Til forsiden af AuningBy.dk

Udskriv siden

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Den nye kirkeklokke

Torsdag den 11. september 2014 blev den nye kirkeklokke sat på plads. Søndagen efter kaldte klokken for første gang til gudstjeneste.


Den nye klokke er skænket af A. P. Møller og Chastine MC-Kinney Møllers Fond og støbt i Frankrig af bronzestøberiet Paccard.

I kirkebladet fra september/november 2014
skriver Kell Andersen, formand for Auning Menighedsråd:

Auning Kirkes gamle klokke er støbt i 1640 af klokkestøberen Francois Rackle. Rackle virkede i Lothringen og i sommeren 1640 var han øjensynligt på egen hånd i Danmark, hvor han støbte klokken til Auning kirke. Støbningen er bekostet af de daværende ejer på Gl. Estrup, det fremgår af en inskription på klokken:

ANNO 1640 LOD ERLIG OC WELBYRDIG FRW IYTTE BROCK TIL ESTRUP TIL GVDS ERE HINDERS SALIG HOSBOND SIGSELV OC HINDERS KLERE SON TIL EWIG HWKOMMELSE MIG OMSTOBE OC FORBEDRE OC DERFOR BETALDE ARBEDSLONIT

(Frit oversat til: I år 1640 lod den god fru Jytte Brock (fra Gl. Estrup) til Guds ære og hendes afdøde mand, sig selv og hendes kære søns evige hukommelse, betale arbejdet med at omstøbe og forbedre denne klokke). 

Efter 370 år er den gamle klokke imidlertid stærkt præget af de mange års brug, hvorfor menighedsrådet er bekymret for klokkens fremtidige anvendelse og frygter, at den en dag vil revne og derved fuldstændig miste sin lyd.

I 2010 ansøgte menighedsrådet A.P. Møller og Hustru Chastine Marsk Mc-Kinneys fond til almene Formaal om midler til en ny klokke og klokkestol. Denne bevilling modtog vi et positiv svar på i november 2010. Dog manglede vi stadig midler til automatisk ringning m.m. Derfor ansøgte vi også Margrethe og Johs. F. la Cours Fond, hvorfra vi også fik positivt svar i maj 2012.

Tiden siden 2012 er gået med at finde frem til den rigtige klokke, og få godkendelse af Nationalmuseet og Århus Stift til at monterer en ekstra klokke. Den nye klokke skal bruges til dagligt, og ved højtiderne skal begge klokker bruges samtidigt.

Den nye klokke er blevet støbt i Frankrig af bronzestøberiet Paccard og vil i forbindelse med høstgudstjenesten i september markere ibrugtagningen af klokken.

Klokken har inskriptionen:
Vis os da vejen, du Himmelens Herre, og giv os mod til at gå den”
Citat fra salmen ”Herre, du vandrer forsoningens vej” med tekst af Tore Littmarck. Dansk tekst: Holger Lissner.

Se flere fotos af den nye klokke her

Da man i slutningen af 2009 skulle efterse det gamle slidte ringeanlæg, viste det sig at klokkestolen, som kirkeklokken hænger i, i høj grad trængte til udskiftning. Klokken blev taget ned fra sit ophæng og placeret på gulvet i klokketårnet. Selve klokkestolen som klokken hænger i, blev sendt til reparation/udskiftning i Vejle. I mellemtiden havde menighedsrådet lejet en mobilklokke.
Ved samme lejlighed blev tårnuret også efterset, renoveret og malet.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha