Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Auning Idrætsforenings historie


Pluk fra Auning Idrætsforenings lange historie

2014  AIF udsender en folder til hvervning af nye medlemmer

2013  Orla Sundgaard træder tilbage og Hovedbestyrelsen
2004  står uden formand

2009  Orla Sundgaard udnævnes til æresmedlem  

2004  Auning Idrætsforening fejre 100 års jubilæum

2004  AIF udnævner Lis Andersen, Kaj Pedersen,
2004  Thøger Pedersen til æresmedlemmer

2004  AIF udnævner også Per Sørensen
2004  og Palle Hjorth til æresmedlemmer

2002  Svømmehallen genåbner efter 15 år uden vand

2001  Auning Idræts- og Kulturcenter etableres som et
2004  driftselskab for bådesvømmehallen og idrætshallerne

1999  Stiftes Sponsorudvalget for AIF

1993  ØAI/Auning IF oprettes af håndboldafdelingerne i Auning
2004  og Øster Alling

1990  Auning Sportcenter A/S tvangsopløses

1990  AIF udnævner Ejnar Thuesen Johansen til æresmedlemmer

1990  Tove Schøttler udnævnes til det første kvindelige æresmedlem

1991  AIF's nye klubhus på Sdr. Fælledvej indvies

1989  Auning Idrætsforening tilbagekøber idrætshallerne

1989  AIF Hallernes Fond oprettes af AIF

1987  Svømmehallen lukke og står uden vand i 15 år

1982  Rock i Parken afholdes for første gang

1981  Idrætscenteret udvides med en idrætshal nr. 2 samt et kursuscenter

1977  Stiftes AIF's Venner af Kaj Pedersen, Niels Møgelvang, Palle Hjorth

1977  Ny forhal og indgang etableret 

1974  Oprettes en selvstændig Tennisafdeling
           og ny tennisbane tages i brug

1971  Svømmehallen indvies og AIF får svømning på programmet

1964  Auning Idrætsforening holder 60 års jubilæumsfest i klubhuset, Nyvangsvej 13

1963  Nedsattes et specielt bordtennisudvalg.

1961  AIF flytte ind i eget klubhus på Nyvangsvej 13, som var bygget
2004  af foreningens egne folk, dels af genbrugsmaterialer som blev
2004  renset for mørtel, før de igen blev anvendt til facadesten.

1961  Idrætsforeningen tager bordtennis på programmet.
          Det dobbelte udvalg for atletik og gymnastik blev udvidet, så det
2004  nu hed: Atletik-, Bordtennis- og Gymnastik- udvalget. 

1967  Badmintonafdelingen flytter fra skolens gymnastiksal til nyopførte idrætshal

1967  Aunings første idrætshal tages i brug (Hal A)

1956  Der rejses en mindesten over Den Kloge Mand i Auning

1955  Bordtennisklubben Friheden stiftes. Spillede Vestergade 10

1954  Tennisbane indvies på Sdr. Fælledvej. Tennis hører under badminton

1950  Badmintonafdelingen flytter fra hotellet til skolens nye gymnastiksal

1952  AIF arr. amatør friluftskuespil i Porsbakkerne: Eventyr på fodrejse

1952  AIF fodbold bliver for første gang Danmarksmestre (juniorfodbold)

1949  AIF får overdraget nyt stadion på Sdr. Fælledvej

1945  Krigsårene 1940-45 med de mange restriktioner,
          rationeringer og mangel på varer var naturligvis en svær tid.
2004  De sidste par år under besættelsen, måtte lederne allernådigst
          ansøge værnemagten om tilladelse til at spille fodboldkampe
          hjemme, som at rejse til udenbys modstandere.

1937  Oprettes AIF Badmintonafd. med træning og kampe i hotellets sal

1935  De mange kriser i 1930’erne satte sit præg på AIF.
2004  Det var en vanskelig tid, især økonomisk. 

1931  I/S Auning Anlæg og Idrætplads indvies med tilhørende træskur
2004  til omklædning og opbevaring af civilt tøj. Idrætspladsen lå på
          grunden hvor Møllehjemmet ligger i dag

1929  Kvinder begynder at deltage i andet end gymnastik

1929  Tilmeldes Jydsk Boldspil Union og dermed også medlem under
2004  Dansk Idræts Forbund

1929  Man begynder at dyrke atletik i AIF under betegnelsen fri idræt

1929  Gymnastik og fodbold var altdominerende de første 25 år.

1904  AIF blev fra starten medlem af Randers Amts Skytte-,
2004  Gymnastik & Idrætsforening

1904  Auning Idrætsforening stiftes med lærer J. Jeppesen som formandAunning Idrætsforeningens formænd:

1904-1915: Lærer Johannes Jepsen
1904-1115: Vognmand Anton Pedersen
190114-15: Murermester Anton Pedersen
191119-21: Vognmand Niels Back

1921-1924: Snedker Edmund Pedersen

1924-1928: Bogholder Jacob Drackmann

1928-1937: Snedker Edmund Pedersen

1937-1939: Møbelsnedker Thorvald Pedersen

1939-1945: Slagter Niels Andersen

1945-1946: Bogholder Knud Beuschau

1946-1952: Bogtrykker Einar Thuesen

1952-1956: Skovfoged Aage Karlskov

1956-1958: Viceskoleinspektør Jens Korsgaard

1958-1960: Snedker Edmund Pedersen

1960-1962: Vejmand Oskar Andersen

1962-1966: Bogtrykker Ejnar Thuesen

1966-1977: Gårdejer Søren Stig Andersen

1977-1981: Socialinspektør Niels E. Brandenborg

1981-1985: Vaskeriejer Bent J. Jensen

1985-1986: Souschef Margit Møller

1986-1991: Salgschef Palle Hjorth 

1991-1996: Bogholder Niels Thøger Pedersen

1996-1998: Bogholder Margith Rasmussen

1998-2000: System konsulent Gert Lang 

2000-2001: Finmekaniker Carsten Andersen 

2001-2009: Tømrermester Per Sørensen

2009-2012: Sygeplejerske Susanne Andersen

2012-2013: Mekaniker Orla Sundgaard

2013-2014: Ingen valgt


 

AIFs æresmedlemmer:

Leif Kanne Pedersen. 

Udnævnt 09.10.04: Lis Andersen, Kaj Pedersen, Thøger Pedersen,
Per Sørensen og Palle Hjorth.

Udnævnt 25.04.09: Orla SundgaardKilder: 
- Laurids Pedersen
- AIFs 100-års jubilæumsskrift
- Auning Bymuseum
- Sønderhald Egnsarkiv

Historien bag ØAI og Auning IF Håndbold

Gennem flere år, var lokalopgørene mellem Auning IF og Øster Alling IF noget begge klubber så frem til. Der var stor prestige i disse opgør.
På herresiden forsøgte de to klubber sig med holdfællesskaber, uden den store succes.

I 1993 besluttes det, på de to foreningers hovedgeneralforsamlinger, at lægge håndboldafdelingerne sammen. ØAI/Auning IF, blev navnet på den nye håndboldafdeling. Sæsonen 1992/93 spillede Øster Alling IF´s bedste damehold i Serie 1 og Auning IF´s i Jyllandsserien. Auning IF rykker ned, men Øster Alling IF rykker op i Jyllandsserien. To år efter sammenlægningen, rykker holdet op i Danmarksserien.

En målsætning for ungdomsafdelingen, blev strikket sammen, - vi ville også på "landkortet" med vores ungdomshold. Dette gav resultat første gang i 1997. Klubbens pigehold kvalificerede sig til Eliterækken. Året efter præsterede dame juniorholdet, at tilspille sig en plads i Eliterækken.
I 1998 udnævnes ØAI/Auning IF til Årets Børnehåndboldklub i kreds 4, og senere samme år til Årets Børnehåndboldklub i Jylland.
Denne hædersbevisning tildeles en klub, der yder en særlig indsats for de yngste håndboldspillere. I alderen 5-8 år havde vi på daværende tidspunkt 52 børn. Det målrettede arbejde giver vi også æren for, at afdelingen p.t. ikke mangler ulønnede trænere til ungdomsholdene.

Vi arbejder på, at gøre det endnu mere attraktivt, at spille håndbold i ØAI/Auning IF. Ud over træning og kampe, arrangeres der fælles håndbold tur for alle ungdomsspillere til et stævne i udlandet, grillaften hvor også forældre og anden familie deltager, ungdommens dag i samarbejde med ungdomsklubben, juleafslutning og afslutningsfester. 

Nytårs-appel for Auning IFs førstehold, januar 1995

Spillerne er: 1: Søren Mølgård, træner. 2: Ole Hansen. 3: Troels Jensen 4: Henrik Jeppesen. 5: Henrik Thygesen. 6: Heine Søndergaard Nielsen. 7: Jan Nielsen. 8: Nils Pilgaard Reimers. 9: Ole Pilgaard Rasmussen. 10: Heine Pedersen. 11: Torben Olsen. 12: Mogens Dahl Andersen. 13: Mikael Leth Pedersen. 14: Kim Rasmussen. 15: Søren Nielsen. 16: Knud Dahl Andersen. 17: Samir Desevic. 18: Avni Asuani. Samir og Avni var begge bosniere, der boede i den del af idrætscenteret som Røde Kors havde lejet til inkvartering af flygtninge. Avni er idag aktiv fodbolddommer i lokalområdet.

Fotograf: Michael Bygballe Christiansen

 

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:20. December 2022

Besøg