Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Husene i Kirkegade

Kirkegade er en af de ældste gader i Auning. Det var den naturlige forbindelsen fra syd mod kirken og den gamle landsby omkring skolen og kirken.


Genvej til de enkelte huse i Kirkegade:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

19 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34

Gamle gadebilleder fra Kirkegade

Klik på billedet for at se en større version!

Her et af de ældste fotos af Kirkegade. Der er kun bygget på højre side af vejen, så det er ihvertfald fra før 1925, hvor Kirkevej 9 bliver bygget på den anden side af vejen. Sønderhald Egnsarkiv har dateret billedet til 1908.

Bemærk jernbanen i forgrunden og bommene i højre side af billedet. I baggrunden ses Porsbakkernes kendte profil. Fotografen har stået der hvor SuperBrugsen i dag ligger.


 

Klik på billederne for en større version

Kirkegade 1

Kirkegade 1 har ifølge BBR-oplysninger også adressen Vestergade 10 (?)
Huset er ifølge BBR-oplysninger opført 1900. 

Bygget af O. A. J. Nielsen i 1900 efter at hans første bageri brændte over på den anden side af gaden, Vestergade 3. 

Kirkegade1/Vestergade 10 har siden først i 1970'erne været møntvaskeri.

Kirkegade 2

Købmand Richard Foersom købte Kirkegade 2 i 1897 af Rudolf Rasmussen.

Den første del af de nuværende bygninger opført Richard Foersom i 1902. Da Foerson i 1914 fik Justitsministeriets tilladelse til at åbne et håndkøbsudsalg med medicin fra Nimtofte Apotek, blev butikslokalerne udvidet.

Kirkegade 2 fremstod fra 1914, med forretningslokaler og udbygninger som en af de største købmandsgårde i Auning.

Se også portrættet af Richard Foersom her

Omkring 1927 overtog købmand og hestehandler J. C. Jensen Kirkegade 2.

Efter få år forpagtede han købmandsgården ud til forskellige købmænd, men bliver boende i den ene del af huset. Den sidste forpagter var Købmand Hallberg Christensen.

Svend Christiansen, fortæller om Kirkegade 2: Mine forældre kom til Auning i 1935, som et ungt købmandspar fra Skader. De overtog Richard Foersoms butik i Kirkegade 2. Det var hestehandler J. C. Jensen som ejede bygningerne. Min far, Herman Christiansen, drev butikken frem til 1939, hvor han købte Vestergade 25, for at starte køreskole med bil og motorcykler. 


Hvad står der på denne gavl?
(øverste foto)

Dette spørgsmål fik Auning Bymuseum for omkring et års tid siden. Men vi kunne desværre ikke hjælpe. 

Selv folk, som har boet i byen siden deres barndom, kunne ikke hjælpe. Det forblev en gåde, hvad budskabet på gavlen handlede om.

Teksten står på gavlen af baghuset til Kirkegade 2. Kun når væggen er våd kan man ane nogle flere bogstaver, men ikke nok til at det har givet mening.

I en anden forbindelse, blev et fotografi fra 1931 af den nedbrændte møbelfabrik i Middelgade studeret nærmere (nederste foto). I højre side blev spottet en tekst. Det kunne faktisk godt være den samme gavl, med det ulæselige budskab. Nogle af de læselige bogstaver passede med bogstaverne på det gamle foto fra 1931.

Auning Bymuseum har en liste over hvem der har haft de første 100 telefonnumre i Auning. Denne liste viste sig at indeholde løsningen. I 1924 stod Auning Materialhandel ved Reinholdt Erichsen opfør med telefonnummer 38. 

Så på gavlen har der stået: 
Auning Materialhandel 
Reinholdt Erichsen

I 1935 bliver ejendommen overtaget af købmand Hallberg Christensen. Herefter er gavlreklamen blevet fjernet eller fået lov at forfalde. Ikke mærkeligt, at ingen har kunne huske teksten, som formodentlig kun har været ”aktiv” fra 1924 til 1935.

Kirkegade 3

Kirkegade 3 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1933. 

Auning Polsterværksted har haft forretning på adressen

I 1950 var der noget rod med husnumrene. I annoncer for Svend Jensen polsterforretning står der f.eks. Kirkevej 1, men det endte altså med at være nr. 3.

Irene Bonnerup: Min mor fortæller, at billedet stammer fra en byfest. Hun mener billedet er fra sidst i 1940'erne. På billedet ses i midten min mors onkel, Gustav Andersen. Han går i spidsen med fanen for politiorkestret. Min mor har samme billede derhjemme.

Kirkegade 3A

Kirkegade 3A er ifølge BBR-oplysninger opført i 1907. 
Kirkegade 3A er den hvide lave bygning midt i billedet.

Før 1933 boede "Den Bitte Skomager" i Kirkegade 3A. se foto herunder.

Frisør Ole Kristoffer Ibsen har haft frisørforretning her.

Frisør Kaj har haft forretning her. Frisør Kaj flyttede i 1976 over i Brugsens gamle lokaler, da Bent Nielsen købte butikken for at flytte Flensborglageret fra Århusvej 1 til Vestergade 14.

I 1994 havde Margrethe Legart Salon Odiel på adressen. det var efter at Vestergade 8 var revet ned.

Lis Christiansen havde sin gavebutik Madam Blå i lokalerne engang i 1990'erne.

I dag er huset indrettet til beboelse.

 

Jens Ole Johnsen fortæller: Før Frisør Kaj havde salon i venstre del af Kirkegade 3A, var der en anden frisør i lokalet, nemlig frisør Ole Kristoffer Ibsen. Samtidig med at Katrine drev pensionat i højre side af huset.

Iøvrigt stod huset i 1950'erne med gule pudsede ydervægge og grønne vinduer.


2 klip er fra Randers Dagblad 1952:

Kirkegade 4

På den tomme grund lå tidligere et hus. Oplysningerne om huset er ikke længere tilgængelig BBR-oplysninger, så vi ved ikke præcist hvornår huset er opført eller hvornår det er nedbrudt og fjernet. 

I 1950'erne boede fyrbøder Jens Frederik Jensen i dette hus. Han var fyrbøder på Auning Savværk.

"Bent Gartner" Dalsgaard Larsen var den sidste som boede Kirkegade 4 inden det blev nedrevet.  

 

På billedet herunder ses Kirkegade 4 i midten af billedet. Til højre garnforretningen som tidligere var en del af Richard Foersom købmandforretning. 

Klik på billederne for en større kopi

Kirkegade 5

Kirkegade 5 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1885. I forbindelse med etablering af Centervej, er der taget nogle meter af huset nord gavl for at få plads til vejen.

I 1947 havde Eigil Neergaard, Auning Radio-Service adresse her. Eigil Neergaard havde tidligere forretning Nørregade 12.

Cykelhandler L.D.Steffensen har haft forretning og beboelse her. Steffensen havde også Kosangas-depot og Thor-depot på adressen.

I 1990'erne boede Johnny Sømand Gregersen her.

Kirkegade 5 set fra luften formodenlig i 1953, hvor der blev fotograferet flere andre huse i byen. Cykelhandler L. D. Steffensen havde her forretning og beboelse. Steffensen var en driftig mand som også havde Kosangas-depot, Thor-depot og udlejning af 2 biler. 

Lauritz Damgaard Steffensen har netop fået nye forsyninger af Kosangas (ca. 1960)

På dette gamle foto af Kirkegade 5 ses fra venstre: Sofie Bering og tjenestepigen Sofie Just. Herefter de 3 piger: Karla Elkær, Metha Bering og Karia Bering. Derefter moster Ane-Marie Elkær med Carl. I døren Mormor Ane Kristine Bang. De 3 til højre er først snedker Jens Mikkelsen Bering og Berings 2 første lærlinge: Melchior Pedersen fra Marie Magdalene og Anders Rasmussen fra Øster Alling. 

Kirkegade 6

Kirkegade 6 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1900. 

1946: Auning Handelsgartneri, Svend Madsen, Kirkegade 6.


Annonce i byfestprogram 1948.
Her er adressen Kirkevej 5, men mon det er korrekt?

Frem til 1971 havde Fausing-Auning Laane- og Sparekasse adresse her. Denne sparekasse købte forsamlingshuset i Østergade 7 og byggede det der kom til at hedde Auning Sparekasse

Ejendomme blev herefter overtaget af fotograf Kjeld Holm og indrettet som atelie, forretning og beboelse.


Bemærk Kjeld Holms fine "vejrhane" 
med en kopi af hjortene, som står ved indfaldsvejene.

 

Kirkegade 7

Kirkegade 7 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1920. 

I 1946 boede her fotograf Warla Moltke Hansen i en del af huset
I 1946 boede assurandør H. Jensen i en del af huset
I 1977 boede her stationsmester J. P. Lønstrup Petersen med sin familie

Aksel Rasmussen om Kirkevej 7: Huset er opført i 1920 af DSB, og blev bygget som bolig for ansatte ved stationen i Auning. Der var 2 lejligheder i underetagen og 2 i overetagen. På gårdspladsen mod vest var der et udhus, med plads til brændsel, og her havde de nederste lejligheder ret til hver at holde en gris.

 


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! 
Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 8


Det oprindelige hus på Kirkevej 8 er i følge Norddjurs Kommune opført 1906 og nedrevet i 2011 for at give plads til nye moderne boliger.

I 1940 købte sognerådet huset til Søren Marius Nielsen, byens første kæmner og hans familie.  

I den ene fløj af huset var der mødelokale og kontor. Når der var sognerådsmøderne, var det kæmnerens kones opgave at servere boller, kringle, lagkage - og tit også de fineste medaljer - det hele fremstillet i køkkenet.

Kirkegade 8 forblev en del af rådhuset og anvendt af Teknisk Forvaltning lige til det blev nedlagt ved kommunesammenlægningen i 2007.


Denne annonce er fra Folkebladet 1993

I dag er der bygget moderne lejligheder der hvor Kirkegade 8, 10 og 12 lå. Lejlighederne har indkørsel fra Middelgade.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 9A

Kirkegade 9A er ifølge BBR-oplysninger opført i 1925. 

I 1946 havde slagter Laust Chr. Jensen en større slagterforretning her. Og der har været slagterforretning helt frem til midten af halvfemserne (?) 

Som det fremgår af annoncen, var det slagtermester Villy Thomsen, som drev forretningen i 1973. Villy Thomsen annoncerede også i Vejviseren for Gl. Estrup Kommune i 1968.

Palle Hjorth fortæller: Jeg var bydreng hos slagteren i Kirkegade, som kom efter slagter Jensen. Han hed Knud Erik Thåsti og stammede fra Tøjstrup. Jeg mener, han var der i et år, indtil Asta og Villy Thomsen overtog forretningen. 

 

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Anette Bering og veninden Ella foran slagterbutikken, Kirkegade 9A.
Bemærk den hvide bygning mellem slagterforretningen og missionshuset.

 
Her er forretningen moderniseret og den hvide bygning
mellem slagterforretningen og missionshuset er væk.

Kirkegade 9D

Kirkegade 9D er ifølge BBR-oplysninger opført i 1915 som missionshus. 

Indre Mission i Auning og Missionshus er nærmere beskrevet her

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

 

Kirkegade 10

Det oprindelige hus på Kirkevej 10 er i følge Norddjurs Kommune opført 1910. Nedrevet i 2011 for at give plads til nye moderne boliger. Adressen er ny Middelgade, hvorfra der også er indkørsel.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 11A

Kirkegade 11A er ifølge BBR-oplysninger opført i 1948. 

Maja & Henning Pedersen fortæller:
Grundende, hvorpå husene 11A og 11B i dag ligger, er udstykninger af Kirkegade 13. 

Kirkegade 13 var en mindre gård tilhørende Nutte og Poul Søgaard Jensen, som i 1948 udstykkede en del af deres jord til byggegrunde.

Kirkegade 11A har sin helt egen historie, for hvad der i dag ligner et ganske almindeligt hus, havde for over 60 år siden en vigtig rolle i Auning's  historie:

Huset blev opført i 1948 til frk. sygeplejerske Kamma Kristensen. Kamma Kristensen boede ellers i Kirkegade 13. Den nye sygeplejerboligen var ejet af det man dengang kaldte Sygekassen. Pengene blev skaffet ved en indsamling blandt byens borgere, ligesom byens lokale håndværkere ydede deres til opførelsen af huset.

Murerarbejdet blev udført af Ingemann Knudsen, Kirkevej 5, Hans Fisker, Nørregade 10 og Jørgen Poulsen, hvis søn Knud Søgaard Poulsen, Mortensensvej, senere blev indehaver af byens største murerforretning. Tømrerarbejdet blev udført af Poul Jepsen, Niels Jepsen og Peter Nielsen, Vestergade 17. Malerarbejdet blev udført af malermester Karl Sørensen

Udgifterne til huset løb op i 15.000 kr., hvilket var en del penge på dette tidspunkt. Sygekassen ejede og drev bygningen en del år og herefter blev huset udlejet i flere omgange. I 1971 købte Maja og Henning huset og har siden moderniseret og renoveret bygningen frem til i dag.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 11B

Ingrid Lauridsen fortæller: - Kirkegade 11B blev i 1953 bygget til mine forældre Olga og Alfred Jensen. Det var et såkaldt landarbejderhus, bygget af murermester Mogens Hansen og tømrermester Jepsen, Sdr. Fællevej 1. For at få et landarbejderlån, måtte man ikke tidligere have været ejer af et hus. Der var også nogle klausuler på med hensyn til salg af huset. Til huset var en stor grund, hvor far og mor dyrkede frugt og grønsager, som de solgte til nogle af byens borger. Far døde i 1983. I 1985 solgte mor huset og flyttede til Skive, hvor hun boede til sin død 2000.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 12

Det oprindelige hus på Kirkevej 12 er i følge Norddjurs Kommune opført 1908. Nedrevet i 2011 for at give plads til nye moderne boliger. Adressen er ny Middelgade, hvorfra der også er indkørsel.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 13

Kirkevej 13 er revet ned og på grunden er bygget en del huse og etableret en ny vej, nemlig Kirkevænget.

Vagn Poulsen, fra Ørum fortæller: Kirstine, også kaldet Nutte var den sidste som boede på gården. Nutte var gift med Poul Søgaard Jensen. De havde en søn som hed Knud Erik, for et par år siden var han bosat i Ringkøbing. Kirstine og Poul Søgaard Jensen købte gården af Peter Madsen, som vist flyttede til en anden ejendom i Kirkegade efter han afstod ejendommen. 

I 1946 havde frk. sygeplejerske Kamma Kristensen adresse her i Kirkegade 13. I 1948 flytter Kammer Kristensen hen i Kirkegade 11A i den nyopførte sygeplejerbolig.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 14

Kirkegade 14 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1907. 


Borgmester for Gl. Estrup Kommune Georg Andersen har også boet i dette hus. Georg Andersen var murearbejdsmand, formand for DAF og socialdemokrat.

Fra 1930 til ihvertfald 1954 boede også Metty Jensen i huset. Ved Mettys 70 årsdag skrev Randers Dagblad bl.a.: - Fru Metty Jensen har været en Moder i Ordets rigeste Betydning, ikke alene for sine egne seks og Børnebørnene, men for mange smaa, der gennem Aarene er kommet i hendes Hjem. Hun har altid haft Hjerte- og Husrum og noget at undvære.

"HC Formbrændsel Jensen" har i en periode haft sin hest og gummivogn opstaldet i baggården.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 15

Kirkegade 15 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1900. 

Merete Daugaard fortæller om Kirkegade 15: - Jeg mener at kunne huske, at der engang i slutningen af 50'erne/starten af 60'erne var ishus der. Hende, der havde ishuset, blev kaldt Slik-Olga. Hun lavede en fantastisk guf til hjemmelavede isvafler. (Jeg kan huske, at Gerda Reimers i Østergade 24 også lavede isvafler med guf, men guffen fra Slik-Olga var bedre).

Slik-Olga hed Olga Andersen og drev et mindre brødudsalg og handlede desuden med is.


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!
Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 16

Kirkegade 16 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1900. 

1906: 
Malermester Chr. Christensen boede til leje i dette hus i 1906 og indrettede værksted i underetagen. Bemærk skiltet på billedet af huset fra 1906. Da ejeren af huset byggede en kvist på huset og forhøjede huslejen væsentligt, valgte familien Christensen at flytte til et andet hus i Kirkegade.

Fra omkring 1910 boede malermester Marius Andreas Johansen og Kristine Johansen i Kirkegade 16.

I anledning af Kristine Johansens 70 års dag i 1952 skrev avisen: ”Fru Johansen har været en god og dygtig Mor for sine Børn og udmærket Madmor for Malersvendene, der er kommet i hjemmet. Hun passer endnu selv sit Hjem, som er pænt holdt. I sine fristunder har Fru Johansen sin Ynglingsplads ved Vinduet, og her klirrede hendes strikkepinde livligt; forbipasserende kan altid indkassere et Nik og et venligt Smil”.Henning Petersen oplyser: Malermester i Auning igennem årtier, Marius Andreas Johansen, og hustru boede i Kirkegade 16 ved deres død i 1959. Marius havde da, igennem mere end 50 år, sat sit maler-forskønnende præg på Aunings beboelser - såvel indvendigt som udvendigt.

Asger Nielsen skriver til Auning Bymuseum: Jeg kan som barnebarn af bemeldte personer oplyse, at mejerist Aksel Andersen og hustru Sonja Andersen boede i huset kirkegade 16 fra 1959-2007.


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!
Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 17

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 18

Kirkegade 18 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1908. 

I 1946-1952 havde damefrisørinde Dagny Kvist salon på adressen

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 19


Kirkegade 19 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1770 og er dermed det ældste hus i Auning, bortset fra kirken.

Bygningen er også kendt som Hospitalet eller Det gamle Hospital

Hele historien om Hospitalet er beskrevet nærmere HER

Kirkegade 20

Kirkegade 20 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1907. 

Huset har i årtier været ejet af familien Johnsen.
Jens Johnsen var rejsebuds- kommissionær. Randers Dagblad skrev i 1939: Johnsen nød alles agtelse og respekt. Han var en omhyggelig mand og fader, og et menneske, der ved sin dygtighed og reelle væsen vandt sig mange venner”.

I 1939 dør Jens Johnsen, 50 år gammel fra kone og 8 børn, hvoraf 3 var ukonfirmerede. Pastor Bielefeldt udtalte ved begravelsen: ” – at Johnsen døde langt tidligere, end man ellers regner, at et menneskes timeglas udrinder”.

Efter Jens Johnsens død overtag hans søn, Hugo Johnsen hvervet som rejsebud. I starten af 1980’erne kom der andre former for service-transport og hvervet som rejsebud blev efterhånden uaktuelt. Hugo Johnsen blev Aunings sidste rejsebud. 

Læs mere om byens rejsebude her

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 21

I næste 40 år havde gartneriet Blomsterdalen eller Frisa Planter, som det senere kom til at hedde sin virksomhed her på Kirkeveg 21.

Ejerne af det nedlagte gartneri har i flere år forsøgt at sælge grunden. I 2011 startede nedrivningen og rydning af grunden for at gøre den mere salgsbar.

Hele historien om Blomsterdalen er beskrevet nærmere HER

Kirkegade 22

Kirkegade 22 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1908. 

Bent Pedersen fortæller:
I kælderen til Kirkegade 22 var der tidligere en skomager/træsko- forretning. Der var indgang via en trappe fra Kirkegade.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 24


Kirkegade 24 er ifølge BBR-oplysninger opført i 1906. 

Savskærer Peter Madsen og Althea Madsen bosatte sig her i 1903. De boede fortsat i Kirkegade 24 i 1952. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 26

Kirkegade 26 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1880. 

På gårdspladsen lå tidligere en brønd, som hørte til Hospitalet, men som blev anvendt som en bybrønd, hvor hele det gamle Auning hentede deres vand.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 28

Kirkegade 28 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1932. Om- og tilbygget i 1972.

Huset er bygget af kirkebetjent Laurs Laursen og hustru Kristiane Laursen. De boede her i hvert fald frem til 1952. Kristiane gjorde rent i Auning Kirke i 23 år.

Stefan Nedergaard, lærer på Nordre Skole 1919-1955, skrev i 1936 disse vers til kirkebetjent Laurs Laursen og Kristine:

Naar Klokken kalder til Kirke,
er Laursen alt ved at virke,
og at han har virket før,
det ses paa Vejen mod Kirkens Dør:
Alt Ukrudt af Vejen er drevet
og fint er Gange og Grave revet.

 - Vi møder ham selv ved Døren
med vaagne Øjne og Øren.
Han sørger for, alt er paa rette Plads,
at Løberen rigtig nu ligger – det Stads.
At Varmen trækker, og Blæseren gaar,
at gode Pladser vi alle faar,
at Lys og Stager og andet sættes,
saa alle herinde i Kirken mættes
af Rummets Skønhed og stille Hygge,
og alle føler sig fri og trygge.

- Hver Glædens Stund maa Laursen møde,
men og naar Hjerter i Sorg maa bløde.
Naar kære Frænder man steder til Jorde,
hvad mon man da uden Laursen gjorde!
Han graver Graven og pynter med Graner;
hvad Sved det koster, kun faa de aner.
Og ligger Graven saa tom og øde
med visne Kranse over den døde,
da planter Laursen med nænsom Haand
saa mange Roser af Poulsens Aand,
at ”Dødens Have” bli’r Rosengaard,
der fryder vort Øje, naar der vi gaard.

- Ja, mangler man saa et lille Minde,
er Laursen rede det rette at finde.
Han river, skraber og planter og sveder,
og hvis man en Dag efter Laursen leder,
da siger hans Kone: Nej, ikke her! –
Paa Kirkegaarden? – Ja, se kun der!
- Ja, det var en lang Tirade om Manden;
men kun fordi – at han er selvanden
til Fest han i Dag os indbudt har.
Jeg tror, hans Verden blev tom og bar,
om ikke han havde herinde
en god og stilfærdig Kvinde,
som deler med ham Glæde og Slid
og følger hans Arbejd’ med Haand og Vid. –

- Saa svandt de da disse Aar
med skiftende Livsvilkaar.
Vi ønsker til Lykke med Aar, der gik,
og takker for alt, hvad her vi fik.
Gid mange gode og glade Dage
I maa med Børn og Venner smage!
Ja, dette ønsker vi alle
i eders Lod maa falde!

Kirkegade 30

Kirkegade 30 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1936.  Om- og tilbygget i 1973.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 32

Kirkegade 32 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1962. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Kirkegade 34

Kirkegade 34 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1940.

Huset er bygget til Alfred og Edel Andersen som blev gift i 1927.
Huset blev dengang kald Porsvang

I 1959 mistede Edel Andersen sin mand ved en færdselsulykke og hun stod derefter tilbage med en børneflok på 9.

I 1966 blev Edel Andersen 60 år og fik en flot omtale i Randers Dagblad.

Alfred og Edel Andersen er Kaj Dahl Andersens (Auning Blikkenslagerforretning) bedsteforældre.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  
Genvej til de enkelte huse i Kirkegade:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

19 - 20 - 2122 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:25. December 2022

Besøg