Søg

Nyt til Auning Vandværks forbrugere

Skrevet af: AuningBy.dk

Arbejdet med tilkobling af de to hovedledninger fra det nye vandværk Vandsam A/S er i gang. Den 12. december blev den ene ledning tilkoblet og den 18. december bliver den anden koblet til.

Disse hovedledningsarbejder kan give uregelmæssigheder i vandforsyningen i form af urenheder i vandet, luft, ændret tryk, som følge af at strømningsretningen ændrer sig i dele af ledningsnettet.
Når Vandsam A/S giver grønt lys bliver Auning Vandværks anlæg på Skovdalsvej stoppet og der åbnes for hanerne, så forbrugerne fremover får vandet fra det nye vandværk. Der kan være lidt ændringer i smagen af vandet fra de nye boringer i forhold til det man kender fra de nuværende boringer.
Vandsam er et samarbejde mellem vandværkerne i Auning, Hevring, Holbæk, Udby, Udbyhøj, Vivild, Øster Alling, Lystrup & Nørager og Tøjstrupvejens Vandværk. 

Siden er sidst opdateret:12. december 2017

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen