Søg

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Emner under "Biler, nummerplader og tankanlæg":


         n
 Benzintanke i Auning   

         n  De første bilnummerplader

         n  Ældre biler fra Auning

10 tankanlæg i Auning på en gang!

Den første benzinstander i Auning blev opstillet ved cykelhandler Frederik Hansen, Vestergade 11
Sønnen Niels Hansen overtog forretningen og var Shell-forhandler, radio-forhandler og autocykel-forhandler mm. Klik på billet for at se en større udgave.

 

Bogtrykker Ejnar Thuesen Johansen skrev i 1992: "Den første benzinstander i Auning blev opstillet ved cykelhandler Frederik Hansen, Vestergade 11 (i dag Den Grønne Frisør). Den nye indtægtskilde, i form af benzinsalg, blev efterfulgt af flere andre butikker, så få år efter var der hele 10 benzinstandere i Auning. Alene i Vestergade var der 6 mulighed for at få tanket op ved købmænd, cykelhandlere og naturligvis i tilknytning til autoværksteder.  

Mens de første var fritstående benzinstandere, kom en America-farer ved navn M. C. Mortensen hjem til Danmark og anlagde, efter inspiration derovre fra, landets allerførste rigtige servicestation i Auning, Vestergade 42 med overdækket tag til standerne og tilsluttet serviceværksted og vaskehal på det sted hvor nu JP-Biler holder til".

M. C. Mortensen var vognmand i Auning. I kompaniskab med 2 andre Auning folk erhvervede han Auning Møllegaard og foranstaltede udstykningen Møllevænget med 42 grunde. det er ham som Mortensensvej er opkaldt efter.

Vestergade 26 som den ser ud i dag.

I 1930 nedsætter J. D. Bjerregaard sig i Vestergade 26 som automobil- mekaniker med værksted og servicestation. Som det fremgår af annoncen forhandler Bjerregaard også Shell-benzin og olie.

 Denne annonce er fra Randers Amtsavis 1937

Købmand Rasmus Juul køber butikken i 1924 og det er formodenlig ham, der sælger til Wallin Feder i 1973. Om Rasmus Juul har haft BP-benzinstander i alle årene vides ikke.
Købmand Rasmus Juul havde BP tank på Østergade 9
Vestergade 42 og 42A med servicestation og værksted. Senere bliver overdækningen pillet ned.
John Kristensen har fået indleveret dette fotos af den gamle Caltex Service station fra 1957. Bygningen står der endnu. Der er bare kommet en mindre tilbygning foran, der hvor der nu er glasbutik.
Chevron er også forhandlet på Vestergade 42
Marianne Kristensen fortæller på Facebook: Efter John Kristensen var færdiguddannet ved Kajs Auto i Randers, købte John Vestergade 44 i 1985 af Ejvind Madsen.
Vestergade 42a købte John i 2007 af Jørgen Poulsen (JP Auto).
Her lå en Esso-tank sidst i 60'erne. Senere i Vestergade 33 kom Statoil til.
Her lå en Caltex-tank og senere en Chevron og Texaco. Vestergade 42.


Lene Skotte Møller beretter: Sidst i 60'erne købte min farfar Esso-tanken, som lå i det hus der lige er brændt på Vestergade 33. Min farfar hed Jens Skotte Møller. Min far, Erik Skotte Møller, købet kort tid efter tankstationen overfor, som var Vestergade 42, dengang Chevron, som senere blev til Texaco.

 

Annonce i byfestprogram fra 1946
stergade 32. Her drev Alfred Nielsen, Auning Autoværksted. Værkstedet blev bygget i 1943.
Merete Daugaard (ses på venstre foto) fortæller om Alfred Nielsen (ses på højre foto): Alfred stammede fra Bolbro ved Odense. Født 1915. Han var udlært mekaniker, men det var vist svært for ham at finde arbejde på det tidspunkt, hvor han var udlært. Derfor fik han arbejde ved bygningen af den gamle Lillebæltsbro i 1935. På det tidspunkt havde han mødt sin kone, som var fra Auning. Derfor flyttede han senere til Auning og startede med et værksted, som lå lidt tilbage fra vejen - mellem tidligere cykelhandler Niels Hansen og urmager Svend Christensen. Alfred Nielsen byggede nyt værksted i 1943, Auning Autoværksted, Østergade 32, hvor dette foto fra 1962 stammer.
Merete Daugaard: Udstillingsbygningen, til højre for værkstedet, blev bygget omkring 1962-1963. Alfred Nielsen var på det tidspunkt blevet DOMI forhandler (Morris biler). I de glade 60'ere var der et meget stort salg af Morris biler. Jeg mener, han var DOMI forhandler til slutningen af 70'erne eller starten af 80'erne.
Merete Daugaard: Under krigen skulle Alfred Nielsen reparere biler for tyskerne, som derfor havde sat en soldat til at holde vagt på stedet. Da havde han stadig værksted henne midt i Auning. Denne soldat fik Alfred og hans kone en godt forhold til - åbenbart så godt et forhold, som tyskerne ikke brød sig om. Derfor blev soldaten skudt af sine egne. Soldaten hed Kurt. Og på grund af det gode forhold, mine svigerforældre havde til soldaten, og den tragiske hændelse, blev min eksmand opkaldt efter ham.
Merete Daugaard: Alfred Nielsen (ses på dette foto) blev senere LADA forhandler, men salget af disse biler nåede ikke op på højde med salget af Morris biler. Han beholdt værkstedet indtil sin død og havde hjælp af en enkelt automekaniker de sidste år. Alfred Nielsen døde i enten 1991 eller 1992.
Efter benzinpriserne at dømmer, er dette foto fra starten af 1990'erne.

Hans Jørgen Larsen fortæller:
Når jeg "spoler" 40-45 år tilbage, mener jeg, at det forholdte sig således:


Industrivej 117: Haahr benzin, i 1984 ændret til DK benzin. (nærmere beskrevet længere nede på siden).

Vestergade 43: BP benzin, nuværende Q8, dengang drevet af Niels Terndrup Pedersen. (i 1987 køber Q8 alle BP stationer i Danmark. To år senere er samtlige BP stationer konverteret til Q8 stationer).

Vestergade 33: Det er rigtigt som Lene Skotte Møller beretter. Den blev nedlagt da Esso ændredes til STATOIL.

Vestergade 42: Oprindelig CALTEX, derefter CHEVRON, så TEXACO og sidst HYDRO TEXACO. I en del af perioden drevet af Villy Kristensen, måske bedre kendt som "Villy Caltex". Er far til John Kristensen som idag har værksted på adressen.

Vestergade 11, nu frisørsalon: Shell tank som beskrevet flere steder.

Vestergade 7, nu p-plads: Cykelhandler Busk, husker ikke benzin mærket men det må være den stander som ses på billedet af den gamle telefoncentral. Den må have stået over for det nuværende møntvaskeri, dengang bager Simonsen.

Torvegade 2: ESSO tank drevet af Købmand Gerstrøm, var placeret ud for nuværende indgang til bageren.

Østergade 9: BP tank v. Købmand Rasmus Juul, nu Auning Radio & TV.

Østergade 32: GULF tank v. mekaniker Alfred Nielsen, nu UNO-X.

Hans M. Frank havde Esso depot og autoreparation Vestergade 50, men jeg tror ikke der var benzinsalg fra adressen.

Finn Sørensen oplyser: Min fætter Ejvind Madsen forpagtede værkstedet af M. C. Mortensen og drev Caltex-værkstedet i mange år før Willy Kristensen overtog servicestationen, Vestergade 43. 

 

På billedet fra Torvegade ses de 2 Esso standere ved Gerstrøms forretning lige midt i billedet. Det var høje slanke pumper (ca. 3 m høje) med måleglas i toppen. Størrelsen fornemmes i forhold til personen stående ved den ene stander.Willy Rasmussen fortæller:
Cykelhandler Busk havde en lille benzin-stander, som stod ude ved vejen. Jeg kan ikke huske og der også skulle have været et skilt, men jeg kan huske, at han også handlede med flaskegas. Så langt tilbage, som jeg kan huske, var det Singer gas. Gassen blev solgt i sølvbronzerede gasflasker. Senere blev han forhandler af Dalsø Das. Reklamen for dette mærke var et skilt som drejede rundt ved vindens kraft.

Jeg var fra 1957 ansat hos købmand Juul, hvor jeg senere blev udlært. Inden hovedvejen blev udvidet stod BP-benzinstanderen helt ude ved kantstenen. Den stod på en firkantet cementsokkel med en lille kant som man lige kunne stå på, mens man ved håndkraft pumpede benzinen op. Senere, ved vejens udvidelse, blev d benzinstanderen flyttet ind til muren sammen med et olieskab som rundede bagud. 


Service stationen på Industrivej 117 blev bygget af Kurt Nielsen og Merete Daugaard som ses her på billeder. Kurt Nielsens far havde Gulf sationen ved Østergade 32, nuværende Uno-X. Fotograf Bent Larsen, Amtsavisen.
Annonce fra Kurt's Autoværksted 1973
Sonja og Henrik Schultz beretter: Vi købte i 1973 Industrivej 117 med Haahr benzintank. (foto fra 1980). Her blev senere etableret gastank. Vi havde butik, tank og autoværksted. Tanken blev i 1984 ændret til DK-Benzin, og vi solgte i 1996 til DK.
Avisannonce for åbent hus 31. oktober 1984. Dengang var adressen Birkevej 8. I annoncer står der "Birkvej", men det må vist være en fejl fra avisens side.
Avisannonce ca. 1985, hvor man reklamere med bl.a. at kunne modtage "Fridakort". Baldakinen blev senere udvidet.
Januar 1985. Bemærk priserne!
Henrik Schultz, til venstre, beundre en flot bil foran værkstedet.
DK-Benzin, nu med stor baldakin. Foto fra 1990.
Hans Jørgen Larsen fortæller: I Vestergade 36 var der Shell tank ved vognmand Svend Pedersen. Nedlagt sidst i 60'erne, derefter kun brugt til vognmandens egne biler.
Svend Christiansen fortæller: På luftfotoet kan man se det gamle tankanlæg, som var på Vestergade 36, der tilhørte mekaniker Bjerregård, og som senere blev overtaget af vognmand Peder Pedersen, og senere sønnen Svend Pedersen. Man kan se vognmandens lastbil på billedet. Anlægget blev fjernet da Svend Pedersen byggede nyt hus på stedet og havde så en enkelt benzinstander ved siden af huset senere. De brugte så det gamle mekanikerværksted, som var en stor træbygning inde bagved, som lastbilgarage. Bjerregård og senere Peder Pedersen boede i huset overfor nummer 27.
Værksted, tankanlæg og biografen Vestergade 34 og 36 i midten af 1950'erne.
Nederst i billedet ses en benzinstander ved Vestergade 7, nu P-plads. Hans Jørgen Larsen: Vedr. Vestergade 7: Det var "kun" knallertbenzin, flere siger uafhængige af hinanden, at der stod Esso på standeren.
I 1924 havde cykelhandler Marius Busk forretning Vestergade 7. Marius Busk var født i Trustrup ved Nørager og kom til Auning i 1910, hvor han begyndte som fiskehandler og siden oprettede sin cykelforretning i Vestergade 7.

I 1946 var navnet Auning Cykelforretning, stadig med Marius Busk som ejer. Han fortsatte i forretningen til sin død i 1966. Ved Marius Busk død skrev Randers Dagblad bl.a.: "Han var altid god og solid i alle forhold, en dygtig haandværker og altid beskeden i sin fremtræden. Han var en mand, der filosoferede meget over tilværelsen".

Annoncen stammer fra et byfestprogram fra 1946. Brdr. Jansens benzin- og oliefirma blev grundlagt 1909 i København af to brødre.

 

 

Neders i billedet BP-tanken med værksted i 1950'erne. Øverste resterne af møbelfabrikken.
BP-tanken med værksted i 1950'erne.
Annonce for BP benzinstationen i en velkomstbog fra 1957
Storm Kristensen ejede tanken fra 1977 til 1979.

Svend Lønstrup har venligst udlånt de gamle billeder af 
BP servicestationen og dem der viser skiftet til Q8:

BP benzin i Vestergade 43 fik i 1984 skiftet disse standere ud men nogle mere moderne.
Her er de nye BP standere på plads i foråret 1984.
Bemærk BP-hegnet ud mod vejen. Mon ikke det er hjemmelavet?
Overfor BP lå noget der lignede en mindre skov. Det er her Auning Blikkenslagerforretning har sin forretning i dag.
I 1989 blev BP tanken ændret til en Q8 service station.
Den nye pristavle er ved at blive løftet på plads. Bemærk 1989-priserne som er ca. det halve af priserne i 2012.

I august 2012 skiftede tanken igen mærke. Denne gang til Q8's lavprisselskab F24. Her en af de sidste detaljer i skiftet: Den store pristavle er lagt ned og en ny står klar på lastbilen. 

Susanne og Svend Lønstrup fortsætter med kiosken under navnet TANKEN - det er tanken der tæller ...

Læs Susanne Lønstrups udtalelser til Folkebladet HER

Læs hele artiklen i Lokalavisen ved at klikke på artiklen

Vestergade 43 har en lang historie som benzintank:

I 1946 hed firmaet Brdr. Pedersens Autoværksted 

I 1957 var BP-tanken ejet af N. Terndrup Pedersen

I 1977-79 var BP-tanken ejet af Storm Kristensen

Omkring 1979-82 er BP-tanken ejet af Ingolf (efternavn magler pt.)
Står tom i en periode inden Lønstrup overtager i 1982.

I 1982 blev BP-tanken overtaget Susanne og Svend Lønstrup

I 1989 blev BP-tanken ændret til en Q8 service station.

I 2012 overtog Q8 tanken og ændrede den til F24. Susanne og Svend Lønstrup fortsætter med kiosken på tanken. men vælger at lukke kiosken fra 1. december 2012.

 

 

Bemærk Chevron skiltet i venstre side af vejen. Chevron tanken lå på adressen Vestergade 42.

Gamle benzinstander - dog ikke fra Auning

 

I 1992 var der kun 3 benzinmærker repræsenteret i byen: 
- Uno-X, ved Auning Traktor- og Maskinværksted
- DK-Benzin, på Industrivej 117 overfor Mazda
- Q8, hvor den også ligger i dag

I 2012 har vi stadig 3 benzinmærker i byen:
- Uno-X, ved Auning Traktor- og Maskinværksted
- F24 (tidligere Q8 - skiftet skete i august 2012)
- OK Benzin ved Brugsen

Hvem kan hjælpe med oplysninger om hvor der lå tankstationer i Auning? Brug venligst kuponen nederst på side - og tak for hjælpen!

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:27. marts 2020

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen