Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Nørregade 1

Nørregade 1 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1969

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 2

Nørregade 2 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1900. Om- og tilbygget i 1986. I 1995 blev huset fjernet for at give plads til nye udstillingslokaler for Auning Boligmontering.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 3

Nørregade 3 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1932

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 4

Nørregade 4 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1912 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 5


Nørregade 5 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1890. Om- og tilbygget i 1962.


Nørregade 5A

Nørregade 5A blev i 2008 til Middelgade 4 i forbindelse med at Sønderhald Kommunes tidligere rådhus blev omdannet til lejligheder. Huset er opført i 1950. På gavlen sidder stadig det gamle husnummer "5a".

Tidligere var parcellen en del af Auning Møbel- & Madratsfabrik. Denne fabrik nedbrændte i 1931.

Auning Tandteknik ved Ester Olesen har holdt til på adressen.

Nørregade 5B

Nørregade 5B er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1949. Om- og tilbygget i 1971.

I dette hus hold Sønderhald Egnsarkiv til i henved 16 år. Sønderhald Egnsarkiv blev grundlagt i 1977 som en af de første aktiviteter i den nystiftede forening "Lokalhistorisk Forening for Sønderhald Kommune".

Arkivet fik til huse i den gamle inspektørbolig, Østergade 30 i Auning. 1981 var arkivets adresse Sdr. Fælledvej 2 i Auning, dog i den samme ejendom.I maj 1990 holdt arkivet flyttedag og den nye adresse blev Nørregade 5b i Auning, en villa i tre plan, ejet af Sønderhald kommune og nabo til rådhuset. Her havde man til huse i henved 16 år. 

Ved kommunereformen i 2007 blev Sønderhald kommune delt og den vestlige ende lagt til den nye Randers kommune, mens den østlige del indgik i Norddjurs kommune. Rådhuset i Auning blev herved overflødigt og hele grunden sat til salg. Sønderhald kommune overlod derfor i 2006 en tidligere dobbelt pensionistbolig i Øster Alling til arkivet. Efter nogle få ændringer i huset, kunne man flytte ind, og det nye arkiv åbnede officielt i foråret 2007. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 6

Nørregade 6 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1922

Fra 1916 til ihvertfald 1953 boede her møller Marius Sørensen og Dorthea Sørensen. Huset bliver omtalt som villa "Aros". (Står ikke på huset).

I 1968 boede Lilly Nielsen her. Lilly Nielsen var aktiv i Socialdemokratisk Kvindeudvalg

I anledning af at Marius Sørensen stoppede som erhvervsaktiv, skrev Randers Dagblad i 1953 følgende:

Nørregade 7

Nørregade 7 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1925. Om- og tilbygget i 1977.

I 1950'erne boede her Postbud og musiker P. Ancher Poulsen og hustru Helene Poulsen. I 1956 blev Helene Poulsen omtalt i Randers Dagblad pga. sin 70 års fødselsdag. Her stod bl.a.: ...kendt som en gæstfri og venlig dame, beskeden og nobel i sin færd, agtet og afholdt.

Birkely er et af de få huse i Auning som har et navn.
Se de øvrige byhuse med navne her!

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 8

Nørregade 8 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1930. Om- og tilbygget i 1976.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 9

Nørregade 9 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1908. Om- og tilbygget i 1996.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 10

I 1917 byggede murermester Hans Fisker dette hus i Nørregade. Bemærk det flotte murværk. Hans Fisker og familie boede i Lundby fra 1923 til 1930. Her byggede han som en af de første en statsejendom på adressen Lundbyvej 1. Agnes Dorthea Fisker er født i 1886 og død i 1974. Hans Fisker er født i 1885 og død i 1983. Herefter overtog datter og svigersøn huset, Nørregade 10  – Mary Fisker (30.8.1912 - 27.5.1985) og hendes mand Niels Frederiksen (6.1.1912 - 26.10.1987). Huset var beboet af familien til Niels’s død i 1987. Niels havde været fiskeeksportør i Hirtshals og blev senere ansat på Gl. Estrup. Niels og hans hustru Mary boede i portnerboligen, indtil de flyttede til Nørregade 10.

På Sønderhald Egnsarkiv findes en lydoptagelse fra 1960'erne hvor muremester Hans Fisker fortæller om det gamle Auning. Han nævner bl.a. "at den nye landevej kom i 64".

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Agnes Dorthea Fisker og murermester Hans Fisker fotograferet imellem 1945 og 1950. 

Nørregade 11

Nørregade 11 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1880

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 12

Nørregade 12 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1920.

Jytte de Neergaard fortæller: Kristian Linius Jensen og hans hustru Rasmine Rasmussen flytter ind Nørregade 12 den 28.10.1927. Efter deres død overtages huset af Sofie Linius Jensen, som en tid driver pensionat på stedet. Efter hendes død i 1969 overtages huset af den ene af hendes sønner, Viggo Neergaard. Huset lejes ud. Efter hans død i 2005, sælges huset til anden side. 


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! 
Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 13

Nørregade 13 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1873.

I dette hus har slagter Jokum haft slagteri. 

Lone Due fortæller: Anna Pedersen hun er født i huset Nørregade 13. Faderen var slagter Jokum. Anna havde brødrene Frode, Vilfred, Niels og Edmund. Anna blev gift med Tage Lægsmand og de levede i huset til Anna var over 90. De sidste år boede hun alene i huset, flyttede senere til en ælder bolig.


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 14

Nørregade 14 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1908. Om- og tilbygget i 1970.


Paul Marcussen fortæller: Mine oldeforældrene Christian og Mette Kristine Marcussen fra Floes Teglværk, boede Nørregade 14 i en ikke helt defineret periode og ligeledes ukendt, hvorvidt de har opført og ejet huset.

Huset, som i familien altid er blevet benævnt som lagkagehuset, formentlig affødt af et efter datidens forhold relativt fladt tag.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Nørregade 16

Nørregade 16 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1910. Om- og tilbygget i 1978.

I 1935 flyttede Anton Pedersen med familie ind i dette hus. Anton Pedersen blev pensioneret fra sin lærergerning på Drammelstrup Skole i 1935 efter 19 år i Drammelstrup. Lærer Pedersen store interesse var whist eller hjerterfri. Bare der var en chance, så var han god for at samle fire mand til et slag kort. Kilde: Årsskrift fra egnsarkivet 1995.

I 1946 havde bogholder P. V. Lüneborg adresse her. Lüneborg gik i starten af 1960'erne sammen med Aksel Gersøm i et interessantskab og blev direktør for grovvareafdelingen ved Gerstrøm.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 18

Nørregade 18 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1918. Om- og tilbygget i 1998.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 18A

Nørregade 18A var tidligere en del af Nørregade 18.
Ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1973, men tidligere tømrermester Henning Christiansen oplyser, at "værkstedet" Nørregade 18A er ældre end "hovedhuset" Nørregade 18.

Op til 1959 havde Henry Bonnerup tømrerværksted i denne bygning.

Vagn Bødker fortæller om Nørregade 18: Henry Bonnerup blev midt i 1940’erne udlært som tømrer hos tømrermester Høgh det nuværende Nørregade 18A. Da Henry Bonnerup kommer hjem fra soldatertjeneste sidst i fyrrerne, er den gamle tømrermester Høgh død, og Fru Høgh som stadig bor i huset ved siden af forretningen, tilbyder Henry Bonnerup at overtage forretningen på betingelse af at Fru Høgh kunne blive i huset. Og sådan blev det. 

Vagn Bødker fortæller videre: Her hos Henry Bonnerup kommer jeg i lære i oktober 1952, og udlæres i oktober 1956. I de 4 år jeg stod i lære fik jeg kost og logi, men ingen løn. Jeg tjente penge ved småjobs for bl.a. L. D. Steffensen, Kirkegade 5 og murermester Jørgen Poulsen (Knud Søgaard Poulsens far). Jeg arbejde som tømmersvend hos Henry Bonnerup indtil jeg blev indkaldt som soldat april 1957. 

Henry Bonnerup overtager hele ejendommen senere efter gamle fru Høghs død. Det gik desværre hurtigt ned af bakke for Henry Bonnerup. For selv om han var en fremragende tømrer, og havde en blomstrende forretning i flere år, blev hans tørst årsag til, at han til sidst måtte smide håndklædet i ringen, og gik fallit i 1959.

Tømrermester Henning Christiansen købte ejendommen af kommunen og startede Auning Tømrerforretning i 1959. I 1974 flyttede han virksomheden ud på Industrivej 5.

Revisorfirmaet BDO overtog ejendommen efter Henning Christensen.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

 

 

Nørregade 20

 

Nørregade 20 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1925.

Isenkræmmer O. Ambrosius har boet i dette hus. Ambrosius havde isenkræmmerforretning i Torvegade, der hvor Sigmar Farver holder til i dag.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Nørregade 22

Nørregade 22 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1909. 

Lindehuset er et af de få huse i Auning som har et navn. Her er der guldbryllup i Lindehuset. Se de øvrige byhuse med navne her!

Guldbrudeparret på det håndholdte foto er lærer Busks forældre. Billedet er taget i 1915.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Herfra fortsætter Nørregade helt ubemærket over i Juelsgade og efter 80 meter fortsætter vejen som Kirkegade.

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:25. December 2022

Besøg