Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

BODIA ”støtten” for børn

BODIA ”støtten” for børn
Vi er en gruppe af forældre, som oplever, der er begrænsede ressourcer og muligheder for børnene i institution og dagpleje. Både pædagoger, medhjælpere og dagplejere gør et rigtig godt stykke arbejde – men det kan med flere ressourcer og støtte blive endnu bedre.

BODIA er en upolitisk støtteforening, der har til formål at skaffe midler til støtte for børnehaverne og dagplejen i Auning og omegn. Støttemidlerne anvendes ubeskåret til bedre vilkår i Institutionerne og dagplejen. Blandt de mange ønsker kan nævnes: Svømning/gymnastik, madordning, musikpædagog, forbedring af legeplads, og meget andet.

Derfor tog vi initiativ til at undersøge muligheden for at skaffe midler hertil.
Der er nu oprettet støtteforeningen BODIVA, hvor såvel forældre som andre interesserede kan støtte projektet. Midlerne til foreningen vil komme via medlemskontingent, donationer og indsamlede midler fra virksomheder, foreninger, fonde, legater, organisationer, myndigheder osv.

BODIA = Børnehaverne oDagplejen i Auning og omegn er følgende institutioner: Børnehaverne Nyvang, Skovvang Auning, BetteBo Øster Alling, samt Dagplejen i Distrikt Øst.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:27. March 2020

Besøg