Søg

Auningstenen

Auningstenen bliver sidst i juni opstillet på den plads hvor Tørvekonen stod fra 1989 til 2013. Tørvekonen var at træ og efter 15 år på pladsen foran Kulturperronen var den rådnet op og lige ved at vælte. 

Auning Borgerforeningen har derfor lige siden søgt efter en værdig afløser for Tørvekonen. En løsning kom da Norddjurs Kommune gik i gang med at planlægge en længe ønsket byfornyelsen, hvori indgik etablering af et nyt trafikknudepunkt på Bytorvet og renovering af torvet foran Djurslands Bank. På dette torv havde Borgerforeningen opstillet en større stenskulptur i 2001.

Efter mange overvejelser, blev man enig om at give denne sten en ny udformning. Det blev stenhuggerne Eigil Madsen og Steen Djervad som påtog sig opgaven med at tilhugge den 10 tons tunge sten. En større gruppe af de folk som havde været med til at få stenen opstillet på torvet i 2001 og folk fra Borgerforeningen, Gl. Estrup og kommunen fandt frem til hvilke motiver stenen skulle indeholde. Den kunstneriske udformning blev overladt til Steen Djervad.

Miniudstilling på Kulturperronen
Som optakt til afsløringen af Auningstenen den 30. juni har AuningBymuseum.dk i samarbejde med Kulturperronen lavet en lille udstilling om Auningstenen og Tørvekonen. Udstillingen kan ses hen over sommeren på Auning Bibliotek.

Auningstenen er på vej ...

Auning Borgerforening har sat en spændende projekt igang med at få givet vandstenen nyt liv. Når den kommer tilbage til bymidten er den forvandlet til Auningstenen.

Her Steen Djervads første skitse med en række referencer til Auning og egnens historie. Arbejdet udføres af Steen Djervad, Eigil Madsen.
Avisomtale af Vandstenen i 2001.
Annonce for indvielsen af Vandstenen i 2001.Auningstenen på F. C. Gerstrøms Plads - fortalt af Bent Juhl Jensen og Niels Bundgaard:

Siden er sidst opdateret:18. juni 2018

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen