Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Auning Brugs historie

 

Her i denne bygning, Torvegade 16, blev i 1880'erne etableret den første Brugs med J. S. Rasmussen som uddeler. Vi ved ikke så meget om denne forretning. Den kunne imidlertid ikke klare sig i konkurrencen med de 5-6 andre dagligvarebutikker i Auning og blev nedlagt.

Det er uvist hvornår den blev nedlagt. J. S. Rasmussen gav ikke op og fortsatte med at handle med manufakturvarer fra Torvegade 16. 

I 1912 byggede han en 2 etages ejendom på Århusvej 1. Huset hedder "Hækkely" og ligger der endnu. Her åbnede J. S. Rasmussen under navnet "Flensborg-Lager Manufaktur & Kolonial".


Der skulle hengå nogle år før nogle mænd fra Auning og omegn stiftede den nye Auning & Omegns Brugsforening den 17. maj 1919. På det tidspunkt havde Øster Alling brugs eksisteret i 26 år og der havde også eksisteret brugser i Fausing og Vester Alling i adskillige år. Det er Brugsen til venstre i billedet. I det hvide hus i midten af billedet holder telefoncentralen til.

Der tegnedes 84 medlemmer til det stiftende møde. R.H. Haarder, Taarup valgtes som første formand. For at få et butikslokale, købte man slagtermester Henriksens ejendom Vestergade 14 for 18.150 kr.

Brugsen var dengang en "mandeforening" for i 1933 drøftedes det om kvinder skulle have stemmeret. Det kunne man ikke blive enige om, så det udsattes til næste generalforsamling. 

Indtil 1939 havde man ikke forhandlet spiritus, men nu skulle det være, så man søgte spiritusbevilling. Midt under besættelse fejrede man Brugsens 25 års jubilæum i 1944, med medbragt madkurv og en svingom i forsamlingshuset i Østergade 7.


25 års jubilæum den 17. maj 1944


Fra Kirsten Stenfeldt, biografdirektør ved Auning Bio fra 1969-1982 har vi fået en kopi af dette foto fra 1944. Billedet sidder i et af Kirsten Stenfeldts familiealbum, fordi Kirsten Stenfeldts farfar var Brugsens første uddeler fra 1919 til 1925.

Billedet er taget ved Brugsens 25 års jubilæum i 1944. På billedet ses brugsforeningens ansatte, bestyrelsen med ægtefæller. Gæsterne er fotograferet uden foran den daværende forretning Vestergade 14.

Til frokosten i forsamlingshuset var følgende inviteret: 
Forretningsfører Roslyng, F.D.B., Randers
Direktør Espensen, Andelsbanken, Randers
Revisor Velling, Kristrup
Direktør Mouritsen, D.A.K. Randers
Forhenværende gårdejer Peter Nicolaj Pedersen, Tårup
Gårdejer Aage Jensen, Slettengård, Tårup
Landpost Bredgård, Auning

Fra den første bestyrelse var følgende inviteret:
Baneformand M.C. Kjeldsen, Hurup St. - tidl. banearbejder i Auning
Anton Kjeldsen, Stånum - tidl boelsmand i Tårup
J. K. Jørgensen, Bode - tidl. boelmand, Lyngeroden
Fhv. gårdejer Søren Nielsen, Tårup
Foreningens første uddeler N. Stenfeldt, Auning.

Siddende bestyrelse ved jubilæet:
Gårdejer P. Mikkelsen, Tårup
Anton Petersen
Gårdejer R. H. Harder, Tårupgård
Niels Jensen (Ryom)
Alfred Rasmussen
Tidl. sognerådsformand S.K. Andersen

Program ved 25 års jubilæet:
Kl. 12: Frokost i Forsamlingshuset, Østergade 7
Kl. 16: Fremvistes i Auning Bio: Den Nye Andelsfilm
Kl. 18: Fællesspisning i Auning Forsamlingshus - medbragt mad og kaffe
Kl. 19: Musikken spiller op til dans 
Hvornår der har været fotografering foran Brugsen, Vestergade 14 vides ikke.

Desværre kender vi ikke alle jubilæumsgæsterne på fotografiet, men følgende er udpeget af Kirsten Stenfeldt, Birgitte Vestergaard Nielsen, Inger Marie Linnemann og Kaj Jensen, Tårup:  
1: Laura Madsen. 4: Cecilie Harder. 6: Sofie Nielsen. 13: Carl Madsen, uddeler fra 1926 til 1963. 15: Aage Jensen. 17: Peter (Didrik) Nicolaj Pedersen, Tårup. 23: S. K. Andersen, sognerådsformand for Fausing-Auning Sognekommune fra 1937 til 1943. 26: Peter Mikkelsen. 27: Søren Nielsen, medlem af Brugsens bestyrelse (EL-installatør Iver Nielsen's farfar). 28: Niels Christian Stenfeldt, Brugsens første uddeler fra 1919 til 1925. 29: Mette Stenfeldt. 30: R. H. Harder formand for Brugsens bestyrelse i en længere årrække. 31: Hele Poulsen. 32: Anker Poulsen. 33: Post Bredgaard. 34: Niels Ryom Jensen.


Foran det nuværende hus lå et andet hus helt ud mod Vestergade. Omkring 1920 sælger slagtermester Henriksen sin butik til den nystiftede Auning og Omegns Brugsforening. (På det tidspunk havde Øster Alling Brugs allerede eksisteret i 26 år). 

I Egnsarkivets årsskrift fra 2007 er der en detaljeret beskrivelse af Auning Brugs historie.

I 1967 blev der bygget en ny forretning i baghaven, hvorefter den gamle forretning blev revet ned.
I 1976 blever Brugsen flyttet til Centervej og derved blev der plads til Flensborglageret, som ikke længere kunne være i Hækkely, Århusvej 1.

Frisør Kaj får salon i bygningen ud mod centervej. I dag er det Frisør Cassiopeia som driver salon i lokalerne.
Da Flensborglageret stopper flytter Mikkels Lagersalg ind. I dag hedder forretningen TIFF.

Flensborglageret har skiftet facade nogle gange, men hvornår?

Imellem Brugsen og den tidligere telefoncentral lå Auning Frysehus, hvor omkring 50 familie på andelsbasis havde hver sin box i frysehuset. Blev nedlagt da køleskabet og fryser efterhånden blev hver mands eje. Nedrevet april 1979.

Auning Brugsforenings 100-års jubilæumsskrift

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:17. July 2021

Besøg