Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Auning Private Plejehjem

Ægteparret diakon C. Jensen og sygeplejerske Kristine Jensen købte den 1. november 1927 ejendommen Østergade 3 og indrettede den som plejehjem for ”kronisk syge samt gamle og enligtstillede mennesker”.

Carl Jensen og Kristine Jensen kom fra egnen omkring Kongensbro og var begge rundet af den åndelige vækkelse omkring 1900. De blev derfor naturligt en del af det lokale Indre Missions samfund. 

Plejehjemmet blev indviet den 8. marts 1928 i den herskabelige ejendom der var opført af Folkebankens direktøren i 1919. Direktøren måtte efter kun otte år overlade ejendommen til den murermester, som havde bygget ejendommen. Bankdirektøren var desværre kommet galt af sted med at kautionere for en svigersøn, og han blev tilmed skilt fra sin hustru. Bankdirektøren måtte herefter forlade sin stilling i banken. Han kom til at bo på et loftsværelse i Kirkegade lige oven for Kjeld Holms atelier. Fra dette værelse cyklede den tidligere bankdirektør rundt på egnen og solgte forsikringer.  

I starten var det kun få af byens ældre der tog ophold her og da fuld belægning var nødvendig for den private institutions eksistens, blev pladserne tilbudt personer andre steder fra, uanset om det var ældre eller svagelige af forskellige grunde, hvorfor de udenbys patienter var i flertal. 

I 1937 udvides plejehjemmet med en sidefløj ned af Nørregade. Derved blev den fælles spise- og dagligstue samt 3 patientstuer betydeligt forbedret og der kom yderligere 4 patientstuer til. Derved havde plejehjemmet 19 patientstuer, heraf 4 stuer med plads til et par. Så der var efter udvidelsen plads til 19-23 gamle og syge mennesker. Patienterne møblerer selv stuerne.

Diakon C. Jensen havde efter udvidelsen fået fremstillet et salgsbrev. Heraf fremgår det, at der var indlagt centralvarme og elektrisk lys. Beboerne omtales som patienter, der bor i lyse og rummelige stuer.

Plejehjemmet var Egon Lindberg's barndomshjem, idet hans forældre var ejere og stiftere af plejehjemmet i 1927. Forældrene solgte plejehjemmet i 1957. Egon Lindberg vendte senere tilbage til Auning som sognepræst.

I 1957 blev plejehjemmet solgt et par gange inden diakon Viggo Bjærre købte plejehjemmet og drev det videre. Beboerne fik selvfølgelig kost og logis med pleje i både praktisk og åndelig retning, men derudover var der ikke særlige muligheder for de enkeltes interesser og aktiviteter. Den eneste daglige underholdning var at samles på bænken og stolene i haven ud mod gaden, så de kunne følge med i, hvad der passerede både på fortov og vej. Det var et af den tids bybilleder, hvad enten det var sommer eller vinter og i al slags vejr.

Det kommunale plejehjem Møllehjemmet blev indviet den 1. september 1967. Men der var stadig behov for det private plejehjem. Plejehjem havde dog efterhånden mere end 30 år på bagen og kunne ikke længere leve op til skærpede myndighedskrav til brandsikkerhed og bade- og køkkenforhold. Plejehjemmet måtte af Århus Amts have en dispensation for at kunne køre videre som plejehjem. Dispensationen udløb den 1. april 1976.

Sønderhald Kommune beslutteder bl.a. derfor at bygge et nyt plejehjem i Assentoft. Men etableringen af Assentofthjemmet trak ud og Auning Plejehjem måtte have dispensationen forlænget, da Viggo Bjærres plejehjem stadig havde 16 beboere tilbage.

Efter at det private plejehjem var nedlagt i februar 1979, var der en større debat i Sønderhald Kommunalbestyrelse. Der var bestemt ikke flertal for at kommunen skulle blande sig i byudviklingen ved at købe ejendommen.

Derimod var Auning Grundejerforening, Auning Handelsudvalg, Auning Idrætsforening og Auning Borger- og Håndværkerforening meget ivrig for at kommunen skulle købe ejendommen, så den kunne blive revet ned og der kunne etableres parkeringspladser på grunden, da det knib med p-pladser i centrum.

Kommunalbestyrelsesmedlem Kirsten Wyrtz mente ikke det udelukkende skulle være en kommunal opgave at købe ejendomme og etablere parkeringspladser. Kirsten Wyrtz ville gerne have de handlende til at bidrage økonomisk til en løsning.

Viggo Bjærre var absolut ikke modstander af at plejehjemmet skulle nedlægges. Og han bakkede helhjertet kommunens nye plejehjem i Assentoft op. Viggo Bjærre udtalte til avisen, at hans plejehjem efterhånden var for dårligt. Bygningen egner sig ikke mere som plejehjem. Så det er godt at vi har fået Assentofthjemmet. Viggo Bjærre håbede, at bygningen kunne anvendes til små lejeboliger eller måske som kollegieværelser, hvis planerne om et gymnasium i byen, kunne blive en realitet.

Viggo Bjærre forsøg på at afhænde plejehjemmet lykkes først i marts 1979, hvor Sønderhald Kommune køber ejendommen. Diakon Viggo Bjærre, som netop var flytte til Hornslet for at tiltræde en stilling på Amtsplejehjemmet i Hornslet, solgte ejendommen for 500.000 kr.

De nærliggende butikker bidrager i 1979 med 190.000 kr. for at få revet ejendommen ned og få etableret P-pladser.Milepæle for Auning Plejehjem

1919 - Folkebankens direktør får bygget sin privatbolig Østergade 3
1927 - Bankdirektøren må overlade huset til den murermester, som har bygget villaen
1927 - Diakon Carl Jensen køber ejendommen, som indrettes som plejehjem 
1928 - Den 8. marts indvies Auning Plejehjem
1937 - Plejehjemmet udvides med en sidefløj ned af Nørregade. 
1953 - 25 års jubilæet markeres
1957 - Diakon C. Jensen sælger Auning Plejehjem
1959 - Diakon Viggo Bjærre overtager Auning Plejehjem (årstallet er et skøn)
1967 - Det nye kommunale plejehjem "Møllehjemmet" indvies den 1. september 1967.
1976 - Dispensation ift. brandsikkerhed udløber 1. april, men forlænges yderligere 
1979 - Assentofthjemmet indvies
1979 - De sidste 9 beboere flyttes til Assentofthjemmet og Møllehjemmet i febr. 1979
1979 - Sønderhald Kommune køber Auning Plejehjem sidst i marts 1979 for 500.000 kr.
1979 - Butikkerne bidrager med 190.000 kr. til nedrevning og etableret P-pladser
1979 - Plejehjemmet nedrives november 1979. P-pladsen udsættes pga. pengemangel 
1980 - Parkeringspladsen etableres på kun 3 uger i november


Kilder: 
- Egon Lindberg, tidl. sognepræst og søn af C. Jensen, stifteren af Auning Plejehjem 
- Ejnar Thuesen Johansen, tidligere bogtrykker og udgiver af ”Ohning gu’ bejr’et” 
- Avisartikler fra Randers Amtsavis og Randers Dagblad

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg