Søg

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Købmand C. F. Gerstrøm

 

Købmand C. F. Gerstrøm er helt sikkert byens bedste bud på en Mads Skjern type. Han fik stablet en købmandsgård op, som dækkede store dele af Djursland. Han drev desuden en cementfabrik, et savværk og en kartoffelmelsfabrik. Det hele startede i 1905 og sluttede 20 år efter, da Gerstrøm dør i 1925. 

 

 

 

På egnsarkivet ligger breve fra Grestrøm til forældrene, hvori han fortæller, at han har købt forretning i Auning. Prisen var 29.500 kr.

Bygningen skråt overfor Kulturperronen, der vor bl.a. Guldbageren har til huse, var en del af Gerstrøms købmandsgård. Carl Ferdinand Gerstrøm blev født i Tørring ved Vejle 1876 og døde kun 49 år gammel i 1925.

Gerstrøm overtog den 1. maj 1905 en købmandsforretning på Banegaardsgade, den nuværende Torvegade. Denne købsmandsforretning kan føres tilbage til 1876. Bygningerne nedbrændte i 1883, blev genopbyggede og havde en del skiftende ejere, som prøvede kræfter her, indtil Gerstrøm kom til i 1905.

Gerstrøm fik som en af de allerførste i Auning telefon. Han havde nr. 2 og senere også nr. 69. Han var også den første der fik bil i Auning. Bemærk benzinstanderen, som vist er en anden type, end den på billedet herunder. Mellem lindetræerne ses byens første pølsevogn.

Gerstrøm byggede om og udvidede, så ejendommen fremstod med hovedbygning, lagerbygninger, stalde, tømmerskure, møller og så videre. Det hele dannede et imponerende selvstændigt kompleks midt i byen i 1918.

Jens Arne Pedersen fortæller: Den Esso benzinstanderen, som stod foran butikken, fik store problemer da benzinen begyndte at koste over 1 krone. Det kunne tælleværket nemlig ikke klare. Hvordan det blev løst husker jeg ikke.

Jens Arne Pedersen stod i lære ved købmand Gerstrøm 1964-1968 og flyttede fra Auning i 1975.

Dette foto er fra 1910. Gerstrøm, som står i døråbningen, leverede varer til det meste af Djursland med hestevogn. Til Mols benyttede man først tog til Århus og derefter skib til Thorup Pakhus ved Knebel! Bemærk ladebygningen som ligger mellem selve købmandsgården og den tidligere isenkræmmerforretning.

Annonce fra byfestprogram 1946
Facaden i midten af 1960'erne.
Facaden i midten af 1960'erne.
I bogen "Djursland og Mols gennem tiderne" fra 1945, er der bl.a. en omtale af købmand Gerstrøm. Klik på artiklen for en større version.
Rougsø-Sønderhald Herreders Folkeblad i 1936.
Gerstrøm opkøbte og drev dette cementstøberi, der lå der hvor bebyggelsen "Fælledparken" ligger i dag. Dette luftfotografi er taget imellem 1960-63.
Medarbejder ved Gerstrøms cementstøberi fotograferet af Anders Leif 1972.
Gerstrøms cementstøberi fotograferet af Anders Leif 1972.
Faktura udskrevet til manufakturhandler Chr. Stampe i 1938.
Klik for et større foto!

Jens Arne Pedersen fortæller om Aksel Gerstrøm og P. V. Lüneborg: 
Lüneborg var bogholder ved Aksel Gerstrøm, men i 1962 da jeg startede som bydreng ved Gerstrøm var Lüneborg og Aksel Gerstrøm gået sammen i et interessantskab. I dette I/S var Lüneborg direktør for grovvareafdelingen med alt inden for korn og foderstof. Aksel Gerstrøm var daglig direktør for kolonialforretningen med alle dens aktiviteter.

Gerstrøm og Lüneborg havde et fælles kontor i hjørnet af bygningen om mod “gården”, som det hed i daglig tale. Her sad også bogholder Christensen (gemal til Fru Christensen, der åbnede broderiforretning i Kirkegade 2, der hvor købmand Halberg havde haft forretning). Desuden var der en udlært kontordame (i lang periode var det Annette Steffensen, som var datter af gasmand Steffensen i Kirkegade 5). Desuden var der altid en kontorelev ansat i de år.

Jens Arne Pedersen stod i lære ved købmand Gerstrøm 1964-1968 og flyttede fra Auning i 1975.

Flere af Gerstrøms bygninger ligger der endnu. Selve købmandsgården fra 1883. Bygningen hvor Folkebladet holder til er fra 1910. Møllebristroen, som ligger i den gamle mølle, er også fra 1910. Kiwi ligger i en nybygning, hvor der tidligere lå en lagerhal. Navnene Mølletorvet og Møllebristroen er altså hentet fra Gerstrøms tidligere aktiviteter på stedet. 

Annoncen til venstre er fra 1907. Annoncen til højre er fra 1972

Gerstrøms leverede varerne til det meste af Djursland med bl.a. en 8 spands hestevogn. Til Mols benyttede man først tog til Århus og derefter skib til Thorup Pakhus ved Knebel!

Her er C. F. Gerstøm på søndagstur med frue Gerstrøm og købmand Foersom med fru samt 2 ukendte på bagsædet.

Omkring 1910 overtog Gerstrøm også Auning Cementstøberi, som lå i den nordlige enden af den nuværende Gerstrømsvej. 

I samme periode kom også Auning Savværk og Tømmerhandel under Gerstrøms vinger. Savværket var anlagt af greve Jørgen Carl Scheel i 1901. Efter Gerstrøms død afstod enken savværket til Randers Aktie Tømmerhandel.

Jo, Gerstrøm var en driftig mand. I 1915 startede han, sammen med nogle venner Auning Kartoffelmelsfabrik. Omkring 1920 bliver Gerstrøm desuden direktør for Dansk Kartoffelmelsfabrik, som den nu var kommet til at hedde. Fabrikken var absolut den største virksomhed dengang. Kartoffelmelsfabrikken måtte dog lukke på grund af tysk konkurrence i 1925 kort efter Gerstrøms død! Kartoffelmelsfabrikken åbner dog igen nogle år efter.

Denne gravsten ligger på Auning Kirkegaard

Af sin samtid blev Gerstrøm beskrevet som en overordentlig dygtig og hensynsfuld direktør for en stor og moderne virksomhed. Gerstrøm dør kun 49 år gammel i 1925.

Avisannonce fra 1969

Efter Gerstrøms død i 1925 videreføre familien købmandsforretning. I 1942 var det A. J. Gerstrøm som viderefører forretningen i Torvegade. Forretningen var i familiens eje i mere end 73 år og sluttede sidst i 1970'erne.

Annonce fra 1985
Artikel fra 1985
Artikel fra 1985
Velkomst fra Handelsudvalget i 1985
Alta var i en periode i Gerstrøms gamle butikslokaler, inden Alta flytte om bagved i større lokaler, der hvor KIWI i dag holder til.
Alta er flyttet ud og Guldbageren er klar til at flytte ind i 2001.
Guldbageren og Nærkøb, som Døgnbutikken kom til at hedde i 2002.

 

 

På Gerstrømsvej lå tidligere
hans cementstøberi
Pladsen ved Guldbageren hedder
C. F. Gerstrøms Plads.
Klik for stort foto
Klik for større kort
Nekrolog over Aksel Gerstrøm
Gravstenen på Auning Kirkegaard
Da Folkebladet redaktion i 2009 flyttede fra Århusvej 1 til Mølletoften, beskrev de historien om Gerstrøms købmandsgård. Klik på artiklen for en lidt større version.

Kilder til historien om Gerstrøm:

Jyske byer og deres mænd af J. K. Rasmussen, 1918
- Ohning gu' bejr'et skrevet af Ejnar Thuesen og udgivet i 1972.
Auning fra tid til anden af Jens K. Therkildsen, Djurs Tryk, 1979
- Ældre udgaver af Folkebladet for Djursland
- Billederne er primært fra Lokalhistorisk forening for Sønderhald

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:27. marts 2020

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen