Søg

Oversigt over alle bymuseets "udstillinger":


Bymuseets arkiv
Auning Elektricitetsværk
Ophørte foreninger fra byen
Milepæle for Auning
Hoveriet ophør i 1846
Landsgarderstævnerne
-  Dronningen på besøg ved Datagraf 2011
-  Dronningens gave til Dronningen 2011
-  Det nostalgiske hjørne fortalt af Ejnar Thuesen Johansen
-  Fastelavnssoldater i Auning fortalt af Poul Henning Thuesen
Uroksen fra Auning
-  Glimt fra idrætsforeningens historie
-  Mandskabsvogn på afveje
-  Velkomstbog 1975
-  Luftfotografier fra Auning
-  Auning Kart Park's historie
-  Floes Teglværk
-  Møllehjemmet Julemærker 1983-1990
-  Julemærkerne 2017

Byvandring
-  Byvandring med billeder og kamera
-  Centervej - Huse, butikker og virksomheder
-  Kirkevej - Huse, butikker og virksomheder
-  Nørregade - Huse, butikker og virksomheder
-  Torvegade - Huse, butikker og huse
-  Vestergade - Huse, butikker og virksomheder
-  Østergade - Huse, butikker og virksomheder
-  Århusvej - Huse, butikker og virksomheder
-  Energivej - Huse, virksomheder
-  Industrivej - Huse og virksomheder
-  Kendte vejnavne, men hvem var disse mænd?
-  Flere veje har skiftet navn
-  Byhuse med navne
-  Historien om Byparken i Auning
-  Pølsevognskrigen - Kan du huske den?
-  Hovedlandevejen i 500 år
-  Lokalhistorisk travetur
-  Svend Nielsens gadebilleder fra 1981
-  Luftfotografier fra Auning by

Gamle bykort
-  Historiske kort over Auning
-  Middelaldervej i mose ved Lykkegården
-  Bronzealderhuset ved Bakkesvinget
-  Fra Ohning til Auning - se de mange stavemåder
-  Vejnavne i Auning. Flere veje har fået nyt navn 
-  Landevejens historie gennem 500 år
Auning set fra luften - anno 1944
Kort fra før dit hus blev bygget
PDF-filer af de gamle kort

Byens gl. virksomheder
-  Håndkøbsudsalg/apotek
-  Auning-lægernes historie
-  Auning Vandværk
-  Auning Varmeværk
-  Auning Sygekasse
-  Auning Brugsforening
Auning Frysehus
-  Auningbrødet
-  Auning Kro
-  Auning Møbelfabrik
-  Auning Mølle, Gl. Ringvej
Gl. Estrup Møllegård
-  Auning Savværk
-  Auning Slipsrenseri
-  Auning Smede & Maskinforretning
-  Auning Bio
-  Blomsterdalen
-  Byggemarked i Auning
-  Datagrafs 25 års jubilæum
-  Den grafiske industri 
-  Jydsk Genkul i Auning
-  Kartoffelmelsfabrikken
Købmand Gerstrøm
-  Auning Plejehjem, Østergade 3
Møllehjemmet
-  Nyere ophørte butikker 
-  Nørgaard Ost
-  LYPI
-  Træindustrien i Auning
-  Folkebanken
-  Sparekassen
-  Electromatic

Lukkede eller fraflyttede butikker og virksomheder
- Acountit
- Advokat Lars Meilvang
- American Nail-Art
- Auning Bogtrykkeri
- Auning Brændesalg
- Auning Guld, Sølv & Ure
- Auning Køreskole
- Auning Møntvask-Rens
- Auning PC Service 
- Auning VVS
- Blanketgaarden
- Bog & Leg
- Bolig Ringen
- Booklet
- Datagraf
- Ditte - Miljøvenlig Frisør
- Djursgruppen
- Folkebladet Djursland
- Frisør Cassiopeia
- FS Gruppen
- Galleri Lone Hedegaard
- Handskemageren
- Henning's Auto
- iOutlet.dk
Jens Skjødt Automobiler
- Josefine
- Karla & Ko
- KIWI
- Mikkel Lagersalg
- Nail & Body Work
- Nye Jydske
- Ofelia & Trolden
- PJP Huse
- Profildirect
- Smarte Krudtugler
- Q8 Service
- Reklamemaatten
- STARK
- Stjernestøv
- Tegnestuen Ivan Ditlevsen
- Troldmandens Hule
- Wet DesignerDog
- Ziebe Rejser

Personligheder fra byen
-  Købmand C. F. Gerstrøm, Torvegade 2
Købmand Richard Foersom, Kirkegade 2
-  Manufakturhandler Chr. Stampe, Torvegade 6
Sagfører F. C. Boldsen
Sagfører A. A. Olsen
-  Murermester Knud Søgaard Poulsen
-  Bogtrykker Ejnar Thuesen Johansen
-  Smedemester Frode Houlberg Christensen
-  Fabrikant Erik Bach Nørgaard, Nørgaard Ost
-  Fotograf Chr. Dørge
-  Præster og lærere fra før 1923
-  Laust Nielsen, Den Kloge Mand i Auning
-  Sognerådsformænd og borgmestre
-  Landbetjente og sognefogeder
-  Kæmner Sørens Marius Nielsen, byens første kæmner
-  1. lærer J. K. Rasmussen
-  2. lærer Peder Christensen
-  1. lærer Stefan Frederik Nielsen Nedergaard
-  Anders Andersen, fodboldtræner i AIF 
-  Fodboldpigerne 1992 fra Auning Skole
-  Mændene bag vejnavnene
-  Historisk valgannonce
-  Byens rejsebude
-  Tørvekonerne
-  Auning-kvinden
-  Svend Christiansen fortæller om folk i Auning

Jernebanehistorie
-  Auning har været en stationsby fra 1876 til 1992 
-  Stationsforstandere ved Auning Station
-  Hans Chr. Baltzer fortæller om jernbanens betydning
-  Om banestien til Ryomgaard og Gl. Estrup
-  Togulykken i 1959

Besættelsen 1940-45
-
 Besættelsen 1940-45
-  Sabotage i 1943
-  Video om sabotagen

Den gamle telefonliste
-  Telefoncentral i Auning
-  De første 100 telefoner

Auning Kirke
-  Om Auning Kirke
-  Byens ældste bygning i billeder
-  Billeder af kirken taget fra malerens lift
-  Beskrivelse af inventar og bygningen
-  Kalkmalerierne
-  Den nye kirkeklokke
-  Videoer med præsten Ulla Pedersen
-  Præster og lærere i Auning 1839-1923
-  Kirkestien til Gl. Estrup via Åhuset
-  Det gamle Hospital
-  Konfirmationsbilleder
-  Indre Mission i Auning

Porsbakkerne
-  Om Porsbakkernes historie

Benzintanke i Auning
-  
Benzintanke i Auning
-  Bilnummerplader
-  Ældre biler fra Auning

Auning Skoles historie
-  Historien om skolerne i Auning
-  1. lærer J. K. Rasmussen
-  2. lærer Peder Christensen
-  1. lærer Stefan Frederik Nielsen Nedergaard
-  Auning Skoles 100 års jubilæum 2004
-  På cykeltur til Kalø i 1940'erne
-  Klassebilleder
-  Noter om skolen
-  Fodboldpigerne 1992 fra Auning Skole

Du er velkommen til at bidrage med indhold, rettelser mm. her:

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha

Byens historie - Om det gamle Auning

.
Folk og huse 
fortælle gode historie

Historierne er primært hentet fra bøgerne

Jyske byer og deres mænd
af J. K. Rasmussen, 1918

Ohning gu' bejr'et skrevet af
Ejnar Thuesen og udgivet i 1972.

Auning fra tid til anden 
af Jens K. Therkildsen, Djurs Tryk, 1979

Ældre udgaver af Folkebladet samt stor hjælp fra Sønderhald Egnsarkiv

Klik på billerne for at komme frem til historierne:

Kartoffelmelsfabrikken har sat sit præg på Auning by gennem mere end 80 år. Fabrikken har givet masser af arbejdspladser helt frem til 1999, hvor fabrikken blev lukkede. Men hvorfor lukkede den?
Knud Søgaard Poulsen har gen- nem tiderne stået for opførelsen af næste 100 ejendomme, erhvervslokaler, skoler og flere udvidelser på Auning Skole og det meste af idrætscenteret og svømmehallen i Auning. Se flere videoer hvor Knud fortæller om sit virke i Auning.
Pølsevognskrigen rasede i sommeren og efteråret 1992. I 17 år havde der stået en populær pølsevogn lige ved siden af bageren, der hvor det lille torv med springvand ligger. Det optog virkelig folk i Auning i den periode. Få hele historien her!
Bogtrykker Thuesen satte i en menneskealder sit præg på Auning. Thuesen er bl.a. kendt som en særdeles dygtig fodboldspiller. Og var den første som etablerede trykkeri i byen (1946) og udgiver af Folkebladet Djursland frem til 1973.
Gerstrøm er byens bedste bud på en Mads Skjern type. Han drev købmandsgård, cementfabrik, savværk og kartoffelmelsfabrik. Det hele startede i 1905 og sluttede 20 år efter, da Gerstrøm dør i 1925.
Vi har rekonstrueret en telefon- liste over de første 100 som havde telefon i Auning. Den første, som ejede en telefon, var en dame!
Den 22. juni 1988 omkring kl. 8 om morgenen var Margrethe Legarth heldigvis ikke i dagligstuen, da Prinsens Livregiment drønede gennem muren.
24. august 1876 kørte det første togind på Auning Station og persontransporten ophørte den 22. maj 1971. Altså kun 5 år før man kunne holde 100 års jubilæum!
I 1940 blev Auning Genkul stiftet. Firmaet kunne udvinde over 20 forskellige produkter af trækul.
Auning Varmeværk gennem 50 år: Den 14. januar 1962 klokken 8 om morgenen blev det varme vand for første gang ført fra varmeværket ud til forbrugernes radiatorer.
Historien om Erik Friis-Andersens Blomsterdal og Frisa Planter fra start til nedbrydning.
Den kloge Mand i Auning: Video med Wallin Feder og Laust Nielsen i dialog om de gamle fotos.
Danmarks allerførste rigtige servicestation med overdækket benzinstandere, vaskehal og serviceværksted blev anlagt i Auning
Billedserie i anledning af Datagrafs 25 års jubilæum i 2011
I 1909 blev der opført en teatersal med plads til 4-500 mennesker på Auning Kro.
Sabotage mod Auning største virksomhed i 1943
Hvem var disse mænd, der lagde navn til nogle af byens veje? Få svaret her.
Først har hun ligget et par tusinde år i en mose ved Auning. Dernæst godt 100 år på museum.
Virksomheden Auning Slipserenseri holdt til på 1. sal på Vestergade 3
Hvad var der på STARK-grunden før i tiden? Få historien her
Hvor lå den tidligere telefoncentral på hovedgaden i Auning.
Kom på opdagelse i gravkapellet. Præsten Ulla Pedersen fortæller levende om kirkens historie
Auning Biograf blev genindviet med maner i 1952. Læs uddrag af Folkebladets omtale
Da banen kom til byen, blev der anlagt en ny vej parallel med Torvegade og plantet lindetræer imellem de 2 veje
Hvordan så Auning ud i 1975? det får man et lille indblik i at se hvordan der blev annonceret i Velkomstpjece fra 1975.
Google var ikke først med ideen om at fotografere verden fra luften. Det er gjort flere gange tidligere.
Siden er sidst opdateret:27. marts 2020

Besøg

Alt om sport og idræt i Auning
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen