Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Fra håndkøbsudsalg til apotek

1914 Købmand Richard Foerson, Kirkegade 2, får Justitsministeriet tilladelse til at åbne et håndkøbsudsalg med medicin fra Nimtofte Apotek.

I starten af 1950'erne etablerede Nimtofte Apotek et håndkøbsudsalg ved Kirsten og Elmar Christiansens tobaks- og slikbutik i huset Østergade 6. 


1956  Håndkøbsudsalget og tobaks- og slikbutik blev overtaget af Marie og Herman Nielsen.      

1967  Bent Juhl Jensens flytter sit vaskeri til Nyvangsvej 2 og Marie og Herman Nielsen flyttet håndkøbsudsalget ned i det tidligere vaskeri i sidebygningen til Østergade 6. 

1970’erne  Håndkøbsudsalget fra Nimtofte Apotek flyttes til Bak-Sko, Århusvej 1. Bak-Sko drives af Else og Verner Bak. 

1982 Håndkøbsudsalget fra Nimtofte Apotek blev overdraget til Karen og Knud Rasmussen, Auning Blomsterforretning, Vestergade 4. 

1985 Håndkøbsapoteket overtages af Ørsted Apotek ved apoteker Ebbe Dahl. Dahl ønskede at gøre noget mere for borgerne i Auning ved at etablere et egentligt apoteksudsalg, hvilket betød at der skulle være uddannet personale i butikken. Apotekerudsalget kom derfor til at ligge Vestergade 15, hvor Wallin Feder havde et butikslokale ledigt. 

2008 Apoteker Ebbe Dahl stopper som apoteker og driften af både Ørsted Apotek og Nimtofte Apotek overtages af Lægemiddelstyrelsen den 1. juni 2008, da ingen apoteker var interesseret i at overtage bevillingen til at drive apotek i Ørsted og Nimtofte.


2009 På anbefaling fra Lægemiddelstyrelsen beslutter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse en større omlægning af apotekerne på hele Djursland. Bl.a. bliver Ørsted Apotek og Nimtofte Apotek nedlagt og i stedet oprettes et håndkøbsudsalg i disse byer. Apotekerudsalget i Auning bliver også nedlagt ved samme lejlighed. Hele denne omlægning gør det muligt for Hornslet Apotek at oprette et apotek i Auning.


2010
Hornslet Apotek åbner Auning Apotek på Centervej 4 i februar 2010.

 

Auning-lægernes historie

1877  Dengang var der ingen læge i Auning. Man måtte til Allingåbro, Ørsted eller Randers. Dette ville Andreas Lassen gerne lave om på, så da han i marts 1877 havde en ledig lejlighed tæt på Auning Station, søgte han i Århus Stiftstidende efter en læge til den ledige lejlighed. Om det lykkedes ved vi ikke.

1890  Østergade 8 opføres i 1890. Formodenlig som en lægebolig, idet Jens Erik Mehlsen fortæller, at hans mor mente, at ”Lægeboligen” Østergade 8, blev opført af en kreds af borgere, - måske med sognerådet i spidsen? - for at få en læge til byen.
I dag driver Dorthe Ertbjerg Hornbek Klippehjørnet i ejendommen Østergade 8.

Læge P. Fergo er formodentlig den første læge, som har boet i den nye lægebolig Østergade 8, som var opført i 1890 for netop at få en læge til at praktisere i byen. Fergo praktiserede fra 1. maj 1891 til sidst i marts 1893. Fergo ejede et enspænder-køretøj, som han brugte til lægebesøg. Fergo tog sig godt betalt. 1 kr. pr. mil =  ca. 7,5 km. Efter Fergo kom læge C. Lichtenberg i 1894 til byen. 

1891  Læge Vergo er nævnt under Auning i denne vejviser for Randers Amt. Formodenlig er det en fejl. Der skulle nok have stået "Fergo". Det passer ihvertfald tidsmæssigt og med flere annoncer i samme periode med navnet "Fergo".

1894  Denne lille annonce i Randers Dagblad viser at læge C. Lichtenberg fra den 7. januar 1894 er at træffes i lægeboligen. Desværre fremgår det ikke hvor denne lægebolig ligger i Auning. Det er formodenlig på dette tidspunkt Lichtenberg etablere sig som læge i Auning.

1901  I den ældste telefonbog er fra 1901, med kun 9 abonnenter, fremgår det at læge Lichtenberg har nr. 5.

1903  Læge Lichtenberg overtager en praksis og en bolig i Børkop. Formodenlig forlader Lichtenberg ved denne lejlighed Auning. 

1905  I dette klip fra Randers Dagblad nævnes læge Mussmann som en af talerne ved en stor afholds- og folkefest i Porsbakkerne. Så Mussnann har rimelig hurtigt taget over efter Lichtenberg rejste til Borkop.

1910  Jyllands Posten havde denne omtale ved læge Lichtenbergs død i 1910. Heraf fremgår det, at Lichtenberg tidligere havde en stor praksis i Auning.

1938  Læge Frimoth Mehlsen overtager Mussmann's praksis i ejendommen Østergade 8. 

1978  Lægerne Svend Erling Mehlsen og Nina Michaelsen etablere lægehus på Centervej 14, der hvor Wagner har butik i dag. 

1988  Læge Nina Michaelsen flytter sin lægepraksis til Centervej 13. Ser man godt efter, står der LÆGE Nina Michaelsen på skiltet i venstre side af billedet herover.

2006  Læge Sv. E. Mehlsen solgte i 2006 lægehus-bygningen Centervej 14 til et byggekonsortium, der opførte herre–ekviperingsforretningen Wagner på stedet. Selve praksisen solgte han til læge Jess Krarup, der lejede sig ind i lokaler i Sundhedshuset, Centervej 4A.

Auning Sygekasses historie

1899  Auning Sygekasse bliver stiftet 22. januar 1899.

1960  Auning Sygekasse og Fausing Sygekasse sammenlægges til Fausing-Auning Sygekasse.

1966  Fausing-Auning Sygekasse og sygekasserne i Vester Alling og Øster Alling  sammenlægges til G. Estrup Sygekasse i forbindelse med dannelsen af den nye storkommune Gl. Estrup Kommune i 1966. 

1968  På Gl. Estrup Sygekasse generalforsamling blev det oplyst at sygekassen nu har 2273 medlemmer. Sygekassen har købt hus i Middelgade 1 for 45.000,- og istandsat for 25.000,-. Foreningen overskud er på 45.000,- i 1968.

1970-73  Sønderhald Sygekasse lå i Middelgade og havde filialkontor i Assentoft. Leder i Auning: Forretningsfører Arne Olesen. 

1973 blev sygekassen lukket og erstattet med den offentlige sygesikring, der senere blev til Sygeforsikringen Danmark.

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg