Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Auning viser vejen med kæmpe vejfest!

På et offentligt møde i Auning Idræts- og Kulturcenter den 13. august besluttede de omkring 30 fremmødte, at arrangerer en kæmpe vejfest den 12.-15. juni 2014.

Anledningen er, at det i 2014 er 150 år siden den nuværende snorlige landevej mellem Randers og Grenå blev anlagt.

En lang række foreninger og nabobyer var inviteret med til det første planlægningsmøde.

På mødet fremlagde Henning Millard nogle ideer til aktiviteter samt et forslag til hvordan vejfesten kunne organiseres. Der var tilslutning til den foreslåede organisationsopbygning, som består af 3 lag:

Arrangøransvarlige 
Auning Borgerforening, Auning Idrætsforening og Auning Handelsudvalg 

Arbejdsgruppe
10-15 personer fra Auning Borgerforening, Auning Handelsudvalg, AIF, nabobyerne, enkeltpersoner og eventuelt repræsentanter fra Norddjurs Kommune.

Styregruppe 
2-3 personer som skubber planlægningen i gang og omsætter ideer til handling. Samt varetager kontakten til kommunen, staten, aktører leverandører og styre økonomien. Margit Møller og Henning Millard var parate til at indtræde i Styregruppen.  

På mødet blev fremlagt et ”idekatalog”, som vil danne baggrund for et budget som Styregruppen tager initiativ til at få udarbejdet.

- Følg med på AuningBy.dk og på portalens Facebookside!


Styregruppen for Auning viser vejen!

Margit Møller og Henning Millard

auningviservejen@gmail.com

Mobil 4194 4081

Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg