Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Træindustrien i Auning

Forarbejdning af træ har altid været en naturlig del af håndværk- og industrivirksomhederne i Auning, da der har været let adgang til store mængder af skove i umiddelbar nærhed af Auning.

Tre trædrejerier, flere skomagere, en enkelt violinbygger, en større møbel- fabrik, et finerværk og en lang række af tømrer- og snedkervirksomheder har sat sit præg på byen fra omkring år 1900 og helt frem til i dag.

Blandt andet ved Auning Træstansport, Energivej 11, ved byens tømrer- og snedkervirksomheder samt i Løvenholmskoven er træ stadig en væsentlig del af indtjeningsgrundlaget. 

Herunder er omtalt følgende fra træindustrien i Auning: 
Auning Savværk
Auning Trætransport
Trædrejer Preben Nielsen / DanComponent
Auning Trædrejeri
Palle P's Trædrejeri
Auning Skaftefabrik
Skomager S. Pilgaard
Træskohandler Christian Andreasen
Auning Finerværk
Martin Rasmussen, violinbygmester
Auning Møbel- & Madratsfabrik
Auning Tømrerforretning
A. Andersens Møbelværksted
Søndergaards Savværk

Auning Savværk

                                                        .
Auning Savværk og Tømmerhandel har haft stor betydning for Auning by igennem 90 år. Savværket har givet mange gode arbejds- pladser gennem årene og har givet mange underleverandører og servicefag gode indtjeningsmuligheder helt frem til 1990, hvor savværket blev lukket.


Savværket formåede i næsten 90 år at tilpasse, når vilkårene og mulighederne for savværket ændrede sig. Det har også været en eksportvirksomhed, primært til det tyske bygningsindustri. her har samarbejdet med jernbanen haft afgørende betydning. 

Det har også været en farlig arbejdsplads, som har medført adskillige lederede finger og hænder for de folk som har arbejde 48 timer om ugen.

 

Auning Trætransport, Energivej 11

Transportmagasinet skrev bl.a. følgende om Auning Trætransport i april 2015:

Umiddelbart rimer distribution af stykgods ikke på trætransport, men Bach & Pedersen Fragt og Auning Transport ser et stort potentiale i fusionen.

Auning Transport, der primært transporterer råtræ, blev stiftet i 2010. Forretningen har løbende vokset sig større og tæller i dag 15 chauffører, men administrativt har direktør Brian Graff været ene mand på kontoret på hjemmeadressen ved byen Floes mellem Auning og Randers. Det betød dagligt mange forskellige arbejdsopgaver - lige fra bogføring til disponering. 

- Salget til Bach & Pedersen Fragt handler ikke om økonomi, men om mindske mit store arbejdspres som selvstændig, siger Brian Graff, der de sidste fem år kan tælle sin afholdte feriedage på to hænder. 

Læs hele artiklen her:
www.transportmagasinet.dk/article/view/202720/utraditionel_fragtmandsfusion

Trædrejer Preben Nielsen / DanComponent

Preben Nielsen, der kom til byen på grund af job på Auning Trædrejeri, etablerede virksomheden Trædrejer Preben Nielsen på Mortensensvej 30 i 1979. I 2001 overtog sønnen Michael Nielsen virksomheden, der skifter navn til DanComponent. I 2011 bliver DanComponent solgt til Beder Trædrejeri. Michael Nielsen ejer fortsat bygningerne og lejer ud til Auning Skilte, Apetit og Syndikatet.


Da Dankomponent stoppede i 2011 skrev Folkebladet bl.a.:


DanComponent i Auning lukker


Per 1. september 2011 slipper Auning grebet om byens sidste trædrejer- virksomhed.

DanComponent, der producerer greb og knopper i træ til møbelindustrien, er blevet solgt til Beder Trædrejeri, der ligger i Saksild ved Odder. Det betyder samtidig et farvel til fem arbejdspladser i Auning.

»Det er med en blanding af glæde og vemod, for det er vitterligt trist at fortælle medarbejdere, der har været her i 15 til 27 år, at det nu er slut. På den anden side er jeg glad for, at jeg har fået mulighed for at sælge på et tidspunkt, hvor jeg kan overholde alle forpligtelser,« siger indehaver Michael Nielsen.

Ville faktisk købe
Salget er kommet lidt overraskende. Det begyndte faktisk med, at Michael Nielsen i foråret henvendte sig til Beder Trædrejeri med tilbud om at købe virksomheden op. Det ville give DanComponent en stærkere position på markedet.

Per Poulsen, der ejer Beder Trædrejeri, takkede imidlertid nej og forslog i stedet den omvendte løsning. Dermed opstod en enestående chance for at afhænde virksomheden på fornuftige vilkår. Beder Trædrejeri overtager ordrebog og dele af produktionsapparatet og værktøjerne, men produktionen flyttes til Saksild.

Beder Trædrejeri er herefter den eneste virksomhed i Danmark, som producerer greb og knopper i træ. Til sammenligning var der 13 producenter, da Michael Nielsen blev medejer af DanComponent i 2000.

»Vi laver i bund og grund et umoderne produkt. I dag bruger man andre materialer med større designmæssig frihed. Der vil altid være brug for trægreb, men der er ikke plads til mere end en virksomhed i Danmark,« erkender han.

Sundt familieforetagende
DanComponent blev etableret af Michael Nielsens far i 1979 under navnet Trædrejer Preben Nielsen. Far og søn gennemførte fra 2000 et glidende generationsskifte, og Michael Nielsen overtog den sidste halvdel af aktierne i 2005.

Michael Nielsen blev ansat i virksomheden i 1991 som lønmodtager og blev siden driftsleder. Det har hele vejen igennem været en sund forretning med balance i driftsøkonomien. Den forestående lukning er blevet modtaget med forståelse af Michael Nielsens far.

»Han er selvfølgelig lidt trist over det. Men han er afklaret med det, og jeg kan se både ham og mig selv i øjnene og sige, at jeg har gjort, hvad jeg kunne,« siger Michael Nielsen.

Auning Trædrejeri


Auning Trædrejeri
, Torvegade 3 blev etableret af Martinus Poulsen, der kom fra Auning Savværk, hvor han havde været værkfører. Omkring midten af 1970'erne blev virksomheden overtaget af Niels Thomsen fra Ring, som ejede det frem til 1981 hvor virksomheden lukkede ned. Niels Thomsen og bl.a. Vera Hjorth flyttede til Møldrup, hvor Niels Thomsen havde købt et andet trædrejeri. 

I 1982 købte Flemming Mikkelsen resterne af Auning Trædrejeri og overtog også bygningerne og navnet Auning Trædrejeri. Flemming Mikkelsen havde omkring 25 mand ansat da virksomheden var størst. Flemming Mikkelsen solgte virksomheden i 1987 til Midtjydsk Trædrejeri A/S i Ikast og virksomheden blev flyttet til Ikast.

I 1989 blev lokalerne renoveret og Blanketgaarden startede på adressen. 

Palle P's Trædrejeri

Fabrikant Palle Petersen, Hornslet købte i 1968 ejendommen Østergade 12, der hvor Auning Andelsmejeri havde ligget fra 1901 til 1967. Trædrejeriet stoppede ved Palle Petersens død i 1979.

Her et lille udvalg af de produkter, som blev fremstillet ved Palle P Trædrejeri i perioden 1968 til 1979.
En del er blevet lavet i 1000 vis og andre ting er unikaer. Langt det meste i ædeltræ. Ædeltræ er kostbart, fordi det er langsomt voksende og skal importeres. Enkelte ting er lavet i ibenholt og moseegn.

Klik på et af billederne for at se dem i stort format!

Omkring 1975 er fotograf Anders Leif forbi med sit filmudstyr og laver en mindre film fra Palle P's Trædrejeri. Disse foto stammer fra filmen:

Auning Skaftefabrik

Auning Skaftefabrik, Århusvej 4 blev etableret af Johannes "Skafte" Pedersen omkring 1946. Produktionen var primært skafter til trillebører. Fabrikken producerede jerntrillebøren TAUL.

Auning Skaftefabrik er opført i i den kommunale velkomstbog fra 1974. Senere holder Auning Blikkenslagerforretning til på adressen. 

 

 

 

Annonce for Auning Skaftefabrik
i Folkebladet for Djursland i 1952.

Jens Erik Mehlsen fortæller om dette foto: Under besættelsen havde de tyske tropper sat sig på flere bygninger i Auning, bl.a. forsamlingshuset og en stor del af Auning Nordre og Søndre Skoler. Adskillige eleverne herfra blev derfor sendt til andre lokaler, bl.a. baghuset på Århusvej 4, den blå-grønne bygning på dette foto.

Bygningen ejedes af Johs. Pedersen, ”skaftemanden”, som vi kaldte ham. Han boede med sin familie i forhuset ud mod vejen, mens baghuset var hans værksted, hvor han bl.a. lavede skafter til økse, skovle osv. Under krigen brugte Johs. Pedersen således sin bagbygning til sit erhverv eftermiddag og aften, for i formiddagstimerne fungerede den som sagt som skolebygning.

Skomager S. Pilgaards, Østergade 14

Træskohandler Christian Andreasen, Østergade 51

I ejendommen Østergade 51 havde træskohandler Christian Andreasen sin forretning og hans konen Elvine Andreasen drev samtidig pensionat. Østergade 51 er ifølge BBR-oplysninger opført  i år 1890.

I anledning af Træskohandler Chr. Andersens 60 års fødselsdag,

skrev Randers Dagblad følgende i 1953:

Auning Finerværk, Vestergade 46 C

Auning Finérværk blev etableret af Robert Jensen umiddelbart efter 1945. Robert Jensen var også ejer af Auning Møbel- og Madratsfabrik.

Hovedbygningen til det tidligere Auning Finérværk er ifølge BBR-oplysninger opført 1964. 

I en del af denne hovedbygning har bl.a. STARK og Sønderhald Turistforening haft lokaler. Annoncen er fra 1986.

Martin Rasmussen, violinbygmester

En af landet bedste violinbyggere
har haft værksted i Auning

Violinbygmester Martin Rasmussen havde værksted og bolig Århusvej 4 fra 1937 til 1942. I denne periode udgiver han på eget forlag en bogen Sandheden om de gamle mestres hemmelighed. Den blev trykt i 2000 eksemplarer. Bogen er blevet genudgivet sammen med den del ny materiale om Martin Rasmussens arbejde.

Martin Rasmussen kom som 11 årig ud og tjene som hyrdedreng i Helstrup syd for Randers. Senere kom han i lære som snedker og fik sit svendebrev i 1909. Herefter drager Martin Rasmussen på valsen - eller studietur - ned gennem Tyskland for at samle inspiration og viden. Han har sin violin med på turen og bliver undervejs opfordret til at tage en konservatorieuddannelse, men det var der ikke økonomi til, så han slår sig til tåls med det violinspil han har lært sig selv.

Marin Rasmussen vender tilbage til Randers og etablerer sig som møbelsnedker- og bedemandsforretning i 1914.   I 1919 gifter han sig med Anne Kristine, som er indehaveren af en broderiforretning. De fortsætter med at drive hver sine veletablerede forretninger. 

A. Andersens Møbelværksted, Østergade 28

Historien om Auning Møbel- & Madratsfabrik

Dette hus er et af de sidste synlige rester af et stort erhvervseventyr i Auning

Huset ligger Østergade 6 og blev opført i 1907 af snedkermester Niels Chr. Jensen. I et værksted i baggården opbyggede han en virksomhed, der skulle udvikle sig til Auning Møbel- & Madratsfabrik.

Snedker og tømmer Chr. Jensen og hustru kom til Auning i 1901 som fattige og påbegyndte en arbejdsom tilværelse. I starten med ligkister, billedind- ramning, tøjruller, vand- og ajlepumper samt almindelig bygningsarbejde. Chr. Jensens eneste medarbejder på værkstedet var i mange år hans hustru.

Auning Tømrerforretning

Søndergaards Savværk


Om Søndergaard Savværk, Sdr. Fælledvej 23


Peter Søndergaard, søn af Kr. Søndergaard fortæller: Jeg mener, savværket må være startet i 1965 - måske 66. Det hed oprindelig Auning Kær Savværk og navnet Søndergaards Savværk har jeg aldrig hørt før. Men navnet fremgår af annoncen, at den er god nok. Måske han fik besvær med Auning Savværk, eller han bare ville skille sig ud fra dem - jeg ved det ikke.

Virksomheden ebbede nærmest ud. Den fungerede kun i ret få år som konventionelt savværk. Da den store mekaniseringsbølge kom i starten af 70’erne, blev det simpelthen urentabelt at købe træ i skoven til at save op på hans maskiner, så han gik over til at save træ for folk, som skovede tømmeret i deres egen skov. Der var en del bønder, som dengang havde egen skov og som fandt det besværet værd at spare penge på den måde. Det var andre tider!

Jeg tror, han lukkede virksomheden endeligt ned i 1980. Mine forældre flyttede fra stedet i 1984 og da var savværket stadig fuldt funktionsdygtigt, men ingen ville have savet træ på timeløn mere, og han var også for gammel og for slidt til at bøvle med det.

Virksomheden har kun ligget på Sdr. Fælledvej 23. Det var et husmandsbrug som han købte med det formål at lave savværk. Vi fjernede de gamle gulve, støbte nye og satte maskiner ind.

I det meste af virksomhedens levetid var der kun ham. Han havde i perioder i starten en enkelt mand ansat.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg