Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

LYPI, Pindstrup Foderfabrik og Hedegård Agro

Om LYPI, Pindstrup Foderfabrik
og Hedegård Agro

Tæt på Vejleåen, på arealer der har hørt under Lykkegården, blev i 1950 bygget de første haller, hvor man fremstillede formbrændsel. Produktionen ophørte i løbet af nogle år pga. billig importeret fyringsolie. 

Et forslag om fremstilling af foderpiller på Kartoffelmelsfabrikken blev nedstemt af andelshaverne. I stedet blev ideen grebet af direktør Johs. F. la Cour, Pindstrup Mosebrug, der ændrede de eksisterende fabrikslokaler på Århusvej 34. Derved kunne man forarbejde græs fra de mange afvandede moser til foderpiller, der senere knuses og iblandes importeret kraftfoder. 

Fra 1962 påbegyndtes denne fabrikation, og selv om det økonomisk udbytte ikke var særlig højt, blev der alligevel i 1966 bygget en helt nye fabrik med de nuværende iøjefaldende høje hvide siloer. Tilførsel af græs og Lucerne fra Johs. F. la Cours egne græsarealer, var ikke mere tilstrækkeligt, så man opkøbte den afskårne græs og Lucerne fra et par hundrede af egnes landmænd. I 1992 producerede 10-15 mand sæt på 12.000 tons foderpiller årligt.

En del blev eksporteret til bl.a. England, Tyskland og Findland.Senere blev der også fremstillet færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl. 

Foderstoffabrikkens stifter Johs. F. la Cour dør 1971. Johs. F. la Cour barnebarn Hans Henrik la Cour, kom til selskabet i 1969 og han lukkede selskabet LYPI Auning I/S i 2003.

Hedegaard Agro
I dag holder en afdeling af Hedegaard Agro til på adressen. To ældre haller er fjernet og erstattes af to nye stålsiloer med plads til hver 4.100 ton. Desuden indrettes nyt og større kontor. I de seneste to til tre år er faciliteterne til tørring og rensning af afgrøder blevet renoveret.

»Vi sparer omkostninger ved at indrette os mere rigtigt end i dag,« siger afdelingsleder Jens Chr. Hoppe.

»Vores håndtering bliver meget mere effektiv end nu, og dermed bliver vi bedre i stand til at sikre afgrødernes kvalitet.«

Hedegaard Agro satser ikke alene på foderkorn, men også på salgsafgrøder som maltbyg, raps, brødkorn m.v. Ud over modtagelsen af afgrøder råder afdelingen over et lager af gødning, sækkevarer og planteværn.»

I en tid, hvor mange grovvareforretninger er rationaliseret væk, er det en fornøjelse at bygge et nyt og topmoderne anlæg,« siger salgsdirektør Henrik Bendtsen og lover en praktisk og ligefrem betjening af kunderne i den nye afdeling. »Eksempelvis holder vi åbent for modtagelse døgnet rundt i de travle dage i høst. Det ved vi, at en del landmænd vil sætte pris på.«

Kilder: 
Bogtrykker Ejnar Thuesen Johansen i bogen Ohning gu’ bejr’et.
Landbrugsavisen, 16. maj 2014.

Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg