Søg
Auning Radio & TV

Træindustrien i Auning

Klik for et større foto

Forarbejdning af træ har altid været en naturlig del af håndværk- og industrivirksomhederne i Auning, da der har været let adgang til store mængder af skove i umiddelbar nærhed af Auning.

Tre trædrejerier, flere skomagere, en enkelt violinbygger, en større møbel- fabrik, et finerværk og en lang række af tømrer- og snedkervirksomheder har sat sit præg på byen fra omkring år 1900 og helt frem til i dag.

Blandt andet ved Auning Træstansport, Energivej 11, ved byens tømrer- og snedkervirksomheder samt i Løvenholmskoven er træ stadig en væsentlig del af indtjeningsgrundlaget. 

Herunder er omtalt følgende fra træindustrien i Auning: 
Auning Savværk
Auning Trætransport
Trædrejer Preben Nielsen / DanComponent
Auning Trædrejeri
Palle P's Trædrejeri
Auning Skaftefabrik
Skomager S. Pilgaard
Træskohandler Christian Andreasen
Auning Finerværk
Martin Rasmussen, violinbygmester
Auning Møbel- & Madratsfabrik
Auning Tømrerforretning
A. Andersens Møbelværksted
Søndergaards Savværk

Ingen tvivl om at træindustrien har været en betydelig industri med mange medarbejdere. Klik for et større foto!

Auning Savværk

Scheel og Gerstrøm

                                                        .
Auning Savværk og Tømmerhandel har haft stor betydning for Auning by igennem 90 år. Savværket har givet mange gode arbejds- pladser gennem årene og har givet mange underleverandører og servicefag gode indtjeningsmuligheder helt frem til 1990, hvor savværket blev lukket.


Savværket formåede i næsten 90 år at tilpasse, når vilkårene og mulighederne for savværket ændrede sig. Det har også været en eksportvirksomhed, primært til det tyske bygningsindustri. her har samarbejdet med jernbanen haft afgørende betydning. 

Det har også været en farlig arbejdsplads, som har medført adskillige lederede finger og hænder for de folk som har arbejde 48 timer om ugen.

 

I en annonce i Jyllands-Posten 1906 er savvækets navn
"Auning Sav- og Høvleværk". Måske er det også det firmanavn, som står på skiltet på billedet herunder og på tegningen øverst.
Auning Savværk, 1910

Auning Trætransport, Energivej 11

Fra venstre: Brian Graff, direktør i Auning Transport, og Torben Bach, administrerende direktør i Bach & Pedersen Fragt, og nu også sideordnet direktør for Auning Transport. Foto: Transportmagasinet.

Transportmagasinet skrev bl.a. følgende om Auning Trætransport i april 2015:

Umiddelbart rimer distribution af stykgods ikke på trætransport, men Bach & Pedersen Fragt og Auning Transport ser et stort potentiale i fusionen.

Auning Transport, der primært transporterer råtræ, blev stiftet i 2010. Forretningen har løbende vokset sig større og tæller i dag 15 chauffører, men administrativt har direktør Brian Graff været ene mand på kontoret på hjemmeadressen ved byen Floes mellem Auning og Randers. Det betød dagligt mange forskellige arbejdsopgaver - lige fra bogføring til disponering. 

- Salget til Bach & Pedersen Fragt handler ikke om økonomi, men om mindske mit store arbejdspres som selvstændig, siger Brian Graff, der de sidste fem år kan tælle sin afholdte feriedage på to hænder. 

Læs hele artiklen her:
www.transportmagasinet.dk/article/view/202720/utraditionel_fragtmandsfusion

Trædrejer Preben Nielsen / DanComponent

Preben Nielsen, der kom til byen på grund af job på Auning Trædrejeri, etablerede virksomheden Trædrejer Preben Nielsen på Mortensensvej 30 i 1979. I 2001 overtog sønnen Michael Nielsen virksomheden, der skifter navn til DanComponent. I 2011 bliver DanComponent solgt til Beder Trædrejeri. Michael Nielsen ejer fortsat bygningerne og lejer ud til Auning Skilte, Apetit og Syndikatet.


Da Dankomponent stoppede i 2011 skrev Folkebladet bl.a.:

Annonce fra 1989
I 2001 skiftede virksomheden navn til DanComponent og samtidig blev et generationsskifte gennemført mellem Preben og Michael Nielsen.
Nu overtages virksomheden af Beder Trædrejeri. Foto: Carl-Erik Hesseldal.


DanComponent i Auning lukker


Per 1. september 2011 slipper Auning grebet om byens sidste trædrejer- virksomhed.

DanComponent, der producerer greb og knopper i træ til møbelindustrien, er blevet solgt til Beder Trædrejeri, der ligger i Saksild ved Odder. Det betyder samtidig et farvel til fem arbejdspladser i Auning.

»Det er med en blanding af glæde og vemod, for det er vitterligt trist at fortælle medarbejdere, der har været her i 15 til 27 år, at det nu er slut. På den anden side er jeg glad for, at jeg har fået mulighed for at sælge på et tidspunkt, hvor jeg kan overholde alle forpligtelser,« siger indehaver Michael Nielsen.

Ville faktisk købe
Salget er kommet lidt overraskende. Det begyndte faktisk med, at Michael Nielsen i foråret henvendte sig til Beder Trædrejeri med tilbud om at købe virksomheden op. Det ville give DanComponent en stærkere position på markedet.

Per Poulsen, der ejer Beder Trædrejeri, takkede imidlertid nej og forslog i stedet den omvendte løsning. Dermed opstod en enestående chance for at afhænde virksomheden på fornuftige vilkår. Beder Trædrejeri overtager ordrebog og dele af produktionsapparatet og værktøjerne, men produktionen flyttes til Saksild.

Beder Trædrejeri er herefter den eneste virksomhed i Danmark, som producerer greb og knopper i træ. Til sammenligning var der 13 producenter, da Michael Nielsen blev medejer af DanComponent i 2000.

»Vi laver i bund og grund et umoderne produkt. I dag bruger man andre materialer med større designmæssig frihed. Der vil altid være brug for trægreb, men der er ikke plads til mere end en virksomhed i Danmark,« erkender han.

Sundt familieforetagende
DanComponent blev etableret af Michael Nielsens far i 1979 under navnet Trædrejer Preben Nielsen. Far og søn gennemførte fra 2000 et glidende generationsskifte, og Michael Nielsen overtog den sidste halvdel af aktierne i 2005.

Michael Nielsen blev ansat i virksomheden i 1991 som lønmodtager og blev siden driftsleder. Det har hele vejen igennem været en sund forretning med balance i driftsøkonomien. Den forestående lukning er blevet modtaget med forståelse af Michael Nielsens far.

»Han er selvfølgelig lidt trist over det. Men han er afklaret med det, og jeg kan se både ham og mig selv i øjnene og sige, at jeg har gjort, hvad jeg kunne,« siger Michael Nielsen.

Michael Nielsen viser en del af produktionsenhederne frem i 2010 hvor Auning Safarien var inviteret inden for på virksomhedsbesøg.
Efter DanComponent stoppede i 2011 har Michael Nielsen lejet bygningerne ud til Auning Skilte, Apetit og bryggeriet Syndikatet.

Auning Trædrejeri

Medarbejderne på Auning Trædrejeri fotograferet i starten af 1970'erne. Stående fra venstre: Alex Sørensen, Erik Ryom, Åge Jacobsen, Gunnar ? (fra Mørke), Børge ? (fra Mørke), Åge Allermann.
Siddende fra venstre: Vera Hjorth, Kurt Rasmussende, Andreas Hjorth og indehaveren Martinus Poulsen.
Klik på billedet for at se en større version
Omkring midten af 1970'erne blev virksomheden overtaget af Niels Thomsen fra Ring, som ejede det frem til 1981 hvor virksomheden lukkede ned. Niels Thomsen og bl.a. Vera Hjorth flyttede til Møldrup, hvor Niels Thomsen havde købt et andet trædrejeri.


Auning Trædrejeri
, Torvegade 3 blev etableret af Martinus Poulsen, der kom fra Auning Savværk, hvor han havde været værkfører. Omkring midten af 1970'erne blev virksomheden overtaget af Niels Thomsen fra Ring, som ejede det frem til 1981 hvor virksomheden lukkede ned. Niels Thomsen og bl.a. Vera Hjorth flyttede til Møldrup, hvor Niels Thomsen havde købt et andet trædrejeri. 

I 1982 købte Flemming Mikkelsen resterne af Auning Trædrejeri og overtog også bygningerne og navnet Auning Trædrejeri. Flemming Mikkelsen havde omkring 25 mand ansat da virksomheden var størst. Flemming Mikkelsen solgte virksomheden i 1987 til Midtjydsk Trædrejeri A/S i Ikast og virksomheden blev flyttet til Ikast.

I 1989 blev lokalerne renoveret og Blanketgaarden startede på adressen. 

Auning Trædrejeri i 1982. Klik på fotoet for et større billed. Foto venligst udlånt af Flemming Mikkelsen.
Auning Trædrejeri i 1982. Klik på fotoet for et større billede. Foto venligst udlånt af Flemming Mikkelsen.
Auning Trædrejeri i 1982. Klik på fotoet for et større billede. Foto venligst udlånt af Flemming Mikkelsen.
Auning Trædrejeri i 1982. Klik på fotoet for et større billede. Foto venligst udlånt af Flemming Mikkelsen.
Auning Trædrejeri i 1982. Klik på fotoet for et større billed. Foto venligst udlånt af Flemming Mikkelsen.
Her et noget ældre foto af Auning Trædrejeri. Foto fra Sønderhald Egnsarkiv.
Skilt ved Århusvej/Torvegade.
(Huset er nedrevet for at gøre plads til en rundkørsek, som bar aldrig er blevet etableret)
Sådan ser Torvegade 3 ud i dag. Her har bl.a. Grafisk ID til huse.
Grafisk ID hed tidligere Blanketgården. Blanketgården etablerede sig på adressen i 1989.

Palle P's Trædrejeri

Fabrikant Palle Petersen, Hornslet købte i 1968 ejendommen Østergade 12, der hvor Auning Andelsmejeri havde ligget fra 1901 til 1967. Trædrejeriet stoppede ved Palle Petersens død i 1979.

Inge og Palle Petersen ved overtagelsen af det tidligere mejeri i Østergade 1968. Inge Petersen arbejdede i flere år med i produktionen. Uddannede sig senere som lærer og har virket som lærer på Auning Skole frem til 2013.
I en pause ved renoveringen i 1968 blev dette foto taget. Fra venstre ses Leif Tholstrup, en VVS-mand, Alfred Andersen "Fredo", Knud Madsen fra Tjerrild, Jens Hougaard Nielsen fra Tjerrild, Inge Petersen og Palle Petersen.
Mejeribygningerne i Østergade blev i 1968 solgt for 85.000 kr. til fabrikant Palle Petersen fra Hornslet, der indrettede ejendommen til trædrejeri.
Palle P overtog bygningerne med det resterende inventar fra mejeriets tid. Billedet er fra ombygningen umiddelbart efter overtagelsen i 1968.
Randers Dagblad om branden februar 1970.
Klik for en læsbar version.
Leif Tholstrup forsøger at starte oprydningen, men det er besværligt da slukningsvandet er frosset til is.
Trædrejeriet brænder i 1970.
Kun privatboligen gik fri af branden i 1970.
Trædrejeriet efter genopbygningen. Nu er der ikke meget tilbage af den oprindelige bygning.
Eksport for 2 millioner til Vesttyskland i 1974.
Produktionsmiljø 1977
Produktionsmiljø 1977
Ny tilbygning 1973. Produktionen udvides til 18 medarbejdere.
Ny tørreovn sættes på plads 1973.
Ny spånsuger monteres 1973.
Cyklon løftes på plads.
Palle P mangler råvarer i 1974.
Billedet er fra Anders Leif's film fra Palle P's Trædrejeri i 1975. Klik på fotoet for et større billede.
Billedet er fra Anders Leif's film fra Palle P's Trædrejeri i 1975. Her ses Kaj, der er søn af Palle Petersen. Klik på fotoet for et større billede.
Billedet er fra Anders Leif's film fra Palle P's Trædrejeri i 1975. Klik på fotoet for et større billede.
Åse Rasmussen fra Fløjstrup i produktionen. Billedet er fra Anders Leif's film fra Palle P's Trædrejeri i 1975. Klik på fotoet for et større billede.
Christian Petersen "arbejder" med tykkelseshøvlen 1978. Christian virker i dag som selvstændig tømmer i firmaet Downtown fra Kirkevej i Auning.
Sådan ser Østergade 12 ud i dag. Ejendommen var bygget til Auning Andelsmejeri. I 1968 overtog fabrikant Palle Petersen ejendommen.
Inge Petersen med sine 3 voksne sønner 2015. Fra venstre: Rasmus Petersen, Odense, Inge Petersen, Auning, Christian Petersen, Auning, Anders Petersen, Rønde.

Her et lille udvalg af de produkter, som blev fremstillet ved Palle P Trædrejeri i perioden 1968 til 1979.
En del er blevet lavet i 1000 vis og andre ting er unikaer. Langt det meste i ædeltræ. Ædeltræ er kostbart, fordi det er langsomt voksende og skal importeres. Enkelte ting er lavet i ibenholt og moseegn.

Klik på et af billederne for at se dem i stort format!

Omkring 1975 er fotograf Anders Leif forbi med sit filmudstyr og laver en mindre film fra Palle P's Trædrejeri. Disse foto stammer fra filmen:

Auning Skaftefabrik

Auning Skaftefabrik, Århusvej 4 blev etableret af Johannes "Skafte" Pedersen omkring 1946. Produktionen var primært skafter til trillebører. Fabrikken producerede jerntrillebøren TAUL.

Auning Skaftefabrik er opført i i den kommunale velkomstbog fra 1974. Senere holder Auning Blikkenslagerforretning til på adressen. 

 

 

 

Annonce for Auning Skaftefabrik
i Folkebladet for Djursland i 1952.

Jens Erik Mehlsen fortæller om dette foto: Under besættelsen havde de tyske tropper sat sig på flere bygninger i Auning, bl.a. forsamlingshuset og en stor del af Auning Nordre og Søndre Skoler. Adskillige eleverne herfra blev derfor sendt til andre lokaler, bl.a. baghuset på Århusvej 4, den blå-grønne bygning på dette foto.

Bygningen ejedes af Johs. Pedersen, ”skaftemanden”, som vi kaldte ham. Han boede med sin familie i forhuset ud mod vejen, mens baghuset var hans værksted, hvor han bl.a. lavede skafter til økse, skovle osv. Under krigen brugte Johs. Pedersen således sin bagbygning til sit erhverv eftermiddag og aften, for i formiddagstimerne fungerede den som sagt som skolebygning.

Skomager S. Pilgaards, Østergade 14

Til højre for Auning Smede- og Maskinforretning anes lige skomager S. Pilgaards forretning.
Sigurd Pilgaard Jørgensen kom til Auning i 1939 for at nedsætte sig som selvstændig skomager. Annoncen er fra et byfestprogram i 1946.
Randers Dagblad 1956.
Klik på artiklen for at få en læsbar version.
I dag er der bygget boliger på grunden.

Træskohandler Christian Andreasen, Østergade 51

I ejendommen Østergade 51 havde træskohandler Christian Andreasen sin forretning og hans konen Elvine Andreasen drev samtidig pensionat. Østergade 51 er ifølge BBR-oplysninger opført  i år 1890.

Annonce i byfestprogram 1946
Østergade 51 med træskohandler Christian Andresens lille hvide træbutik. Han solgte også øl og vand. I huset boede Elvine og Christian Andreasen i den venstre halvdel af huset og i højre halvdel boede en datter og svigersøn.
Hvem er denne lille dreng? Og er det Østergade 51? Vinduesfaget og taget er ikke som på farvebilledet! Dette sort/hvide foto er taget af Sv. A. Jensen, Østergade 51. Han har taget en del billeder som ligger på egnsarkivet i Øster Alling.
Elvine og Christian Andreasen i anledning af deres diamantbryllup. Billedet er et takkekort og er dateret 29. oktober 1976. På billedet er også en datterdatter, Inga, samt hendes mand. De blev gift samme dag.

I anledning af Træskohandler Chr. Andersens 60 års fødselsdag,

skrev Randers Dagblad følgende i 1953:

Auning Finerværk, Vestergade 46 C

Klik for læsbar version

Auning Finérværk blev etableret af Robert Jensen umiddelbart efter 1945. Robert Jensen var også ejer af Auning Møbel- og Madratsfabrik.

Hovedbygningen til det tidligere Auning Finérværk er ifølge BBR-oplysninger opført 1964. 

I en del af denne hovedbygning har bl.a. STARK og Sønderhald Turistforening haft lokaler. Annoncen er fra 1986.

Martin Rasmussen, violinbygmester

En af landet bedste violinbyggere
har haft værksted i Auning

Violinbygmester Martin Rasmussen havde værksted og bolig Århusvej 4 fra 1937 til 1942. I denne periode udgiver han på eget forlag en bogen Sandheden om de gamle mestres hemmelighed. Den blev trykt i 2000 eksemplarer. Bogen er blevet genudgivet sammen med den del ny materiale om Martin Rasmussens arbejde.

Martin Rasmussen kom som 11 årig ud og tjene som hyrdedreng i Helstrup syd for Randers. Senere kom han i lære som snedker og fik sit svendebrev i 1909. Herefter drager Martin Rasmussen på valsen - eller studietur - ned gennem Tyskland for at samle inspiration og viden. Han har sin violin med på turen og bliver undervejs opfordret til at tage en konservatorieuddannelse, men det var der ikke økonomi til, så han slår sig til tåls med det violinspil han har lært sig selv.

Marin Rasmussen vender tilbage til Randers og etablerer sig som møbelsnedker- og bedemandsforretning i 1914.   I 1919 gifter han sig med Anne Kristine, som er indehaveren af en broderiforretning. De fortsætter med at drive hver sine veletablerede forretninger. 

En del af Martin Rasmussen instrumenter og værksted kan ses i Den Gamle By i Århus.
Martin Rasmussens værksted Søndergade 4 (det nuværende Århusvej).
Bygningen er for længst revet ned.
Martin Rasmussens bog "Sandheden om de gamle mestres hemmelighed". Den blev trykt i 2000 eksemplarer. En stor del af oplaget blev pga. pengemangel brugt som brændsel. Bogen kan lånes ved henvendelse til Auning Bymuseum.
Denne mindesten over Martin Rasmussen står i Randers, Markedsgade 6 C - inde i gården. Klik på billedet for en større version. Foto: Michael Thomsen.
I bunder står der: Toner skabt - Skønhed værnet - Livsværket levet.

A. Andersens Møbelværksted, Østergade 28

Østergade 28. Her har Jacobine og Anders Larsen Andersen boet fra omkring 1920. Anders Larsen Andersen var møbelsnedker og har arbejdet på Niels Chr. Jensens møbelfabrik i Middelgade og Vestergade. Efter møbelfabrikken blev saboteret i 1943 arbejde Anders Larsen Andersen på Skansemølle, der var Roberts Nielsens møbelfabrikken i Randers.
Willy Rasmussen fortæller: Min bedstefar havde et lille værksted i udhuset ved Østergade 28. Her fremstillede han forskellige møbler. Senere gik han over til kun at lave kommoder og skuffemøbler. Han var eminent til at male finer så det lignede de fineste træsorter. Selv fagfolk kunne umiddelbart ikke så, at det ikke var ægte, men ”bare” malede finerplader.
Datidens tøjvask med vaskebræt i gården. Og Anders Larsen Andersen på vej ind i sit lille møbelsnedkerværksted.
Her en lille folder, som Anders Larsen Andersen formodentlig har brugt som en form for salgs- og præsentationsmappe. Man fornemmer folden på billedet. Der var ingen fotos eller tekst på for- og bagside.
Anders Larsen Andersen var med til indvielsen af endnu en udbygning af møbelfabriken i Middelgade 1926. Han sider som den første i 2. række, med den høje lyse pande og med overskæg.
i dag er den gamle ejendom på Østergade 28 revet ned og denne boligblok er opført 2007.

Historien om Auning Møbel- & Madratsfabrik

Dette hus er et af de sidste synlige rester af et stort erhvervseventyr i Auning

Huset ligger Østergade 6 og blev opført i 1907 af snedkermester Niels Chr. Jensen. I et værksted i baggården opbyggede han en virksomhed, der skulle udvikle sig til Auning Møbel- & Madratsfabrik.

Snedker og tømmer Chr. Jensen og hustru kom til Auning i 1901 som fattige og påbegyndte en arbejdsom tilværelse. I starten med ligkister, billedind- ramning, tøjruller, vand- og ajlepumper samt almindelig bygningsarbejde. Chr. Jensens eneste medarbejder på værkstedet var i mange år hans hustru.

Ifølge Knud Munk, der har fortalt om stifteren af fabrikken, snedker Jens Christian Jensen og dennes hustru Katrine Johanne Jensen, der til at begynde med var hans eneste medarbejder. Han kom til Auning i 1901 og lod bygge dette hus. De fik 2 børn: Olga Emilie Valborg Jensen, født i 1903 og Robert Jensen, født i 1905. boede i forhuset, hvor der også var butik og udstilling. Fabrikationen foregik i baghuset. I starten blev fremstillet ajlepumper, trillebører, vandmøller, skoleborde, syborde, billedrammer, tøjruller, ligkister samt almindeligt bygningsarbejde.
Møbelforretningen, Østergade 6
Annoncer fra Rougsø-Sønderhald Herreders Folkeblad 1912
Foto fra 2016

Auning Tømrerforretning

Tømrermester Henning Christiansen startede sin tømrerforretning 1959 i dette hus Nørregade 18. I 1974 flyttede han virksomheden ud på Industrivej 5.
Annonce fra 1990

Søndergaards Savværk

Annonce i Vejviser for Gl. Estrup Kommune 1968-69.


Om Søndergaard Savværk, Sdr. Fælledvej 23


Peter Søndergaard, søn af Kr. Søndergaard fortæller: Jeg mener, savværket må være startet i 1965 - måske 66. Det hed oprindelig Auning Kær Savværk og navnet Søndergaards Savværk har jeg aldrig hørt før. Men navnet fremgår af annoncen, at den er god nok. Måske han fik besvær med Auning Savværk, eller han bare ville skille sig ud fra dem - jeg ved det ikke.

Virksomheden ebbede nærmest ud. Den fungerede kun i ret få år som konventionelt savværk. Da den store mekaniseringsbølge kom i starten af 70’erne, blev det simpelthen urentabelt at købe træ i skoven til at save op på hans maskiner, så han gik over til at save træ for folk, som skovede tømmeret i deres egen skov. Der var en del bønder, som dengang havde egen skov og som fandt det besværet værd at spare penge på den måde. Det var andre tider!

Jeg tror, han lukkede virksomheden endeligt ned i 1980. Mine forældre flyttede fra stedet i 1984 og da var savværket stadig fuldt funktionsdygtigt, men ingen ville have savet træ på timeløn mere, og han var også for gammel og for slidt til at bøvle med det.

Virksomheden har kun ligget på Sdr. Fælledvej 23. Det var et husmandsbrug som han købte med det formål at lave savværk. Vi fjernede de gamle gulve, støbte nye og satte maskiner ind.

I det meste af virksomhedens levetid var der kun ham. Han havde i perioder i starten en enkelt mand ansat.

Søndergaards Savværk lukkede endeligt ned i 1980. Men savværket var fuldt funktionsdygtigt frem til 1984.
Søndergaards Savværk lå i Auning Kær, Sdr. Fælledvej 23.
Søndergårds Savværk på Sønderhald Messen 1970.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:27. marts 2020

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen