Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

Auning stavet og benævnt på flere måder

Med Danske Stednavne og Ejner Thuesen Johansen som hovedkilde, er her en oversigt over stavemåder og benævnelser for Auning:

Ohning Omkring 1450 (Jydske Byer og deres mænd, 1918)

Aningh Brugt 1450. Kilde: Danske Stednavne  

Aaninghe         Brugt 1460. Kilde: Danske Stednavne  

Aaningh Brugt 1462. Kilde: Danske Stednavne 

Ovningh Brugt 1462. Kilde: Danske Stednavne  

Aningh Brugt 1463. Kilde: Danske Stednavne 

Anyngh Brugt 1463. Kilde: Danske Stednavne 

Aaningh Brugt 1464. Kilde: Danske Stednavne  

Oningh Brugt 1467. Kilde: Danske Stednavne

Awning Brugt 1467. Kilde: Danske Stednavne

Awning Brugt 1467. Kilde: Danske Stednavne 

Aanynge Brugt 1468. Kilde: Danske Stednavne 

Aaningh Brugt 1468. Kilde: Danske Stednavne  

Aning Brugt 1468. Kilde: Danske Stednavne  

Aaninge S. Brugt 1468. Kilde: Danske Stednavne  

Aaning S Brugt 1468. Kilde: Danske Stednavne  

Anyng S. Brugt 1469. Kilde: Danske Stednavne 

Aaning Brugt 1475. Kilde: Danske Stednavne  

Aanildh Sogn Brugt 1478. Kilde: Danske Stednavne  

Affning Brugt 1508. Kilde: Danske Stednavne  

Afninge Brugt 1567. Kilde: Danske Stednavne  

Aninngh Brugt 1568. Kilde: Danske Stednavne  

Afning Brugt 1579. Kilde: Danske Stednavne  

Afning Brugt 1580. Kilde: Danske Stednavne  

Afning Brugt 1580. Kilde: Danske Stednavne 

Affning K. Brugt 1580. Kilde: Danske Stednavne  

Annige Brugt 1580. Kilde: Danske Stednavne  

Anny Brugt 1580. Kilde: Danske Stednavne 

Afning Brugt 1582. Kilde: Danske Stednavne  

Avning Sogn Brugt 1594. Kilde: Danske Stednavne  

Aufning Brugt 1596. Kilde: Danske Stednavne  

Aufning Nævnt i bogen ”Auning fra tid til anden” fra 1979

Afning Brugt 1609. Kilde: Danske Stednavne 

Auningh Brugt 1610. Kilde: Danske Stednavne  

Afning By  Brugt 1631. Kilde: Danske Stednavne 

Aufning By og Sogn Brugt 1638. Kilde: Danske Stednavne

Auffning Brugt 1664. Kilde: Danske Stednavne  

Auning Brugt 1664. Kilde: Danske Stednavne  

Auffning Brugt 1688. Kilde: Danske Stednavne

Aningh Brugt 1790. Kilde: Trap Danmark 1963

Auning På håndtegnet kort fra 1836

Auning Brugt 1844. Kilde: Danske Stednavne

Avning Brugt 1878. Kilde: Danske Stednavne

Avninge Nævnt i bogen ”Auning fra tid til anden”, 1979

Avning På kort fra 1842, 1928, 1936, 1944

Ny Auning Ny bykerne omkring station og kro i 1870'erne 

Gl. Auning Omkring kirken, som modsætning til Ny Auning

Auning Sogn Sognebetegnelse

Auning St. St. = Station. Omkring 1930 i annoncer

Auning Station Omkring 1930 i annoncer

AuningBy.dk Brugt som web-adresse fra 2010

Auning Kær Syd for Auning by mellem Århusvej og Pindstrupvej

Auning Mark Syd for Auning by mellem Århusvej og Pindstrupvej

Auning Skov  En del af Løvenholmskoven syd for landevejen

Bogtrykker Ejnar Thuesen Johansen fortæller i 1992 om byens navn

Endelsen „ing“ på et bynavn betyder: „frimands bosted”. Dette blev givet til fæstebønder, som havde gjort sig fortjent hertil, bl.a. ved mange års frivillig militærtjeneste.

I besiddelse af et originalmanuskript til et lokal¬historisk foredrag om Auning, som førstelærer Nedergaard, Ndr. Skole omkring 1935 holder, nævner han bynavnet Auning, som om det tidligere har heddet ADELBY. Desværre er det kun et stikords-manuskript, og det kan derfor ikke helt dokumenteres, hvordan og hvorfra han drager denne sammenligning, idet der ikke findes yderligere bevis for denne påstand. At et par dagblade i samme tidsrum også i artikler bruger navnet Adelby, er jo heller ikke nogen garanti, idet disses kilder sikkert er den samme lærer. 
Ganske interessant er jo navnet, men det har ikke været muligt og vil nok heller ikke blive det, at få bekræftet dette navns oprindelse. 

Frem til 1950'erne så man at u og v i stednavne blev brugt lidt i flæng. Den samme forvirring havde man også med i og j i stednavne og person navne. F.eks. I. K. Rasmussen og J. K. Rasmussen er den samme person


                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg