Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Huse i Østergade

Genvej til de enkelte huse i Østergade:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30

30A - 30B - 31 - 32 - 33 - 34 -34A - 34B - 34C - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 49 - 49A - 51 - 53 - 55 - 55A - 55B

57 - 59 - 6163 - 65 - 67 - 69 .


I 1864 åbnede den nye snorlige landevej, som vi kender i dag. 12 år efter kom jernbanen og krydsede landevejen.

I Auning by kom landevejen til at hedde Østergade øst for jernebaneoverskæringen og Vestergade vest for samme. 

Før 1. verdens krig (1914-1918) stod der en allé af popeltræer gennem byen. De fleste af træerne blev dengang fældet. Måske for at dække et brændselsbehov.

Omkring 1930 bliver hovedvejen udvidet og vejen belægges med brosten der afgrænset af et grusbelagt fortov i begge vejsider.

Først i 1966 bliver de grusbelagte fortove i Vestergade og Østergade filsebelagt. Gadebelysningen blev formodenlig samtidig fornyet. De blev senere udskiftet med de nuværende stålmaster. Klippet er fra Randers Dagblad 1965.

Østergade 1

Hovedgade deles i Vestergade og Østergade der hvor jernbanen krydsede hovedvejen . Derfor ligget dette hus i Østergade. Opført 1890 ifølge BBR-oplysninger. (Bygnings- og Boligregistret).


Kurt Madsen fortæller om  Østergade 1: Anne Marie og Ejvind Madsen boede tilleje på loftet hvor der var en lille stue, køkken med koldt vand, soveværelse, og en lille gang, toilet var i gården bag ved huset, her boede de fra 1958 til 1962 med 4 børn.

Huset var ejet af Magda, som var søster til den berømte ”Brand Robert” som boede på Aunings private plejehjem, Østergade 3, der var beliggende hvor Auning Boligmontering i dag er placeret.

Østergade 2

Østergade 2 er ifølge BBR-oplysninger opført 1907. (Den hvide bygning midt i billedet). 

Omkring år 1900 nedsatte Rasmus Petersen Frosted sig som barber og rejsebud i ejendommen Østergade 2. Ejnar Thuesen Johansen skriver: ”På eget initiativ og med medfødte evner skabte han sig i byen en position, der aftvang agtelse og tillid”. 

Rejsebud Frosted tog morgentoget til Randers og returnerede hen på eftermiddagen. Efter hans rejsebudsopgaver var ordnet, åbnede Frosted sin barbersalon i kældere, Østergade 2.

Et rejsebuds funktion var at ordne småindkøb, bytte varer eller aflevere ting og sager i Randers for folk i Auning. Var man ”rejsebudskommissionær” måtte man også ordne bankforretninger for folk. 

Læs mere om byens rejsebude her

I Østergade 2 havde Lykke Mellergaard barber og frisørsalon. Mellergaard kom til Auning i 1959 og drev sin salon frem til 2007.

Han var 93 år, da han stoppede og havde da haft salonen i Auning i 48 år. Lykke Mellergaard døde 3. maj 2009, 95 år gammel.

I 2009 blev Østergade 2 renoveret og genåbnet som Frisør Malou.

Kristeligt Dagblad skrev i 2004 en artikel om bl.a. Lykke Mellergaard. 

I 1995 kunne Lykke Mellergaard holde 55 års jubilæum i sin babersalon i den særprægede salon i den sjove trekantede bygning Østergade 2.
Avisartikel i Randers Amtsavis 7. december 1995. 
Klik på artiklen for en læsbar version.


Jens Erik Mehlsen fortæller om Mellergaard: Lykke Mellergaard har engang i 1959 fortalt mig, at han startede salon for sig selv som ca. 26-årig i Nordjylland. Han kom altså til Auning i 1959. Vi drenge besøgte ham, når vi skulle klippes, og han var helt ny i byen. Vi syntes, at han var meget hurtigt, - en klipning med højre-skilning ekspederes på 10 minutter.

Prisen husker jeg ikke helt, men jeg syntes, at vi snakkede om, at den var det samme om en voksen-billet til Auning Bio: 2 kr. (børnebilletten til Auning Bio var 1. kr., men en klipning altså det dobbelte).

Lykke Mellergård døde i maj 2009, 95 år gammel, men da havde han allerede boet på plejehjemmet i Assentoft nogen tid, - jeg er usikker på hvor længe, men mener 2 år!

Da Mellergaard ophørte som barber og frisør i 2007 havde han virket som sådan i 48 år her i Auning. Men barber og frisør havde han dog været i 70 år, når man medregner hans tid i sin første salon i med. Man må sige med stor respekt, at han havde aftjent sin samfunds-”værnepligt”.

(I parentes kan jeg måske tilføje, at Mellergaard i en del år efter sin ankomst til Auning også drev sin lille landbrugsejendom for enden af Østergade/Dyrbyvej - i dag nedrevet og udstykket).

Østergade 3

Er i dag parkeringsplads, men tidligere lå her byens plejehjem.

Huset blev oprindelig bygget som en privat villa ca. 1907-10. Senere blev det købt og indrettet som plejehjem. I 1937 blev plejehjemmet udvidet med en fløj ned af Nørregade.

I 1946 er Auning Plejehjem registreret i datidens telefonbog. 

Plejehjemmet nedlægges på grund af sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager og nedrives omkring 1980. 

Det nye kommunale plejehjem "Møllehjemmet" blev indviet den 1. september 1967.


Før plejehjemmet lå dette hus på hjørnet af Østergade og Nørregade. Det 3. hus var byens forsamlingshus, Østergade 7.

Østergade 4

Østergade 4 er ifølge BBR-oplysninger opført 1870. Det ser ud som om hovedvejen er hævet over det oprindelige gadeniveau.

I 1924 havde garner Anders Andersen en Blomster- og grøntforretning på adressen. Produkterne blev avlet der hvor Blomsterdalen senere blev anlagt af sønnen Erik Friis-Andersen. 

Handelsgartner Carl Rasmussen drev sin forretning her fra Østergade 4.
I 1953 flyttede Carl Rasmussen forretningen til Ndr. Fælledvej 15.

Østergade 5

Østergade 5 er ifølge BBR-oplysninger opført 1900 og ombygget i 1986.

I 1904 er huset ejet af karetmager N. Nielsen.

I 1924 havde M. K. Nielsen en isenkram & trikotageforretning på adressen.

I 1927 startede Marius Holm kiosk i Østergade 5. Udvidede senere kiosken med mælke- og brødudsalg.


Bent Juhl fortæller: Min far, Rasmus Juul åbner købmandsforretning i Østergade 5 og senere Østergade 9. Det er i 1928 og derefter. Han var med til at etablere Auning Vandværk og var under krigen brandinspektør. Det sidste betød at han kunne bruge bilen, en Ford 1932.

 

 Finn Hjortshøj og hans kone Karen købte Østergade 5 i 1964 og etablerede Auning Boligmontering. De brugte forsamlingshuset til depot for møblerne, indtil forretningen blev ombygget i 1970. 


Britta og Lars Martinussen købte Auning Boligmontering af Finn Hjortshøj i december 1974 – og byggede om adskillige gange.

Britta og Lars Martinussen solgte 1. november 2011 til Steen John Pedersen og Peter Mikkelsen.

Læs mere om Auning Boligmontering her

Østergade 6

Østergade 6 er ifølge BBR-oplysninger opført 1903. 


Dette hus er et af de sidste synlige rester af et stort erhvervseventyr i Auning. Huset er opført af snedkermester Niels Chr. Jensen. I et værksted i baggården opbyggede han en virksomhed, der skulle udvikle sig til Auning Møbel- & Madratsfabrik.

 

I sidebygningen til Østergade 6 har der i årenes løb været flere forskellige forretninger før Pizza Ali Baba kom til. 

Bent Juhl Jensen havde i 60´erne Rekord Vask her. Vaskeriet ligger i dag på  Nyvangsvej.
I 1946 holdt J. C. Jensens Skrædderforretning til på adressen Østergade 6

Kan du huske hvilke forretninger som har været her? 
Dyreforretning, tøjforretning - Hjælp ønskes!

Østergade 7

På adressen lå tidligere byens forsamlingshus. Auning Forsamlingshus blev opført i 1895 på initiativ af Auning Foredragsforening.

Auning Møbelforretning blev startet op af Finn Hjortshøj og hans kone Karen. De var nystartede i 1965 og brugte da forsamlingshuset til depot for møblerne, indtil der blev bygget/ombygget til en forretning.

Forsamlingshuset blev revet ned for at gøre plads til Auning Sparekassen. Opført i 1971 ifølge BBR-oplysningerne. Sparekassen hed tidligere Fausing-Auning Låne- og Sparekasse. Den startede i et lokale på Auning Kro og flyttede herefter til Kirkegade 6.

På AS3 hjemmeside bliver virksomheden beskrevet sådan: 
I AS3 Employment er vi blandt Danmarks allerdygtigste til at rådgive og vejlede ledige og sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Det er vi, fordi vi har forstand på mennesker, og fordi vi har et indgående kendskab til arbejdsmarkedets jobmuligheder.

Østergade 8

Østergade 8 er ifølge BBR-oplysninger opført 1903. 

 

Huset ligger på hjørnet af Østergade og Doktorparken - et logisk valg af vejnavn, da der i huset på Østergade 8 har huset byens læger indtil der blev bygget lægehus på Centervej.

Lægerne Peter Mussmann og A. F. Mehlsen har haft praksis her.


Jens Erik Mehlsen fortæller: 
Min far var læge i Auning og havde en automobil af mærket Opel Super Six fra 1939 med nr-plade: V 3461. Ses på det lille foto til højre fra ca. 1952. 

Senere købte han en anden bil af mærket Vanguard Phase, med samme indregistreringsnummer. Ses herunder på fotoet, som er taget Østergade 8 (nu Klippehjørnet).  

Østergade 9

Østergade 9 er ifølge BBR-oplysninger opført 1900. 

Huset har i mere end 70 år været købmandsforretning:

- Købmand R. Højholt etableret i 1906 forretning her.  
- Solgte i 1919 til Købmand S. Juhl Poulsen.

- I 1924 er det købmand  Rasmus Juul  som driver købmandsforretning her. Rasmus Juul startede sin forretning med at leje sig ind Østergade 5 ved frk. Koch. Køber senere til Østergade 9. Rasmus Juul køber senere også forsamlingshuset bl.a. for at få bedre tilkørselsforhold til gården bag butikken.

Bent Jul fortæller: Min far, Rasnus Juul åbner købmandsforretning i Østergade 5 og senere Østergade 9. Det er i 1928 og derefter. Han var med til at etablere Auning Vandværk og var under krigen brandinspektør. Det sidste betød at han kunne bruge bilen, en Ford 1932.

 

Wallin Feder overtager forretningen i 1973. Wallin solgte i 1978 til Per Sejersen, der måtte opgive forretningen i 1981. Efter eget udsagn bl.a. pga. den hårde konkurrence fra bl.a. OBS i Paderup.

Herefter har der været radio/TV forretning på adressen:

Først Torben Olsson med butikken Radio Olsson
Denne blev overtaget af Jens Sørensen og butikken kom nu til at hedde: Auning Radio og TV-forretning.

Østergade 10

Østergade 10 er ifølge BBR-oplysninger opført  i år 1900.

Christine Christensen, enke efter Peder Christensen, 2. lærer på Auning gammel Skole, der lå over for kirken, hvor sognehuset i dag ligger. Her var han lærer fra 1889 til sin død i 1904. Inden sin død nåede Peder Christensen at købe Østergade 10 til sin hustru og deres 4 børn. Han nåede ikke selv at bo i huset.

Peder Christensen døde da Aksel kun var 10 måneder gammel. Og Aksels mor blev enke til 4 små børn.


Aksel Christensen, som var den yngste af de 4 børn har udførligt beretter om sin barndom i Auning. Denne optagelse ligger på Sønderhald Egnsarkiv. Det er en 2 timer lang spændende beretning. Aksel Christensen er en blændende fortæller. 

Hør den her 

I 1946 havde vognmand Olaf Nielsen adresse her.

Østergade 11

Østergade 11 er ifølge BBR-oplysninger opført  i år 1911.

Her etablerede W. Rabe sig i 1946 som byens første elektriker.Forretningen blev senere overtaget af E. Vinther Andersen. Forretningen blev nedlagt da Vinter Andersen lukkede butikken.


I de senere år har Expres Pizza Steakhouse, med skiftende ejere holdt til i butikslokalet.

Østergade 12

I bogen "Jyske byer og deres mænd" fra 1918, skriver J. K. Rasmussen at Auning Mejeri blev anlagt på adressen i 1901 af Auning Andelsmejeri.

Fabrikant Palle Petersen fra Hornslet købte i 1968 ejendommen Østergade 12, der hvor Auning Andelsmejeri havde ligget fra 1901 til 1967. Palle P's Trædrejeriet stoppede ved Palle Petersens død i 1979.

Her kan du mere om trædrejeret; artikler, fotos og en stor del af de produkter som blev fremstillet ved Palle P.

Omkring 1975 er fotograf Anders Leif forbi med sit filmudstyr og laver en mindre film fra Palle P's Trædrejeri. Disse foto stammer fra filmen:

Disse 2 virksomheder holder til i bygningerne i dag

 

Østergade 13

Østergade 13 er ifølge BBR-oplysninger opført  i år 1889.

Aksel Christensen der som barn boede på den anden side af vejen i nr. 10 har udførligt beretter om sin barndom i Auning. Hans fortælling er optaget på bånd. Det er en 2 timer lang spændende beretning. Aksel Christensen er en blændende fortæller. Lyt med her!

Aksel Christensen fortæller bl.a. at der ud for huset Østergade 13 stod en metalstander med påskriften 4 mil (til Grenaa). Standeren blev engang i 1920'erne væltet af en løbsk hest med et læs tørv. Kusken måtte en tur på Ørsted Sygehus. 4-mile standeren kom aldrig op igen. (1 dansk mil = 7,5 km). 

I huset har kogekone Else Mogensen boet. I anledning af Else Mogensen 25 års jubilæum som kogekone skrev Randers Amtsavis:

Østergade 14

Østergade 15

Østergade 15 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1906.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 16

Før der blev bygget boliger i 2004, lå her på adressen et større bygnings-kompleks hvor Auning Smede- og Maskinforretning havde sin forretning og værksted. Senere holdt Auning Blikkenslagerforretning til i den vestlige del af smedeforretningens lager. Til højre i billedet ses lige skomager S. Pilgaards forretning. Auning Smede- og Maskinforretning startede på den anden siden af Østergade i nr. 17.

Østergade 17

Østergade 17 er ifølge BBR-oplysninger opført  i år 1889.

I 1917 startede smedemester Niels Kristensen Auning Smede- og Maskinværksted på denne adresse. Se mere om denne forretning her!

Familien Houlberg Kristensen boede i huset frem til 1980'erne. 
Det gamle smedeværksted blev lejet ud til en række forskellige formål.  

Tilbage i 70'erne drev Anni Frank børnetøjsforretningen Mini Dress i butikslokalet. Anni Franks døtre Pernille og Charlotte åbnede "Se Min Kjole"  på Centervej 11 i 2010.

Maja Pedersen overtog efter Anni Frank og drev fra 1981 til 1985 dametøjsforretningen Butik Maja på adressen. Maja Pedersen solgte Butik Maja til Irene Jørgensen. Senere flyttede Irene Jørgensen til Centervej og ved denne lejlighed butikkens navn.

Fra 1987 til 2014 har Genbrugsen holdt til i butikslokalet. 
Genbrugsen ligger nu i Østergade 3.

Østergade 18

Østergade 18 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1922.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 19

Østergade 19 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1909. Om- og tilbygget i 1997.

I 1946 boede frugt- & grønthandler Hans Rasmussen her.

Tidligere blomsterhandler og bedemand Knud Rasmussen fortæller om Østergade 19: Mine forældre lejede forretning i efteråret 1947. og havde den til de lejede Østergade 4, Jeg kan oplyse at Hans Rasmussen medstede sin ene arm ved en arbejdes ulykke på Savværket. Hans Rasmusen havde altid sort regnfrakke på.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 20

Østergade 20 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1887. Om- og tilbygget i 1973.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 21


Østergade 21 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1918.

Carina Stubkjær Laursen fortæller om Østergade 21: Det har været mine bedsteforældres hus indtil slut 2015. Min mormor var Asta Marie Sørensen (født Pedersen) og min morfar var Ejgil Peter Sørensen (også kendt som Den Røde Smed). Jeg kan ikke huske hvem der har købt og overtaget det nu. Jeg ved, at min mor har boet i huset, da hun var ung (13-15 år), og højst sandsynligt også yngre end det. Og min mor, Lene Laursen, er født i 1957, så det har været en del år at mine bedsteforældre ejede huset. Omme i haven var der blomsterbede og jordbærbed, som mine bedsteforældre gik meget op i. Jeg kan se på billedet af garagen er der, men der var også en terrasse på modsatte side af den. Huset har været samlingspunkt for min familie op igennem min barndom, da mine bedsteforældre fik 6 børn i alt og de 4 af dem stiftede familie.
 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 22

Opført 1905 ifølge BBR-oplysninger. (Bygnings- og Boligregistret).

Bagermester N. Sams havde her i mange år et brødudsalg.

Østergade 23

Østergade 23 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1929.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 24

Opført 1920 ifølge BBR-oplysninger. (Bygnings- og Boligregistret).


Sognerådsformand og handelsmand Niels Rafn og hans kone Marie Rafn boede Østergade 24.  De blev gift i 1914 og fik 7 børn. Marie Rafn var født på Løvenhom Gods, hvor hendes far var snedker.

Marie Rafn drev et mindre brødudsalg og slikbutik fra adressen. Denne blev senere overtaget af Gerda Reimers.

------

Huset hed i en længere periode "Borgen". Forklaringen på navnet blev opklaret på Auning Bymuseums Facebook-side. Indlæggene er gengiver herunder:

Doris Thinesen: Min mand, Ketil Thinesen og jeg købte Borgen i 1986 af Marie Rafn. Vi døbte den borgen da Ketil's far havde et hus i Østrup Skov som han kaldte Godset, så var vi jo nød til at eje en borg. Deraf navnet.Vi var overhovedet ikke velkomne, da vi ankom i 1986, men tror alligevel vi nåede at blive vellidte, inden vi flyttede i 2000.
Ved mange var glade for os nytårsaften, da vi med garanti havde det smukkeste fyrværkeri.Vi solgte Borgen i 2000 til Allan og Henriette og flyttede til Ørsted på et nedlagt landbrug.ved ikke om i kan bruge denne viden til noget. mvh Doris Thinesen.

Niels Bertram: Huset har fået navnet lang tid efter mine bedsteforældre fraflyttede det.Tror Marianne har ret i den fik navnet mens der boede nogle unge mennesker der. Mener ikke huset tidligere havde et navn. Min bedstefar Niels Rafn havde slagtehus i baghuset, hvorfra han kørte ud med slagtervarer til folk.

Dorthe Karlsen: Det er mine bedsteforældre Marie og Niels Rafn der fik bygget huset.

Lars Rafn Karlsen: Dejligt at se, at vores bedsteforældres hus igen står så flot. Dejlige minder herfra.

Tom Bytoft: Det er rigtigt at navnet Borgen, var et kaldenavn efter begrebet rocker borg, der boede en række unge mennesker med langt hår og læderveste, men de flinkeste unge mennesker, der blandt andet hvert år sørgede for et fantastisk flot nytårs fyrværkeri. Jeg har selv boet i baghuset som lejer medens fru Rafn ejede huset, og Gerda og Axel Reimers drev brødudsalg fra stue etagen, fru Rafn boede selv på 1 sal.

Mariann Juhl Henningsen:
Og så havde de terrarium i baghuset. Der havde engang forvildet sig en løssluppen slange ind i naboens have (Marius og Agnete - mine børns bedsteforældre i nr 26).

Søren Brandenborg:
Der var på et tidspunkt hele 3 lejligheder i Østergade 24 hvis jeg husker rigtigt.

Tina Knudsen: Da Ketil og Doris flyttede ind og der var nogen som mente at de var "rocker" og derfor tror jeg det fik navnet " borgen"(rockerborg).

Hans Jørgen Brix Andersen:
Det var ikke en rockerborg! Tina Knudsen: Nej, Hans Jørgen, men det hed den i uvidende folks mund.

Lisa Tromborg: Ketil og Doris var de flinkeste mennesker, kom selv meget på borgen i mine unge teenageår. Og ja, de sørgede altid for det fedeste show nytårsaften. Det var tider dengang!

Connie Lundquist: Hans Jørgen Brix Andersen, var det ikke her du boede? HansJørgen Brix Andersen: Jo det har jeg.

Doris Thinesen: Jeg har selv været med at døbe Borgen. Vi købte den i 1986. Og da min mands far havde "godset" skulle vi selvfølgelig have noget der var større og derfor blev den døbt Borgen.
Intet dramatisk over det!

Østergade 25

Østergade 25 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1928.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Paul Marcussen fortæller om sit barndomshjem:
Vores barndomshjem, som vores mor erhvervede som særeje i 1931, da hun i forbindelse med sit fyldte 21 år og altså myndig fik frigivet sin arv efter sin biologiske far, som døde 3 måneder før vores mor blev født.

Oprindeligt var huset indrettet med butik i det sydvestlige hjørne med indgang via en muret stentrappe. Der var vist oprindelig være tale om et margarineudsalg.

Fra min tidligste barndom kan jeg erindre butikken indrettet som vores dagligstue, hvor butiksdør og vindue samt gulvlem og trappe ned til lageret i kælderen. En renovering i de første krigsår medførte nedbrydning af stentrappe, tilmuring af butiksdør, isætning af nyt stuevindue samt afmontering af lem/trappe til underliggende kælderrum.

Vores far hed Christian Morten Marcussen, søn af Marinus Morten Marcussen, teglværksbestyrer og gårdejer. Drev desuden Auning Afholdshotel fra 1920 til 1934. Hans farfar var Christian Marcussen, der var ejer af Floes Teglværk fra 1887 til 1896.

Østergade 26

Den nuværende ejendom er opført 2007 ifølge BBR-oplysninger. (Bygnings- og Boligregistret).

Her lå tidligere en villa, hvor 
Marie og Lars Kjær Rasmussens boede fra 1946 til 1952. Fra adressen drev de Auning Røgeri, som det også står på muren.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.  

Østergade 27

Østergade 27 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1910.

I 1957 boede her vejmand Anton Nielsen og syerske, fru Sofie Nielsen. Sofie Nielsen er datter af møller P. Fisker Poulsen, Outrup Mølle ved Øster Alling. 

I anledning af Sofie Nielsens 65 år, skrev Randers Dagblad i 1957 bl.a.:  - Fru Nielsen er kendt som en sirlig og dygtig syerske og en hjemmets kvinde, der ejer et stilfærdigt lune.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 28

Østergade 28 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 2007.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 30

Stuehuset Østergade 30 er ifølge BBR-oplysninger opført 1933. Huset blev bygget af murermester Jørgen Poulsen (Knud Søgaard Poulsens far).

Udhuset ser ældre ud -  det kunne godt være en rest fra en gård eller lign.

Agnes og Jørgen Poulsen boede i huset frem til 1959, hvor de udstykkede grunden i flere parceller og byggede nyt hus på det der kom til at hedde Østergade 30A og flyttede derover.

Agnes og Jørgen Poulsen har også boet på ejendommene Promona og Østervang. 


I en periode herefter har huset tjent som inspektørbolig for skoleinspektøren.

I 1951 havde beskæftigelsesudvalgsformand Harald L. Hansen adresse her.

I 1977 havde Sønderhald Egnsarkiv til huse her.


Kirsten Madsen i forretningen, 1992

I 1989 og 1993 har Kirsten Madsen annonceret med sin tøjbutik på adressen.

I dag er det blomsterforretningen Min Butik som holder til her.


Her 2 klip fra Randers Dagblad, 1954 hvor Jørgen Poulsens virke omtales i anledning af sin 65 års fødselsdag:

Østergade 30 A

Østergade 30A er ifølge BBR-oplysninger opført 1959. 

Hanne Søgaard Hammerum fortæller: 
Jeg er barnebarn af muremester Jørgen Poulsen og født i 1959, hvor han byggede huset på Østergade 30 A. Jeg kan huske fra sommerferier at der var en allé med kirsebærtræer langs indkørslen og at der var en garage/udhus med store glasvinduer bag i haven hvor hans gamle bil, en Kaptajn, stod inden i. Og han elskede når vi kom, for så stod den på brasekartofler og spejlæg til frokost samt en snaps. Dejlige minder.

Østergade 30 B

Østergade 30 B er ifølge BBR-oplysninger opført 1956. 

Østergade 31

Østergade 31 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1918.

De 4 dobbelthuse i Østergade er alle bygget af købmand Richard Foersom. Dobbelthusene  er opført fra 1916-1920. 

Inger Marie Linnemann fortæller: I Østergade 31 har der været fransk vask og strygning. Jeg husker det fra min barndom, hvor jeg ofte var inde hos Doris Sørensen og hente min mors duge, som var blevet rullet der. Vaskeriet lå i en længe bag stuehuset. 

I folketællingen fra 1940 og her står:
- Anker Sørensen født i 1908, skovarbejder
- Doris Sørensen født 1910, fransk vask og strygning

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 32

Alfred Nielsen, Auning Autoværksted, byggede dette værksted i 1943.

Udstillingsbygningen, til højre for værkstedet, blev bygget omkring 1962-1963. Alfred Nielsen var på det tidspunkt blevet forhandler af Morris biler og var blevet Gulf forhandler.

Læs mere om Alfred Nielsen og bygningen her

Østergade 33

Østergade 33 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1913.

De 4 dobbelthuse i Østergade er alle bygget af købmand Richard Foersom. Dobbelthusene  er opført fra 1916-1920. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 34

Østergade 34 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1939.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 34A

Østergade 34A er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1959.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 34B

Østergade 34B er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1964. Om- og tilbygget i 2000.

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 34C

Østergade 34C er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1972.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 35

Østergade 35 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1916.

De 4 dobbelthuse i Østergade er alle bygget af købmand Richard Foersom. Dobbelthusene  er opført fra 1916-1920. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 36

Østergade 36 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1942.

I 1946 havde lillebilvognmand Anthon Pedersen adresse her.

 

Vagn Bødker fortæller om Østergade 36: Anthon Pedersen købte, formentlig i slutningen af trediverne, et større stykke jord hvorpå han byggede Østergade 36 i 1942. Anthon Pedersen byggede endvidere et hus mere, om det var samme nr. eller det var 36a, det ved jeg ikke, men den person der boede i huset, var Per Poulsen, søn af den navnkundige muremester Jørgen Poulsen, som Østergade 30. Per Poulsen var sadelmager, og arbejde hos sadelmager C. J. Andersen, Vestergade 4.

I Anthon Pedersens hus var endvidere indrettet med en lille lejlighed på 1. sal. Huset bar et miskendeligt udtryk for at være selv byg. Jeg boede selv i lejligheden på 1. sal i en periode. Hvis man lagde en bold lige inden for døren, når man kom op, løb den sporenstregs over til vinduet i havesiden. Ja, man kunne endda fornemme, at man gik nedad, når man gik over til vinduet. 

Når jeg kender stedet så godt, er det fordi Anthons kone Anna, var min mors halvsøster, og jeg er kommet i nr. 36 al den tid jeg kan huske tilbage, indtil min moster Anna døde af kræft.


Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! 
Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Wallin Feder fortæller om Østergade 36: På billedet kan det ikke ses, men begge huse var træhuse, nu skalmurede. Oprindelig lå der en lille ejendom på stedet som ejede alt jorden ind til skolen og ned til hallen og ud til Møllersmindevej. Anton Pedersen, kaldet Store Anton kom fra Nørager og byggede husene. Det lille hus var oprindelig hønsehus.

 

Under krigen arbejdede min far på møbelfabrikken, men vi boede i Trustrup, så han lejede et værelse hos Anton og Anna. Min far ville jo gerne have familien til Auning.  Det klarer vi nemt sagde Anton, vi bygger bare hønsehuset om til en lejlighed. Det gjorde de, og der boede vi et par år. Senere kom Mekanikeren Niels Terndrup til at bo der til lejligheden ved værkstedet i Vestergade var færdig.

Det er Anton som har udstykket alle grundene derude og da Gl. Estrup lavede den sidste udstykning i Lundby købte han en stor parcel på ca. 75 tdr. land. Deroppe byggede han og Anna et halmhus med bliktag, så de kunne komme i tørvejr og få deres kaffe. Han solgte jorden ret hurtigt igen uden bygninger på.

Østergade 37

Østergade 37 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1916.

De 4 dobbelthuse i Østergade er alle bygget af købmand Richard Foersom. Dobbelthusene  er opført fra 1916-1920. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 38

Østergade 38 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1928. Om- og tilbygget i 2001.

Mekaniker Jørgen Nygaard Pedersen startede Jørgens Auto i Østergade 38 i 1972. I 1974 byggede Jørgen Nygaard Pedersen nyt autoværksted på Industrivej 3 og i 1976 blev der opført en beboelsesejendom på samme adresse. Jørgen Nygaard Pedersen lukkede sin forretning på Industrivej i 1986. Jørgen Nygaard Pedersen bor stadig i boligen og anvender idag værkstedet til sin hobby. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 39

Østergade 39 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1915. Om- og tilbygget i 1964.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 40

Østergade 40 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1933.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 41

Østergade 41 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1918.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 42

Østergade 42 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1935. Om- og tilbygget i 1972.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 43

Østergade 43 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1920. Om- og tilbygget i 1981.

De 4 dobbelthuse, hvor Østergade 43 ligger i det sidste ud af byen, er alle bygget af købmand Richard Foersom. Dobbelthusene er opført fra 1916-1920. 

Her lå i 1946 Else og Marius Holms Brødudsalg. De drev desuden en pølsevogn i Banegårdsgade nogle måneder hvert år.

Østergade 44

Østergade 44 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1935.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 45

Østergade 45 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1930. Om- og tilbygget i 1976.

De 4 dobbelthuse, hvor Østergade 43/45 ligger i det sidste ud af byen, er alle bygget af købmand Richard Foersom. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 47 A og B

Østergade 47 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1968. Om- og tilbygget i 1986.

 

Østergade 49

Østergade 49 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1930. Om- og tilbygget i 1979.

I 1946 drev Ernst Elof Olsson Auning Vognmandsforretning fra adresse her.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   Ved du noget om Ernst Olsson eller Ole's Musik? Hvornår var det nu det var?

Østergade 49A

Østergade 49A er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1954. Om- og tilbygget i 1976.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 51

Østergade 51 er ifølge BBR-oplysninger opført  i år 1890. I dette hus havde træskohandler Christian Andreasen sin forretning og hans konen Elvine Andreasen drev samtidig pensionat.

I anledning af Træskohandler Chr. Andersens 60 års fødselsdag,

skrev Randers Dagblad følgende i 1953:

Østergade 53

Østergade 53 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1918.

I 1954 boede Magnus Behrendsen i Østergade 53 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 55

Østergade 55 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1935. Om- og tilbygget i 1956.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 55A

Østergade 55A er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1937. 

Sønderhald Egnsarkiv har noteret følgende om huset:
Er blevet kaldt Stens Hus. Tidligere blev det kaldt Dahls Varehus, da ejeren hed Dahl. 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 55B

Østergade 55B er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1954.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 57

Østergade 57 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1943.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 59

Østergade 59 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1950.

I 1967 købte Editd og Stig Andersen Østergade 59. De kom fra Tårup, hvor de drev gården "Lindegård" fra 1943 til 1967.

I 1981 skrev Amtsavisen i anledning af Stig Andersens 80 års dag:

 

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen!

Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 61

Østergade 61 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1956.

I 1952 boede industriarbejder Niels M. Pedersen her i nr. 61.
Avisklippet er fra Randers Dagblad 1952.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 63

Østergade 63 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1956.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 65

Østergade 65 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1955. Om- og tilbygget i 2005.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 67

Østergade 67 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1900. Om- og tilbygget i 1987.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Østergade 69

Østergade 69 er ifølge de kommunale BBR-oplysningerne opført i 1945. Om- og tilbygget i 1983.

Kan du hjælpe med yderligere oplysninger, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen i bunden af denne side.   

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:25. December 2022

Besøg