Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Borgerservice på Kulturperronen

Borgerservice i Auning
Kulturperronen
Torvegade 1 A
Telefon 89 59 43 11


Åbningstider: 
Onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-17.00 

Åbningstider for
Borgerservice i Ørsted:
Mandag og tirsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00 

Her kan du se, hvilke opgaver 
Borgerservice kan hjælpe dig med:


Batterier til høreapparater: 
Vi udleverer batterier til høreapparater.

Blanketter: Vi udleverer og modtager næsten alle typer af blanketter, men hovedparten findes i forvejen på kommunens hjemmeside eller på borger.dk

Folkeregister: Melde flytning. Udlevere forskellige attester

Sygesikring: 
Nyt sundhedskort (sygesikringsbevis)
Nyt EU-sygesikringsbevis (det blå bevis)
Skifte læge
Søge om begravelseshjælp
Befordring til speciallæger

Kørekort:
Udstede kørekort til bil
Forny kørekort på grund af alder
Ombytte udenlandsk kørekort

Pas:
Ansøge om nyt pas
Forny pas
Forlænge passets gyldighedsperiode

Vielse:
Udstede prøvelsesattest
Udstede ægteskabsattest
Bestille borgerlig vielse

Pension:
Varme- og helbredstillæg
Udvidet helbredstillæg til briller og fodbehandling
Nedsat medielicens (TV-licens)

Skatteservice (kun ved personlig henvendelse):
Ændre skattekort
Udskrive årsopgørelse
Udlevering af brochuremateriale
Indleveringssted for post til SKAT
Ring direkte til SKAT på tlf. 72 22 18 18

Andet:
Brevstemmer ved offentlige valg
Feriekortpåtegning (studerende, selvstændige og pensionister)
Legitimationskort til 16-årige
Behandle ansøgninger om optagelse i hjemmeserviceordningen
Efterlevelseshjælp
Udlevering/fremlæggelse af diverse materialer (f.eks. lokalplaner)

Ud over de beskrevne funktioner varetages telefonomstillingen, poståbningen og indscanning af dokumenter også af Borgerservice.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:27. March 2020

Besøg