Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Historien om Auning Kro

Ejere af Auning Kro gennem tiderne:

1876-1877: Palle Andersen (byens musiker)
1877-1902: N. Fischer
        -1905: Partikulier Becker, Århus
1906-        : Gæstgiver A. N. Zakariasen (ejede også Hotel Langaa fra 1908)
1908-1915: M. Brøgger fra Dyrlægegården (byggede den store teatersal)
1915-0000: Astrid og Jens Jensen (kun kort tid)
                    Murermester Peter Poulsen ejede i perioder hotellet
                    Ejerskabet var vist som pant for ubetalte regninger
                    Peter Poulsens datter, Esther var i en periode bestyrer
1920-1934: Marius Marcussen (tidligere forretningsfører på Floes Teglværk)
1934-1955: Jens Dahl og frue - flyttede til Møllevænget efter salget
1955-1957: Frk. Kirstine Daugaard Pedersen
1957-1900: Hotelforpagter Pedersen, Hjallerup
1972-1979: Lilly og Ove Jacobsen (tilbød diner transportable fra kroen)
1979-2006: Birthe og Johny Knuth Nielsen (driver nu Minimueum)
2006-0000: Susanne og Henrik Jensen 

Mange navne på etablissementet:
Auning Gæstgivergaard
Auning Afholdshotel
Auning Hotel
Auning Kro

 

Teatersal med plads til ca. 400 mennesker på Auning Kro

I årene inden jernbanens indvielse i 1876 havde forudseende og initiativrige folk allerede tænkt på fremtiden, og der blev hurtigt bygget enkelte huse omkring den kommende stationsbygning, bl. a. Auning kro. Området fik betegnelsen „Ny Auning" som kontrast til kirkebyen "Gammel Auning". 

I 1856 fik folk i Auning officiel tilladelse til at drive handel fra bopælen med produkter af enhver art. Det betød at flere forretningerne blomstrede op. Særlig omkring stationen, men også langs den nyanlagte landevej. Byens musiker, Palle Andersen, viste det initiativ at bygge Auning Kro, søgte og fik beværterbevilling hertil og kunne fejre dens åbning samtidig med banens indvielse den 24. august 1876. 

Efter et års tid solgte han kroen til N. Fischer, der i de 25 år, han var gæstgiver, udvidede og drev forretningen op på højde med lignende kroer på egnen. Hans efterfølger, M. Brøgger, udvidede stadig og byggede i 1909 teatersalen, der kunne rumme ca. 400 mennesker, hvilket selvfølgelig blev byens største samlingslokale. 


Byens første kæmner, som svare til vore tiders kommunaldirektør, hed Søren Marius Nielsen og kom fra Ollerup på Sjælland. Sammen med sin kone, Bodil Kathrine Nielsen og 5 af deres i alt 9 børn flyttede til Auning i 1936. Sognerådet havde lejet en lille lejlighed til dem på første sal af hotellet, kontoret blev indrettet underneden i en krostue og brugt som byens første kommunekontor. 

Gennem en hel menneskealder var ejeren Jens Dahl, der efter kort tid fik spiritusbevilling på trods af megen modstand og useriøse argumenter fra en bestemt del af sognets beboere. Med en klar og positiv tilkendegivelse fra sognerådet med dens formand, Niels Rafn, i spidsen, lykkedes det at hale bevillingen hjem. Netop denne hotelejers myndige og retfærdige optræden gjorde hurtigt sit til, at også modstanderne bifaldt afgørelsen. 

Sognerådsformand Niels Rafn (1943-46 og 1950-54)


Badminton startede på kroen

Indtil 1949 blev al træning og kampe afviklet i hotellets sal. I 1950 fik Badmintonafdelingen plads i skolens nye gymnastiksal, men der blev fortsat spillet Kampe på hotellet. Dette klip fra Randers Dagblad er fra 1953.

I 1972 - og formodenlig frem til 1979 - var kroen ejet af Lilly og Ove Jacobsen. Som det fremgår af denne annonce fra Adresse- og Håndbogen 1972-73 tilbød kroen også Diner Transportable. Bemærk at Auning Kroens telefonnummer ender på 13, som kroen oprindelige telefonnummer, helt tilbage til 1924.

Fra 1979 og frem til 2006, var Birthe og Johnny Nielsen ejere af Auning Kro. De udbygget yderligere, så Auning kro blev en af de smukkeste bygninger i byen samtidig med, at værtsparret har gjort stedet til et af landets bedste spisesteder. 

Birthe var også kendt for miniseum med dukkehuse. På hjemmeside  http://www.miniseum.dk/historie.htm, fortæller Birthe om tiden med Auning Kro: 

Min historie har taget noget af en ændring, i og med min mand og jeg har solgt vores "livsværk" Auning Kro, det var en meget stor beslutning, men set i bakspejlet en rigtig god beslutning. Hvis jeg i korte træk skal fortælle om de 27 år vi drev vores forretning, kunne jeg fortælle om de byggerier vi opførte:

Ny fløj med flotte selskabslokaler og værelser, renoverede den gamle fløj med restaurant, men ikke mindst byggede et helt nyt køkken med en enorm kapacitet. Vi havde en helt fantastisk forretning, men vi arbejdede stort set både nat og dag. Til vore efterfølgere af Auning Kro, overdrager vi en flot og velfungerende forretning, med et køkken som er kendt for sin kvalitet, i både ind- og udland.

Klik for et stort format!

Birthe Knuth åbnede den 1. oktober 1999 Auning Miniseum i nabohuset, den tidligere slagterforretning i Torvegade 8. I 2006 flyttede Birthe sit museum til Memstrupvej 1, Mariager, hvor det var bedre plads. Besøg minimuseet her eller besøg Birthes Facebookside her.1. november 2006 overtog Susanne og Henrik Jensen

På kroens hjemmeside, skriver de bl.a.: Vi havde i flere år drømt om at købe kro, og drømmen gik i opfyldelse ved overtagelse af Auning Kro. Vi har altid vidst, at vi gerne ville have et sted, hvor vi kunne servere rigtig god mad og hygge om vores gæster. 


Henrik er udlært tjener og kok. Susanne er handelsuddannet og er rig på erfaring i at være i kontakt med mennesker og god for en kvik bemærkning. Vi håber, at vort køkken bliver kendt for vore gode gastronomiske menuer og venlige betjening, og vi håber, at kroen vil vedblive med at være samlingsstedet for Aunings borgere, når der er behov for sammenkomst i enhver anledning.

Auning Kro
Torvegade 12 
Tlf.: 86 48 34 53 
Mail: post@auningkro.dk
Hjemmeside: www.auningkro.dk

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg