Søg

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Auning Mølle - på Gl. Ringvej

Ved den gamle vej til Ring, nærmere bestemt Gl. Ringvej 21, har der ligget en vindmølle. I dag er kun stuehuset tilbage. Stuehuset er opført i 1880 i følge BBR.

Desværre ved vi ikke meget om denne mølle. Der ingen fotos og umiddelbart heller ingen beretninger på Sønderhald Egnsarkiv om møllen. Derfor ved vi heller ikke hvornår eller hvorfor møllen lukkede og blev revet ned.

I et avisudklip fra Randers Dagblad den 1. oktober 1918, fremgår det at Møller Mads Chr. Madsen er død og at der skal afholdes en "skiftesamling" i dødsboet, hvor der skal aftales vilkår for en tvangsauktion på ejendommen matrikel nr. 10 al. 

På ældre kort kan man se mølle indtegnet. Første gang på et kort dateret 1842-1899. Kortet er altså tegnet i 1844 og så er der kommet opdateringer på frem til 1899.

Møllen er også på et kort dateret 1928-1940. Men på besættelsesmagtens luftfoto fra 1944 er mølle ikke at se.

Måske har andre mere moderne møller overtaget produktionen af mel? Gerstrøm havde bl.a. en mølle på sin købmandsgård i det nuværende Torvegade. Møllebistroen er opkaldt efter denne mølle på stedet.

I dette avisudklip fra Randers Dagblad den 1. oktober 1918, fremgår det at møller Mads Chr. Madsen er død og at der skal afholdes en "skiftesamling" over dødsboet, hvor der skal aftales vilkår for en tvangsauktion på ejendommen matrikel nr. 10 al. Matrikelnummeret kan ses på kortet herunder.
Møllerens gamle stuehus fra 1880 står der endnu på Gl. Ringvej 21.
Det ældste kort hvor møllen er indtegnet er fra 1842-1899.
På dette kort fra 1928-1940 er møllen også indtegnet.
Her på dette nye kort er møllens placering markeret med en rød tegnestift.
Mogens Bytoft prøver i denne artikel i Folkebladet 1985, at finde ud af noget om møllen, der lå lidt syd for Stenagervej.


Bjarne Steen Jensen fortæller:
Min farfar, Jens Andersen Jensen boede med familie på Auning Møllegaard fra 1914 til omkring 1924. Jens Andersen Jensen drev landbrug og havde vognmandskørsel. Se artiklen om Jens Andersen længere ned på siden.

Auning Møllegaard ved Gl. Ringvej. Personen er ukendt, men det kunne være gårdejer og vognmand Jens Andersen Jensen.
Ved døren ses Astrid Sofie Jensen, gift med gårdejer og vognmand Jens Andersen Jensen. Formodenlig er det mølleejer Vestergard fra Ørsted, som sidder i bilen. I et nummerpladeregister fra 1922, er Vestergaard nævnt som ejer af bilen med registrerings nummeret v3106.
Af denne liste fremgår det hvem ejeren af v3106 er.
Artiklen er fra 13. januar 1973
I 1922 har Jens Andersen Jensen indregistreret en bil med nr. v3127.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:27. marts 2020

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen