Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Købmand Richard Foersom


1. lærer J. K. Rasmussen omtalte i 1918
købmand Richard Foersom på følgende måde
i bogen Jydske Byer og Deres Mænd:

"Richard Foersom er en mand med mange interesser udover det, der angår købmandsbutikken. Eksempelvis har han i årene 1905-09 bygget et stort antal ejendomme både i Auning og andre steder. Han har bygget ikke mindre end 12 huse i Auning by og 11 statshuse på Auning og Tårup Marker. Fortiden har han bl.a. kastet sig over tørveproduktion i større stil.

Foersoms hjem fortjener at blive fremhævet. Fru Foersom er formand for Kirkelig Forening og Richard Forersom er formand for Auning Ungdomsforening. Begge disse foreninger, der således er i gode hænder, har altså deres hovedkvarter i det Foersomske hjem. Dette er tillige mødestedet for Menighedsrådsmøderne der afholdes hver 14de dag. Det gæstfrie hjem, er for mange, ved at være centrum for åndelige rørelser.

Kirkelig Forening dannedes i Auning i 1915 med fru Foersom som formand. Foreningen mål var at der i Auning kunne lyde en alvorlig, grundtvigsk forkyndelse (som modstykke til at Indre-Mission fik bygget Auning Missionshus i 1915)."  

I dag er der ikke mange der kende den driftige købmand, men han har alligevel sat sig nogle varige spor. 


Fakta om købmand Foersom og købmandsgåden i Kirkegade:

1875 - Richard Foersom, født i Kolind 1875
           Udlært som kommis hos Købmand Rasmus Baden i Aarhus. 
1897 - Richard Foersom køber Rudolf Rasmussens købmandsforretning Kirkegade 2
1901 - Foersom får telefon, nr. 6 og er med i Aunings første telefonliste med 9 abonnenter 
1902 - Richard Foersom opføre første del af de nuværende bygninger 
1910 - Foersom er medejer og bestyrelsesmedlem i London Herre-Magasinet, Randers 
1913 - Richard Foersom bygger det første af 4 dobbelthuse i Østergade
1914 - Foersom får Justitsministeriets tilladelse til et håndkøbsudsalg 
           med medicin fra Nimtofte Apotek
1914 - Foersom stopper med at forhandle herretøj for at anvende lokalet til 
           medicinhandel og håndkøbsapotek
1914 - Foersom købmandsgård, Kirkegade 2 fremstår som en af de største i Auning
1914 - Foersom anvender navnet Auning Materialhandel i annoncer 
1914 - Foersom står opført som tørvefabrikant i Kraks Vejviser 1914
1918 - Foersom portrætteres i bogen Jydske Byer og Deres Mænd
1920 - Richard Foersom har følgende tillidsposter: 
           Menighedsrådsmedlem, bestyrelsesmedlem i Hjælpekassen/De Fattiges Kasse, 
           bankrådsmedlem i Folkebanken og formand for Kirkelig Forenings Ungdomsforening
1921 - Ragnhild Foersom dør 21. juni 1921 (hustru til Rich. Foersom) 
1924 - Reinholdt Erichsen fremstår som ejer af Auning Materialhandel, Kirkevej 2
1927 - Købmand og hestehandler J. C. Jensen overtager købmandsgården
1927 - Bankfuldmægtig, translatør G. Boesen overtager Foersoms telefonnummer 
1935 - Herman Christiansen kommer til Auning for at drive købmandsforretning 
           i hestehandler J. C. Jensen ejendom Kirkegade 2
1939 - Herman Christiansen stopper som købmand for at starte køreskole med bil 
           og motorcykler fra Vestergade 25
1946 - Annonce for købmand Hallberg Christensen. Handler med kolonial, tapet 
           og malervarer. Ejendommen ejes af hestehandler J. C. Jensen 


Hvad står der på denne gavl?
(øverste foto)

Dette spørgsmål fik Auning Bymuseum for omkring et års tid siden. Men vi kunne desværre ikke hjælpe. 

Selv folk, som har boet i byen siden deres barndom, kunne ikke hjælpe. Det forblev en gåde, hvad budskabet på gavlen handlede om.

Teksten står på gavlen af baghuset til Kirkegade 2. Kun når væggen er våd kan man ane nogle flere bogstaver, men ikke nok til at det har givet mening.

I en anden forbindelse, blev et fotografi fra 1931 af den nedbrændte møbelfabrik i Middelgade studeret nærmere (nederste foto). I højre side blev spottet en tekst. Det kunne faktisk godt være den samme gavl, med det ulæselige budskab. Nogle af de læselige bogstaver passede med bogstaverne på det gamle foto fra 1931.

Auning Bymuseum har en liste over hvem der har haft de første 100 telefonnumre i Auning. Denne liste viste sig at indeholde løsningen. I 1924 stod Auning Materialhandel ved Reinholdt Erichsen opfør med telefonnummer 38. 

Så på gavlen har der stået: 
Auning Materialhandel 
Reinholdt Erichsen

I 1935 bliver ejendommen overtaget af købmand Hallberg Christensen. Herefter er gavlreklamen blevet fjernet eller fået lov at forfalde. Ikke mærkeligt, at ingen har kunne huske teksten, som formodentlig kun har været ”aktiv” fra 1924 til 1935.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg