Søg

Svend Nielsens gadebilleder fra 1979


Svend Nielsen var i 1979 en tur rundt i Auning på cykel. Han havde sit kamera med og tog disse hverdagsbilleder, der i dag fremstår som et spændende indblik i bylivet for 40 år siden. Originalbillederne ligger i dag på Sønderhald Egnsarkiv.

Svend Nielsen var leder af Dansk Landbrugsmuseum i 25 år og var med til at flytte museet fra Lyngby til Gl. Estrup i 1969. I 1991 valgte Svend Nielsen at træde et skridt tilbage og virkede som almindelig museumsinspektør frem til sin død i 1994.

Svend Nielsen boede på Skovdalsvej 15 og var gift med museumsinspektør Vibeke Nielsen på Gl. Estrup Herregårdsmuseum. 

Jernbanen kom til Auning i 1876. Persontransporten ophørte den 22. maj 1971. Altså kun 5 år før man kunne holde 100 års jubilæum! Godstransporten stoppede i 1992 efter hård konkurrence med landevejstrafikken. Skinnerne og svellerne tages op i 2005 og sælges.
I 1979 bliver Torvegade rettet ud sådan at den munder ud overfor Nørregade. Ved samme lejlighed bliver der opsat lysregulering i vejkrydset.
Det var præsten Egon Lindbergs barndomshjem. Egon Lindbergs forældre købte ejendommen i 1923 og indrettede det som plejehjem.
Den store bygning på billedet er Auning Plejehjem. Huset blev oprindelig bygget som en privat villa ca. 1907-10. Senere blev det købt og indrettet som et privat plejehjem. I 1937 blev plejehjemmet udvidet med en fløj ned af Nørregade. Plejehjemmet nedlægges på grund af sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager og nedrives omkring 1980.
Det nye kommunale plejehjem "Møllehjemmet" blev indviet den 1. september 1967 og har altså 50 års jubilæum i år.
Samme år som disse fotos er taget, bliver det private plejehjemmet nedrevet.
Karen og Finn Hjortshøj købte Østergade 5 i 1964 og etablerede Auning Boligmontering. De brugte forsamlingshuset til depot for møblerne, indtil forretningen blev ombygget i 1970.
Britta og Lars Martinussen købte Auning Boligmontering af Finn Hjortshøj i december 1974 – og byggede om adskillige gange.
Britta og Lars Martinussen solgte 1. november 2011 til Steen John Pedersen og Peter Mikkelsen.
Sparekassebygningen er fra 1971. Sparekassen hed tidligere Fausing-Auning Låne- og Sparekasse. Den startede i et lokale på Auning Kro og flyttede herefter til Kirkegade 6.
Før Sparekassen blev bygget lå her byens forsamlingshus. Der findes ikke mange billeder af forsamlingshuset fra 1895, men der er da et par stykker på AuningBymuseum.dk
Wallin Feder overtog forretningen i 1973. Wallin solgte i 1978 til Per Sejersen, der måtte opgive forretningen i 1981. Efter eget udsagn bl.a. pga. den hårde konkurrence fra bl.a. OBS i Paderup. Herefter blev forretningen omdannet til en radio og TV forretning.
W. Rabe etablerede sig i 1946 som byens første elektriker. Forretningen blev senere overtaget af E. Vinther Andersen. Forretningen blev nedlagt da Vinter Andersen lukkede butikken. I de senere år har Express Pizza Steakhouse, med skiftende ejere holdt til i butikslokalet.
Tilbage i 70'erne drev Anni Frank børnetøjsforretningen Mini Dress i butikslokalet. Anni Franks døtre Pernille og Charlotte åbnede "Se Min Kjole" på Centervej 11 i 2010.

Maja Pedersen overtog efter Anni Frank og drev fra 1981 til 1985 dametøjsforretningen Butik Maja på adressen. Maja Pedersen solgte Butik Maja til Irene Jørgensen. Senere flyttede Irene Jørgensen til Centervej og ændrede ved denne lejlighed butikkens navn.

Fra 1987 til 2014 har Genbrugsen holdt til her. Genbrugsen ligger nu i Østergade 3.
I bygningen til venstre havde redaktør Mogens Bytoft redaktionslokale for Randers Amtsavis. Mogens Bytoft havde privatbolig i huset til venstre for redaktionslokalet. Beboelsen blev revet ned efter en brand på førstesal.
I henved 100 år har der været bagerforretninger i huset til venstre. Steen Bjerre flyttede senere bageriet over i Gerstrøms gamle bygning og slog sig sammen med Connie Petersen, som drev Døgnbutikken på Torvegade 6.
Bente's berømte pølsevogn lå godt klemt inden mellem bageren og Vestergade 8. På Bymuseet kan man læse Tommy Hjorths historie om pølsevognskrigen, der rasede i sommeren 1992.
Tatol blev senere overtaget af Margrethe Legarth frisørsalon. I 1988 blev huset toppederet af en pansrede mandskabsvogne fra Prinsens Livregiment. De historien er beskrevet på AuningBymuseum.dk
Møntvaskeriet blev etableret i starten af 1970’erne af Eva og Tage Simonsen. Huset er bygget i 1900 af bagermester Oskar Axel Janus Nielsen. Inden der blev vaskeri, var der et brødudsalg i butikslokalet. Huset er nu købt af kommunen og nedrive for at gøre plads til det nye Bytorv og den nye busterminal.
Ejendommen med Auning Biograf er opført af biografdirektør Egon Stenfeldt i 1936.
I 1985 lukker biografen. Inventaret sælges til en biograf i Mariager og bygningen sælges til investorer fra Randers. Kirsten Stenfeldt, der havde overtaget biografen efter sin far, flytter fra Auning.
Servicestationen, Vestergade 42, er startet af M. C. Mortensen, der har lagt navn til Mortensensvej. I 1981 var værksted og benzinstanderen ejet af E. Skott Møller.
Efter Gerstrøms død i 1925 videreførte familien købmandsforretning. I 1942 var det A. J. Gerstrøm som viderefører forretningen i Torvegade.
Mogens Gerstrøm sælger forretningen til ALTA. Da havde købmandsforretningen været i familiens eje i mere end 75 år.
Bemærk romertallene MCMIV på Bundgaards forretning. Det sjove er her, at årstallet 1904 har været skrevet på 2 forskellige måder.
MCMIV, er den ældste og nok den mest korrekte. Da facaden bliver malet ændres MCMIV til MDCCCCIV. I dag er feltet bare malet sort. Det ville ellers være flot med de smukke gamle romertal MCMIV sat ind igen.
Flere har drevet slagterforretning i huset i venstre side af billedet. I 1968 var det Niels Andersen som havde slagter- og viktualieforretningen. I baghuset har der været slagtehus. Man skulle igennem huset for at komme til baghuset.

Her havde Birthe Knuth, Auning Kro indrettet Auning Minimuseum fra 1999 til 2006. Da kroen blev solgt i 2006 blev minimuseet flyttet til Mariager fjor.
Dette hus lå på adressen Torvegade 10. Anna Lyst blev i 1993 revet ned for at gøre plads til vejen Mølletorvet.
Da Centervej i midten af 1970’erne blev etableret, opførte Bent Dalsgaard Larsen - eller Bent Gartner - denne gartnerforretning på Centervej 4.
Bygningen blev revet ned i 2005 og Kaj Dahl Andersen og Per Dannemand Sørensen opførte et nyt bygningskompleks. I dag har Auning Apotek forretning her.
Som en af de alle første flyttede Brugsen til den nyetablerede Centervej i 1976 – altså for 41 år siden. Der blev bygget sen mindre butik lige ved side af Brugsen. Her havde Holm bageri i 1981. Senere har bl.a. Trolden haf forretning her. Men hvad har der ellers været af butikker i disse lokaler?
Dette er Auning første enlige lægehus på Centervej 14. Etableret i 1978 af lægerne Svend Erling Mehlsen og Nina Michaelsen. Det blev i 2000 revet ned for at gøre plads til Wagnes butik.
Vestervænget blev udstykket i 1978. På dette foto er Vestervænget 14 ved at blive opført. Ifølge BBR-registeret er huset opført i 1981. Denne information er blevet brugt til at bestemme hvornår Svend Nielsen har været rund på sin cykel for at taget disse billeder.
Museumsinspektørerne Svend og Vibeke Nielsen fik bygget dette hus på Skovdalsvej 15
Siden er sidst opdateret:27. marts 2020

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen