Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Bogtrykker Ejnar Thuesen Johansen

 

Ejnar Thuesen Johansen - eller bare Thuesen,
som han blev kaldt i det daglige, kom i en
menneskealder til at sætte sit præg på Auning.


Thuesen er bl.a. kendt fordi han i

- 1941 som ung og rigtig dygtig fodboldspiller blev
   fast mand på Aunings førstehold

- 1946 var den første som etablerede trykkeri i byen
   (Auning Bogtrykkeri er fortsat i drift)

- 1948 startede Folkebladet Djursland og virkede som redaktør
   og producent i 25 år, frem til 1973

- 1965 bringer Stifttidende et samtale med Thuesen om halbyggeriet.
   Sognerådet bliver fortørnet og kræver dementi fra Thuesen.
   Thuesen vælger at gå som formand for AIF og byggeudvalget

- 1969 var medstifter af A/S Trykcentralen i Århus

- 1970-71 var ejer af Grenå Bogtrykkeri og udgiver af Grenå-Bladet

- 1979 skrev Auning Idrætsforenings 75 års jubilæumsskrift 

- 1977 var med til at starte "Lokalhistorisk forening
   for Sønderhald Kommune"

- 1977 var med til at etablere Sønderhald Egnsarkiv, Østergade 30

- 1977 var idemand og redaktør af årsskriftet fra Sønderhald Egnsarkiv 

- 1979-1991 boede på Spaniens sydkyst

- og var i den periode medstifter af Dansk-Spansk Samvirke

- 1990 skrev 23 avisartikler om Auning: Det Nostalgiske Hjørne

- 1992 skrev bogen "Ohning gu’ bejr’et", der til dato, er det mest
   omfattende værk om Auning

- 1995 skrev sine erindringer fra barndoms- og ungdomsårene:
   Op og ned – eller omvendt 

Thuesen havde en række tillidsposter bl.a.:

- Idrætsleder i omkring 25 år

- Formand for Auning Idrætsforening fra 1946-1952
  og igen fra 1962-65

- Æresmedlem i Auning Idrætsforening fra 1990

- Kredsformand i Dansk Bogtrykker- og Presseforening, Østjyske kreds

- Præsident og zoneformand i Lions Club

 

Thuesen blev født på Drammelstrup Møllegård 4. dec. 1920
og døde 78 år gammel den 25. marts 1998.

I dette hus, som lå Torvegade 10, etablerede Thuesen i 1946 byens første bogtrykkeri i baghuset. Virksomheden hed Auning Bogtrykkeri, som i dag fortsat er i drift på Industrivej. Drives af  Thuesen's søn Jacob sammen med dennes svigersøn.

Billedet stammer fra 1924. Huset blev i 1993 revet ned for at gøre plads til vejen Mølletorvet.

Thuesen skrev i starten af 1990'erne 23 små lokalhistoriske rubrikker i
Folkebladet Djursland, som hed
Det Nostalgiske Hjørne.


Ejnar Thuesen Johansen kontra kommunen

I november 1965 bringer Aarhuus Stiftstidende en artikel, hvor Thuesen langer ud efter Fausing-Auning Sognekommunes tilgang til den igangværende udvidelse af Auning-Hallerne. 

Denne artikel i Aarhuus Stiftstidende huer ikke byrådsmedlemmer. Thuesen prøver at gyde olie på de oprørte vande og skriver et brev til byrådet, hvor han tilbagekalder sine angreb på kommunen.

Kommunen tager sagen op på et kommunalbestyrelsesmøde. Her bliver der vedtaget en henstilling til Thuesen, om at han tilbagekalder sine udtalelser i Aarhuus Stiftstidende. 

Thuesen reagerer ved at trække sig som formand for Auning Idrætsforening og byggeudvalget. Det bliver derfor formændene for Fausing Gymnastikforening, Øster Alling Idrætsforening og Auning Idrætsforening, som i Aarhuus Stiftstidende må bekræfte, at samarbejdet med kommunen fungerer upåklageligt.

Uddrag af Thyesens erindringer om besættelsen

Thuesens erindringer
fra barndoms- og ungdomsårene
kan læses i sin helhed
HER

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg