald Egnsarkiv.
Alfa Laval havde omkring 1970 salgskontor i Vestergade 4. Her er Alfa Laval med på Sønderhald Messen 1970.
Annonce fra Folkebladet 1972
Tandlæge Clausen fra Grenå havde i 1933 konsultation tirsdag og fredag i sadelmager Andersens ejendom, Vestergade 4.

Vestergade 5

Fotograf Chr. Dørge kaldte Vestergade 5 for "Solhjem" da han boede i huset 1905-08. Læs mere om fotograf Dørge ved at bruge søgefeltet øverst på siden.

Vestergade 5 er ifølge BBR-oplysninger opført 1900 og ombygget i 1906. Her har sognefoged og cigarhandler Ejner Rikard Andersen og hans kone, Gertrud Andersen haft en tobaksforretning.

Kilder: Dansk Politistat: Danmarks Politi, Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogder Christian Gjerløv m.fl. 1933-1934
Randers Dagblad, 1957

Her har sognefoged og cigarhandler Ejner Rikard Andersen (død 18.04.60, 61 år)‎ og hans kone, Gertrud Andersen haft en tobaksforretning.

Keld Søgaard Poulsen oplyser: I baghaven til Vestergade 3 og 5 var der en grusgrav, hvorfra der blev hentet grus til beton- og mørtelfremstilling. En del af grusgraven's hul var indtil ca. 1960 stadig som en stor åben "kælder" bag Vestergade 5. I kælderen havde sognefogeden Ejner Rikard Andersens Thor-depot. Kælderen blev senere fyldt op af tømrer Werner.

Inger Marie Linnemann oplyser: Lis Werner havde dengang damefrisør på adressen. 

I 1965 flyttede Jydsk Telefon-Aktieselskab centralen fra Vestergade 12 herover i Vestergade 5. Af Randers Dagblad fremgår det, at flytningen skal være færdig den 1. januar 1966, hvor fru Grete Sørensen overtager stillingen som centralbestyrerinde efter sin mor. Da centralen blev lukket ned, drev Grethe Sørensen i en kort periode broderiforretning fra adressen.


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side. 

Fotograf Chr. Dørge kaldte Vestergade 5 for "Solhjem" da han boede i huset 1905-08. Læs mere om fotograf Dørge ved at bruge søgefeltet øverst på siden. Her er fotograf Dørge fotograferet foran Solhjem, Vestergade 5.
Fotograf Chr. Dørge kom til Auning i 1905, hvor han købte ejendommen Vestergade 5 og indrettede den til forretning, atelier og privatbolig. På facaden reklameres med: ”Stort udvalg af prospektkort”.
Vestergade 5 kaldte Chr. Dørge for ”Solhjem”, sådan står der i hvert fald på rigtig mange af hans fotos fra den tid. I 1908 flytter Dørge fra Auning til Allingåbro og opretter senere filialer i Auning og Vivild.

Vestergade 6

Fra oktober 2015 er Oddy's Thai Massage flyttet fra Vestergade 7 til Vestergade 6 og samtidig fået nyt logo.
Bagermester Steen Bjerre, 1999
De Smarte Unger
Auning PC Service
Mary Rose

 

Vestergade 6 er ifølge BBR-oplysninger opført 1880.

I henved 100 år har der været bagerforretninger på adressen:

1924: Bagermester Andersen & Brynning 
1925: Bager N. Mørk
1927: Frisør O. K. Ibsen overtager en eksisterende salon i huset
1939: Bagermester 
A. Brandt Sørensen - ophavsmanden til det berømte "Auning-rugbrød". Brandt solgte til sin mangeårige medarbejder, Harry Iversen, som dog af sygdomsmæssige årsager måtte afhænde forretningen til Steen Bjerre.

Steen Bjerre flyttede senere over i Gerstrøms gamle bygning og slog sig sammen med Connie Petersen, som drev Døgnbutikken på Torvegade 6.

I 2009 var der børntøjsforretningen "De Smarte Unger" på adressen

Senest har Auning PC Service haft forretning her, inden Steen flyttede forretningen over på den anden side til Vestergade 3.

I juni 2012 startede tatovørforretningen Mary Rose TATTOO på adressen.
I august 2014 flyttede forretningen til Østergade 17.

I henved 100 år har der været bagerforretninger i Vestergade 6. Bemærk trappen til bagerforretningen. Gadeplanet lå lavere dengang.
Bagerforretningen og sadelmager C. J. Andersens forretning i 1950'erne.
Foto af Svend Nielsen 1979. Bemærk at det gamle bagerskilt med kringlen er pillet ned.
Bagerbutikken i 1987. Klik for et større foto!
Her har bygningen fået endnu en renovering. Større vinduer og pynten er fjerne gavle og kvisten. Og Kringlen er kommet op igen.
Da bagerforretningen flyttede over i Torvegade kom kringlen med. Den hænger lidt gemt. Prøv at gå på jagt efter den :o)

Bente's Pølsevogn

Den berømte pølsevogn godt klemt inden mellem bageren og Vestergade 8. Billederne er fra oktober 1992. Foto: Svend Erik Johansen.
Svend Nielsen var i 1979 en tur rundt i Auning på cykel. Han havde sit kamera med og tog bl.a. dette billed.

Ved siden af bageren lå i mange år en populær "pølsevogn", som vel nærmest var en pavillon man kunne kunne gå ind i. 

Pølsevognen hed Bente`s Pølser eller Bente`s Pølsevogn. Den blev drevet af Bente og Ejvind Hansen og før dem Britta og Erik Nielsen. 

Ud for pølsevognen og bageren parkerede biler halv oppe på fortorvet for at handle. Specielt lastbiler gav lidt pladsproblemer på vejen og fortorvet, når pølsevogn eller bager skulle besøges.


Da pølsevognen blev nedlagt
udbrød pølsevognskrigen i Auning  LÆS HER


Tommy Hjorth fortæller historien 
om den legendariske pølsevogn  LÆS HER

Vestergade 7

1994: Vestergade 7 er væk og man er i gang med at anlægge p-pladsen. Vejskiltet er endnu ikke taget ned og erstattet med det nye navn "Mølletorvet". Foto: Svend Erik Johansen.
Her er P-pladsen taget i brug.


Huset er revet ned i starten af 1990'erne for at gøre plads til Mølletorvet. Imellem Vestergade 5 og 7 løb Chr. Stampesvej tidligere ud i hovedgaden.

Chr. Stampesvej blev halvveret og og den nyrenoverede vej fik navnet Mølletoften - formodenlig også i starten af 1990'erne.

I 1924 havde cykelhandler Marius Busk forretning på adressen. Marius Busk var født i Trustrup ved Nørager og kom til Auning i 1910, hvor han begyndte som fiskehandler og siden oprettede sin cykelforretning i Vestergade 7.

I 1946 var navnet Auning Cykelforretning, stadig med Marius Busk som ejer. Han fortsatte i forretningen til sin død i 1966.  Ved Marius Busk død skrev Randers Dagblad bl.a.: "Han var altid god og solid i alle forhold, en dygtig haandværker og altid beskeden i sin fremtræden. Han var en mand, der filosoferede meget over tilværelsen".

I 1971 holdt "Tøjhuset" til i butikslokalerne

I 1975 havde Ruth og Marius Mogensen en legetøjsbutik på adressen. Samtidig med at de drev Auning Bog- og Papirhandel i nabohuset, Vestergade 9 

Annonce fra byfestprogram 1946. Brdr. Jansens benzin- og oliefirma blev grundlagt 1909 i København af to brødre.
Annonce fra byfestavis 1946.
Annonce i Randers Amtsavis 1953
Foto fra 1884, hvor Kresten Madsen holder med sit studespand med kvas foran huset i Vestergade 7. Kresten Madsen boede på en ejendom mellem cafeteriaet og F24.
1971: Endnu en herretøjsbutik er med i kampen om kunderne. Ejer Svend Ove Mogensen (søn af Ruth og Marius Mogensen)
Vestegade 7 kort før nedrivningen i starten af 1990'erne.
Forretningslokalet ligger i den sorte gavl. Her har været cykelsmed, tøjforretning og lejetøjsforretning.
Annonce fra Folkebladet.
Nedrivningen i 1992 var led i en større saneringsplan, som havde være planlagt i årevis. Foto: Svend Erik Johansen.
Smøgen mellem Vestergade 7 og 9 umiddelbart før Vestergade 7 bliver revet ned i 1992 for at gøre byen kønnere og få plads til flere centrale P-plads. Foto: Svend Erik Johansen.

Vestergade 8 - Bytorvet

I 2009 kom torvet til at hedde Bytorvet.


Skomager Rasmus Laursen
byggede huset Vestergade 8, men afstod det i 1886 til skomager S. M. Petersen, der foruden reparationer falbød nye sko og støvler til kunderne. Forretningen blev udvidet flere gange og var en betydningsfulde forretning frem til 1930'erne.

Slagtermester Bredgaard Pedersen har drevet slagterforretning i den del der vender ud mod Kirkegade. Bredgaard Pedersens efterfølgere sælger ejendommen i 1956 til handelsmand Søren Krause Therkildsen.


Der har også været Tatol-forretning i hjørnebutikken. Indehaver var Karla Mogensen

Inger Marie Linnemann fortæller: Jeg mener, Karla Mogensen var den første indehaver af Tatol. Jeg husker hende tydeligt og tror hun startede butikken i 1956/57. Hun havde tidligere drevet Tatol-forretning i Stilling ved Skanderborg. Hun havde en datter - Lise Lotte Mogensen, som blev konfirmeret i Auning Kirke 10.3.1958. Jeg ved ikke hvor længe Karla Mogensen drev forretningen.


I huset hjørnebutik havde Margrethe 
Legarth Salon Odiel, som i 1988 blev toppederet af en pansrede mandskabsvogne fra Prinsens Livregiment. Historien er beskrevet her.

Annonce fra byfestprogram 1946
Klik for en større version
I huset hjørnebutik havde Margrethe Legarth Salon Odiel, som i 1988 blev toppederet af en pansrede mandskabsvogne fra Prinsens Livregiment.

Huset blev genopgygget og nedrevet kort efter for at give plads til det lille torv, som skulle forbinde centerområdet med Mølletorvet og C. F. Gerstrøms Plads.
Vestergade 8 lå her på hjørnet af Vestergade og Kirkegade.
I 1992 var Salon Odiel flyttet over i Kirkegade 3 og bygningen Vestergade 8 var klar til nedrivning. Foto: Svend Erik Johansen.
Før frisør salonen har Karla Mogensen haft Tatol-forretning på adressen.
Luftfotografi fra 1950'erne
Her hele Vestergade 8, samt Bente's Pølsevogn og bageren.
Torvet, som i 2009 kom til at hedde Bytorvet, blev etableret i 1994.
Sådan ser "Vestergade 8" ud i dag (2009).

Vestergade 9

Frisør Juan åbnede i februar 2017 på adressen.
Oddy's Thai Massage åbnede 20. maj 2013 her på adressen. I oktober 2015 flyttede Oddy til Vestergade 6.
I 1912 annoncerede A. P. Petersen for sin forretning i Vestergade 9 med en del annoncer i Rougsø-Sønderhald Herreds Folkeblad
Annonce i byfestavis 1946
Annonce i byfestavis 1948
BolæigRingen lå på adressen i 2009 da Google var forbi.
Bemærk henvisningen til legetøjs-
butikken i denne annonce fra 1975.
Klik for læsbar version

Huset er opført i 1907 ifølge BBR-oplysningerne.

I 1910 etablerede P. A. Pedersen sig som bog-, papir- og galanterihandler.

Denne blev senere overtaget af søstrene Wolder under navnet Auning Boghandel.

Herefter kom Ruth og Marius Mogensen til. Da Ruth døde blev Auning Bog- og Papirhandel solgt til  tidligere halinspektør Brix Pedersen og forretningen hed nu Brixs Kiosk.

I starten af 1990'erne blev Brixs Kiosk overtaget af Birte Adamsen.

I de seneste år har der været flere forskellige forretninger på adressen.
Bl.a. har Bolig Ringen for nylig haft til huse her.

Med indgang i gavlen, har der i en årrække været et Consol Solcenter.

Svend Christiansen fortæller: Min mor, Lilly Christiansen var pianist, og spillede til baller og familiefester, sammen med andre musikere fra omegnen, bl.a. Marius Mogensen, som jo samtidig var malermester og ejede Vestergade 9, han spillede violin, trommer og harmonika, som jeg husker det. 

I Gl. Estrup revyen 1972 var boghandler Mogensens "porno-automater" et festligt indslag som det fremgår af klippet fra Randers Dagblad.
Klik for en større version.

Brix Kiosk åbnede i 1986 og blev overtaget af Birthe Adamsen i starten af 1990'erne.

Omtale af forretningsoverdragelsen, formodenlig i Randers Amtsavis. Ingen datering på klippet.
Fra præsentation af Møllehjemmets første julemærke 1983 i Brix’s Kiosk, Vestergade 9.

Vestergade 10

Vestergade 10 er ifølge BBR-oplysninger opført 1900. 

Bygget 1900 af bagermester
Oskar Axel Janus Nielsen efter at hans første bageri (over på den anden side af gaden, Vestergade 3) nedbrændte. Bageriet her på Vestergade 10 blev passet af hans hustru og to sønner.

Den ene søn
Harald Georg Nielsen, overtog senere bageriet. Harald Georg Nielsen var den sidste bagermester, som blev kaldt til Gl. Estrup for at bage, når man havde fest på herregården.

Bagermester
O. A. J. Nielsen er formodentlig den eneste borger i Auning, som er udnævnt til Dannebrogsmand. I forbindelse med udnævnelsen skrev O. A. J. Nielsen en levnedsbeskrivelse, som i kopi ligger ved Sønderhald Egnsarkiv.

Wallin Feder om bageriet Vestergade 10:
På et tidspunkt lige inden 1940 købte Brandt Sørensen bageriet og lagde det sammen med sit eget bageri i Vestergade 6. Tage Simonsen var ansat som 1. svend hos bagermester Brandt.

Eva og Tage Simonsen
boede på loftet hos Lykke Mellergård, Østergade 67, men i 1948-49 flyttede de ind i Vestergade 10, som stadig ejedes af bagermester Brandt. Her drev Eva Simonsen et brødudsalg, selvfølgelig med brød fra Brandt. Så var der jo 2 ”bagerjomfruer” at vælge mellem. 

Da
Eva og Tage Simonsen stoppede først i 1970'erne, valgte bagermester Brand Sørensen at etablere møntvaskeriet.

 

Vestergade 10 med det tidligere vaskeri fotograferet 2017. Huset er købt af kommunen og venter bare på at blive nedrevet for at gøre plads til det nye Bytorv og busterminal.
Sådan så møntvaskeriets inventar ud i 2013
Sådan så møntvaskeriets inventar ud i 2013
Sådan så møntvaskeriets inventar ud i 2013
Sådan så møntvaskeriets inventar ud i 2013
Annonce fra 1975.
Klik for læsbar version.
I dette klip fra 1952 er
bager Simonsen nævnt.
Malerisk dør. Foto: Ulrich Schnell
Den blå dør var tidligere en dobbeltdør og indgang til O.J.A. Nielsens bageri.
Anne-Marie Solberg (tidl. Simonsen) har sendt dette luftfoto fra Vestergade/Kirkegade. På det ene hjørne ligger Eva og Tages Simonsens brødudsalg og på modsatte hjørne Tatol. Ved side af brødudsalget i Kirkegade ligger Svend Jensens møbelpolsterforretning. Ved siden af Svend Jensen forretning ligger frisør Ole Kristoffer Ibsen. I samme bygning som frisøren var ser et pensionat. Den høje skorsten var bygget 1900 af bagermester Oskar Axel Janus Nielsen.
Svend Nielsen var i 1979 en tur rundt i Auning på cykel. Han havde sit kamera med og tog bl.a. dette billed.


Annonce fra byfestprogram 1946
Annonce i byfestprogram 1948

Vestergade 11

I dag står forretningslokalt tomt og ejendommen er til salg. Den seneste forretning var Den Grønne frisør ved Ditte Grønhøj Dahl.
Den første benzinstander i Auning blev opstillet ved cykelhandler Frederik Hansen
Vestergade 11 set fra luften i 1950'erne.
Annonce i Anders Amtsavis i 1953
Niels Hansen forretning, som også var Schell benzinforhandler. klik for et større foto.
Vestergade 11 i 1972. Foto Anders Leif
Niels Hansen på Sønderhald Messen i 1970
Artikel fra cykelforhandlernes medlemsblad "Styret" fra 1972. Klik på artiklen for en større version.
Billeder fra cykelforhandlernes medlemsblad "Styret" fra 1972. Klik på billederne for en større version.
Cykelhandler Frederik Hansen
& Inger Hansens sølvbryllup i 1945

 

Vestergade 11 er ifølge BBR-oplysninger opført 1890. 

Cykelhandler Frederik Hansen startede sin cykelforretning og værksted i 1915 ved Hjørnegården (formodenlig den ved Pindstrup- vejen og ikke den ved Gl. Ringvej). I 1921 blev forretningen og privaten flyttet til Vestergade 11.

I 1955 markerede Frederik Hansen sit 40 års forretningsjubilæum. Jubilæet blev omtalt i Randers Dagblad. Her bliver nævnt, at Frederik Hansens søn, Niels Hansen er trådt ind i virksomheden.

Frederik Hansen havde den første benzinstander i Auning opstillet ved forretningen. 

Sønnen Niels Hansen overtog forretningen i 1956 og drev den frem til 1986. I 1962 byggede Niels Hansen og Anna-Lise Hansen, om og udvidede forretningen. I 1965 markerede Niels Hansen forretningens 50 års jubilæum ved at udlodde en rejse til Mallorca. (Den blev vundet af W. Pedersen, Kirkegade. Oplyser Randers Dagblad i 1965). I 1986 overdrager Annalise og Svend Hansen deres tobaks- og vinhandel, samt tipsforhandling til Brix Petersen, da han åbnede sin kiosk i nabohuset Vestergade 9.

Herefter lejede J. Stein sig ind i den en ende af huset og drev cykel- forretningen JS Cykler fra 1986 til 1990.

I den anden ende mod vest lå en tobaksforretning. Der var 2 døre, der hvor trappen er idag så man enten kunne gå til venstre indtil cykelforretningen eller til højre ind i tobaksforretningen.

Ham der havde tobaksbutikken var også ejeren af bygningen, han boede sammen med hans kone i boligdelen af bygningen. 


Inge Møller
har i en årrække haft skoforretning her. 

Senere kom forretningen til at hedde Bak-sko, da Else og Verner Bak overtog forretningen. Nimtofte Apotek havde håndkøbsudsalg i Bak-Sko. Håndkøbsudsalget blev senere overdraget til Karen og Knud Rasmussen, Auning Blomsterforretning, Vestergade 4.

Herefter tog Birthe Pilgård Rasmussen over med endnu en skotøjsforretning. Birthe Pilgård Rasmussen havde tidligere haft skotøjsforretning i forbindelse med privaten - den tidligere sagførerbolig Vestergade 28. Birthes skotøjsforretning havde facade ud mod Centervej.


Senest har Ditte Grønhøj Dahl haft frisørsalon på adressen. I dag er ejendommen tom og sat til salgs. 

Denne annonce for NP Cykler er fra 1985

Vestergade 11A

Vestergade 11A er ifølge BBR-oplysninger opført 1890. Ombygget i 1976.

Her boede tidligere kogekone Astrid Thuesen. Hun flyttede med sin familie til gården Møllersminde, Auning i 1911, da var hun kun 3 år. Astrid har været telefondame på Auning Samtalestation, i huset ved slotsgartner Ågård på Gl. Estrup, været i køkkenet hos hotelejer Dahl på Auning Kro, en af de første frivillige i Auning-Hallerne og køkkenchef samme sted, formand for Fællesvaskeriet, bestyrer af Auning Fryseboks samt kogekone ved et hav af private fester på egnen.

Vestergade 12

Foto fra 2016
Øverst lidt til venstre ses "Auning Frysehus" der lå i Brugsens baggård.
Villa Vesterled som det tog sig ud i 1938. I forgrunden cykelhandler Busk's benzinstander, Vestergade 7. Bemærk storkereden i toppen af masten foran centralen. Klik for et større foto!

Vestergade 12 er ifølge BBR-oplysninger opført 1907. 

Huset har tidligere været byens telefoncentral. Eller samtalestation som den også blev kaldt.

I 1965 flyttede Jydsk Telefon-Aktieselskab centralen over på den anden siden af vejen i Vestergade 5. Af Randers Dagblad fremgår det, at flytningen skal være færdig den 1. januar 1966, hvor fru Grete Sørensen overtager stillingen som centralbestyrerinde efter sin mor.

Læs mere om de første telefoner i Auning her

Se hvem der havde de første 100 telefonnumre

Vestergade 13

Fredebo. Vestergade 13. Opført 1905. Personer på billedet fra 1959 er urgager Svend Christensen og Henning Pedersen, Kirkegade 11B.
Annonce i Randers Amtsavis i 1953
Vestergade 13 ses i højreside af billedet. Foto Anders Leif 1972.
Vestergade 13 i 2009
Vestergade 13 i 2010

Vestergade 13 er ifølge BBR-oplysninger opført 1905. 

Her har tre generationer af urmagere haft forretning.

Chr. Christensen starte forretningen i Torvegade 18, men flyttede senere til Vestergade 13, hvor hans søn, Svend senere overtog forretningen og efter ham barnebarnet Arne Kruse Christensen.

I 2009 lukkede Arne Kruse Christensen sin og hustruens butik ned efter næsten 40 år bag butiksskranken.

I 2010 åbnede Gitte H. Madsen sin forretning, under navnet Auning Guld- Sølv og Ure på adressen. Forretningen ophørte 1. juli 2013.

 

 

Klik på billedet for at læse Folkebladet artikel fra receptionen da Gitte H. Hansen og hendes mand åbnede forretningen i Arne Kruse Christiansens forretning.

Forretningen på Vestergade 13 ophørte 1. juli 2013.
I nov. 2013 åbnede Maibritt Schoor Warming en outlet butik på adressen. Maibritt lukkede outletbutikken og webshoppen Karla & Ko i dec. 2013.

Vestergade 14

Den gamle Brugs rives ned i 1967

Foran det nuværende hus lå et andet hus helt ud mod Vestergade.
Omkring 1920 sælger slagtermester Henriksen sin butik til den nystiftede Auning og Omegns Brugsforening. (På det tidspunk havde Øster Alling Brugs allerede eksisteret i 26 år).

I 1967 blev der bygget en ny forretning i baghaven, hvorefter den gamle forretning blev revet ned.

I 1976 blever Brugsen flyttet til Centervej og derved blev der plads til Flensborglageret, som ikke længere kunne være i Hækkely, Århusvej 1.

Frisør Kaj får salon i bygningen ud mod centervej. I dag er det Frisør Cassiopeia som driver salon i lokalerne.

Da Flensborglageret stopper flytter Mikkels Lagersalg ind. I dag hedder forretningen TIFF.

Et udsnit af Vestergade med Brugsen i nederste højre hjørne. Billedet er formodenlig også fra 1953.
Fra Google Street View 2009

Flensborglageret har skiftet facade nogle gange, men hvornår?

Klik for et større foto
Klik for et større foto

Imellem Brugsen og den tidligere telefoncentral lå Auning Frysehus, hvor omkring 50 familie på andelsbasis havde hver sin box i frysehuset. Blev nedlagt da køleskabet og fryser efterhånden blev hver mands eje. Nedrevet omkring 1971.

Vestergade 15

Vestergade 15 i 2009
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.


Vestergade 15 er ifølge BBR-oplysninger opført 1908.

Her havde Elna og Tage Brøgger indrettet Auning Cafe & Conditoricafe.

Senere blev det dog ændret til en oste- og delikatessse- forretning: Auning Ostelager. Og i 1972 hedder stedet Ostehuset.

I 1946 er
Tage Brøgger opført som husejer i telefonbogen.
I 1975 var der en sportsforretning på adressen. 
I 1985 overtages håndkøbsapoteket ved Auning Blomsterforretning af Ørsted Apotek ved apoteker Ebbe Dahl. Dahl ønskede at gøre noget mere for borgerne i Auning ved at etablere et egentligt apotekerudsalg, hvilket betød at der skulle være uddannet personale i butikken. Apotekerudsalget kom derfor til at ligge her i Vestergade 15, hvor Wallin Feder havde et butikslokal ledigt. 

Annonce i byfestprogram 1948
Annonce fra 1952
Annonce fra Folkebladet Djursland, 1953
Yders til højre ses Vestergade 15 i 1972. Foto Anders Leif
Annonce fra 1975
I 1985 flyttes apoteksudsalget til Vestergade 15 efter at håndkøbsapoteket var overtaget af Ørsted Apotek ved apoteker Ebbe Dahl.

Stien

I 1953 opføres et fællesvaskeri i
caféejer Tage Brøggers baghave på
en meget lille grund.
Huset ligger der endnu på Stien 1


På et møde på Auning Hotel nedsattes et byggeudvalg bestående af fuldmægtig Aage Dahl, caféejer Tage Brygger og murermester Knud Søgaard Poulsen. Grunden blev erhvervet for 800 kr.

Til Fællesvaskeriets bestyrelse valgtes: Fru Georg Christensen, fru Tage Brygger, fru Jenny Poulsen og fru Petrea Ibsen. (sjovt at 2 af fruerne ikke står med eget navn, men med mandens fornavn og efternavn).

I vedtægterne for Fællesvaskeriet fremgår det, at man mister sin andel, hvis man flytter fra byen eller ikke anvender vaskeriet mere. Til sidst er der kun 2 familier, som anvender Fællesvaskeriet. Og det ender med at Knud og Jenny Poulsen køber bygningen, grundet og maskinerne, da Jenny som den sidste ønsker at fortsætter med at anvende vaskeriet.

Vestergade 16

Fra Google Street View 2009
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.


Vestergade 16 er ifølge BBR-oplysninger opført  i år 1900.

Svend Christiansen fortæller: Min mor, Lilly Christiansen var pianist, og spillede til baller og familiefester. Hun kørte med en lille anhænger som klaveret kunne ligge på. Det var et frygteligt slæb, når det skulle læsses, og læsses af igen ude på spillestedet. Andre gange var det en lastbilvognmand, der hentede klaveret, bl.a. Alfred Madsen fra Vestergade 16. Alfred havde en Mercedes D911 lastbil, og transporterede sten, grus, mørtel og ellers hvad man skulle have flyttet.  


Kurt Madsen fortæller om Vestergade 16: Magda og Alfred Madsen boede tilleje på loftet i 30'erne, indtil de købte huset af "Post Marie". Magda og Alfred Madsen boede i huset indtil deres død i starten af halvfemserne, hvorefter huset blev solgt til Morten Andersen, som bor i huset i dag.


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!
Brug eventuelt formularen i bunden af denne side. 


Vestergade 16 og Brugsen set fra luften. Klik for et større foto.

Vestergade 17

Fra Google Street View 2009.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.


Vestergade 17 er ifølge BBR-oplysninger opført  i år 1900.

I 1951 holdt snedkermester Peter Nielsen til på adressen.
I 1968 drev Frederik Espesen "Auning Snedker- og Tømrerforretning" på adressen. Frederik Espensen boede privat på Kastaniealle 3.


Cafe Himmelblå, har vist fungeret som et kommunalt dagtilbud (?)

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side. 

Gadebillede fra 1961 med Vestergade 17 i højre side. Bemærk at vejbanen endnu ikke er tæppebelagt. Billedet er fra Randers Dagblad.

Vestergade 18

Vestergade 18 er ifølge BBR-oplysninger opført  i år 1910.

I 1946 havde tandlæge Eeg Treue fra Allingåbro klinik på adressen.

I starten af 1950'erne flyttede Inge og Knud Møller til Auning, nærmere bestemt Vestergade 18, Her etablerede de Auning Skotøjs Magasin, som Inge Møller drev i en årrække.

Fra Google Street View 2009.
Logo fra avisannonce 1952
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.
Randers Dagblad 1953
Annonce fra byfestprogram i 1946. Hvad blev der mon byttet her?

Vestergade 19

Vestergade 19 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1927. Om- og tilbygget i 1984.

Palle Hjort fortæller: Her boede Post Bredgaard, der ud over at være post var kendt for sin fine have. Datteren blev gift med en Auningdreng, Karl Foldberg og de drev i mange år en købmandsforretning i København.


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side. 

Vestergade 20

Fagerhjem, Vestergade 20 er opført 1910. Husets bære præg af jugendstilen som var en kunstnerisk stilperiode i Danmark fra 1900 til 1915. I august 2012 blev huset malet gråt.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.


Fagerhjem, Vestergade 20 er ifølge BBR-oplysninger opført 1910

Husets bære præg af jugendstilen som var en kunstnerisk stilperiode i Danmark fra 1900 til 1915.

Jugendstilen har detaljer med organiske former, inspireret af naturens kurver.

I august 2012 blev huset malet gråt.


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side. 

Vestergade 21

 Vestergade 21 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1929. Om- og tilbygget i 1974.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 22

Fra Google Street View 2009.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.

Vestergade 22  er ifølge BBR-oplysninger opført 1917.


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!
Brug eventuelt formularen i bunden af denne side. 

Vestergade 23

Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.


Vestergade 23 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1930. Om- og tilbygget i 1965.

1. lærer J. K. Rasmussen, Auning Sdr. Skole blev pensioneret i 1934 og flytter ind i dette hus. Rasmussen dør i 1940, 72 år gammel.

Landsretsagfører og byens advokat C. Mejlvang har boet her. Han solgte i 1969 til lærerparret Karin og Jørgen Ruus.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 24

Fra Google Street View 2009.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.


Vestergade 24 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1927. Om- og tilbygget i 1976.

I 1952 boede Kirstine Jepsen og tømrermester Niels Jepsen i Vestergade 24.

Avisen skriver i anledning af Kirstines 65 års dag: ”Hun har Agtelse som en dygtig  Kvinde, hendes Hus og Have er altid holdt i sirlig og pæn Orden” 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Avisartikel i anledning af Niels Jepsens 90 års fødselsdag den 24. juli 1972:

Klik for en læsbar størrelse!

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Vestergade 25

Vestergade 25 er ifølge BBR-oplysninger opført 1927.

Svend Christiansen fortæller om sine forældre, som bode i Vestergade 25: Mine forældre kom til Auning i 1935 og overtog Richard Foersoms butik i Kirkegade 2. Min far, Herman Christiansen, drev butikken frem til 1939, hvor han købte Vestergade 25, for at starte køreskole med bil og motorcykler. Ved krigsudbruddet i 1940 blev min fars skolevogn klodset op, og kom ikke ud at køre igen før krigen var slut. I krigsårene arbejdede min far i tørvemoserne. 


             Annonce i byfestprogram fra 1946 - Det rigtige svar er 100%

 
                                  Annonce i byfestprogram 1948


Han drev køreskole med bil og 3 nimbus motorcykler, som han også udlejede, indtil ca. 1960, hvor han begyndte at arbejde som lønmodtager, hovedsageligt på Pindstrup Mosebrug. Han boede på adressen indtil sin død i 2007, 99 år gammel. Det må jo nok siges at være lidt af en rekord, at bo i det samme hus i 68 år, og få naboerne skiftet ud op til flere gange.

Han havde købt 3 ekstra grunde da Møllevænget blev udstykket, hvoraf han senere solgte de 2. Den 3. grund, som ligger nabo til hans eget, brugte han til sin bigård, han gik meget op i biavl, og solgte honning. Han gik altid under navnet Honningmanden eller Kørelæreren. Han solgte den 3. grund midt i halvfemserne til Bent Lynge Pedersen, som byggede hus på grunden.

Da min far døde, solgte vi (arvingerne) Vestergade 25 til Magne Nielsen, som gerne ville dele grunden, og bygge et nyt hus, Møllevænget 2, for at komme til at bo nærmere centerbutikkerne. Han har totalt renoveret det gamle hus, som er fra sidst i tyverne, og har udlejet det.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side. 

Vestergade 25 og 27 med Møllevænget i venstre side af billedet fra 1954.

Svend Christiansen fortæller: Luftfotoet af mine forældres hus, Vestergade 25. J. D. Bjerregård og senere Peder Pedersen boede i huset ved siden af, Vestergade 27.

Vestergade 26

Fra Google Street View 2009.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.


Vestergade 26 er opført af murermester Pedersen i 1920. Murermester Pedersen boede i huset til sin død, hvorefter Krista og Svend Nielsen overtog huset. Krista og Svend Nielsen kom fra Kirkegade 6, hvor de havde en blomsterforretning. Vestergade 26 er om- og tilbygget i 2003.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 27

Fra Google Street View 2009.


Vestergade 27 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1930. 

I 1952 boede vognmand Peder Pedersen i dette hus. Se Randers Dagblads omtale af hans 65 års fødselsdag.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 25 og 27 med Møllevænget i venstre side af billedet fra 1954.
J. D. Bjerregård og senere Peder Pedersen boede her i Vestergade 27.

Vestergade 28

Jagtbutikken i 2016
Vestergade 28 i 2009, hvor der var cykelforretning ud mod Vestergade
Markering af Revisorgrunden


Vestergade 28 har tidligere været en større grund, hvor en af Aunings største villaer har ligget med en parklignende have til. Her boede sagfører A. A. Olesen, derfor omtales grunden som Sagførergrunden og senere er den også kaldt Revisorgrunden, da revisor Jørgen Rasmussen ejede grunden. Og ved siden af løb Sagførerstien eller Revisorstien, som forbandt hovedvejen og centerområdet. Stien er nu en del af Centervej.

I 2001 blev grunden en del af centeret med p-pladser og flere forretninger. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger om grunden, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side. 

I nederste venstre hjørne ses Vestergade 28 med en af Aunings største villaer. Her boede sagfører A. A. Olesen, derfor omtales grunden som Sagførergrunden og senere er den også kaldt Revisorgrunden, da revisor Jørgen Rasmussen ejede grunden. Klik på billedet for at se en større version.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.

Vestergade 29

Fra Google Street View 2009.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.

Vestergade 29 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1937. 

Wallin Feder fortæller:
Jordmoder Anne Liltved Andersen boede og virkede fra Vestergade 29. Anna var født i Liltved 1907 og døde i 1991. Hun stoppede som jordemoder i 1966. Anna var gift med C. J. Andersen (*1906  †1983). Han var møbelsnedker på møbelfabrikken, og var én af dem, som hver morgen tog toget ind til Strømmen Station for at arbejde på møbelfabrikken Skansemøllen efter at fabrikken i Auning var saboteret i 1943.


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 30

I 2006 flyttede Sparekassen Kronjylland til en nyopført ejendom Vestergade 30.

Mere om Sparekassen Kronjyllands historie her

Sønderhald Egnsarkiv omtaler ejendommen som "murermester Hans Fiskers hus, Vestergade 30". Måske har han blot bygget huset, da familien Fisker er nævnt som boende Nørregade 10.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.

Det store hus midt i billedet på dette klip fra Amts Avisen fra 1981, er Vestergade 30, hvor bl.a. Tom Bytoft boede til nedrivningen. Mange husker at Tom hver den 1. maj satte en rød fane ved hoveddøren.

Til højre i billedet på avisklippet ses Revisorstien, som stien til centerområdet uofficielt hed. Navnet Revisorstien stammer fra en større villa, med adressen Vestergade 28, hvor en revisor boede.

I dag er Revisorstien blevet en del af Centervej. Vestervej 28 og 30 er revet ned og Sparekassen Kronjylland holder til på Vestergade 30 og nr. 28 er blevet til forretninger og p-plads som en del af centeret.

Frem til 1975 drev Valdemar Johansen og Jørgen Rasmussen Revisions- og Administrationscentret fra adressen. Fra 1975 drev Valdemar Johansen  revisorfirmaet alene fra Århusvej 8.

Vestergade 31

Fra Google Street View 2009.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.


Vestergade 31 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1932. Om- og tilbygget i 1974.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 32

Fra Google Street View 2009.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.


Vestergade 32 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1900. Om- og tilbygget i 1986.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 33

Det nye hus på Vestergade 33
Dette hus blev hærget af en brand i 2011.
Sidst i 60'erne købte Jens Skotte Møller den daværende Esso-tank på adressen.
I 1950'erne drev G. K. Christensen et autoværksted på adressen.
Klik på billet for at se en større kopi.

Vestergade 33 er ifølge BBR-oplysninger opført 1935. 

Sidst i 60'erne købte Jens Skotte Møller den daværende Esso-tank på adressen.

Huset udbrændte i 2011 ved en påsat brand, som skulle skjule et mord.

Huset nedrives i 2012 for at gøre plads til nybyggeri.

Byens mange benzinstationer er beskrevet på en selvstændig side

Vestergade 34

Denne bungalow er opført af Egon Stenfeldt i 1936 til byens biograf. 

Kort om biografen i Auning:

1937: Egon Stenfeldt starter Auning Bio som ejer og biografdirektør.
1938: Egon Stenfeldt kører samtid rundt i Vestjylland med sin rejsebiograf.

1939: Første større renovering.

1952: Endnu en større renovering står færdig.

1969: Kirsten Stenfeldt overtager biografen efter sine forældres død.

1973: Biografen genåbner efter en større renovering.

1983: Kirsten Stenfeldt forsøger at skabe et kulturhus i samarbejde
           med Sønderhald Kommunen.
           Hobro Bio forsøger med enkelte eftermiddagsforestillinger for børn.
1981: Auning Aktørforening forsøger at etablere et kulturhus med filmklub.

1985: Biografen lukker endeligt. Inventaret sælges til en biograf i Mariager 
1981: og bygningen sælges til investorer fra Randers. 
           Kirsten Stenfeldt flytter fra Auning.

1987: Bygningen ombygges til 4 lejligheder.

1998: Ole Bernhard Kristensen, Dansk Bygnings Service køber huset.

Denne bougalow opførte Egon Stenfeldt til biograf og med privatbolig på 1. sal i 1936. I kælderen stod et centralvarmeanlæg, hvor der blev fyret med tørv. Klik på billedet for at se et større foto!
Rougsø-Sønderhald Herreders Folkeblad i 1938.
Biografen i 1952. Flere billeder fra biografen under "Auning Bio"


En dag i maj 2016 kom Kirsten Stenfeldt til Auning for at fortælle historien om Auning Bio til Auning Bymuseum:

Min far, Egon Stenfeldt var født i 1912, og inden han blev 21 år i 1933 købte han biografen i Mørke. Så han måtte snyde med sin alder for at få en bevilling, som man skulle være over 21 for at få. 

Fortsættes her

Vestergade 35

Fra Google Street View 2009.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.


Vestergade 35  er ifølge BBR-oplysninger opført 1920

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side. 

Vestergade 36

Luftfoto af autoværkstedet og overdækket tankanlæg fra 1953.
Klik for et større foto.
Vestergade 36. Det "nye" hus ved siden af biografen er bygget i 1955.

Vestergade 36 er ifølge BBR-oplysninger opført  i år 1955.

På adressen var der Shell tank ved vognmand Svend Pedersen. Nedlagt sidst i 60`erne, derefter kun brugt til vognmandens egne biler.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!
Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.
 

I 1930 nedsætter J. D. Bjerregaard sig på adressen som automobil- mekaniker med værksted og servicestation. 

 Denne annonce er fra Randers Amtsavis 1937


Annonce fra byfestprogram 1946.


Redningskorpset ZONEN havde
Henvendelsessted her i 1938


I 1930 forlader 2 initiativrige mænd Falcks Redningskorps og opretter deres eget redningskorps på Lolland-Falster, nemlig Zonen-Redningskorpset, i daglig tale bare ZONEN.

I løbet af bare 3 år blev ZONEN landsdækkende. Det skete ved at ZONEN over hele landet indgik aftaler med lokale entreprenører, typisk en lokal mekaniker med egen kranvogn.

I 1938 laver ZONEN aftale om et såkaldt ”henvendelsessted” med Johannes Bjerregaard. Han havde egen kranvogn i sit autoværksted, Vestergade 36. Henvendelsesstedet i Auning har formodentlig hørt under ZONEN i Randers.

Man kunne ikke ringe til henvendelsesstedet, da man ikke havde telefon, men netop skulle henvende sig for at få hjælp. Johannes Bjerregaards værksted ophørte med kranvogn i besættelses første år. Og i ZONENS oversigt over stationer og henvendelssteder fra 1943, er Auning ikke længere med på listen.

I 1946 opretter ZONEN en station i Allingåbro. Herfra kunne man i Auning hentehjælp via telefonen. Stationen i Allingåbro havde 14 som telefon nummer.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 25 og 27 med Møllevænget i venstre side af billedet fra 1954.

Svend Christiansen fortæller: På luftfotoet af mine forældres hus, Vestergade 25, kan man samtidig kan se det gamle tankanlæg, som var på Vestergade 36, der tilhørte mekaniker Bjerregård, og som senere blev overtaget af vognmand Peder Pedersen, og senere sønnen Svend Pedersen. Man kan se vognmandens lastbil på billedet. Anlægget blev fjernet da Svend Pedersen byggede nyt hus på stedet og havde så en enkelt benzinstander ved siden af huset senere. De brugte så det gamle mekanikerværksted, som var en stor træbygning inde bagved, som lastbilgarage. Bjerregård og senere Peder Pedersen boede i huset overfor nummer 27.

Vestergade 37

Fra Google Street View 2009.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.


Vestergade 37 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1926.  

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 38

September 2017.
Fra Google Street View 2009.

Vestergade 38  er ifølge BBR-oplysninger opført 1877.

Huset er et af de ældste huse i Auning og har fungeret som smedje. Kan ses på flere gamle kort. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side. 

Vestergade 39

Spisehuset september 2017
Spisehuset Østergade 39 i 2009. Klik for et større billed

Vestergade 39 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1970.

Her lå tidligere en gård med navnet Hjørnegaarden. Se kortet herunder.

Auning Cafeteria var i nogle år ejet af Karis Larsen. Karis Larsen solgte til Brix Pedersen og Elonne Kristensen.
 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Det lykkedes ikke for Niels Nielsen at få en kolonihaveforening op og stå. Annoncen er fra Folkebladet Djursland 1952.
På dette luftfoto fra 1952 ses Hjørnegaarden. Den blev købt af kommunen så der kunne etableres et nyt boligkvarter.
I dette klip fra 1965 berøres forhold omkring kloakering. I sidste afsnit nævnes 2 nye vejnavne: Ahornvej og Gyvelvej. Navne Gyvelvej blev dog ikke anvendt.

Vestergade 40

Fra Google Street View 2009.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.


Vestergade 40 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1932.

I 1946 drev vognmand Aksel Reimers sin forretning fra Vestergade 40.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 41

Adressen Vestergade 41 findes ikke mere. Ejendommen er nedrevet. Formodenlig opkøbt af Sønderhald Kommune da man havde planer om at lave en ny vej parallelt med hovedvejen.

Vi ved ikke hvornår ejendommen er opført, hvornår den er nedrevet eller hvem der har ejet den. Den seneste ejer hed Brune, men vi mangler efternavnet. 

I dag er der et grønt område mellem cafeteriet og F24. Plænen blev anvendt som festplads i forbindelse med afvikling af landevejens 150 års jubilæum i 2014.

Wallin Feder fortæller: Dette hus var tidligere ejet af Chresten Madsen, manden som kører studeforspandet fra Gl. Estrup på et historisk foto. Chresten Madsen var oldefar til tidligere graver Ejgil Madsen. På den tid hvor billedet er taget var det lejet ud til en dame som gik under navnet ”Spar Dame” – hvorfor ved jeg ikke.

Luftfoto af Chresten Madsen ejendom i 1950'erne.
På dette fotos ses bag Chresten Madsen ejendom og BP-tanken, kirkestien der gik mellem broen ved Åhuset og Auning Kirke.

Vestergade 42

Rougsø-Sønderhald Herreders Folkeblad i 1938.
Bemærk Petreas butik i huset til højre.

Vestergade 42 er ifølge BBR opført i 1934.

Wallin Feder fortæller om Petrea Rasmussens butik: Petreas butik lå her i Vestergade 42. Man kan endnu se hvor butiksvinduet og døren til forretningen var i den østlige gavl af huset. Her handlede Petrea med tobaksvarer og sæbeartikler. Petrea var gift med vognmand R. P. Rasmussen. Han dør i 1934, samme år som huset bliver bygget. Så Petreas butik er først åbnet efter hans død. I 1934 ankommer M. C. Mortensen til Auning. Han køber ejendomme Vestergade 42 og anlægger Danmarks første egentlige servicestation på nabogrunden i 1937. Petrea bliver boende i huset, men om hun levede sammes med den jævnaldrende Mortensen vides ikke. Petrea var født i 1892 og døde på Møllehjemmet i 1982.

Annonce i byfestprogram 1948

Vestergade 42A

Svend Nielsen var i 1979 en tur rundt i Auning på cykel. Han havde sit kamera med og tog bl.a. dette billed.
Den gamle Caltex Service station fra 1957. Bygningen står der endnu. Der er bare kommet en mindre tilbygning foran, der hvor der nu er glasbutik.
Vestergade 42 og 42A med servicestation og værksted. Senere bliver overdækningen pillet ned.
Annonce i Randers Amtsavis 1953


Vestergade 42A er ifølge BBR-oplysninger opført 1937.

Formodenlig opført af Marius C. Mortensen som her etablerede landets allerførste rigtige servicestation med overdækket tag til standerne og tilsluttet serviceværksted og vaskehal.

Marius C. Mortensen kom til Auning i 1934, da han overtog vognmand R. P. Rasmussens forretning. Men inden han slog sig ned i Auning, havde han været vidt omkring. Et stykke tid sejlede han, og derefter arbejdede han i en række år i Amerika som mekaniker. Han vendte tilbage til Danmark i 1930. Byudviklingen i Auning har alle dage betydet meget for Marius Mortensen. Han gjorde en stor indsat for at få det nye kvarter Møllevænget udbygget. Han var med til at få jorden udstykket og gjort byggemodent. I dag bære en af kvarterets veje hans navn, Mortensensvej.
(Randers Dagblad, 1965 i anledning af Marius Mortensens 75 års dag)

Ifølge ældre telefonbøger har der været flere næringsdrivende på adressen samtidig: 
     1946: Mekaniker G. K. Christensen
     1946: Lillebilvognmand Knud Mønsted
     1951: Marius C. Mortensen, auto-service og lillebiludlejning

Servicestationen har senere været drevet af Villy Kristensen, måske bedre kendt som "Villy Caltex". Er far til John Kristensen, som idag har værkstedet Johns Auto på adressen. 

Her har Jørgen Poulsen har også haft værksted på adressen. Dengang det hed JP-Auto.

Kurt Madsen fortæller om Vestergade 42:  Ejvind Madsen købte Caltex værksted og tankstation af M. C. Mortensen og drev stedet i mange år, og hvor han udvidede tankanlæg og værksted. Han solgte til Villy Kristensen (Villy Caltex) som arbejde som mekaniker for Ejvind Madsen.

Ejvind fortsatte som mekaniker i udbygningerne på gården Vestergade 44 fra 1975 til han senere solgte til John Kristensen (Johns Auto).

 

Byens mange benzinstationer er beskrevet på en selvstændig side

Kurt Madsen fortæller om dette foto: Den lange kø er der fordi der har været en strejke og Caltex i Auning var et af de sidste steder på Djursland som stadigvæk havde benzin.

(Ifølge Arbejdermuseet var der i 1976 en benzin- og oliechaufførernes strejke, så det er formodenlig her billedet stammer)

I denne tilbygning holder Glashuset til

Tilbygning foran det oprindelige værksted fra 1934.

Vestergade 43

Vestergade 43 er ifølge BBR-oplysninger opført 1947. 

I 1946 hed firmaet Brdr. Pedersens Autoværksted
I 1957 var BP-tanken ejet af Niels Terndrup Pedersen
I 1977-79 var BP-tanken ejet af Storm Kristensen
I 1982 blev BP-tanken overtaget Susanne og Svend Lønstrup
I 1989 blev BP-tanken ændret til en Q8 service station.
I 2012 overtog Q8 tanken og ændrede den til F24. Susanne og Svend Lønstrup fortsætter med kiosken på tanken.

Byens mange benzinstationer er beskrevet på en selvstændig side

Q8 blev til F24 i august 2012
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.
Annonce i Randers Amtsavis 1953

Wallin Feder fortæller om dette foto: Oprindelig bygget af Brødrene Terndrup Pedersen som autoværksted. Brødrene stammede fra en ejendom på Gjesingvej nr. 7 (smørhullet).De forhandlede BP benzin, men på stakittet som i gl. dage stod ud mod Vestergade stod der også BP, men altså ikke for benzinnavnet, men for ejerne. Den ene bror var ikke med i ret mange år, og da de skiltes rejste han til Viborg.

Jens Erik Mehlsen supplere:
den ene af brødrene hed Nels Pedersen (ikke Niels). Nels Pedersens ældste søn hedder Preben Terndrup.

Vestergade 44

Vestergade 44 i 1974
Vestervang ligger Vestergade 44. Her holder John's Auto til. Billedet er fra 1988.
Vestergade 44 i 2009
Vestergade 44, 42A og 42 fra 2010.
Vestergade 44 i 2013

Vestergade 44 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1930. Om- og tilbygget i 1972.

Her lå tidligere en gård ved navn Vestervang

I 1924 købte Hjalmar Jacobsen gården Vestervang

I 1941 sælger Hjalmar Jacobsen gården

Sidst i 1940'erne køber la´Cour og drevet forpagterejendom

Sidst i 1970'erne bliver jorden udstykker til Vestervænget

 


Ud for de nuværende bygninger på Klibovej står en sten, hvor navnet "Vestervang" har været påmalet. Tidens tand har spist malingen, men stenen står der endnu.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 45 (adressen findes ikke længere)

I 1952 solgte Mette Sofie Birk Hansen ejendommen til sin søn Poul Hansen mod at moderen resten af hendes levetid forbeholdt sig bopælsret plus fri kost, varme, lys, vask og pasning i tilfælde af sygdom samt 200 kr. månedligt.

Ejendommen blev købt af kommunen og huset revet ned for at gøre plads til en planlagt parallelvej, der skulle løbe langs Vestergade fra Industrivej til Gl. Ringvej. Denne vej blev aldrig realiseret.  

I dag ligger der kun en tom grund, men tidligere lå der en ejendom.
Da Thor skiltet på gavlen blev anvendt i 1930'erne er dette foto formodenlig også fra 1930'erne. Så formodenlig har Poul Hansens far haft et mindre Thor Depot på adressen.
Et håndkoloreret "skråfoto" af ejendommen Vestergade 45 købt af Poul Hansen i 1961. I baghuset opdrættere Poul Hansen kaniner til slagtning i Randers.
På dette foto fra 1970erne ses Vestergade 45 lige over velkomst-skiltet.
Det er formodenlig Mette Sofie Hansens mand, der har lagt navn til Birkvej. Matriklen har været ret stor helt op til midt i 1960'erne hvor Auning Smede- og Maskinforretning startede byggeriet på hjørnet af Vestergade og Birkvej.
På selv de nyeste matrikelkort kan man stadig se den planlagte - men skinlagte - parallelvej indtegnet 2 steder.

Vestergade 46

Auning Finerværk, som møbelfabrikant Robert Nielsen etablerede nogle år efter at den store møbelfabrik blev saboteret i 1943. En lille sidevej til Klibovej hedder Finervej

Fra 1932 til 1943 lå her en af Aunings største og måske mest kendte virksomheder Auning Møbel- & Madratsfabrik. Virksomheden fik en brat ende, de den blev saboteret og næsten jævnet med jorden i 1943. 

Fra 1943 blev blev Auning Finérfabrik bygget på ruinerne af den store møbelfabrik.
Auning Finérfabrik var ihvertfald aktiv frem til 1972.

Siden etablerede Auning Savværk et byggemarked på stedet. Dette blev senere solgt og senest blev det drevet som byggemarked af STAR-kæden. STARK lukkede byggemarkedet 1. januar 2012.

Vestergade 46 A

Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.

Bungalowen Vestergade 46A er ifølge BBR-oplysninger opført 1935. 

Huset har fra 1935 til midten af 1940'erne tjent som direktørbolig for Robert Jensen, Auning Møbel- & Madratsfabrik

Denne fabrik blev saboteret under 2. verdenskrig.  Læs beretningen her

Vestergade 46B

Østergade 46B. Klik for et større billed

Vestergade 46B er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1962. 

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 46 C

Auning Finerværk fra begyndelsen af 1950'erne.
September 2017
Fra Google Street View 2009.
Klik for læsbar version
Annonce fra 1989

Hovedbygningen til det tidligere Auning Finérværk er ifølge BBR-oplysninger opført 1964. 

I en del af denne hovedbygning har bl.a. Sønderhald Turistforening haft lokaler. Annoncen er fra 1986.

Denne annonce er fra Folkebladet 1993

Auning Kopicenter holdt til i lokalerne før det almindelig med en printer i hver husstand. Her kunne man få printet en sang og lidt hjælp til opsætning mm. Kopicenteret hjalp også mindre virksomhede, der ikke havde egen printer i god kvalitet.

Vestergade 46D

 

Vestergade 46D er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1938. Om- og tilbygget i 2005.

 

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 46E

Vestergade 46E er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 2000. Om- og tilbygget i 2005.

Opført til at Auning Blikkenslagerforretning af Kaj Dahl Andersen.
Læs mere om virksomhedens start og 25 års jubilæum her 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Annonce i Lokalavisens tillæg "Godt nyt om Fremtidens Djursland" 2015
I anledning af 25 års jubilæet var hele firmaets bilflåde kørt i stilling.
(Klik for et større format)

Denne ejendom har adressen Mortensensvej 30

Apetit, Auning Skilte og Syndikatet, som holder til i denne ejendom har ikke Vestergade som adressen. 

Klik på billedet for at se en større version

Denne ejendom har adressen Mortensensvej 36

Biltema i september 2017
Fra Google Street View 2009.
Et lidt ældre billede af facaden

Vestergade 48

Vestergade 48 september 2017
Østergade 48. Klik for et større billed.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.

Vestergade 48 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1912. Om- og tilbygget i 1995.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 50

Vestergade 50 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1926. 

Huset hedder Vesta, som er navnet på en romersk gudinde for hjemmet og arnen. Gudindens tempel kan stadig ses i Rom. Vesta er i øvrigt også navnet på en større asteroide.

Vestergade 50 september 2017
Hans M. Frank har ikke haft Thor-depot, selvom skiltet jo indikere noget andet. Hans M. Frank drev et Esso-depot og et sodavandsdepot (måske Valencia?) fra ejendommen.
Fra Google Street View 2010.
Annonce fra 1977
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.
Hans M. Frank havde før 1970 Esso-depotet på Østervangs Alle 3.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 52

Vestergade 52 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1936. 

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 54

Fra Google Street View 2010.
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.

Vestergade 54 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1925. Om- og tilbygget i 1994.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Solhøj. Vestergade 54. Oda & Hans Birk har boet her. Dette foto er fra 1954

Vestergade 56

Fra Google Street View 2010.

Vestergade 56 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1949. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 58

Østergade 58 september 2017
Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.

Vestergade 58 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1900. 

Ældre borgere kalder huset Pomona. (Står ikke på huset i dag). Pomona er en romerske gudinde som beskytter frugttræer og pleje frugtplantager. Hendes navn stammer fra det latinske ord pomum, som betyder frugthaves frugt. "Pomme" er det franske ord for "æble". Gudinden Pomona våger over mennesker, steder eller hjem. Pomona Sprout kender man måske også fra Herry Potter bøgerne.

I 1912 flytter nygifte murermester Jørgen Poulsen og Agnes Poulsen ind i Pomona. Jørgen Poulsen er tidligere murermester Knud Søgaard Poulsens far.

I 1952 bor malermester Henry Pedersen i huset Pomona.

I 1955 køber fyrbøder og fabriksarbejder Ejnar Surrow Pomona. Ejnar Surrow var i 1968 formand for Auning Havekreds.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Vestergade 60

Hen over sommeren 2017 er ejendommen blevet revet ned for at gøre plads til en privat børnehave i Auning.
Fra Google Street View 2010.
Vestergade 60 er huset der ses i venstre side. Luftfoto fra begyndelsen af 1950'erne.

Vestergade 60 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1943. Om- og tilbygget i 1972.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Denne ejendom har adressen Industrivej 114

Auning Smede- og Maskinforretning startede byggeriet på hjørnet af Vestergade og Birkvej (nuværende Industrivej) i 1967. Her blev plads til et moderne mejetærsker- og traktorværksted med komplet reservedelslager.

I 1980 bliver Auning Smede- og Maskinforretning omdannet til Houberg Kristensen ApS.

Omkring 1990 lukker Houberg Kristensen ApS smede- og maskinforretning ned i Østergade. Forretningen på hjørnet af Vestergade og Industrivej fortsætter under navnet Houberg Kristensen ApS.

Senere ændres til forretningen navn til Houlberg & Wittrup A/S. Salgschef Henning Wittrup er gift med Bodil, datter af Frode Houlberg Kristensen.

Læs mere om virksomhedens historie her

Bodil og Henning Wittrup med årets bil og personale med flag i hænderne, samlede foran firmaets salgsafdeling i 1993.
Den østlige ende af salg og værksted i 1993.
Logo i annonce fra 1989

Vestergade 62 (nu Nørgaardsvej 1)

På denne adresse etablerede Erik Bach Nørgaard, et større fabriksanlæg til virksomheden Nørgaard Ost. Stikvejen fra hovedvejen ned til fabrikken, kom til at hedde Klibovej, men omkring 1990 blev den omdøbt til Nørgaardsvej, da mange tog fejl af Klibovej og Klibovænget.


Erik Bach Nørgaard blev udlært som kommis og arbejdede i den forbindelse blandt andet i Lystrup på Norddjursland. Her mødte han sin kommende hustru Inger, som han blev gift med i 1954. Sammen flyttede de til Virum, hvor de opbyggede engrosvirksomheden Nørgaard Ost.

Virksomheden etableredes i kælderen i en villa på Gammel Kongevej på Frederiksberg, hvor den hurtigt fik vokseværk. Derfor købte parret en større grund i Vestergade 62 og flyttede i 1963 hovedparten af virksomheden med tilhørende privatbolig til Auning.

Erik Bach Nørgaard solgte i 1980 firmaet, der på det tidspunkt var byens største arbejdsplads med flere end 100 ansatte. Han og familien blev boende, og han ejede til sin død i 2007 også erhvervsejendommen, som han lejede ud.

Lejerne var bl.a. Dimark ved Finn Hjorthøj med salg af bl.a. diamantskæremaskine. Den grafiske virksomhed Datagraf startede sin virksomhed på adressen i 1986 0g flyttede til Energivej 75 i 1996.

Erik Bach Nørgaard startede i 1980 Nørgaard Teknik med udviklingen af en rustfri cykel og senere udviklingen af en selvkørende vander til erhvervsgartnere. 

Nørgaard Teknik blev overtaget af sønnen Ole Nørgaard og daværende svigersøn Bent Linddrup. Nørgaard Teknik er i dag en af byens største virksomheder. Virksomheden producere og sælger bl.a. Dino gokarts

Læs mere om "Osten" og Nørgaards cykelprojekt her

I januar 1963 skriver Folkebladet om Nørgaard Ost: ”Millionvirksomhed opføres i Auning i sommeren 1963. Det handler om ostepakkeri, lagerkapacitet og privatbolig. En årlig omsætning på 4 millioner og 25 ansatte i Auning. Adressen er Vestergade 62.”
Erik Bach Nørgaard startede i 1980 Nørgaard Teknik A/S og udviklingen af den rustfri cykel Nørgaard 18/8 og senere udviklingen af en selvkørende vander til erhvervsgartnere. Bemærk cyklen på den hvide gavl i venstre side af billedet.
Dette skilt på på hjørnet af Vestergade og Nørgårdsvej er fra september 2017.

Filmet gennem Vestergade og Nørregade til Tårup den 2. august 2011 af Claus Flarup Højbak.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:16. januar 2020

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen