Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Borgmestre og sognerådsformænd gennem tiderne ...

Byens "overhoved" bor ikke i byen. Ja, vi har vel faktisk aldrig haft en borgmester eller sognerådsformand, der kun reagerede her i byen. 

Vi har altid måtte dele med et sogn eller en kommune. Auning havde dog et rådhus i Middelgade, dengang det hed Sønderhald Kommune. Men siden kommunesammenlægningen i 2007, er borgmesteren og kommunekontoret kommet noget på afstand. 

Fra 2014 skal vi alle til at kommunikere med kommunen - og alle andre offentlige indstandser - via internettet. 

Her en liste over borgmestre og
sognerådsformænd gennem tiderne:Jan Petersen
Borgmester for:
Norddjurs Kommune  2010 -

Baggrund: Uddannet butiksassistent, socialdemokrat, tidligere medlem af Folketinget
 


Torben Jensen
Borgmester for:
Norddjurs Kommune  2007-2010

Baggrund: Bankudd., 
Fritidslandmand ved Ørsted, opstiller på borgerliste, viceborgmester fra 2011. Fik Ridderkorset i 2011.

 Kirsten Wyrtz
Borgmester for:
Sønderhald Kommune  1998-2007

Baggrund: 
Uddannet socialrådgiver, socialdemokrat, bosat i Auning. 

 

 

Carl Damgaard Nielsen
Borgmester for:
Sønderhald Kommune  1990-1998

Baggrund: 
Erhvervsmand, venstremand, bosat i Assentoft

 
Evald Nielsen
Borgmester for:
Sønderhald Kommune  1982-1990

Baggrund: Landmand, v
enstremand, bosat i Vester Alling. Valgt på borgerlisten for Øster- og Vester Alling.

 

G. Kirk Thøgersen
Borgmester for:
Sønderhald Kommune  1970-1982

Baggrund: 
Smedemester, venstremand, bosat i Øster Alling, senere Auning. Valgt på borgerlisten for Øster- og Vester Alling. Ivrig skakspiller og svømmer. 

 Georg Andersen
Borgmester for:
Gl. Estrup Kommune  1966-1969

Baggrund: Sociademokrat. 
Var sognerådsformand i Fausing-Auning Sognekommune fra 1962 til 1966

  
 


Georg Andersen

Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1962-1966

Baggrund: 
Sociademokrat. Bosat i Auning.
M
urerarbejdsmand, formand for DAF.

 Jens Christensen
Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1954-1962

Baggrund: Gårdejer, venstremand, bosat i Fausing

 


Niels Rafn
Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1950-1954

Baggrund: Socialdemokrat. Bosat i Auning.
Slagtermester og handelsmand.

 


Ingemann Knudsen
Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1946-1950

Baggrund: Murermester. Bosat i Auning, Kirkevej 5. Opstillet på borgerliste

 


Niels Rafn
Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1943-1946

Baggrund: Socialdemokrat. Bosat i Auning.
Slagtermester og handelsmand.

 


S. K. Andersen
Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1937-1943

Baggrund: Venstremand

 


Niels Rafn
Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1933-1937

Baggrund: Socialdemokrat. Bosat i Auning.
Slagtermester og handelsmand

  

 

Anders Andersen
Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1927-1933

Baggrund: Bosat i Grund

 

 

Reinholt Jacobsen
Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1925-1927

Baggrund: ?

  Søren Quist
Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1907-1925

Baggrund: Bosat i Grund

  Ole Jensen
Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1902-1907

Baggrund: Kirkevej 2, Auning

 


Niels Busk
Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1891-1902

Baggrund: Gårdejer i Auning

  Jørgen Scheel
Sognerådsformand for:
Fausing-Auning Sognekommune
1864-1875

Baggrund: Kammerherre og lensgreve, Gammel Estrup

Om sogneråd, sognekommuner og sognerådsformænd


I 1868 blev begreberne "sogneråd" og "sognerådsformanden" indført i landets sognekommuner. Før 1868 var sognekommunen ledet af sogneforstanderskab.

I 1868 blev det også bestemt, at et landdistrikt under en købstadskirke, med eget fattigvæsen, skulle have sit eget sogneråd. Hvis to sogne havde fælles fattigvæsen, skulle de danne én sognekommune.

Administration af skolevæsenet og økonomiske forvaltning blev i 1868 lagt over til sognerådene. Samtidig blev der nedsat en skolekommission, der skulle føre tilsyn med undervisningen. Her var sognepræsten fast medlem, mens skolekommissionens to øvrige medlemmer blev udpeget af sognerådet. Mindst ét af disse medlemmer skulle samtidig være medlem af sognerådet.

I 1908 blev reglerne for valg til sognerådene ændret, så både mænd og kvinder over 25 år havde valgret til sognerådet. Hvis man skyldte i skat eller ikke have tilbagebetalt sin fattighjælp havde man dog frem til 1933 stadig ikke valgret.

Lederen af sognerådet var sognerådsformanden, der skulle vælges med absolut flertal i sognerådet. Formanden skulle indkalde til møder, føre forhandlingsprotokollen og sørge for, at sognerådets beslutninger blev ført ud i livet.

Det var først med kommunalreformen 1. april 1970 at de sidste sogneråd forsvandt.

 

Fausing-Auning Sogneråd, januar 1903. De ni medlemmer af sognerådet er stillet op til fotografering udendørs af hensyn til fotografen. Forhandlingsbordet, stole, protokol og blækhus, er taget med ud i kulden. Fra Sønderhald Egnsarkiv ved vi, hvem nogle af de 9 sognerådsmed- lemmerne er: Sognerådsformand og gårdejer Ole Jensen fra Auning, Anders Glavind, Fausing, Anders Andersen, Grund (sognerådsformand 1927-1933), P. N. Pedersen (kaldet Didrik), Taarup, Jens Galting, Auning, Søren Andersen, Fausing og Søren Quist, Grund (sognerådsformand 1907-1925).

Fausing-Auning Sognekommune fotograferet lige inde inden sognerådsvalget i 1946. Ved dette valg blev socialdemokraten Niels Rafn væltet og Ingemann Knudsen, murermester i Auning, valgt på borgerliste blev ny sognerådsformand.

På billedet ses ved bordenden, fra højre: Sognerådsformand Niels Rafn, Østergade i Auning. Hestehandler I. C. Jensen, Kirkegade i Auning. Gårdejer Peter Rasmussen, Viballegård ved Fausing. Savskærer Søren Skødt, Spidsborg. Gårdejer Stig Andersen, Tårup. Gårdejer Søren Miller, Tårup. Savskærer Ejner Laursen, Auning. Cementstøber Ejner Lausersen, Auning. Murermester Jørgen Poulsen, Østergade i Auning (far til Knud Søgaard Poulsen). Stående den første kæmner (kommunaldirektør) for de 2 sogne: Marius Nielsen, Kirkegade 12 i Auning.

Auning sognekort fra 1923

 

Auning Sognekort er afsluttet i 1923. Flere af lærerne på sognekortet er nærmere præsenteret her på Auning Bymuseum. Det er: 
                                 J. K. Rasmussen, 1. lærer Sønder skole 
                                 Stefan Nedergaard, 1. lærer Nordre skole 
                                 P. M. Juhl, 1. lærer Auning Skole på Kirkevej
                                 Jens Marius Laursen, 1. lærer Auning Skole på Kirkevej
                                 Peder Christensen, 2. lærer Auning Skole på Kirkevej


Hvor stammer de historiske sognekort fra?
Med opbakning fra det daværende Dansk Skolemuseum, satte Trøst-Hansen i 1917 et arbejde i gang, som skulle dokumentere samtlige sogne i Danmark både hvad angik kirker og skoler og de ansatte præster og lærer. 

Dette arbejde blev dog aldrig fuldendt, men Danmarks Pædagogiske Bibliotek er i besiddelse af 854 sognekort ud af de godt 2.000 sogne som fandtes dengang. 

Christian Glenstrup skrev i 1990 en artikel som fortæller mere om sognekortenes historie. Artiklens kan hentes på  Danmarks Pædagogiske Bibliotek. 

Danmarks Pædagogiske Bibliotek har digitaliseret de 854 sognekort, de kan ses her

Klik på billederne for at se en større version

 

Se flere detaljer fra dette sognekort HER

 

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg