Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

FAKTA om Auning i følge Norddjurs Kommune i 2009

Norddjurs Kommune definere Auning som en "Hovedby", Allingåbro, Vivild og Ørsted som "Centerbyer" og  f.eks. Gjesing og Nørager som "Øvrige byer med Landzone".

I 2009 havde AUNING, ca. 2600 indbyggere

Kommuneplanen fra 2009 siger:

Auning har med sin beliggenhed i forhold til infrastrukturen og handelsliv et godt udgangspunkt for vækst.

Funktioner: Kommunal og privat service, detailhandel, erhvervsliv omfatter auto- og byggesektoren og grafiske branche.

Natur: tæt beliggenhed til Løvenholm-skovene og Gammel Estrup

Kommunalbestyrelsens mål: 

  • Auning skal udvikle sig som hovedby for den vestlige del af kommune 
  • Detailhandelen skal styrkes 
  • Bycentret skal udvikle sig med hensyn til størrelse og attraktivitet 
  • Klyngen af grafiske virksomheder skal have mulighed for at vokse 
  • Beliggenhed ved Gl. Estrup og Løvenholmskovene skal udnyttes 
  • Hovedvej 16 føres syd om byen, så bymiljøet kan forbedres 
  • Sporene efter Aunings periode som stationsby skal bevares

Redegørelse

På grund af sin udpegning som hovedby tildeles Auning særlige muligheder for at udvikle sig befolknings-, erhvervs- og servicemæssigt, og handelscentret har fået mulighed for at videreudvikle sig til et attraktivt og konkurrencedygtigt handels- og servicecenter. Auning er tildelt mulighed for nye attraktive boligområder tæt ved rekreative arealer, ligesom der er sikret mulighed for at tilføre nye boliger centralt i byen.

Den udstukne ramme for detailhandel skønnes at være tilstrækkelig til at dække behovet for nybyggeri til butiksformål inden for planperioden.

I 1988 er der lavet en perspektivplan for centerudbygningen. Det fremgår af planen, at der skal kunne opføres en række nye 2-plans byggerier med lejligheder på første etage og butikker i stueetagen. Planens ideer og forslaget er siden fulgt op ved lokalplanlægning. Planen er efterfølgende delvist realiseret ved opførelse af flere nye forretningsejendomme, torve og pladser. 

Kulturmiljø  

Kommunalbestyrelsen ønsker, at sporene efter byens periode som stationsby  som udgangspunkt  skal bevares. I sager om nedrivninger, ombygninger, anlægsarbejder og nybyggeri skal der derfor i videst muligt omfang tages hensyn til de kulturhistoriske spor, så de bevares for eftertiden. 

Trafikanlæg

Hovedvejens forløb gennem Auning giver miljømæssige og sikkerhedsmæssige problemer. Derfor har Vejdirektoratet tidligere arbejdet med at flytte hovedvejen syd om byen. Vejdirektoratets projekt er optaget i kommuneplanen, fordi det har afgørende betydning for byudviklingen og arealdisponeringen. Der skal tages højde for arealreservationer til vejanlægget i forbindelse med udlægning af nye erhvervsarealer mod syd. Det præciseres, at linjeføringen for en eventuel sydlig omfartsvej ikke er endelig, og at det indgår i overvejelserne om trafikbetjeningen omkring Auning, om den nuværende centervej kan opgraderes til en øget trafikbetjening.

Nye byudviklingsområder

På grund af Aunings rolle som hovedby i den vestlige del af kommunen udlægges der relativt store områder til byvækst.

I den østlige del af Auning på de attraktive arealer mellem byen og Løvenholm-skovene er der udlagt et nyt byudviklingsområde.

FAKTA om Auning - ifølge Wikipedia

Land:  Danmark
Region: Region Midtjylland
Kommune: Norddjurs Kommune
Sogn: Auning Sogn
Postnr.: 8963 Auning

Demografi
Auning by: 2.725 indbyggere (2011)
Kommunen: 38.148 indbyggere (2010) 
Areal: 721,18 km²
Tidszone: GMT +1
Koordinater: 56° 25′ 88″ N, 10° 22′ 61″ Ø
Hjemmeside: www.auningby.dk
 

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Auning

AUNING - ifølge Wikipedia ...

Wikipedia, den frie danske encyklopædi

Auning er en by på Djursland med 2.725 indbyggere (2011), beliggende i Auning Sogn.

Den ligger ved Primærrute 16 mellem Randers og Grenaa og hører til Norddjurs Kommune i Region Midtjylland.

Auning var stationsby på den nedlagte Randers-Ryomgård jernbane.

Lidt vest for byen herregården Gammel Estrup med landbrugs- og herregårdsmuseum.

Øst for byen ligger et stort sammenhængende skovområde bestående af Auning Skov, Tårup Skov, Løvenholm Skov og Fjeld Skov.

Den tidligere kartoffelmelsfabrik i Auning er købt af staten og indrettet som magasiner for Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup.

Auning var før 2007 hovedby i den tidligere Sønderhald Kommune.

 

Auning Sogn ifølge Trap Danmark anno 1900

Klik for en læsbar version

En by i udvikling ...

Sådan har Auning i grove træk udviklet sig fra et lille landsbysamfund til et større bysamfund med mange butikker, boligkvarterer og industriområder.


Historisk Atlas er en guldgrube af oplysninger
HistoriskAtlas.dk er et interaktivt kort, med fakta og oplysninger om bygninger, landskaber, mindesmærker og skibsforlis i Danmark. Informationerne kommer fra mere end 220 museer, arkiver og biblioteker

HistoriskAtlas.dk er en guldgrube af oplysninger og på hjemmesiden kan du finde ud af meget mere om din lokalhistorie og når du er logget ind, kan du planlægge ture i kendte og ukendte byer og landskaber. 

Du kan også selv tilføje information og historier om lokale lokationer samt vælge forskellige historiske kort til og fra ovenpå et nutidigt og dermed se udviklingen i både kort, landskab og navne.


Se luftfoto af din eget bolig fra 4 verdenshjørner
I 2017/18 blev hele Danmark gennemfotograferet fra alle 4 verdenshjørner. Der er taget 1,3 millioner "skråfoto" fra en flyvemaskine.

Prøv at starte på her: skraafoto.kortforsyningen og tast din adresse ind i søgefeltet og zoom helt tæt på det sted du bor. Billederne kan frit hentes og bruges som man vil.

Norddjurs Kommune har et væld af special kort over Auning - og resten af kommunen.
Klik på billedet er HER for at komme frem til den kommunale kortsamling. (nogle af kortene kræver tilmodighed, da de er temmelig lang tid om at opdatere). 

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:22. September 2020

Besøg