Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Huse i Torvegade

Genvej til husene i Torvegade

1 - 1A - 2 - 2C - 2D - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18​​​​​​​

I Torvegade ses flere interessante huse. I enden af gaden, op mod landevejen, lå Gerstrøms købmandsgård lige før banken på hjørnet. Man ser også en ladebygning mellem selvekøbmandsgården og den gamle isenkrammerforretning.

Gerstrøms leverede varer til det meste af Djursland med hestevogn. Til Mols benyttede man først tog til Århus og derefter skib til Thorup Pakhus ved Knebel. Læs mere om købmand Gerstrøm her!

L. D. Steffensen med unge damer i Torvegade. Steffensen var bl.a. cykelhandler, bestyre af Thor-depotet, Kosangas-depotet, biludlejer og filmoperatør i Auning Bio.

Klik for et stort format!


Genvej til husene i Torvegade

1 - 1A - 2 - 2C - 2D - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18

Torvegade 1

Den gamle stationsbygning, som nu er advokatkontor, stod færdigbygget da det første tog kørte ind på Auning Station den 24. august 1876.

Jernbanens betydning for byen er beskrevet i billeder HER

Torvegade 1A

Auning Bibliotek
- eller Kulturperronen - blev indviet den 8. august 2008. Bygningen er bygget præcist der hvor skinnerne har ligget. - Man skal bare åbne 2 døre og togene kan køre lige igennem :O) 

Torvegade 2

Gerstrøms gamle købmandsgård, hvor Guldbageren og Real Mæglerne idag har til huse.

Denne bygning kan føres tilbage til 1876. Bygningerne nedbrændte i 1883, blev genopbyggede og havde en del skiftende ejere, som prøvede kræfter her, indtil Gerstrøm kom til i 1905.

ALTA havde i en periode forretning i lokalerne.

Familien Gerstrøms betydning for byen er beskrevet i billeder HER

Gerstrøm købte formodenlig købmandsforretningen af H. P. Nielsen, der startede som købmand i 1889. Teksten om H. P. Nielsen stammer fra et jubilæumsskrift for Jydsk Grundejer- og Kreditforening.

Torvegade 2C og 2D

Bag Bundgaards gamle isenkrammerforretning og bag Gerstrøms gamle købmandsgård, ligger Møllebristroen og nogle mindre butikslokaler, hvor en række mindre butikker har haft deres virke. 


Bemærk at der står "Bag Alta" i Mølle-Bistroens annonce fra 1992

Torvegade 3

Jens Gatting stod opført som ejer i 1904.

Her lå et af byens 3 trædrejeri: Auning Trædrejeri beskrevet her med mange bileder og video

Her har  bl.a. Blanketgården og Nye Jydske holdt til i fabriksbygningerne.

Torvegade 4

Urmager og blikkenslager J. F. Rasmussen fik bygget denne ejendom i 1904 og startede en isenkramforretning. Forretning blev videreført af sønnen "Rasurmager"

De næste ejere af isenkræmmer- forretningerne var O. Ambrosius, Niels Bundgaard og Lone Pedersen.

Senere har der været flere
forskellige forretninger her.
Bl.a. en boghandel og senest har Sigmar Farvehandel holdt til her.
I august 2014 flyttede Sigmar til Centervej 21 - i Flüggers tidligere lokaler.


Bundgaards gamle forretning i Torvegade 4 har ikke et navn, men istedet har der stået opførelsesåret, der hvor der normal ville stå husets navn.

Det sjove er her, at årstallet 1904 har været skrevet på 2 forskellige måder. Den øverste: MCMIV, er den ældste og nok den mest korrekte. MCMIV bliver ændret til MDCCCCIV, formodenlig i forbindelse med at huset bliver renoveret og malet gult. 

I dag er feltet bare malet sort. Det ville ellers være flot med de smukke gamle romertal MCMIV sat ind igen.

Torvegade 5

Torvegade 5 ligger som det sidste hus på Torvegade. Helt ude bag fabriksbygningerne. Huset hedder "Virkelyst". Opførelsesår: 1960

I baghaven lå Jydsk Genkul, der hvor der i dag forarbejdes brænde.


Genvej til husene i Torvegade

1 - 1A - 2 - 2C - 2D - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18

Torvegade 6

Ejendommen er bygget i 1877 af byens musiker, Palle Andersen, som også har bygget kroen.

Ejendommen blev solgt til kommis Jens Hansen, der etablerede sig som manufakturhandler. I 1903 blev manufakturforretningen overtaget af J. Chr. Stampe, senere kom sønnen Ejvind Stampe til. 

Sidst i 1960'erne overtog Svend Aage Nielsen forretningen og ændrede navnet til Textilhuset.

I 1980'erne havde Peter Andersen og frue en boghandel, som hed Bogladen i lokalerne. Peter Andersen var også lastvognschauffør og blev mellem venner kald Peter Overlæs.

Siden kom Døgnbutikken til (1999). Denne blev senere lagt sammen med Guldbagere, Torvegade 2. 

Under Torvegade 4 kan man se et billede af Døgnbutikkens facade.

Torvegade 7

Enebo på Torvegade 7 er den lille hvide ejendom der ligger overfor varmeværket på Energivej. Grunden har tidligere tilhørte Auning Savværk.

Opført i følge BBR i 1910.

Torvegade 8

Svend Nielsen var i 1981 en tur rundt i Auning på cykel. Han havde sit kamera med og tog bl.a. dette billed. 

Huset er bygget 1900. Her åbnede A. Th. Andersen i 1914 en moderne fedevare- og viktualieforretning, som drev frem til sin død i 1954. Det blev til 40 år som slagter i Auning. Han kørte også landture med sine varer. 

Flere andre har drevet slagterforretning i dette hus. I 1968 var det Niels Andersen som havde slagter- og viktualieforretningen. I baghuset har der været slagtehus. Man skulle igennem huset for at komme til baghuset.

Her havde Birthe Knuth, Auning Kro indrettet Auning Minimuseum fra 1999 til 2006. Da kroen blev solgt i 2006 blev minimuseet flyttet til Mariager fjor.

Torvegade 10

Dette hus lå på adressen Torvegade 10. Billedet stammer fra 1924.

C. Christiansen havde her Sadelmager- & Møbellforretning og beboelse. Værkstedet var i en bygning bag huset.

I følge folketællingen i 1940 boede Marie Kristine og Aage Jensen her på Banegaardsgade 10 (Nuværende Torvegade). Aage Jensens erhverv er oplyst som forhenværende købmand og savskære på Auning Savværk.

Huset opkøbt af naboen viktualiehandler A. Th. Andersen som gav huset navnet Annalyst, formodentlig opkaldt efter sin hustru.

I 1946 etablerede Ejnar Thuesen Johansen byens første bogtrykkeri i baghuset til dette hus. Virksomheden hed Auning Bogtrykkeri, som i dag fortsat er i drift på Industrivej. Drives af Ejnar Thuesen Johansens søn Jacob.

Huset blev i 1993 revet ned for at gøre plads til vejen Mølletorvet.Klik på billederne for en større kopi

Torvegade 12

Byens musiker, Palle Andersen, viste det initiativ at bygge Auning Kro, søgte og fik beværterbevilling hertil og kunne fejre dens åbning samtidig med banens indvielse den 24. august 1876. 

Mere om kroens historie HER

Torvegade 14

Torvegade 14 blev nedrevet i 2007 for at give plads til en rundkørsel. Men på grund af besparelser er planen endnu ikke ført ud i livet.

I 1904 og i 1925 er der dokumentation for at skomager N. B. Jensen har haft sit virke på adressen.

Ifølge folketællingen fra 1940 boede Mette-Marie og Bertel Jens Christensen Stentoft her på Banegaardsgade 14 (Nuværende Torvegade). Erhverv er oplyst som "aldersrente".

Torvegade 16


Her blev i 1880'erne etableret den første Brugs med J. S. Rasmussen som uddeler.

På grund af hård konkurrence fra byens købmænd måtte Brugsen lukke.  J. S. Rasmussen fortsatte med egen forretning, byggede Hækkely, Århusvej 1 og åbnede her under navnet "Flensborg-Lager Manufaktur & Kolonial".

Efter J. S. Rasmussen var flyttet ud, åbnede K. J. Møller en skræderi og manufakturforretning på adressen. Walin Feder fortæller, at der også har været en afdeling af Magasin de Nord i huset.


Ifølge folketællingen fra 1940 boede Nikoline og Karoline Møller her på Banegaardsgade 16 (Nuværende Torvegade). Karoline tilbød musikundervisning og de drev også skræderi- og manufakturforretning fra adressen.

Her har Arne og Ketty Kofoed boet. De drev taxakørsel, var forhandler af Stjerne-Øl og lejede bl.a. tårnværelset ud. 

Torvegade 18

Det nuværende hus, Torvegade 18 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1927.

I 1904 havde urmager Chr. Christensen sit virke på adressen.

Chr. Christensen var en altmuligmand, han har endda installeret det første centralvarmeanlæg i byen, noget usædvanligt for en urmager.

Chr. Christensen flyttede senere sin urmager-, brille-, guld og sølvforretning til Vestergade 13, hvor hans søn Svend senere overtog forretningen og efter ham barnebarnet Arne Kruse Christensen.

Chr. Christensen etablerede også Auning Elektricitetsværk


Genvej til husene i Torvegade

1 - 1A - 2 - 2C - 2D - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:25. December 2022

Besøg