Søg
Auning Radio & TV

Klassebilleder fra 1989/1990 til 1980/1981

10. A Auning Skole 1989/90. Lærerne er Helle Dobusz og Bjarne Jensen.
Bagerste række: 1. Brian, 2. Karsten, 3. John, 4. Dorte, 5. Henrik,
6. Ole, 7. Per.
Midterste Række: 1. Helle Dobusz, 2. Charlotte, 3. Irene, 4. Trine,
5. Lene, 6. Pia, 7. Bjarne Jensen.
Forreste række: 1. Charlotte, 2. Jette, 3. Anders, 4. Camilla, 5. Bo.
Klik på billedet for en større version
9. A. Auning Skole 1989/90. Læreren er Niels Johansen.
Bagerste række: 1. Michael Hedemann, 2. Søren Vestergaard, 3. Philip Rafn, 4. Nils Reimers, 5. Søren Blach, 6. Bjarke Andersen, 7. Anne Jensen.
Midterste Række: 1. Niels Johannesen, 2. Tina Knudsen, 3. Kasper Allermann, 4. Britta Petersen, 5. Jacob Damgaard, 6. Lars Erik Munk,
7. Thit Sørensen, 8. Jesper Grand Jensen.
Forreste række: 1. Linette Jørgensen, 2. Anne Ibsen, 3. Tina Poulsen,
4. Ole Bech, 5. Marie Rasmussen, 6. Mette Andersen.
Klik på billedet for en større version
9. B Auning Skole 1989/90. Læreren er Jens Riiser.
Bagerste række: 1. Maj-Britt, 2. Christian, 3. Jens, 4. Thomas B,
5. Henrik, 6. Gitte S, 7. Mette.
Midterste Række: 1. Joan, 2. Trine, 3. Asker Korgaard, 4. Anders,
5. Thomas D, 6. Jesper J, 7. Birgitte, 8. Jens Riiser.
Forreste række: 1. Christina, 2. Poul-Erik, 3. Lene, 4. Pia, 5. Lars,
6. Rikke, 7. René.
Klik på billedet for en større version
9. C Auning Skole 1989/90. Læreren er Johannes Knudsen.
Bagerste række: 1. Christian, 2. Tom, 3. Claus, 4. Jacob,
5. Thomas, 6. Johny.
Midterste Række: 1. Rikke, 2. Ronni, 3. Brian, 4. Martin, 5. Jesper Stein, 6. Anja, 7. Johannes Knudsen.
Forreste række: 1. Sonja, 2. Karina, 3. Mardelene, 4. Kim,
5. Tina, 6. Marianne.
Klik på billedet for en større version
Lærerne på Auning Skole 1989
Klik på billedet for en større version
10. kl. Auning Skole 1988/89. Læreren er Elsa Mikkelsen.
Bagerste række: 1. Nina J. Jensen, 2. Tommy Nielsen,
3. Ole P. Rasmussen, 4. Kim Rygaard.
Midterste Række: 1. Ole Jakobsen, 2. Michael Feder,
3. Søren Brandenborg, 4. Michael B. Østergaard, 5. Ebbe Jensen,
6. Elsa Mikkelsen.
Forreste række: 1. Dorte Adamsson, 2. Jette B. Nielsen, 3. Lene Christensen, 4. Mona Møller, 5. Heidi Stetter, 6. Jesper H. Andersen.
9. B Auning Skole 1988/89. Læreren er Helle Dobousz.
Bagerste række: 1. Thomas V. Poulsen, 2. John Peter Andersen, 3. Morten R. Andersen, 4. Jesper Jensen, 5. Brian Pedersen, 6. Bo Jensen, 7. Esben Laugesen, 8. Dennis Martinussen.
Midterste Række: 1. Christine B. Exner, 2. Lene R. Andersen, 3. Stine T. Hansen, 4. Janie Korgaard, 5. Rikke Nielsen, 6. Pia Kristoffersen,
7. Helle Dobusz.
Forreste række: 1. Charlotte Petersen, 2. Marlene Christensen, 3. Per Gregersen, 4. Karsten Mikkelsen, 5. Jette Boesen, 6. Anders V. Nielsen.
9. C Auning Skole 1988/89. Læreren er Else Tranberg.
Bagerste række: 1. Lotte Mikkelsen, 2. Henrik S. Simonsen, 3. Steen Hau, 4. Brian B. Kristensen, 5. Peter K. Jensen, 6. Jesper Jensen.
Midterste Række: 1. Johannes Christensen, 2. Jan Fisker, 3. Dorthe Nielsen, 4. Dorthe Jensen, 5. Jeanette Frederiksen, 6. Peter Palmby,
7. Else Tranberg.
Forreste række: 1. Morten S. Christensen, 2. Irene Christensen, 3. Pia V. Madsen, 4. Camilla H. Brok, 5. Kathrine Jensen, 6. Charlotte J. Petersen.
10. kl. Auning Skole 1987/88. Lærerne er Inge Petersen og Johannes Knudsen.
Bagerste række: 1. Heidi O., 2. Laila, 3. Heidi H., 4. Jes, 5. Jesper,
6. Poul, 7. Claus, 8. Rikke R., 9. Hanne.
Midterste Række: 1. Inge Petersen, 2. Pia, 3. Charlotte, 4. Henrik,
5. Henrik J., 6. René, 7. Birthe, 8. Johannes Knudsen.
Forreste række: 1. Christina, 2. Heidi B., 3. Dorthe, 4. Camilla, 5. Jette, 6. Jette N.
Klik på billedet for en større version
9 .A Auning Skole 1987/88. Lærerne er Skotte Møller og Ib Damgaard
Bagerste række: 1. Birgitte, 2. Morten, 3. Mona, 4. Kenn, 5. Henrik.
Midterste Række: 1. Skotte Møller, 2. Ole, 3. Thomas, 4. Kasper,
5. Martin, 6. Jens, 7. Ib Damgaard
Forreste række: 1. Helle, 2. Jannie, 3. Kenneth, 4. Jeanette, 5. Peter,
6. Margrethe.
Klik på billedet for en større version
9. B Auning Skole 1987/88. Læreren er Hubert Wyrtz.
Bagerste række: 1. Mads, 2. Ebbe, 3. Jes.
Midterste Række: 1. Lars, 2. Keld, 3. Bo, 4. Heidi, 5. Eline, 6. Hubert Wyrtz
Forreste række: 1. Michael, 2. Birgitte, 3. Line, 4. Ole, 5. Mette.
Klik på billedet for en større version
9. C Auning Skole 1987/88. Læreren er Birgitte Exner
Bagerste række: 1. Birgitte Exner, 2. Mona, 3. Carsten, 4. Henrik, 5. Katja,
6. Nina, 7. Frans.
Forreste række: 1. Pernille, 2. Tina, 3. Kristian, 4. Annette, 5. Bente.
Klik på billedet for en større version
9. E Auning Skole 1987/88. Læreren er Lars Næsby
Bagerste række: 1. Majbritt Andersen, 2. Kresten "Kris" Binder, 3. Brian, 4. Winnie.
Midterste Række: 1. Kenneth Duvander, 2. Britt, 3. Michael Feder, 4. Johnny Pedersen,
5. Joan Jakobsen, 6. Lars Næsby
Forreste række: 1. Lene, 2. Elin Skyum, 3. Søren Brandenborg, 4. Anja, 5. Jette Nielsen.
Klik på billedet for en større version
10. kl. Auning Skole 1986/87. Lærerne er Helle Dobusz og Else Tranberg.
Bagerste række: 1. Jan A., 2. Heini, 3. Klaus, 4. Jesper.
Midterste Række: 1. Helle Dobusz, 2. Michael, 3. Brian, 4. Søren,
5. Kenneth, 6. Jan K., 7. Else Tranberg.
Forreste række: 1. Svend Erik, 2. Gert, 3. Tommy, 4. Karin, 5. Ditte,
6. Lotte.
Klik på billedet for en større version
9. C Auning Skole 1986/87. Læreren er Johannes Knudsen.
Bagerste række: 1. Per, 2. Camilla, 3. Jan, 4. Morten, 5. Mette, 6. Jens,
7. Rikke R., 8. Heidi O.
Midterste Række: 1. Mogens, 2. René, 3. Henrik, 4. Brian, 5. Allan,
6. Birthe, 7. Dorthe, 8. Johannes Knudsen.
Forreste række: 1. Berit, 2. Heidi B., 3. Lone, 4. Jette, 5. Rikke,
6. Christina.
Klik på billedet for en større version
10. A-B Auning Skole 1985/86. Lærerene er Niels Johansen og Jens Riiser.
Bagerste række: 1. Tine, 2. Dorthe, 3. Jesper, 4. Brian, 5. Kenneth,
6. Tina L.J, 7. Ole Madsen.
Midterste Række: 1. Niels Johansen, 2. Torben, 3. John, 4. Kim, 5. Kim Kruse, 6. Betina, 7. Randi, 8. Tina, 9. Jens Riiser.
Forreste række: 1. Mette, 2. Helle, 3. Anette, 4. Sonja, 5. Birgitte,
6. Else Marie, 7. Tina.
Klik på billedet for en større version
9. A Auning Skole 1985/86. Læreren er Peter Hjulmand.
Bagerste række: 1. Dennis, 2. Ruben, 3. Jesper, 4. Karsten.
Midterste Række: 1. Peter Hjulmand, 2. Else Marie, 3. Claus, 4. Jan,
5. Brian, 6. Søren.
Forreste række: 1. Svend Erik, 2. Anne, 3. Charlotte, 4. Janne, 5. Anette, 6. Hanne.
Klik på billedet for en større version
9. C Auning Skole 1985/86. Læreren er Else Tranberg.
Bagerste række: 1. Kenneth Stoll, 2. Karin, 3. Dorthe C.
Midterste Række: 1. Pia, 2. Ditte, 3. Klaus, 4. Dorthe N, 5. Else Tranberg.
Forreste række: 1. Lotte P, 2. Gert, 3. Lotte E, 4. Hanne, 5. Mai-Britt, 6. Ulrik.
Klik på billedet for en større version
9. A Auning Skole 1984/85. Læreren er Lissa Pedersen
Bagerste række: 1. Hasse, 2. Tina V, 3. Henrik, 4. Jette, 5. Tina C, 6. Pia.
Midterste Række: 1. Anette, 2. Kim, 3. Johnny, 4. Ketty, 5. Torben,
6. Lissa Pedersen.
Forreste række: 1. Charlotte, 2. Susanne, 3. Birgitte, 4. Anita, 5. Gitte,
6. Lotte.
Klik på billedet for en større version
9. B Auning Skole 1984/85. Læreren er ?
Bagerste række: 1. Simon, 2. Lone N, 3. Lone D, 4. Peder, 5. John,
6. Dorthe.
Midterste Række: 1. Brian, 2. Jesper M, 3. Flemming, 4. Thomas, 5. Kim, 6. Heini, 7. Jesper.
Forreste række: 1. Christina, 2. Ole Madsen, 3. Hanne, 4. Trols, 5. Mette, 6. Helle.
Klik på billedet for en større version
9. C Auning Skole 1984/85. Læreren er Jens Riiser.
Bagerste række: 1. Dorthe, 2. Lene, 3. Torben, 4. Morten, 5. Birgitte,
6. Heine, 7. Peter.
Midterste Række: 1. Lone, 2. Brian, 3. Tina, 4. Randi, 5. Betina,
6. Kenneth, 7. Tina L. J. 8. Jens Riiser.
Forreste række: 1. Else Marie, 2. Tine, 3. Ulrik, 4. Ebbe, 5. Wendy,
6. Anette.
Klik på billedet for en større version
10. A Auning Skole 1984/85. Læreren er Alice Knudsen
Bagerste række: 1. Ann, 2. Bjarne, 3. Brian, 4. Jesper, 5. Alice Knudsen
Forreste række: 1. Lise Lotte, 2. Heidi, 3. Gitte, 4. Anne-Lise.
Klik på billedet for en større version
10.B Auning Skole 1984/85. Læreren er Else Tranberg.
Bagerste række: 1. Henrik, 2. Anne Grethe, 3. Hans, 4. Morten, 5. Henrik, 6. Else Tranberg.
Forreste række: 1. Gitte, 2. Anette, 3. Lars, 4. Joan, 5. Kis.
Klik på billedet for en større version
10. A Auning Skole 1983/84. Læreren er Frede Bech.
Bagerste række: 1. Hanne, 2. Dorthe E.
Midterste Række: 1. Frede Bech, 2. Michael, 3. Henrik, 4. Morten, 5. Ole, 6. Steffan, 7. Henrik H.
Forreste række: 1. Michael H, 2. Lene, 3. Tinna, 4. Susanne, 5. Lone.
Klik på billedet for en større version
10. B Auning Skole 1983/84. Læreren er Johannes Knudsen.
Bagerste række: 1. Gurli, 2. Niels, 3. Peder, 4. Tina, 5. Palle.
Midterste Række: 1. John, 2. Dorthe, 3. Jan C., 4. Per, 5. Karsten,
6. Birgitte, 7. Claus, 8. Johannes Knudsen.
Forreste række: 1. Jan, 2. Majbrit, 3. Allan, 4. Josephine, 5. Pia.
Klik på billedet for en større version
9. A Auning Skole 1983/84. Læreren er Hubert Wyrtz.
Bagerste række: 1. Kate, 2. Lars B, 3. Lars J, 4. Claus.
Midterste Række: 1. Hubert Wyrtz, 2. Susanne, 3. Michael Nielsen,
4. Erik, 5. Morten, 6. Preben, 7. Ann.
Forreste række: 1. Gitte R, 2. Palle, 3. Lilian, 4. Carsten, 5. Gitte S.
Klik på billedet for en større version
9. B Auning Skole 1983/84. Læreren er Alice Knudsen.
Bagerste række: 1. Lone, 2. Jesper, 3. Niels Arne, 4. Anne-Lise.
Midterste Række: 1. Alice Knudsen, 2. Finn, 3. Claus, 4. Peter, 5. Per,
6. Bjarne, 7. Brian.
Forreste række: 1. Charlotte, 2. Vibeke, 3. Jannike, 4. Lise-Lotte, 5. Heidi.
Klik på billedet for en større version
9. C Auning Skole 1983/84. Læreren er Else Tranberg.
Bagerste række: 1. Else Tranberg, 2. Monica Mikkelsen, 3. Irene Margrethe Pedersen, 4. Hans Manthai Nielsen, 5. Tina Charlotte Friis, 6. Karen Marie Glavind, 7. Morten Stoll, 8. Henrik Gregersen.
Forreste række: 1. Kis Christiansen, 2. Anette Nyborg, 3. Henrik ”mini” Brix Andersen, 4. Tina Andersen, 5. Gitte Jørgensen.
Klik på billedet for en større version
10. A Auning Skole 1983. Læreren er Inger Skotte Møller.
Bagerste række: 1. Jan, 2. Pia, 3. Lars D, 4. Ole Pedersen, 5. Dorthe,
6. Anette.
Midterste Række: 1. Per, 2. Knud Erik, 3. Henrik, 4. Per Ole, 5. Poul,
6. Jens Sørensen, 7. Inger Skotte Møller.
Forreste række: 1. Steen, 2. Lisa, 3. Lars J, 4. Ole Petersen, 5. Gitte.
Klik på billedet for en større version
10. B Auning Skole 1983. Læreren er Bjarne Jensen.
Bagerste række: 1. Kim, 2. Erik, 3. Helle, 4. Heine, 5. Jørgen Ole,
6. Jesper.
Midterste Række: 1. Peter, 2. Nete, 3. Dorthe, 4. Rikke, 5. Unn,
6. Bjarne Jensen.
Forreste række: 1. Yvonne, 2. Anne, 3. Åse, 4. John, 5. Henrik, 6. Pia.
Klik på billedet for en større version
9. A Auning Skole 1983. Læreren er Vibeke Arndt.
Bagerste række: 1. Rene, 2. Niels, 3. Jesper, 4. Karsten, 5. Tina E,
6. Lars, 7. René K.
Midterste Række: 1. Henrik, 2. Allan, 3. Gunhild, 4. Gurli,
5. Helle, 6. Vibeke Arndt.
Forreste række: 1. Lene, 2. Tina S, 3. Solveig, 4. Susanne,
5. Lone, 6. Pia.
Klik på billedet for en større version
9. B Auning Skole 1983. Læreren er Frede Bech.
Bagerste række: 1. Peder, 2. Henrik, 3. Carsten, 4. Morten, 5. Steffen,
6. Anders, 7. Ole.
Midterste Række: 1. Tinna, 2. Tom, 3. Michael, 4. Susanne, 5. Lene,
6. Lilian S, 7. Dorthe E, 8. Frede Bech.
Forreste række: 1. Dorthe W, 2. Hanne, 3. Lilian T, 4. Michael H,
5. Susanne B, 6. Lone.
Klik på billedet for en større version
9. C Auning Skole 1983. Læreren er Johannes Knudsen.
Bagerste række: 1. Jesper J, 2. Tina, 3. Lars E, 4. Jan C, 5. Erik, 6. Thore, 7. Carsten.
Midterste Række: 1. Claus, 2. Hans, 3. Poul, 4. Per, 5. Peder, 6. Dennis, 7. Dorthe, 8. Johannes Knudsen.
Forreste række: 1. Jan A, 2. Birgitte, 3. Majbrit, 4. Marianne,
5. John, 6. Palle, 7. Henrik.
Klik på billedet for en større version
HJ.KL. Auning Skole 1983. Lærerene er Niels Johansen og Alice Knudsen.
Bagerste række: 1. Martinus, 2. Claus, 3. Bent, 4. Niels Johansen.
Forreste række: 1. Arne, 2. Ken, 3. Hanne, 4. Alice Knudsen,
5. Ingeborg Korsgård.
10. B Auning Skole 1981/82. Læreren er Hubert Wyrtz.
Bagerste række: 1. Hubert Wyrtz, 2. , 3. , 4. , 5. , 6. .
Forreste række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. .
Klik på billedet for en større version
10. A Auning Skole 1981/82. Læreren er Inger Skotte Møller.
Bagerste række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. 6. , 7. Inger Skotte Møller.
Forreste række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. .
Klik på billedet for en større version
9. A Auning Skole 1981/82. Læreren er Jens Riiser.
Bagerste række: 1. Hanne Holm, 2. Tina Antonsen, 3. , 4. , 5. , 6. 7. Gitte, 8. Jens Riiser.
Midterste Række: 1. Jan Høeg, 2. , 3. Torsten Borregaard, 4. Michael, 5. Torsten Ruus, 6. .
Forreste række: 1. Ole (barber) Hansen, 2. Lars, 3. Morten Binder.
Klik på billedet for en større version
9. C Auning Skole 1981/82. Læreren er Peter Hjulmand.
Bagerste række: 1. Lars Birger Sørensen, Skoleleder på Auning Skole fra 1.6.2014, 2. Kim Rasmussen, 3. Niels Arendt Nielsen, 4. Unn Kristensen, 5. Helle Luxhøj Møgelvang, 6. Jens Christian Jacob Thoft, 7. Tine Navntoft, 8. Hanne Hjortshøj, 9. Peter Hjulmand.
Midterste Række: 1. Henrik Bak, 2. Jørn Nielsen, 3. Erik Andersen, 4. Vibeke Sandballe, 5. Bettina Nielsen, 6. Anne Hovgesen, 7. Rikke Jensen
Forreste række: 1. Bent , 2. Anders Kovacs, 3. Peter Andersen, 4. Pia Poulsen Jensen, 5. Jørn Staun, 6. Susanne Gregersen.
Klik på billedet for en større version
9. D Auning Skole 1981/82. Læreren er Bjarne Jensen.
Bagerste række: 1. Bjarne Jensen, 2. Benny, 3. Jan Lynge, 4. Erik, 5. Mette, 6. Jesper, 7. , 8. Nete, 9. .
Midterste Række: 1. Jørn Ole , 2. Nina, 3. Morten, 4. Jeanette, 5. Henrik, 6. Yvonne, 7. .
Forreste række: 1. Jesper, 2. Bo Taudal, 3. John Nikolajsen
Klik på billedet for en større version
10. A Auning Skole 1980/81. Læreren er Else Tranberg.
Bagerste række: 1. , 2. , 3. .
Forreste række: 1. , 2. , 3. , 4. .
Klik på billedet for en større version
10. B Auning Skole 1980/81. Læreren er Alice Knudsen
Bagerste række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. Anita.
Forreste række: 1. Alice Knudsen, 2. , 3. , 4. .
Klik på billedet for en større version
9. A Auning Skole 1980/81. Læreren er Inger Skotte Møller.
Bagerste række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. .
Midterste Række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. .
Forreste række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. Inger Skotte Møller.
Klik på billedet for en større version
9. B Auning Skole 1980/81. Læreren er Ejner Mortensen.
Bagerste række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. .
Midterste Række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. .
Forreste række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. Ejner Mortensen.
Klik på billedet for en større version
9. C Auning Skole 1980/81. Læreren er Ellen Laugesen
Bagerste række: 1. Heine Nielsen, 2. Bo Sterner, 3. John Rasmussen,
4. Pia Jørgensen, 5. Bodil Madsen.
Midterste Række: 1. Niels Kristian Petersen, 2. Johnny Thorsen,
3. Jens Ole Andersen, 4. Peter Ole Andersen, 5. Charlotte Frederiksen,
6. Anna Grethe Glavind, 7. Ellen Laugesen.
Forreste række: 1. Peter Vest Rasmussen, 2. Michael Andersen,
3. Henrik Bach Larsen, 4. Lene Jensen, 5. Jannie Jensen,
6. Morten Gert Nielsen.
Klik på billedet for en større version
9. D Auning Skole 1980/81. Læreren er Hubert Wyrtz
Bagerste række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. .
Midterste Række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. Hubert Wyrtz.
Forreste række: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. .
Klik på billedet for en større version

Skoleledere på skolerne i Auning

2017-0000: Skoleleder Christina Birch Mogensen
2014-2017: Skoleleder Lars Birger Sørensen
2010-2014: Skoleleder Henrik Schou
2001-2010: Skoleleder Karl Andersen
1980-2001: Skoleinspektør Vilhelm Jensen (lærer 1958-1980)
1963-1980: Skoleinspektør A. Arendt Nielsen
1952-1963: Skoleinspektør H. P. Nielsen for både Ndr. og Sdr. Skole
1934-1952: 1. lærer H. P. Nielsen ved Sdr. Skole
1918-1955: 1. lærer Stefan Frederik Nielsen Nedergaard ved Ndr. skole
1902-1918: 1. lærer Johannes Jeppesen ved Ndr. Skole
1907-1934: 1. lærer Jens Kristian Rasmussen ved Sdr. Skole
1902-1907: 1. lærer Jens Kristian Rasmussen
1873-1902: 1. lærer Jens Marinus Laursen
1863-1873: Lærer P. M. Juhl
1819-1863: ?
1815-1819: Lærer J. J. Kondrup 

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:23. december 2019

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen