Søg

Kort over Auning

Gå en tur i Aunings gader ved hjælp af Google Street View
Klik på billedet og flyt den lille gule mand ned på kortet for at komme til Google Street View

Krak har måske det flotteste satellitkort på nettet 

Klik på kortet for at komme til Kraks kort

Norddjurs Kommune har et væld af special kort over Auning - og resten af kommunen.
Klik på billedet er HER for at komme frem til den kommunale kortsamling. (nogle af kortene kræver tilmodighed, da de er temmelig lang tid om at opdatere). 

Se luftfoto af din eget bolig fra 4 verdenshjørner
I 2017/18 blev hele Danmark gennemfotograferet fra alle 4 verdenshjørner. Der er taget 1,3 millioner "skråfoto" fra en flyvemaskine.

Prøv at starte på her: skraafoto.kortforsyningen og tast din adresse ind i søgefeltet og zoom helt tæt på det sted du bor. Billederne kan frit hentes og bruges som man vil.

Historisk Atlas er en guldgrube af oplysninger
HistoriskAtlas.dk er et interaktivt kort, med fakta og oplysninger om bygninger, landskaber, mindesmærker og skibsforlis i Danmark. Informationerne kommer fra mere end 220 museer, arkiver og biblioteker

HistoriskAtlas.dk er en guldgrube af oplysninger og på hjemmesiden kan du finde ud af meget mere om din lokalhistorie og når du er logget ind, kan du planlægge ture i kendte og ukendte byer og landskaber. 

Du kan også selv tilføje information og historier om lokale lokationer samt vælge forskellige historiske kort til og fra ovenpå et nutidigt og dermed se udviklingen i både kort, landskab og navne.

En by i udvikling ...

Sådan har Auning i grove træk udviklet sig fra et lille landsbysamfund til et større bysamfund med mange butikker, boligkvarterer og industriområder.

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

Kort over Auning

Gå en tur i Aunings gader ved hjælp af Google Street View
Klik på billedet og flyt den lille gule mand ned på kortet for at komme til Google Street View

Krak har måske det flotteste satellitkort på nettet 

Klik på kortet for at komme til Kraks kort

Norddjurs Kommune har et væld af special kort over Auning - og resten af kommunen.
Klik på billedet er HER for at komme frem til den kommunale kortsamling. (nogle af kortene kræver tilmodighed, da de er temmelig lang tid om at opdatere). 

Se luftfoto af din eget bolig fra 4 verdenshjørner
I 2017/18 blev hele Danmark gennemfotograferet fra alle 4 verdenshjørner. Der er taget 1,3 millioner "skråfoto" fra en flyvemaskine.

Prøv at starte på her: skraafoto.kortforsyningen og tast din adresse ind i søgefeltet og zoom helt tæt på det sted du bor. Billederne kan frit hentes og bruges som man vil.

Historisk Atlas er en guldgrube af oplysninger
HistoriskAtlas.dk er et interaktivt kort, med fakta og oplysninger om bygninger, landskaber, mindesmærker og skibsforlis i Danmark. Informationerne kommer fra mere end 220 museer, arkiver og biblioteker

HistoriskAtlas.dk er en guldgrube af oplysninger og på hjemmesiden kan du finde ud af meget mere om din lokalhistorie og når du er logget ind, kan du planlægge ture i kendte og ukendte byer og landskaber. 

Du kan også selv tilføje information og historier om lokale lokationer samt vælge forskellige historiske kort til og fra ovenpå et nutidigt og dermed se udviklingen i både kort, landskab og navne.

En by i udvikling ...

Sådan har Auning i grove træk udviklet sig fra et lille landsbysamfund til et større bysamfund med mange butikker, boligkvarterer og industriområder.

Historiske kort over Auning

De historiske kort over Auning, er spændende at studere nærmere. De indeholder et væld af informationer, som bl.a. kan forklare, hvorfor Auning ser ud som den går i dag.

I bunden af siden her finder man en række PDF-filer fra Kort og Matrikelstyrelsen, så man selv kan gå yderligere på opdagelse i de gamle kort.

Man kan også selv hente historiske kort over hele Danmark på Kort og Matrikelstyrelsen hjemmeside. 

Klik på kortet for at se en større version
Et af de aller ældste matrikelkort over det gamle Auning. tegnet i 1816. Dette kort var grundlaget for matrikelkort i en meget lang årrække. Den nye hovedvej fra 1864 er her påtegnet det gamle kort.
Det gamle landsbykort er her lagt oven på et nutidigt satelitfoto. Her ses tydelig hvor den gamle landevej har gået gennem byen.
I 1836 var Auning kun en lille landsby med 7-8 gårde tæt på kirken. Auning var dengang meget mindre end Fausing med sine 17 gårde. Kortet er opdateret med hovedvejen, som kom i 1864.
Her er der tegnet videre på det gamle kort fra 1816. Husene har fået farve og nu er bl.a. hovedvejen fra 1864 og jernbanen fra 1876 tegnet på.
Målebordskort fra 1842 opdateret ihvertfald med jernbanen i 1876. Bemærk markeringen "Hospital" og "Skole" sæt på kirken. De 2 nye skoler er ikke med på kortet, så det er senere end 1907. Ny Auning er først ved at tage form på dette kort.
Matrikelkort "Byplanen af Auning By" omtegnet 1936. Så fortsat det gamle kort fra 1816 som danner grundlaget.
Her et eksempel på hvordan man har rettet og omtegnet på de gamle kort. Bemærk at man her ændre Auning til Avning.
På dette tyske luftfoto fra 1944 er Møllevænget meget tydelig, det må have været en central vej. Møbelfabrikken ses tydelig på dette kort, dog efter fabrikken blev saboteret i 1943. Den sorte linje, lige under spørgsmålstegnet, tværs over billedet mangler en forklaring. Hvem kan hjælpe?
På de nyeste matrikelkort og på Google Maps kan man finden "Søndermarksvej", men der er ingen vejskilte på stedet. Vejen er i dag også kun en gang- og cykelsti. Tidligere var det markvejen, som tørvekonerne brugte for at komme på arbejde i tørvemoserne.
Dette luftfoto er bestilt af Århus Amt og fotograferet i foråret 1965. Pilen markere en gammel kirkesti, som kan ses på nogle af de forrige kort.
Bykort fra Vejviser for Gl. Estrup Kommune 1968-69. Klik på kortet for at se en større version.
Bykort fra velkomstbogen, der udkom i 1975. Bykortet er dateret 1972. Her er bl.a. markeret en minigolfbane ved Dyrbyvej. Klik på kortet for en større version.
Dette kort viser byudviklingen omkring 1950.
På luftfotoet til venstre løber Torvegade lige ud i hovedgaden. Fotoet er fra 1974. På luftfotoet til højre er vejen reguleret så Torvegade munder ud lige overfor Nørregade og der er kommet lysregulering. Fotoet er fra 1979.
Kortet er fra omkring 1985. De første huse i Klibovænget blev bygget 1986.
Omkring 1975 kom den daværende Sønderhald Kommune med et bud på hvordan byudviklingen kunne forme sig. Det kom nærmest til at lignede en ringvej rundt om byen. Bemærk bl.a. hvordan man tænkte sig Energivej kunne tage sig ud i den østlige udmunding til hovedlandevejen. Da Europavejen blev etableret i slutningen af 1980'erne, løb den ud i Pindstrupvejen og ikke hovedlandevejen. Klik på kortet for en større version
Da Auning Grundejerforening i 1982 indkalde til ekstraordinær general- forsamling brugte man dette kort som blikfang. Var det sådan man ønskede Auning skulle se ud i 2010? Eller var et noget helt andet?
Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var primært at ændre foreningen navn fra Auning Grundejerforening til Auning Grundejer- og beboerforening. Foreningen eksistere ikke mere. Bestyrelsen bestod i 1982 af Hans Lyng (formand), Hans-Ulrik Jensen, Birgitte Christensen, Jørgen Rasmussen, Mogens Exner og Vitus Jordan. Klik på kortet for en større version

Skovkort over Løvenholm

Klik på kortet for at komme frem til en skalerbar version af kortet. Kortet indeholde bl.a. navne på veje og skovstykker.

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

Få historiske kort på din telefon

Med en gratis app har du mulighed for få historiske kort og tusindvis af lokaliteter fra danske arkiver, biblioteker og museer med i lommen via din telefon.

Dermed gøres de mange lokalhistoriske fortællinger tilgængelige, også langt fra computeren trygge rammer i hjemmet. Dermed udvides rækkevidden af den omfattende og meget righoldige formidling der foregået på websitet historiskatlas.dk 

Det kan varmt anbefales at installere denne app på din telefon. Men besøg også hjemmesiden. Der er masser af spændende kort om mange muligheder for at gå på opdagelse.

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

Fortsat byudvikling giver nye vejnavne


Akacievej - etableret i 2011 som en sidevej til Potetevej

Banevænget - vejskilt opsat i 2011 som en sidevej til Torvegade lige efter stationsbygningen. På Kraks kort er Banevænget markeret, men vist ikke helt præcist.

Bakkesvinget - etableret i ca. 2005

Moselunden - etableret i ca. 2006

Vejnavne i Auning - nu og før ...

Flere veje har fået nye navne:

Nørgaardsvej
Har tidligere heddet Klibovej


Industrivej
En lille del hed tidligere Birkvej. Der hvor Industrivej starter i vest. Birkvej er opkaldt efter Poul Birk Hansen, som havde en ejendom på den tomme grund mellem F24 og Auning Skilte.


Torvegade
Har også heddet Banegårdsgade (set i velkomstbog fra 1972) Tidligere hed den Stationsvej ifølge bogen "Auning fra tid til anden".


Århusvej
En del af vejen i byen har tidligere heddet Søndergade


Søndermarksvej
Vejen - eller stien starter ved lysreguleringen og løber forbi Kulturperronen. Der er ingen vejskilte med navnet, men på de nyeste matrikel kort og på Google Maps hedder vejen Søndermarksvej.


Et hus har fortsat adressen: Søndermarksvej 1, som ligger ved P-pladsen bag den gamle jernbanestation i det den østlige ende. 


Mølletorvet
Der hvor Mølletorvet starter fra hovedgaden, var tidligere en del af Chr. Stampesvej. Ved etableringen af Mølletorvet blev Chr. Stampesvej næsten halveret.


Centervej
Centervejen fra hovedvej, langs Sparekassen Kronjylland, og ned til centerområdet var tidligere blot en gangsti, der uofficielt hed Revisorstien.


C. F. Gerstrøms Plads
I 1950'erne brugter Randers Dagblad flere gange navnet Auning Torv om pladsen foran Guldbageren, som i dag hedder torvet C. F. Gerstrøms Plads. Der står et lille skilt med navnet, der hvor man kører ind på p-pladsen.
Klip er fra Randers Dagblad, 1965

Skolegyden
På et kort fra Sønderhald Kommune, 1972 er Skolegydens navn Skolevej. Dengang var det en kørevej, mellem Ndr. Fælledvej og hovedvejen. Før 1965 har Skolegyden formodenlig været en del af Sdr. Fælledvej.


Øster Fælledvej
Før 1965 har den østlige del af Ndr. Fælledvej heddet Ø. Fælledvej. Hvor præcist vejnavnet har skiftes, er endnu ikke opklaret. 

 
Klip er fra Randers Dagblad, marts 1965

Er der mon flere eksempler?
På et kort fra Sønderhal Kommune i 1972 bliver Lærkelunden nævnt som Lærkevej, men det er nok bare en fejl. - men nej, det er ingen fejl:

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

Auning set fra luften - anno 1944

Google var ikke først med ideen om at fotografere verden fra luften. Det er gjort flere gange tidligere. Tyskerne (Luftwaffe) fotograferede store dele af Danmark under besættelsen i 1944 og englænderne (RAF) optog i 1950'erne en hel del luftbilleder af Danmark. Billederne fortæller en fremragende historie om, hvordan land og by har udviklet sig, og det har i et stykke tid været muligt at se disse luftfotos på nettet.

Klik ind på kortet og led selv videre i materialet. Billederne, der blev optaget af militæret, var i mange år hemmeligt stemplet, men er i dag overdraget Det Kongelige Bibliotek, der har digitaliseret en stor del af dem.

Auning og Fausing sogne udgør én sognekommune

De 2 sognekort sat sammen så man kan følge den gamle landevej (og den nye) samt overgangen ved Åhuset/Allingå. Klik på kortet for at se en større version.
Udsnit med overgangen over Allingå ved Gl. Estrup Møllegaard i 1836.

Kirkegården i Auning er udvidet 2 gange. Da grevernes familiegravsted blev etableret lå det uden for den almindelige kirkegård. Ved den første kirkegårdsudvidelse blev greverne familiegravsted en del af den almindelige kirkegård.

 

Kort fra før dit hus blev bygget ...

Auning før og nu
Krak har en smart funktion på deres hjemmeside: Man taster sin adresse ind og får et kort frem som er delt vertikalt på midten. I venstre side det nyeste elektroniske kort. Og i højre side et ældre kort fra 1954, der viser hvordan der så ud tidligere. Man kan tage fat i midterlinien og flytte den frem og tilbage. Derved kan man præcist se hvordan der så ud tidligere på en given adresse. 

Klik her for at finder de gamle kort 

Eller klik på illustrationen her:

3D-kort over Auning fra Google Earth 
3D-kortet starter ude fra rummet med en flyvetur ned til Auning, hvorefter man svæver rundt om Auning. Hvis man aktivere musen sker der ting og sager. Musens rullehjul giver overraskende muligheder. Det skal prøves ... (3D-kortet virker dog ikke på iPad). 

Klik på kortet for at starte flyveturen fra rummet til Auning. Brug musen eller piletasterne til at manøvrerer rund på korten, når du er nået frem til Auning.

Historiske kort som pdf-filer

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:23. december 2019

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen