Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Lad os stoppe besparelserne på Auning Skole - Vores skole!

Skrevet af: Tom B. Rasmussen, skolebestyrelsesformand

Norddjurs Kommune skal spare store beløb på skoleområdet, og Auning Skole vil blive hårdt ramt, hvis ikke der kæmpes mod besparelserne og for kvaliteten. Auning Skole skal nok ikke lukke, men besparelserne rammer med salamimetoder hver eneste elev og medarbejder.

Skolebestyrelsen på Auning Skole ønsker, at DU skal være oplyst og have mulighed for at deltage. 
Derfor opfordrer vi alle til at deltage, så vores stemme også bliver hørt. Norddjurs Kommune har lavet en kortlægning og analyse af hele skoleområdet. Materialet bliver præsenteret på et borgermøde d. 26. april i Auning. Vi synes, at Auning Skole skal være kendt og respekteret for vigtige ting, fordi:

På Auning Skole er dit barn en del af et fællesskab med:
- en skolehverdag med læring og udvikling af personlige kompetencer
- trivsel, omsorg, nærhed og gode traditioner i velfungerende klasser
  i en afdelingsopdelt skole
- mulighed for at blive en del af et fællesskab med mange venner
  og plads til forskellighed
- specialklasser der i parallelforløb samarbejder med almenklasserne til gavn
  for elevernes positive progression og udvikling
- en professionel og udviklingsorienteret personalegruppe, der ivrigt søger
  viden og nye veje til at give børnene det bedste afsæt til et godt liv med
  muligheder
- et åbent, tillidsfuldt og løsningsorienteret forældresamarbejde
- et godt samarbejde med fødeskolerne i Allingåbro, Ørsted og Vivild, så der
  skabes en god sammenhæng for eleverne, når de i 7. klasse fortsætter
  deres skolegang på Auning Skole
- en godt samarbejde med lokalområdet

Auning Skole – vores skole!

På Auning Skole er vi glade for og stolte over, det vi kan og gør som en skole med positiv udvikling og muligheder for alle børn! – det vil vi også gerne kunne fremover!

Dette er dog ingen selvfølge – vi er i øjeblikket nødsaget til at skære hårdt i centrale kerneområder på skolen - og vi må nu sige stop til at politikerne igen og igen bruger salami-metoden til at skære en god skole i stykker bid for bid.

På Auning Skole koster en elev ca. kr. 64.750,- om året. (Gennemsnitsprisen på en elev i Norddjurs Kommune er på kr. 82.421,-)

Hvis Auning Skole fik samme tildeling, som de øvrige skoler (gennemsnits- prisen pr. elev), så havde vi 14,6 millioner mere i budgettet - til at sikre læring og trivsel for børnene i den vestlige del af kommunen!

Nu må det være slut med skære i de store skolers økonomi!


Mød op til dialogmøde d. 26. april kl. 18.30 
i Auning Idræts- og Kulturcenter 
og støt Auning Skole – vores skole
!


 

 

 

Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg