Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Kirkestien til Gl. Estrup via Åhuset

Der har været to kirkestier mellem Auning Kirke og Gl. Estrup. Her skal det mest handle om den sydgående sti, som udgik fra Åhuset til Auning Kirke. Måske har det ikke været alle beskåret at anvende den fine bro over Alling Å tæt på selve slottet?

Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg