Søg
Auning Radio & TV

Redaktør Mogens Bytoft

Mogens Bytoft kom i 1965 til Auning for at blive lokalredaktør for Randers Amtsavis. Familiens bolig og redaktionen lå i Østergade 47 i 19 år fra 1965 til 1984. 

I næsten 20 år var Mogens Bytoft med i stort set alt, hvad der rørte sig i Auning. Dels gennem sit arbejde som lokalredaktør for Randers Amtsavis og dels ved at engagere sig markant i byens foreningsliv. Han var bl.a. engageret i Auning Initiativråd (1972) som kontaktperson/formand, Auning Rideklub, Auning Hallerne som formand fra 1966 til 1981, RASGI, Auning Borgerforening - hvor han blev æresmedlem, Landsgarderstævnet og Kronjyllands Erhvervsråd. 

Da Ejnar Thuesen Johansen i 1965 trak sig som formand for Auning Idrætsforening og Auning-Hallens byggeudvalg, overtog Bytoft begge poster. Det viste sig hurtigt at Mogens Bytoft havde det mod, det udsyn og de forhandlingsevner, der skulle til for at få halplanerne realiseret. Mogens Bytoft gentog ofte: Hallerne er ingens, men alles!

Kun ganske få personer har i så høj grad været med til at præge udviklingen i byen fra 1965 til 1984 som Mogens Bytoft. Sammen med murermester Knud Søgaard Poulsen tog Mogens Bytoft i 1981 initiativ til at etablere et Auning Vandrehjem i Auning. De pegede bl.a. på at det kunne etableres på Reimers tidligere ejendom på Reimersvej. Det blev dog ikke til noget, da Sønderhald Kommune havde planer om tæt/lavt boligbyggeri i området.

Bytoft var hjælpsom til det yderste – måske ofte så vidt, at det tærede hårdt på kræfterne. Specielt Auning Hallerne fik stor gavn af hans engagement og enorme arbejdsindsats.

Der stod stor respekt om Bytofts arbejde som pressemand, og mange forretningsforbindelser og kilder blev til personlige venskaber.

Auning og Omegns Håndværker- og Borgerforening tildeler i 1981 Bytoft et nyindstiftet legat, hvilket betød gavecheck og blomster. Valget faldt på Bytoft på grund af en enestående indsats for Auning Hallerne.

Mogens Bytoft bliver i 1982 afløst af lærer Ove Laustsen som bestyrelsesformand for Auning Hallerne. Mogens Bytoft stoppede ved Randers Amtsavis i maj 1984.

Efter flere års sygdom dør Mogens Bytoft i 1988, 61 år gammel.

Randers Amtsavis skrev i anledning af Bytofts fratrædelse i maj 1984:
- Kun få har i så højgrad været med til at præge udviklingen i byen og på egnen.
- Der stod stor respekt om Bytofts arbejde som pressemand, og i årenes løb er mange forretningsforbindelser og kilder blevet til personlige venskaber.
- Bytoft var hjælpsom til det yderste – måske ofte så vidt, at det tærede hårdt på kræfterne.
- Når MB nu selv har ønsket at fratræde, skal der fra ledelsen lyde en stor tak for en dygtig faglig indsats, der gennem de mange år er blevet omsat til utallige artikler. Denne indsats – kombineret med loyalitet og menneskelig varme – har sat sig spor, der vil blive husket længe.

Sønderhald Egnsarkiv har tilføjet denne tekst til billedet: Cykler som tilhører mindre skolebørn fra bl.a. Tårupvej og Gjesingvej. De stiller der cykler her og går til fods over den trafikerede vej til skolen. Til daglig står der parkeret 15-16 cykler ved avisen. Parkeringsafgift: Børnenes smil og en enkelt snebold i nakken. Billedet er fra 1977.
I bygningen til venstre havde redaktør Mogens Bytoft redaktionslokale for Randers Amtsavis. Mogens Bytoft havde privatbolig i huset til venstre for redaktionslokalet. Beboelsen blev revet ned efter en brand på førstesal.
Familien Bytoft's bolig Østergade 47.
Efter mange års forberedelser blev første spadestik taget af Mogens Bytoft den 29. maj 1980. Det nye halbyggeri omfattede idrætshal nummer 2, motel med 60 værelser og et kursuscenter.
Kartofelmelsfabriken takker Mogens Bytoft for sit referentarbejde ved Kartoffelmelsfabrikens generalforsamlinger af næstformand Ole Carstensen.
Selv efter at Mogens Bytoft var gået på pension, havde han ambitioner for byens kulturliv. Her i en julehilsen i Folkebladet 1985.
Efter flere års sygdom dør Mogens Bytoft i 1988, 61 år gammel.
Anonym borger citeret af Randers Amtsavis: - Når Bytoft ikke er her, er det ikke helt den samme by.

I forbindelse med Mogens Bytoftes død skrev amtsrådsmedlem og byrådsmedlem Vagn von der Heide bl.a. i Randers Amtsavis bl.a.:

- Din journalistik var præget af kultur og ikke mindst ærlighed.
- Enhver kunne mærke, at du holdt af dit arbejde. Du kendte ikke til otte-timers arbejdsdag.
- Ud over alle dine dyder som journalist, bliv du en institution i Auning.
- Din dør stod altid åben. Hvor mange mennesker, du er kommet i berøring med, ved jeg ikke. Du ved det sikkert ikke selv, men én ting står fast: Alle holdt vi af dig, din ærlighed og din retskaffenhed.

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:03. december 2018

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen