Søg

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Huse på Kirkevej

Kirkevej er i høj grad præget af Auning Kirke, men rummer også flere andre ejendomme. Oprindelig gik Kirkevej kun hen til jernbanen hvorefter den fortsatte i en kirkesti igennem Vestervænget og ned til Åhuset.

Da Klibovej skiftede navn til Nørgaardsvej sidst i 1980'erne kom den nordligste del til at blive en del af Kirkevej.

Det gamle Hospital præger indkørslen til Kirkevej og har også et smukt gammelt vejskilt med teksten "Kirkevej" på den sydvendte gavl. Men Hospitalet har adressen Kirkegade 19.
Klip fra Randers Dagblad sidst i 1950'erne.

Auning Kirken og nr. 2 B,C,D samt Kirkevej 4 samlet i et foto.
Klik på billedet for en større version.

Kirkevej 1

Kirkevej 1 er ifølge BBR-registeret opført i 1880.

I baghuset lå engang en akvarieforretning.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Kirkevej 1 2016
I 2009 var huset malet hvidt med rødt træværk.

Kirkevej 2

Auning Kirke er nærmere beskrevet HER

Kirkevej 2A

Kirkevej 2A er ifølge BBR-registeret opført i 1978. Ejendommen er indrettet som Kirkekontor og opholdrum og redskabsrum for kirkegårdsgartnerne.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Kirkevej 2 B, C og D

Kirkevej 2 B, C og D er i BBR-registeret som opført i 1950, men det oprindelige hus er meget ældre.
Huset er delt op i 3 ejerlejligheder med 3 matrikelnumre og 3 husnumre.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Kirkevej 2 B, C og D i 2016
Annonce i Randers Amtsavis i 1953
Klippet er fra Randers Dagblad 1960.
Dagny Pedersen, Kirkevej 2, var i en lang årrække "meddeler" til Randers Dagblad hvilket indebar at Dagny Pedersen skrev små artikler om små og store begivenheder i Auning. Specielt mange fødselsdagsportrætter og nekrologer har Dagny Pedersen skrevet. Dagny Pedersen samlede alle sine artikler i kladehæfter, som i dag ligger på Sønderhald Egnsarkiv.
Kirkevej 2 B, C og D flere årtier tilbage
Kirkevej 2 omkring 1955.

Kirkevej 3

I 2016 kom der ny gadebelysning på Kirkevej og flere steder i Auning.

Kirkevej 3 er ifølge BBR-registeret opført i 1919

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Kirkevej 4

Kirkevej 4 er ifølge BBR-registeret opført i 1850.

Kommuneingeniør Bent Lynge Pedersen med familie har boet i huset en længere periode.
Lynge Pedersen indrettede 2 lejligheder i staldbygningerne til sine børn. Efter de voksne børn flyttede ud har rigtig mange unge haft deres første bolig i disse lejligheder.

Fra 1995-2012 boede Inger og Henning Millard på ejendommen.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Wallin Feder fortæller om dette foto, der er fra midten af 1950’erne: Både Kirkevej 2 og 4 blev købt af la Cour enten lige før eller først i krigens tid. Der har boet mange forpagtere på ejendommen. Chr. Jensen, også kaldet Store Christian endte som entreprenør og drev også i en periode Løvenholm Mosen og Briketfabrikken, som lå ved Brænderigården oppe på Herredsvejen. En anden forpagte flyttede senere til Møllersminde og derfra til Pindstrup som vognmand. Jeg mener la Cour solgte gården til Chr. Dahl som senere solgte til kommuneingeniør Lynge Pedersen. Herefter kender Henning Millard historien.
Kirkevej 4 fra før 1979 med Lynge Pedersen som ejer.
Kirkevej 4 i 1979 da Henning og Inger Millard overtog ejendommen.
Indkørslen i 2008
De 2 lejligheder og lidt af gårdspladsen 2008. Bemærk kirketårnet bag træerne midt i billedet.
Den nyrenoverede indkørsel i 2010.
Kirkevej 4 med nye udbygninger i 2016.

Kirkevej 5

Kirkevej 5 er ifølge BBR-registeret opført i 1920

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Kirkevej 5 i 2017

Kirkevej 7

Kirkevej 7 er ifølge BBR-registeret opført i 1917

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Kirkevej 7 set fra malerens lift da kirken blev malet i 2012.

Kirkevej 8

Kirkevej 8 er ifølge BBR-registeret opført i 2008.

Opført af menighedrådet som tjenestebolig for sognepræst Ulla Pedersen.

Kan du hjælpe med oplysninger om det hus, som tidligere lå på grunden, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Kirkevej 9

Kirkevej 9 er ifølge BBR-registeret opført i 1925.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Det hvide hus til venstre er Kirkevej 7 og det røde er Kirkevej 9.

Kirkevej 10 eksistere ikke længere. Er formodenlig lagt sammen med Kirkevej 12 gennem opkøb.

På grunden stod en lille træhytte hvor Charli boede frem til 1999, hvor hytte brændte ned efter en eksplosion i en gasflaske. Ulykke er omtalt i dette klip fra Randers Amtsavis: 

Kirkevej 11

Kirkevej 11 er ifølge BBR-registeret opført i 1976.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Kirkevej 11 ligger bag kapellet på dette foto, som er taget oppe fra malerens lift i 2012.

Kirkevej 12

Den hvide bygning til venstre i billedet er ifølge BBR-registeret opført i 1869. Parselhuset er ifølge BBR-registeret opført 1981.

Bagerst til højre i haven boede Charli i mange år. Desværre brændte huset en nat og Charli blev indlagt og kom aldrig tilbage til hytten. 


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

dette udhus stammer fra 1869.
Til ejendommen hører skurvognen på den anden side af vejen.

Kirkevej 13

Kirkevej 13 er ifølge BBR-registeret opført i 1963. Bygningen er Auning Kirkes kapel og har desuden toiletter i sydgavlen. Før dette kapel blev bygget fungerede Det gamle Hospital som kapel.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Kapellet som det ser ud i dag.
Længe før kapellet blev opført lå her på grunden Aunings første skole. Opført af forvalter Høeg på Gl. Estrup i 1742. bekostet af Greve Jørgen Scheel på kongens befaling.
Huset kom senere til at hedde Bette Boe, da det i 1863 blev flyttet ca. 200 meter mod øst til enden af den vej der nu hedder Juelsgaardsvej. Huset var i et par år højskole under ledelse af lærer P. M. Juhl.

Kirkevej 14

Kirkevej 14. Skråfoto fra 1950’erne. I venstre side af hovedhuset var der hestestal og i højre side kostald. I midten beboelse. Laden til venstre fungerede som maskinhus, lo og lade.

Hovedhuset så sådan ud da Idskov boede her og da Bakke Hansen brændte det ned til grunden. Erik Nygaard var karl på gården i 1952. Han passede dyr og stod for malkning.

Disse oplysninger er nedskrevet af Poul Hansen, der med sin familie har haft ejendommen. I dag er den ejet af Hanne Byriel og Palle Mortensen.

Det gamle hus er revet ned og et ny opført i 1967. Inden længe bliver dette hus også fjerne, da det ny kvarter ”Skovlunden” er udstykke på ejendommen.

Kirkevej 14 i 2017.
Til Kirkevej 14 høre denne ladebygning, som er udlejet til tømrer og snedker virksomheden DownTown. Ejeren af dette firma bor Kirkevej 17.

Kirkevej 15

Auning Sognehus, Kirkevej 15 er ifølge BBR-registeret opført i 2002.

Sognehuset blev i 2012 udvidet med en ekstra sal, som kan slås sammen med den eksisterende, sådan at det opleves som en sal. Her har præsterne kontor og salen anvendes til konfirmationsforberedelse og kirken kor øver i salen. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Her på denne grund lå den første skole i Auning. Den blev afløst af en ny skole opført ved siden af den første, der efterfølgende blev taget ned og opført ca. 200 længere mod øst.
I 1863 blev denne bygning opført som skole på den grund hvor Auning Sognehus ligger i dag. Billedt stammer fra det sognekort, som blev udgivet i 1923. Her bliver skolen nævnt som Auning gl. Skole, da den fra 1907 ikke længere fungerede som skole. Bemærk togskinner i forgrunden.

Kirkevej 17

Kirkevej 17 er ifølge BBR-registeret opført i 1900.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:27. marts 2020

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen