Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Velkommen til Auning Borgerforening!

 

Indmeldelse/kontingent:
Et medlemsskab af Auning Borgerforening koster KUN 200 kr. årligt for hele husstanden. Et personligt medlemskab koster KUN 100 kr. årligt.

Overfør beløbet via MobilePay: 81721. Eller overfør beløbet til reg.nr. 7260 konto 000 1 254 617. Husk at opgive dit navn og adresse ved indbetalingen!

Som medlem er du med til at sikre opsætning og vedligeholdelse af byens flotte flagallé

 

Bestyrelsen for Auning Borgerforening:

Henning Millard, forman og sekretær
Mobil: 4194 4081. Mail: henningmillard@gmail.com

Frank Bjerregaard, næstformand, Skovdalsvej 22, Auning
Mobil: 2012 3771. Mail: fbj@dlg.dk

Thorkild Andersen, kasserer. Linde Alle 35, Auning
Mobil: 3048 7400. Mail: thorkildpost@gmail.com

Palle Mortensen, bestyrelsesmedlem. Kirkevej 14, 8963 Auning
Mobil: 2710 9006. Mail: palle@2-of-us.dk

Dorte Høj, bestyrelsesmedlem. Moselunden 65, Auning
Mobil: 4028 4269. Mail: dorte.hoj.auning@gmail.com
 

Der flages følgende dage i 2023:

25.03.: Gymnastikopvisning
09.04.: Påskedag
16.04.: Dronningens fødselsdag
29.04.: Konfirmation
30.04.: Konfirmation
05.05.: Danmarks befrielse / Konfirmation
06.05.: Konfirmation
18.05.: Kr. Himmelfartsdag
28.06.: Pinsedag
05.06.: Grundlovsdag
08.06.: AuningLøbet
15.06.: Valdemarsdag
05.09.: Danske udsendte soldaters dag
25.11.: BrixMiniCup 
26.11.: BrixMiniCup 


1-2 gange årligt tages flagalleen ikke ned for natten
Det kan godt virke forkert, når flagalleen 1-2 gange årligt ikke tages ned for natten, men Auning Borgerforening betragter flagalleen som udsmykning af bybilledet og følger derfor ikke de almindelige flagregler. Det store "rigtige" flag på pladsen foran Djurslands Bank tages derimod ned for natten.
 

Repræsentation af fanen ved begravelser/bisættelser i Auning Kirke
Hvis afdøde var medlem af Auning Borgerforening og de pårørende ønsker repræsentation af foreningens fane, kan det ske ved henvendelse til Henning Millard, 4194 4081 eller en anden fra bestyrelsen.

Visioner og mål for Auning Borgerforening (AB)

 1. AB skal medvirke for trivsel og udvikling i Auning by og omegn.
 2. AB skal medvirke som bindeled mellem offentlige myndigheder og områdets beboere, foreninger og erhvervsliv.
 3. AB medvirker efter bestyrelsens skøn til løsning af væsentlige opgaver, der har betydning for området som sådan eller for større grupper af foreningens medlemmer.
 4. AB skal medvirke til gavn for Auning-området som et godt bosætnings- og erhvervsområde med gode rekreative og kulturelle muligheder.
 5. AB kan efter bestyrelsens bestemmelse tage initiativ til eller være del af arrangementer og initiativer, der fremmer foreningens formål.  
 6. AB skal driver Auning bys flagalle og sikrer, at flagalleen er i pæn og præsentabel stand.

Bestyrelsen vil leve op til disse visioner og mål ved at
understøtte og arbejde med følgende indsatsområder:

 1. At være med til at udvikle Auning by til en levende, spændende og aktiv sammenhængende by med handel, kultur, byliv og turisme, der er interessant og med kant.
 2. At være med til at sikre, at borgerne og besøgende oplever Auning som en attraktiv, unik og overraskende handelsby.
 3. At være med til at sikre, at bymidten bruges aktivt - både i og udenfor butikkernes åbningstid.
 4. At være med til at øge attraktionsværdien af Auning for både erhverv, kultur og turisme – alt sammen med borgerne i centrum.
 5. At være med til at gøre Auning til fremtidens attraktive bosætningsområde.
 6. At medvirke i planlægningen for at få udviklet en plan for Auning by. 
 7. At være med til at fastholde og gerne forny Auning-ånden ved at skabe værdi gennem attraktiv og levende kultur, handel, fritidsfaciliteter m.v.
 8. At arbejde med øget medborgeransvar og borgerinvolvering.
 9. At være med til at få sat aktiviteter i gang, der giver borgerne gode oplevelser.
 10. At medvirke til at der tages godt imod nye tilflyttere.
 11. At understøtte det konstruktive og gode samarbejde mellem borgerne, andre foreninger, de handlende, virksomhederne og kommunen.

Godkendt på Auning Borgerforenings generalforsamlingen den 26.11.14
Revideret den 23. april 2018

Siden er sidst opdateret:02. March 2023

Besøg