Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Jydsk Genkul, Auning

 

JYDSK GENKUL A/S

blev etableret i 1940 af tre tilrejsende civilingeniørerne: Lars Arnbak, Klaus Carsten Pedersen og Jørgen Damgaard som oprettede hovedkvarter i Auning, Juelsgade 5. Selve produktionen forgik flere steder, bl.a. i enden af Torvegade bag Blanketgaarden ved huset Virkelyst.

På ialt 6 anlæg forædlede Jydsk Genkul træ og tørv til erstatningsprodukter for benzin- og olieprodukter. I 1943 producerede firmaets 50 medarbejdere 1500 tons trækul og tørvekoks. samt 100 tons olier.

Anlæg 1 ved Nimtofte, opført 1940, var Jydsk Genkul's første anlæg
Anlæg 2 lå i enden af Torvegade i Auning. Her blev udvundet tørvekoks, tørveolie og smøremidler
Anlæg 3 var mobilt og bestod af 36 stålmiler og 2 beboelsesvogne
Anlæg 4 lå ved Virklund, Silkeborg
Anlæg 5 lå ved Frijsenborg skovene
Anlæg 6 lå ved Hampen. Her blev udvundet tjære, eddikesyre mm.
Kontorer og laboratorium lå i Juelsgade 5, Auning


Firmaet blev stiftet kort efter besættelsen af Danmark i 1940. På et tidspunkt hvor knapheden på brændsel voksede. Firmaet fik en stor produktion af trækul samt fine generatorkul af løvtræ, desuden også tørvekoks, tørveolie, motortjære, træolie, terpentin, smøreolie mm.

Jydsk Genkul forædlede i krigsårerne kulsvidningen og udnyttede restprodukterne. Alligevel lykkedes det at undgå al samarbejde med besættelsesmagten.

Efter krigen blev forsyningssituationen forbedret og i 1946-47 lukkede Jydsk Genkul. De tre civilingeniører forlod Auning med hver sin Auning-pige som ægteviv.  

Aktive i modstandskampen
Jørgen Damgaard var aktiv i modstandsbevægelsen og har bl.a. skrivet følgende om befrielsen:

Som leder af en modtagergruppe, og senere en kampdeling fra Fausing, Allingåbro, Hørning og Auning Sogne blev jeg underlagt byledelsen i Randers (Kaptajn W. Lonsdale) med udgangspunkt i november 1943. I 1944 indgik gruppen i en kampdeling i et kompagni underlagt ritmester Fabricius Skramsø. Modtagergruppen modtog i alt 3 sendinger. Kampdelingen var beredt på at besætte Tirstrup flyveplads samt tyskernes depot i Auning.

Den 3. maj var undertegnede til orienteringsmøde på bryggeriet Thor i Randers, hvor vi fik besked på at stå klar i de kommende dage. Den 4. maj fik medlemmer af kampdelingen besked om at klargøre våbnene i Løvenholm skov og Gammel Estrup skovridergård. Frihedsbudskabet blev vi underrettet om ca. klokken 20.30. Hvorefter jeg gav besked til samtlige grupper om at mode på Gammel Estrup skovridergård om morgenen den 5. maj, hvor også armbindene blev distribueret.

Om morgenen besatte vi tyskernes depot i Auning og næste dag (6. maj) indkredsede vi Tirstrup flyveplads. Delingens hovedkvarter var I disse dage Feldballe Forsamlingshus. I øvrigt måtte delingen i de følgende uger forsyne de tyske flygtninge (ca. 800 mand). Forsyningerne blev skaffet fra tyskernes varedepot i Auning. Den lokale modstandsbevægelse fik hovedkvarter i banken i Auning. I de følgende dage foretoges adskillige anholdelser fra vores gruppes side af værnemagere og nazister.


Jørgen Damgaard blev 93 år og døde i 2009.

Kilde: Ejnar Thuesen Johansen og Ole Arnbak

Besøg i øvrigt hjemmesiden www.genkul.dk

Video om Jydsk Genkul

I 1943 optog Lars Arnbak en film om virksomheden. Den blev i 2009 bearbejdet og lagt på DVD af Ole Arnbak, Fiddlefilm.dk. AuningBymuseum.dk har fået tilladelse til at lægge disse optagelser her på siden. 

Filmen om Jydsk Genkul er delt i 2 videoer herunder. Part 2 indeholder desuden optagelser fra Skovriddergården ved Auning.                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg