Søg
Auning Radio & TV

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Bogtrykker Ejnar Thuesen Johansen

 

Ejnar Thuesen Johansen - eller bare Thuesen,
som han blev kaldt i det daglige, kom i en
menneskealder til at sætte sit præg på Auning.


Thuesen er bl.a. kendt fordi han i

- 1941 som ung og rigtig dygtig fodboldspiller blev
   fast mand på Aunings førstehold

- 1946 var den første som etablerede trykkeri i byen
   (Auning Bogtrykkeri er fortsat i drift)

- 1948 startede Folkebladet Djursland og virkede som redaktør
   og producent i 25 år, frem til 1973

- 1965 bringer Stifttidende et samtale med Thuesen om halbyggeriet.
   Sognerådet bliver fortørnet og kræver dementi fra Thuesen.
   Thuesen vælger at gå som formand for AIF og byggeudvalget

- 1969 var medstifter af A/S Trykcentralen i Århus

- 1970-71 var ejer af Grenå Bogtrykkeri og udgiver af Grenå-Bladet

- 1979 skrev Auning Idrætsforenings 75 års jubilæumsskrift 

- 1977 var med til at starte "Lokalhistorisk forening
   for Sønderhald Kommune"

- 1977 var med til at etablere Sønderhald Egnsarkiv, Østergade 30

- 1977 var idemand og redaktør af årsskriftet fra Sønderhald Egnsarkiv 

- 1979-1991 boede på Spaniens sydkyst

- og var i den periode medstifter af Dansk-Spansk Samvirke

- 1990 skrev 23 avisartikler om Auning: Det Nostalgiske Hjørne

- 1992 skrev bogen "Ohning gu’ bejr’et", der til dato, er det mest
   omfattende værk om Auning

- 1995 skrev sine erindringer fra barndoms- og ungdomsårene:
   Op og ned – eller omvendt 

Thuesen havde en række tillidsposter bl.a.:

- Idrætsleder i omkring 25 år

- Formand for Auning Idrætsforening fra 1946-1952
  og igen fra 1962-65

- Æresmedlem i Auning Idrætsforening fra 1990

- Kredsformand i Dansk Bogtrykker- og Presseforening, Østjyske kreds

- Præsident og zoneformand i Lions Club

 

Thuesen blev født på Drammelstrup Møllegård 4. dec. 1920
og døde 78 år gammel den 25. marts 1998.

Ejnar Thuesen Johansen blev i 1990 æresmedlem af Auning Idrætsforening sammen med Tove Schøttler.
Foto fra 1924
Den nye vej kom i 1993

I dette hus, som lå Torvegade 10, etablerede Thuesen i 1946 byens første bogtrykkeri i baghuset. Virksomheden hed Auning Bogtrykkeri, som i dag fortsat er i drift på Industrivej. Drives af  Thuesen's søn Jacob sammen med dennes svigersøn.

Billedet stammer fra 1924. Huset blev i 1993 revet ned for at gøre plads til vejen Mølletorvet.

Thuesen som ung fodboldspiller på førstehold 1943. Klik for et større foto.
Thuesen (nr. 2 fra venstre) på Teknisk Skole i København. Klik på billedet for at læse Thyesen's beretning fra opholdet i København under besættelsen.
Ugeavisen som Thuesen udgav i 25 år. Her en udgave fra 1952.
AIF 75 års jubilæumsskrif, bogen om Auning og Årsskriftet fra egnsarkivet, alle 3 projekter som Thuesen gennemførte. Årsskriftet udkommer fortsat.

Thuesen skrev i starten af 1990'erne 23 små lokalhistoriske rubrikker i
Folkebladet Djursland, som hed
Det Nostalgiske Hjørne.

Bogtrykke Ejnar Thuesen Johansen og Leo Thomassen i trykkeriet dengang Auning Bogtrykkeri lå på Mortensensvej 1.
Ukendt typograflærling i forgrunden og Leo Thomassen ved sættemaskinen i baggrunden. Leo Thomassen, etablerede senere LT-Sats på privatadressen Tårupvej 28.
I 1992 udgav Thuesen sin bog om Auning. Den fik en del omtale og er forsat det mest omfatteende beskrivelse af Aunings historie.
Århus Stifttidenden bringer 28.11.1965 en stort opsat artikel om det igangværende halbyggeri. Artiklen fik Thuesen til at trække sig fra AIF's bestyrelse og byggeudvalget.


Ejnar Thuesen Johansen kontra kommunen

I november 1965 bringer Aarhuus Stiftstidende en artikel, hvor Thuesen langer ud efter Fausing-Auning Sognekommunes tilgang til den igangværende udvidelse af Auning-Hallerne. 

Denne artikel i Aarhuus Stiftstidende huer ikke byrådsmedlemmer. Thuesen prøver at gyde olie på de oprørte vande og skriver et brev til byrådet, hvor han tilbagekalder sine angreb på kommunen.

Kommunen tager sagen op på et kommunalbestyrelsesmøde. Her bliver der vedtaget en henstilling til Thuesen, om at han tilbagekalder sine udtalelser i Aarhuus Stiftstidende. 

Thuesen reagerer ved at trække sig som formand for Auning Idrætsforening og byggeudvalget. Det bliver derfor formændene for Fausing Gymnastikforening, Øster Alling Idrætsforening og Auning Idrætsforening, som i Aarhuus Stiftstidende må bekræfte, at samarbejdet med kommunen fungerer upåklageligt.

Klip fra Randers Dagblad, november 1965

Uddrag af Thyesens erindringer om besættelsen

Thuesens erindringer
fra barndoms- og ungdomsårene
kan læses i sin helhed
HER

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:27. marts 2020

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen