Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Ældre Sagen - ROUGSØ-SØNDERHALD


Ældre Sagens 480.000 medlemmer er organiseret i 231 kreds- og lokalbestyrelser. Arbejdet i lokalbestyrelsen koordineres af 5 – 9 medlemmer, der bliver valgt på det lokale årsmøde. De arbejder ligesom Ældre Sagen på landsplan uafhængigt af partipolitiske interesser.

• Alle kan deltage som frivillige også uden at være medlem af Ældre Sagen.
• Ældre Sagen arbejder ud fra et fælles formål
• Ældre skal anerkendes som ligeværdige borgere
• Ældre skal have ret til at bestemme over deres egen tilværelse
• Ældre skal have mulighed for at klare sig på deres egne betingelser uden at være afhængige af andre
• Svage ældre skal have forsvarlig, værdig pleje og omsorg 
 

Christian Staugaard Nielsen
lokalbestyrelsens formand
Mobil: 27636350
Mail: christianstaugaardnielsen@hotmail.com


Hjemmeside: 
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Rougsoe-Soenderhald

 

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:24. March 2021

Besøg